Sedinte » 108 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliului local din data de 26 10 2016

inapoi

Printeaza

 

 1. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Giacomo Dreoni, din partea P.N.L. si validarea mandatului consilierului local supleant, Calin-Marcel Gabudean, din partea P.N.L.

 2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 431/2016.

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dragalina nr. 97/a, identificat prin nr. cad. 322037.

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Popesti (azi str. Spicului) nr. 31, identificat prin nr. cad. 320420.

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Chintaului nr. 11-13, identificat prin nr. cad. 322105.

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 278737.

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322323.

 9. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Liceului de Arte Vizuale „Romulus Ladea” asupra imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 72 si darea acestuia, in administrare, Liceului Teoretic „Gheorghe Sincai”.

 10. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Colegiului Tehnic „Ana Aslan” asupra unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 52 si darea acestuia, in administrare, Colegiului National „Emil Racovita”.

 11. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de iesire din indiviziune, dezlipire si partaj voluntar pod, pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gruia nr. 51.

 12. Proiect de hotarare privind cumpararea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cetatii (Calarasi nr. 1) Pavilion I.

 13. Proiect de hotarare privind cumpararea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 16.

 14. Proiect de hotarare privind renuntarea la cumpararea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 1.

 15. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire ansamblu mixt, str. Salcamului nr. 37A; beneficiari: Aschilean Nicolae Calin si Gheorghe Gabriel.

 16. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca si din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2017.

 17. Proiect de hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

 18. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse aferent semestrului I al anului scolar 2016-2017 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat.

 19. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 489/2016 (repartizarea si numirea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 559/2016.

 20. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 490/2016 (repartizarea si numirea consilierilor locali in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 560/2016.

 21. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 491/2016 (repartizarea si numirea consilierilor locali in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii din scolile de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 561/2016.

 22. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 492/2016 (repartizarea si numirea consilierilor locali in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii din gradinitele de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 562/2016.

 23. Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii Programului „scoala dupa scoala”, in anul scolar 2016-2017.

 24. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului mediu lunar al subventiilor, tipurilor de servicii sociale si a categoriilor de cheltuieli curente de functionare a unitatilor de asistenta sociala pentru care se acorda subventii de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Directia de Asistenta Sociala si Medicala.

 25. Proiect de hotarare privind modificarea art. 3 al Hotararii nr. 499/2013 (aprobarea reorganizarii Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca [R.A.T.U.C.] prin transformarea acesteia in societate pe acţiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ S.A.), astfel cum a fost modificat prin Hotararea nr. 64/2016.

 26. Proiect de hotarare privind numirea de administratori provizorii in Consiliul de administratie al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

 27. Proiect de hotarare privind aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Patronatul Serviciilor Publice, plata cotizatiei anuale de 6.000 lei si a taxei de inscriere, ca membru al P.S.P., in valoare de 1.000 lei.

 28. Proiect de hotarare privind efectuarea demersurilor necesare in vederea convocarii de indata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Societatea Sala Polivalenta S.A., pentru data de 28.10.2016, ora 14, in Sala de conferinte a Salii Polivalente din Cluj-Napoca.

 29. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, in parteneriat cu Federatia Romana de Handbal, a meciului de handbal masculin Romania-Polonia, din cadrul gupei de calificare la Campionatul European de Handbal Masculin, in perioada 4-6 noiembrie 2016, in municipiul Cluj-Napoca.

 30. Proiect de hotarare privind plata sumei de 15.628,69 lei, reprezentand cheltuieli de intretinere, penalitati de intarziere, fonduri aferente perioadei aprilie 2012-februarie 2015, inclusiv si a sumei de 500 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Asociatia de proprietari str. Constantin Brancoveanu nr. 58-60, bl. B1, sc. 2, ap. 21.

 31. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Munteanu Septimiu, inregistrata sub nr. 50.686/1 in 8.02.2016.

 32. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Barbat Veturia Dorina, inregistrata sub nr. 97.803/43 in 8.03.2016.

 33. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Asociatia pentru Protectia Urbanistica a Clujului, inregistrata sub nr. 399.924/3 in 21.09.2016.

 34. Informare privind Plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii nr. 284/2010 (aprobarea cuantumului majorarilor de intarziere in cazul veniturilor nefiscale).

 35. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca – semestrul I, 2016.

 36. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administratie al S.C. Cluj Innovation Park S.A. – semestrul I, 2016.

 37. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administratie al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – semestrul I, 2016.

 38. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administratie al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. – semestrul I, 2016.

 39. Diverse.

 

Puncte propuse pentru suplimentarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 26.10.2016

 

 
39 a – Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de selectie a partenerilor privati pentru incheierea unui Acord de parteneriat, in vederea elaborarii si depunerii cererii de finantare aferente unui proiect in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU)
 

39 b – Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Azuga f.n.

39 c – Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere în cartea funciară a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Trotusului f.n.

39 d – Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mogosoaia f.n.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca