Politia locala » Home | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 21.07.2018Curs valutar : € = 4.6562 , $ = 3.9954


Politia locala » Home

Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr.155 din 12 iulie 2010,rep., care se completează cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale - H.G. nr.1.332 din 23 decembrie 2010.
 
În municipiul Cluj-Napoca, Poliţia locală este o direcţie aflată în subordinea directă a Primarului, în conformitate cu HCL nr.85/22.03.2011, modificată prin HCL nr.141/01.06.2013, în cadrul căreia acţionează 203 angajaţi şi este organizată în şapte servicii, şapte  birouri în subordinea Serviciului Ordine şi Siguranţă Publică şi un birou subordonat direct conducerii Direcţiei:
 
Serviciul Control Urbanism şi Disciplină în Construcţii
Serviciul Control Protecţia Mediului 
Serviciul Inspecţie Comercială
Serviciul Ordine şi Siguranţă Publică
Biroul Ordine Publică -zona I
Biroul Ordine Publică -zona II
Biroul Ordine Publică -zona III
Biroul Ordine Publică -zona IV
Biroul Ordine Publică -zona V
Biroul Ordine Publică -zona VI
Biroul Ordine Publică -zonaVII
Serviciul Control Trafic Rutier
Serviciul Evidenţa Persoanelor, Baze de Date şi Relaţii Publice
Serviciul Pază
Biroul Juridic

Poliţia localã funcţionează în scopul exercitãrii atribuţiilor privind apãrarea drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale persoanei, a proprietãţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în urmãtoarele domenii:
a) ordinea şi liniştea publicã, precum şi paza bunurilor;
b) circulaţia pe drumurile publice;
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
d) protecţia mediului;
e) activitatea comercialã;
f) evidenţa persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin lege.
 
Conform art.2 din Legea nr.155/2010, Poliţia localã îşi desfãşoarã activitatea:
a) în interesul comunitãţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autoritãţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale;
b) în conformitate cu reglementãrile specifice fiecãrui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale.
 
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia localã coopereazã cu unitãţile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontierã Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã, cu celelalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaboreazã cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.

 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca