Sedinte » 107 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliului local din data de 23 09 2016

inapoi

Printeaza

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea intelegerii de Cooperare intre Municipiul Cluj-Napoca, Judetul Cluj din Romania si Orasul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova.

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 55055 mp., cu nr. cad. 281471 si a imobilului Cluj-Arena, situate in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 2, din proprietatea Judetului Cluj, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 4. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 481/2005 (retragerea dreptului de administrare a R.A.D.P. Cluj-Napoca asupra terenului inscris in C.F. nr. 70396, cu nr. topo. 24572/1 si a dreptului de administrare operativa a R.A.T. Cluj-Napoca asupra terenurilor inscrise in C.F. nr. 70397, cu nr. topo. 24572/3 si 15860/1/2 si concesionarea prin licitatie publica deschisa a acestor terenuri).

 5. Proiect de hotarare privind dezmembrarea, concesionarea prin incredintare directa si insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 8, in suprafata de 20 mp., in vederea extinderii si supraetajarii locuintei existente.

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321703.

 7. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Crisan nr. 36, inscris in C.F. nr. 283751 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 283751.

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321476.

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322148.

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 60 provizoriu, identificat prin nr. cad. 320601.

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr. 97 provizoriu, identificat prin nr. cad. 320023.

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322126.

 13. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322023.

 14. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318167.

 15. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318182.

 16. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 28, identificat prin nr. cad. 322433.

 17. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de schimbare a destinatiei unor spatii, constructii si terenuri, situate in municipiul Cluj-Napoca, incluse in baza materiala a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.

 18. Proiect de hotarare privind solicitarea de transmitere a sectorului de drum cuprins intre Calea Turzii, intersectie cu str. Buna Ziua si str. Fagului, intersectie cu str. Constantin Brancusi, din proprietatea publica a statului, administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 19. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ”Iluminat public str. Lucia Sturdza-Bulandra”.

 20. Proiect de hotarare privind numirea de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al Societatii Sala Polivalenta S.A.

 21. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 470/2014 (aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor şi strazilor, respectiv a activitaţii de reparaţii şi intreţinere a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri şi strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca), modificata si completata prin Hotararile nr. 88/2015, 111/2016 si 353/2016.

 22. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 489/2016 (repartizarea si numirea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 23. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 490/2016 (repartizarea si numirea consilierilor locali in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 24. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 491/2016 (repartizarea si numirea consilierilor locali in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii din scolile de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca).

 25. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 492/2016 (repartizarea si numirea consilierilor locali in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii din gradinitele de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca).

 26. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 4.000 lei de la bugetul local pe anul 2016, in vederea premierii sportivului Alexandru Bologa, medaliat cu bronz la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro – Brazilia si a antrenorilor Geanina Andreica si Tamas Gergely.

 27. Raport privind derularea Programului ”scoala dupa scoala” in anul scolar 2015-2016.

Puncte propuse pentru suplimentarea ordinii de zi pentru sedinta extrordinara din data de 23.09.2016

27 a – Proiect de hotarare privind completarea Anexei la Hotararea nr. 501/2014 (aprobarea preturilor practicate de Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „reparatii sii intretinere a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri si strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca”).

  27 b – Proiect de hotarare privind darea in administrare, Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, a unui teren in suprafață de 5 mp., parte din imobilul cu nr. topo. 23706, 23707, 23708/1, 23709, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 99.

27 c – Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

27 d – Proiect de hotarare privind solicitarea de exercitare a dreptului de preemtiune de catre Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpararea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 1

27 e – Proiect de hotarare privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5”

27 f – Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ”Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5”

27 g – Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”

27 h – Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ”Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”

27 i – Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociatiei Clusterul de Industrii Creative Transilvania, aprobarea actului constitutiv si a statutului asociatiei


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca