Sedinte » 100 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 17 05 2016

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2016.

2.      Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2015 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

3.      Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2015 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

4.      Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2015 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

5.      Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2015 a S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca.

6.      Proiect de hotarare privind plata sumei de 16.659 lei, reprezentand chiria pentru locuinte si garaj si a sumei de 45.000 lei, reprezentand despagubiri morale, catre Potra Gheorghe, Potra Mihai Alexandru si Potra Andrei.

7.      Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei 1 din Hotararea nr. 106/2016 (aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca si din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2016).

8.      Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrarea terenului concesionat in favoarea Bibliotecii Judetene „Octavian Goga” Cluj-Napoca, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor f.n. (actual nr. 104).

9.      Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319448 si 319451.

10.  Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 315780 si 319012.

11.  Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319458 si 319459.

12.  Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Becas nr. 13, identificat prin nr. cad. 319176.

13.  Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, identificate prin nr. cad. 318301 si 318302.

14.  Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319411 si 319343.

15.  Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Radu Tudoran nr. 24A, identificat prin nr. cad. 319802.

16.  Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Radu Tudoran nr. 24A, identificat prin nr. cad. 319764.

17.  Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii f.n., identificat prin nr. cad. 319767.

18.  Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Somesului nr. 18-22, identificat prin nr. cad. 313866.

19.  Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320034 si 320383.

20.  Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320303 si 320274.

21.  Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 316246.

22.  Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 76G, identificate prin nr. cad. 306374 si 311088.

23.  Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319257.

24.  Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Chintaului nr. 90, identificat prin nr. cad. 319385.

25.  Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Janos Zsigmond nr. 17A, identificate prin nr. cad. 319719 si 311224.

26.  Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea inscrierii dreptului de concesiune asupra cotelor-parti aferente apartamentelor 1, 2, 3 si 4, din terenul concesionat in cota de 50/323-a parte, din terenul in suprafata de 323 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Sesului nr. 23.

27.  Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318069, 318111, 318116, 318118.

28.  Proiect de hotarare privind vanzarea imobilului situat pe B-dul Eroilor nr. 29 in favoarea S.C. LB Meteor S.R.L.

29.  Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de reglementare a situatiei juridice a unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Closca nr. 13.

30.  Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. topo. 6964, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iris f.n. si atribuirea, in folosinta gratuita, in favoarea Bisericii Romane Unite cu Roma Greco-Catolica Iris Cluj-Napoca, a imobilului-teren in suprafata de 908 mp., cu nr. topo. 6964/2.

31.  Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de actualizare a informatiilor de carte funciara pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 120.

32.  Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 406/2012, nr. 30/2012, nr. 536/2013, nr. 13/2014, nr. 231/2014, nr. 365/2014, nr. 525/2014, nr. 40/2015, nr. 375/2015, nr. 46/2016 si nr. 166/2016 (repartizarea si numirea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

33.  Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013, nr. 12/2014, nr. 232/2014, nr. 366/2014, nr. 39/2015, nr. 93/2015 si nr. 47/2016 (repartizarea si numirea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

34.  Proiect de hotarare  privind modificarea Anexei Hotararii nr. 333/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 408/2012, nr. 27/2013, nr. 535/2013, nr. 10/2014, nr. 233/2014, nr. 367/2014, nr. 61/2015 si nr. 48/2016 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din scolile de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca).

35.  Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 334/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013, nr. 11/2014, nr. 234/2014, nr. 368/2014, nr. 62/2015, nr. 94/2015 si nr. 49/2016 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din gradinitele de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca).

36.  Proiect de hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2016 cultelor religioase, in temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobat prin Hotararea nr. 606/2013.

37.  Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea in municipiul Cluj-Napoca, in parteneriat cu Federatia Romana de Handbal, a Cupei Romaniei la Handbal Feminin in Sistem Final 4, in perioada 20-21 mai 2016.

38.  Proiect de hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2016, pentru proiectele locale, proiecte de tineret si sportive, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Regulamentului pentru regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

39.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. Ansamblu cu functiuni mixte (comert, servicii, locuire colectiva) – str. Aiudului nr. 20; beneficiar: S.C. Domus Urban Construct S.R.L.

