Politia locala » Obiective | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 16.08.2018Curs valutar : € = 4.6590 , $ = 4.0854


Politia locala » Obiective

1. Serviciul Control Urbanism şi Disciplină în Construcţii
 
 • disciplinarea activităţii de construire, stoparea construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire, încă din fază incipientă
 • prevenirea şi îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activităţi de construire în scopul respectării legislaţiei în construcţii, a normelor urbanistice aprobate;
 • stoparea executării construcţiilor realizate ilegal şi încurajarea investiţiilor în domeniul construcţiilor să execute lucrări în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism şi a legislaţiei în domeniul Construcţiilor;
 •  stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice;
 • verificarea împreună cu Serviciul Autorizări Construcţii a încadrării în prevederile autorizaţiei de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcţiilor noi în cartea funciară;
 • respectarea legislaţiei privind obligativitatea proprietarilor de a repara şi consolida imobilele;
 • respectarea legalităţii amplasării panourilor publicitare şi a firmelor luminoase;
 • prevenirea şi remedierea unor situaţii de urgenţă (alunecări de teren, inundaţii, explozii).

 

2. Serviciul Control Protecţia Mediului
 
 
 • fără   depozitări ilegale  de deşeuri menajere, industriale sau de orice fel;
 • cât mai puţine bunuri abandonate pe domeniul public;
 • străzi mai curate, spaţii verzi curate, ape curgătoare curate şi maluri fără deşeuri;
 • puncte gospodăreşti curate,  prin  respectarea graficului de ridicare a reziduurilor menajere de la populaţie şi agenţii economici, a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi de către firmele de salubritate;
 • clădiri în care proprietarii sau utilizatorii  întreţin corespunzător  curăţenia (vitrine, faţade, împrejmuiri, curţi);
 • toate  organizările  de şantier dotate cu rampe de spălare a autovehiculelor astfel încât să nu fie murdărit carosabilul. Organizări de şantier dotate corespunzător pentru a se preîntâmpina poluarea mediului ambient;
 • sancţionarea contravenienţilor.
 
 
3. Serviciul Inspecţie Comercială
 
 
 • verificarea existenţei documentelor necesare funcţionării   comercianţilor în concordanţă cu prevederile legale şi care au o atitudine civilizată faţă de clienţi;
 • desfăşurarea activităţii de comerţ ambulant numai în locuri autorizate, cu respectarea normelor de comerţ;
 • verificarea utilizării de dispozitive de cântărire omologate şi verificate metrologic, nemodificate;
 • aspect estetic corespunzător al municipiului prin reducerea numărului de afişe amplasate în locuri neautorizate;
 • verificarea existenţei documentelor necesare funcţionării şi a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru eliberarea acordurilor de funcţionare şi aprobarea orarelor;
 • respectarea intervalului orar aprobat la nivelul municipiului, pentru aprovizionarea spaţiilor comerciale din zona centrală;
 • verificarea respectării staţiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor aprobate pentru transportul interjudeţean de persoane şi regim TAXI şi  deţinerea tuturor documentelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea acestei activităţi.
 
 
4. Serviciul Ordine şi Siguranţă Publică
 
 
 • păstrarea ordinii publice şi siguranţa cetăţeanului;
 • desfăşurarea în bune condiţii a manifestaţiilor publice (sportive, artistice, culturale, religioase, publicitare, comemorative, sub alte egide) organizate în spaţiul public pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • limitarea cerşetoriei;
 • respectarea dreptului de proprietate;
 • limitarea sau stoparea distrugerilor;
 • întreţinerea curăţeniei oraşului;
 • respectarea normelor privind deţinerea câinilor şi accesului persoanelor însoţite de câini pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • protejarea tineretului;
 • limitarea circulaţiei atelajelor şi animalelor pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • prevenirea faptelor antisociale;
 • limitarea fenomenului de prostituţie;
 • ducerea la îndeplinire în proporţie de 100% a mandatelor de aducere în faţa instanţelor de judecată şi a mandatelor de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii; 
 • asigurarea însoţirii şi protecţiei reprezentanţilor primăriei în vederea executării unor controale sau punerea în executare a unor hotărâri ale Consiliului Local;
 • asigurarea şi menţinerea ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Cluj-Napoca.
 
 
5. Serviciul Control Trafic Rutier
 
 
 • fluidizarea traficului rutier şi pietonal în centrul municipiului, prin acţiuni de informare şi activităţi specifice
 • intensificarea acţiunilor de degajare a staţiilor Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca;
 • limitarea/reducerea numărului de nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor, a marcajelor rutiere şi a altor aspecte care fac parte din covorul asfaltic, prin înştiinţarea imediată a factorilor răspunzători cu remedierea situaţiilor/înlocuirea obiectelor defecte;
 • reducerea numărului  de proprietari de aurovehicule care nu respectă normele legale privind circulaţia pe drumurile publice(parcarea neregulamentară, oprirea şi staţionarea în locuri nepermise, etc.);
 • reducerea numărului  de proprietari de aurovehicule care nu respectă normele legale privind  masa maximã admisã şi accesul pe anumite sectoare de drum de pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • reducerea numărului  de pietoni, biciclişti, conducãtori de mopede şi vehicule cu tracţiune animalã care circulă neregulamentar pe drumurile publice.


6. Serviciul Evidenţa Persoanelor, Baze de Date şi Relaţii Publice

 
 • identificarea personelor care au acte de identitate expirate şi identificarea  minorilor care au implinit vârsta de 14 ani şi nu au acte de identitate;
 • comunicare eficientă, între cetăţean şi Poliţia Locală, cu inspectori din teren;
 • supravegherea permanentă a sistemelor video, ce deservesc zonele monitorizate
 • realizarea corectă şi la timp a  identificărilor auto şi de persoane;
 • implementarea contravenţiilor în termen, în baza de date şi ţinerea evidenţei acestora;
 • desfăşurarea  procedurilor de transmitere la executare silită în termen, conform prevederilor legale.
 
 
7. Biroul Juridic
 
 • creşterea calităţii activităţii de rezolvare a sesizărilor;
 • iniţierea de  propuneri de hotărâri ale Consiliului Local necesare bunei funcţionări a Direcţiei în domeniile specifice
 • formularea plângerilor penale în termen cu respectarea prevederilor legale. Respectarea termenelor stabilite de instanţă, prezentarea şi apărarea intereselor Direcţiei Poliţiei Locale în faţa instanţei în conformitate cu legea. Respectarea termenelor prevăzute de lege;
 • rezolvarea problemelor sesizate sau apărute, în mod operativ şi în ordinea priorităţilor.
 
 
8. Serviciul pază
 
 
 • identificarea şi evaluarea factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor, stabilirea nivelului de ameninţare, precum şi stabilirea măsurilor specifice de prevenire;
 • asigurarea ordinii şi accesului în instituţiile de învăţământ şi unităţile publice, precum şi asigurarea că persoanele care au primit accesul în incintă respectă traseul pentru care au primit permisiunea;
 • monitorizarea continuă a modului cum sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute în planul de pază;
 • intervenţia oportună şi calificată în gestionarea evenimentelor produse în timpul efectuării serviciului de pază;
 • furnizarea, de îndată, către  autorităţile competente a informaţiilor legate de incidente apărute în timpul activităţii de pază.

 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca