Printeaza

1.     Proiect de hotarare privind insusirea documentelor aferente fazei 3 – Detaliere UTR-uri si regulament local de urbanism – din documentatia „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”.

2.     Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2014.

3.     Proiect de hotarare privind aprobarea listei provizorii de prioritati, pentru anul 2015, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestatiilor si a componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor.

4.     Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia, a imobilului-teren cu nr. cadastral 297767, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 2-4.

5.     Proiect de hotarare privind darea in administrare, Gradinitei „Aschiuta”, a unor spatii situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 2-4.

6.     Proiect de hotarare privind denuntarea unor contracte de inchiriere.

7.     Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 327/2014 (insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii fn.).     ANEXA

8.     Proiect de hotarare privind modificarea Hotarari nr. 326/2014 (insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 283171, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Govora fn. si atribuirea in proprietate a unor locuri de veci).

9.     Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unui imobil-constructie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 238.              ANEXA

10.Proiect de hotarare privind acceptarea promisiunii de donatie a unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rodnei nr. 42.

11.Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a unor imobile-terenuri, situate in municipiul Cluj-Napoca, zona str. Nicolae Draganu-str. Fadrusz Janos-str. Vasile Conta-str. Dimitrie Paciurea.

12.Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de inscriere in cartea funciara a unui imobil-teren in suprafata de 11.550 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Parcului industrial TETAROM II – EMERSON.

13.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere locuinta unifamiliala, str. Donath nr. 56; beneficiar: Chiorean Alin.

14.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire doua imobile de locuinte colective cu cate trei apartamente fiecare, S+P+E+etaj retras, str. Carmen Silva nr. 14-14A; beneficiari: Vasilache Dan Mihai, Vasilache Anca si Vasilache Ileana Maria.

15.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinte colective cu trei apartamente, S+P+E+M, str. Carmen Silva nr. 16A; beneficiari: Zah Aurelia si Bilc Eugenia.

16.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala, str. Voievodul Gelu nr. 44; beneficiari: Bumbar Petru si Bumbar Cristina.

17.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire cabana, D+P, str. Sabin Dragoi nr. 4; beneficiari: Olaru Cristian Adrian, Olaru Horea Alexandru si Topsa Mihaela Carmen.

18.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. imobil de locuinte si spatii comerciale, D+P+2E+etaj retras, str. Fabricii nr. 59; beneficiari: Vais Nelu Cristian si Vais Diana Carmen.

19.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire casa unifamiliala, D+P, str. Lombului nr. 28; beneficiar: Andreica Dan Vasile.

20.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire trei locuinte unifamiliale, str. Gv. Bibescu nr. 48C; beneficiara: S.C. COMELIT IMPORT EXPORT S.R.L.

21.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala, P+E, str. Smaranda Braiescu nr. 2B; beneficiar: Nagy Florin.

22.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala, P+E+M, str. Smaranda Braiescu nr. 3; beneficiar: Dejeu Bogdan Sebastian.

23.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala, P+E+M, str. Smaranda Braiescu nr. 5; beneficiar: Macarie Ioan Ionel.

24.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala, P+E+M, str. Smaranda Braiescu nr. 7; beneficiar: Niste Ovidiu Adrian.

25.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala, P+E+M, str. Smaranda Braiescu nr. 9; beneficiar: Boncea Dan Mircea.

26.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Smaranda Braiescu-Sopor si a P.U.D. construire doua locuinte cu cate doua unitati locative fiecare, P+E+M, str. Smaranda Braiescu nr. 11; beneficiar: Brie Radu.

27.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Regina Maria-Vest, pentru zona mixta si de locuinte unifamiliale si colective mici; beneficiari: S.C. ARCADA INVEST S.A., Chis Grigore, Chis Luana Maria si Rosenfel Alexandru.

28.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. modificare trama stradala din zona studiata prin P.U.Z. cartier Lomb – parcelare teren pentru construire, aprobat prin Hotararea nr. 167/2014; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

29.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Rodnei-str. Vidrei; beneficiara: SC CLAR IMPORT-EXPORT S.R.L.

30.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Gh. Sion (latura sud) – pentru parcelare si construire locuinte; beneficiari: Marchis Pavel, Giurgi Timotei, Giurgi Lucia Corina, Rus Ioan, Rus Florina Daniela, Chita Gheorghe Ioan, Simon Simion, Simon Viorica, Bardos Martis Emilia si Bardos Martis Istvan.

31.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizarea sistemului de iluminat public de pe strada Ion I. C. Bratianu”.

32.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Bulevardul Muncii, prin trecerea in subteran a retelei de alimentare aferente”.

33.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizarea sistemului de iluminat public de pe str. Oasului, intre intersectiile cu strazile Decebal si Byron, prin trecerea in subteran a retelei de alimentare aferente”.

34.Proiect de hotarare privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor si strazilor, respectiv a activitatii de reparatii si intretinere a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri si strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

35.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 365/2013 (aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Acess din strada Oasului la cartierul Lomb din Cluj-Napoca”, municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj).

36.Proiect de hotarare privind  modificarea Hotararii nr. 366/2013 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Acess din strada Oasului la cartierul Lomb din Cluj-Napoca”, municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj).

37.Proiect de hotarare privind plata sumei de 17.138 EUR, echivalent in lei la data platii, reprezentand despagubiri, a sumei de 13.824,32 lei, reprezentand dobanda legala si a sumei de 2.400 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Sebestyen Clara Eva si Sebestyen Andrei Nicolae.

38.Proiect de hotarare privind acordarea subventiei, in suma de 1.000.000 lei, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru achitarea obligatiilor catre bugetul general consolidat al statului si a datoriilor catre furnizori.

39.Proiect de hotarare privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Directiei Generale Politia Locala, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 65/2014, coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 26/1994.

40.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 32.000 lei, de la bugetul local pe anul 2014, pentru achizitionarea de cadouri pentru copiii salariatilor Primariei municipiului Cluj-Napoca si pentru copiii salariatilor serviciilor publice infiintate in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

41.Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotararii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 120 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

42. Diverse. 42 a