40.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere locuinta familiala S+P+E str. Scolii nr. 34; beneficiari: Calugar Lucia Viorica si Calugar Flaviu Catalin.

41.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. desfiintare partiala si extindere constructie existenta pentru spatii de servicii la parter si birouri la etaj, str. B.P. Hasdeu nr. 19-21; beneficiari: Borodi Liviu-Calin si Borodi Aurora-Simona.

42.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta familiala cu doua unitati locative, str. Cucului nr. 4A; beneficiari: Iacob Daniel-Nicolaie si Iacob Cornelia Elena.

43.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere, etajare si mansardare locuinta familiala cu doua unitati locative, str. Spiru Haret nr. 1; beneficiara: Marcu Mariana.

44.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt, S+D+P+2E+Etaj retras si locuinte individuale S+D+P+2E, str. Vanatorului nr. 67 provizoriu; beneficiari: Boca Andrei-Cosmin si Tosa Ioan.

45.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. Ansamblu de locuinte si servicii – str. Intre Lacuri nr. 12; beneficiara: S.C. ELM Imobilis S.A.

46.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Eclipse-str. Voievodul Glad; beneficiari: Szilagyi Erzsebet, Szilagyi Iosif, Kerekes Stefan, Andreoiu Gheorghe, Andreoiu Marioara, Todea Razvan Adrian, Todea Maria-Claudia, Kerekes Istvan Gabor, Kerekes Etelka, Brandas Horia Bogdan, Tarcea Emanuel Narcis, Tarcea Diana Maria, Popirtac Vasile Aurel, Brinzas Ana Raveca, Orban Magdalena si Orban Radu, Csora Camelia Cristina, Orbesteanu Cristinel, Sampalean Raluca Ancuta, Sabau Sabin Marcel, Sampalean Razvan Vasile.

47.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Borhanciului – pentru parcelare si construire locuinte individuale si familiale cu regim redus de inaltime; beneficiari: Tarcea Anca Ioana, Tarcea Mihai Paul, Popa Anca Oana, Popa Calin, Pascutiu Viorel, Pascutiu Angela, Tatar Mugur Marius, Tatar Letitia Ciresica, Suciu Teodor Florin, Suciu Olimpia Violeta, Strescu Diana, Diaconescu Carmen Rodica, Macaria Claudia, Podina Silviu-Ionut si Podina Daniela Emilia.

48.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z – stabilirea circulatiei intre Calea Turzii si Zona Plaiuri.

49.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. Str. Borhanciului nr. 56-58 – pentru construire ansamblu cu functiuni mixte.

50.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 243/2015 (aprobarea P.U.Z. Str. Buna Ziua Sud).

51.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. Aleea Herculane – pentru construire imobil mixt; beneficiari: S.C. Duncan Estate S.R.L. si S.C. Arvifox Real Estate Solutions S.R.L.

52.  Proiect de hotarare privind repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 95/2016.

53.  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extindere retea termica si instalatii termice interioare la imobilul situat in Calea Dorobantilor nr. 56, municipiul Cluj-Napoca”, in cadrul obiectivului de investitii „Alimentare cu energie termica/automatizare clienti noi/existenti”.

54.  Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii, a Organigramei si Regulamentului de Organizare si functionare a Centrului Bugetar de Administrare Crese.

55.  Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TETAROM S.A. din data de 27.05.2016, ora 10.

56.  Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la Adunarea Generala a Asociatilor de la Societatea Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocata pentru data 19 mai 2016 (prima convocare) si, respectiv, 20 mai 2016 (a doua convocare).

57.  Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Anexei la Hotararea nr. 25/2010, modificata si completata prin Hotararea nr. 316/2015 (privind aprobarea Regulamentul de inchiriere a terenului pentru parcarile, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca).

