Printeaza

 

 

C O M U N I C A T

 

 

Potrivit Dispoziţiei nr. 1871 din 11 iunie 2018, se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de vineri, 15 iunie 2018, ora 13, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr. 120A, identificat cu nr. cadastral 325714, înscris în C.F. nr. 325714 Cluj-Napoca.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr. 33, identificat cu nr. cadastral 328867, înscris în C.F. nr. 328867 Cluj-Napoca.

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr. 35, identificat cu nr. cadastral 328803, înscris în C.F. nr. 328803 Cluj-Napoca.

 4. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Piața Abator din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 5. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Sindicatelor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 6. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada George Coșbuc din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Daniil P. Bărceanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Emil Racoviță din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cuza Vodă din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în domeniul privat al acestuia și modificarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare.

 11. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 101/1.730 parte din terenul în suprafață de 1.730 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Bibliotecii nr. 10, bl. 13, înscris în C.F. 251414 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 123781), sub nr. topo. 23708/3.

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare hală de producție S+P+2E – Calea Baciului nr. 81-83; beneficiară: S.C. Cina Carmangerie S.R.L.

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni mixte, S+P+3E+R – str. Croitorilor nr. 27; beneficiari: Gorcea Ovidiu și Gorcea Marioara.

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil birouri, 2S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59; beneficiari: Oprean Voicu și soția, Oprean Delia Alina.

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire casă familială P+E, str. Livezeni nr. 6A; beneficiari: Tutaș Adrian Florin și soția, Tutaș Olimpia Loredana.

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare corp administrativ, str. B.P. Hasdeu nr. 6; beneficiar: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj-Napoca.

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Extindere casă unifamilială (corp C1) cu o unitate locativă, P+1E+R, str. Ilie Măcelaru nr. 22A; beneficiari: Grigorovici Călin și Grigorovici Cecilia Catrinel.

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, S+P+E – str. Vrancea nr. 13A; beneficiar: Tălnaci Gabriel.

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. mansardare locuință unifamilială – str. Madach Imre nr. 21; beneficiari: Șandor Sorin Sabin și Todea Leontina.

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – extindere clădire de birouri cu spațiu de garaj aferent funcțiunii de bază, str. Sobarilor nr. 33; beneficiară: S.C. Profi Construct S.A.

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Instituire subzonă de activități economice cu caracter industrial în zonă de activități economice cu caracter terțiar, str. Traian Vuia nr. 222E, F; beneficiar: S.C. Acord Com S.A.

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – str. Croitorilor nr. 5 – str. Iașilor nr. 16 Extindere Complex Medicala III – Chirurgie III; beneficiar: Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. dr. Octavian Fodor.

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Alimentare cu energie termică a corpurilor de clădire A1, A2, B și C la Colegiul Național George Coșbuc”, str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-Napoca, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți”.

 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 25. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 25.06.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 26.06.2018, ora 12 (a doua convocare).

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2018.

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării și a contribuției proprii aferente Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „Răspuns coordonat în cazurile de abuz și neglijare a copilului prin baze de date minimale: de la planificare la practică – Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from planning to practice” (CAN-MDS II).

 28. Proiect de hotărâre privind însușirea protocolului de colaborare și aprobarea cheltuielilor pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, München, Germania, în perioada 8-10 octombrie 2018.

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018.

 30. Proiect de hotărâre privind înființarea unei noi creșe pe str. Donath nr. 238, în subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, cu denumirea Căsuța Iepurașilor.

 31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 500 de copii proveniți din familii defavorizate.

 32. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 33. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Cristina Maria, înregistrată sub nr. 231179/1 din 10.05.2018.

 34. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Baciu Dumitru-Mirel și alții, înregistrată sub nr. 231179/1 din 10.05.2018.

 35. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Sima Minodora, înregistrată sub nr. 166565/43 din 30.03.2018.

 36. Diverse.

 

 

P R I M A R,

 

EMIL BOC


Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 15.06.2018:
 
36 a – Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca a sistemului de alimentare cu energie termică ce deservește unitățile de învățământ situate în municipiul Cluj-Napoca.
36 b – Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „InnovaTO-r”, în cadrul Programului Oprerațional URBACT III, Axa prioritară 1: Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă și a cheltuielilor legate de acesta.
36 c – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat Strategic pentru Mobilitate și Orașe Inteligente din Regiunea Nord-Vest 2021-2027.
36 d – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 249/2015 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public şi modernizarea sistemului de iluminat în două clădiri ale primăriei, folosind tehnologia LED”).
36 e – Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România. 
36f - Proiect de hotărâre privind punerea in executare a Sentinței Civile nr. 138/2018, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 4032/211/2017
36g- Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în Cluj-Napoca, str. Tatra nr. 4, ap. 25, în favoarea doamnei Zaharia Margareta
36h- Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de alipire și repoziționare a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72
36i-  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Peana nr. 2-4, aferent Școlii Gimnaziale ”Ion Creangă”
36j - Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Poet Grigore Alexandrescu nr. 16, aferent Școlii Gimnaziale ”Iuliu Hațieganu”
36k - Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Herculane nr. 7, aferent Școlii Gimnaziale ”Nicolae Titulescu”

36 l – Informare privind Plângerea prealabilă a numitei Chilea Maria-Irina, îregistrată sub nr. 188148/45 din data de 16.04.2018.

36 m – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 415/2008 și Anexa 3 care face parte integrantă din aceasta (Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj).

36 n – Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Mureșanu f.n.

36 o – Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67A, aferent Grădiniței Floare de Iris.

36 p – Proiect de hotărâre privind includerea unui teren în suprafață de 870 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 91-93, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

 

36 r – Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, serviciu public de interes local, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.