58.  Proiect de hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

59.  Informare privind modul de indeplinire a Hotararilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate in perioada 9 iulie-16 decembrie 2015.

60.  Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administratie al S.C. Cluj Innovation Park S.A. – Semestrul II 2015.

61.  Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca pentru anul 2015.

62.  Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administratie al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – Semestrul II 2015.

63.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de Miklos Andras, inregistrata sub nr. 458012/3 din 9.12.2015.

64.  Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 455829/3 din 8.12.2015, formulata de Negrut Sebastian Mihail.

65.  Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 449475/3 din 3.12.2015, formulata de Sima Dan Radu.

66.  Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 448443/3 din 3.12.2015, formulata de S.C. Med Serv S.R.L.

67.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de Cenan Constantin, inregistrata sub nr. 44708143 din 2.12.2015.

68.  Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 444803/43 din 27.11.2015, formulata de Tritean Gabriel Alin.

69.  Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 444776/43 din 27.11.2015, formulata de Prozsa Istvan.

70.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de Iordanescu Dan si Ciupei Ovidiu Dan, inregistrata sub nr. 438528/3 din 24.11.2015.

71.  Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 438065/1, nr. 438068/3, nr. 438070/43 si nr. 438072/3 din 24.11.2015, formulata de S.C. Trisom Record S.A.

72.  Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 434501/3 din 20.11.2015, formulata de Faragau Adriana si Faragau Ionel.

73.  Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 432262/3 din 19.11.2015, formulata de Neamtu Andrei-Victor si altii.

74.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de Rus Marius, inregistrata sub nr. 425111/43 din 16.11.2015.

75.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de Merca Daniela Mariana, inregistrata sub nr. 420863/3 din 12.11.2015.

76.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de Ciontos Gabriela-Liza, inregistrata sub nr. 407207/43 din 4.11.2015.

77.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de S.C. Escorpion 707 Impex S.R.L., inregistrata sub nr. 404652/3 din 3.11.2015.

78.  Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 435480/43 din 23.11.2015, formulata de Gabor Ana.

79.  Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 430100/43 din 18.11.2015, formulata de Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca.

80.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de Ruga Codruta si Ruga Gabriel Traian, inregistrata sub nr. 321381/43 din 1.09.2015.

81.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de Chiorean Lucretia, inregistrata sub nr. 321377/43 din 1.09.2015.

82.  Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 308544 din 19.08.2015.

83.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de Moise Lucia-Lia si altii, inregistrata sub nr. 456144/43 din 8.12.2015.

84.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de Pop Vasile si Pop Viorica, inregistrata sub nr. 456105/43 din 8.12.2015.

85.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de Bors Iacob, inregistrata sub nr. 407756/1/2015, 414066/1/2015, 456338/43/2015, 456362/43/2015 si nr. 3386/43/2016.

86.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de Kovacs Ferenc, inregistrata sub nr. 457991/43 din 9.12.2015.

87.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de Moldovan Diana, inregistrata sub nr. 457462/43 din 9.12.2015.

88.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de Rus Marius, inregistrata sub nr. 466878/43 din 16.12.2015.

89.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de Kocsis Sandor si Kocsis Judit-Anna, inregistrata sub nr. 23770/3 din 20.01.2016.

90.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de Vadan Sorin si Juchi Luicuta, inregistrata sub nr. 30116/43 din 25.01.2016.

91.  Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 31335/1 din 26.01.2016, formulata de Stefanut Teodor-Traian.

92.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de S.C. Arcada Invest S.R.L., inregistrata sub nr. 31360/43 din 26.01.2016.

93.  Informare privind Plangerea prealabila formulata de S.C. Cyane S.R.L., inregistrata sub nr. 27580/1 din 22.01.2016.

94.  Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 82547/3 din 29.02.2016.

95.  Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 82550/3 din 29.02.2016.

96.  Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 92290/3 din 4.03.2016.

97.  Informare privind contestatia la respingerea Plangerii prealabile inregistrata sub nr. 199775/43 din 25.05.2015 formulata de Olt Mircea, inregistrata sub nr. 105535/3 din 14.03.2016.

98.   Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 413708/3 din 9.11.2015 si Completarea inregistrata sub nr. 133935/1 din 25.03.2016, formulate de S.C. Unita Turism Holding S.A.

99.  Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 139214/43 din 29.03.2016, formulata de Serban Ioan Radu.

100. Informare privind Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 111107/43 din 16.03.2016, formulata de S.C. Triplex Constructia S.R.L.

101.  Informare referitoare la Plangerile nr. 186846/26.04.2016 si nr. 188670/27.04.2016.

102.   Diverse.

 

Proiecte propuse pentru suplimentarea Ordinii de zi pentru ședința ordinară din data de 17 mai 2016:

 

102 a – Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiulului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la Societatea Sala Polivalenta S.A., care va avea loc in sala de conferinte a Salii Polivalente, in data de 27.05.2016, ora 14.

102 b – Proiect de hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pe anul 2016, a doua sesiune, pentru proiecte cu caracter social si/sau medical, acordat in baza Legii nr. 350/2005 si a Regulamentului pentru regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general aprobat prin Hotararea nr. 467/2015.

102 c – Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire complex comercial KAUFLAND str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11; beneficiar: S.C. Geainv S.A.

102 d – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Antonio Gaudi nr. 17, identificat prin nr. cad. 320497.

102 e – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Antonio Gaudi nr. 19, identificat prin nr. cad. 320502.

102 f – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 88, identificat prin nr. cad. 320195.

102 g – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campului nr. 275A, identificat prin nr. cad. 318382.

102 h – Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, identificat prin nr. cad. 319237.

102 i – Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 320231.

102 j – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Paunului nr. 1, identificat prin nr. cad. 320516.

102 k – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320239.

102 l – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. stefan Luchian nr. 2, identificat prin nr. cad. 320280.

102 m – Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 320220.

102 n – Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 320197.

 

102 o – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Abatorului nr. 1, identificate prin nr. cad. 320924, 320729 si 307901

102 p – Informare privind Plangerea prealabila formulata de Dordai Aurica, inregistrata sub nr. 106783/43 din 11.03.2016, completata cu Plangerea prealabila formulata de Miron Elena Olimpia, inregistrata sub nr. 197652/3 din 5.05.2016.

102 q – Informare privind Plangerea prealabila formulata de Szabo Ioan, inregistrata sub nr. 462937/43 din 14.12.2015.

102 r – Informare privind Plangerea prealabila formulata de Szabo Ioan, Szabo Martin si Porkolab Ileana, inregistrata sub nr. 462944/43 din 14.12.2015.

102 s – Informare privind Plangerea prealabila formulata de Marc Ioan Lucian si altii, inregistrata sub nr. 411387/3 din 6.11.2015, completata prin Adresa nr. 470447/43 din 18.12.2015.

102 t – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320048.

102 t – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Chintaului, identificat prin nr. cad. 320021.

102 u – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mihai Romanul nr. 55 provizoriu, identificat prin nr. cad. 314187.

102 v – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 176, identificate prin nr. cad. 320277 si 320827.

102 w – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat pri nr. cad. 268606.

102 x – Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de asociere privind edificarea, finantarea, administrarea si utilizarea obiectivulului de investitii „Parking Hasdeu”.

102 y – Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Parking Hasdeu”, str. Pastorului nr. 67-69 din municipiul Cluj-Napoca.

102 z – Informare referitoare la plangerea prealabila formulata de Cesarean Cristian privind revocarea in parte a HCL nr. 61/2014.

102 a' – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 63-69, identificat prin nr. cad. 297860.

102 b' – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320598.

102 c' – Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentulului de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, in vederea aplicarii prevederilor art. 489 alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia.

102 d' – Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Constantin Brancusi nr. 167, identificat prin nr. cad. 318086.

102 e' – Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 77/2000 (atribuirea unui teren).

102 f' – Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 105, identificat prin nr. cad. 319572.

102 g' – Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere a suprafetei imobilului teren-curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 104.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca