Informatii publice » Licitatii | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 21.06.2018 Anunt privind afisarea adresei nr. 291332/2018 a numituluiTelcean Ioan, in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2014 Anunt privind afisarea adresei nr. 291804/2018 a numitei Barbu Mariana, in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2014 Anunt privind afisarea adresei nr. 291575/2018 a numitului Adoryan Gyorgy, in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2014 Anunt privind afisarea adresei nr. 289277/2018 a numitului Dan Virgil Titus, in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2014 Curs valutar : € = 4.6695 , $ = 4.0518


inapoiPrinteaza

ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE
In temeiul art. 162 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 16.03.2010, ora 10, in localitatea Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 1, se va vinde prin licitatie publica urmatorul bun imobil, proprietate a debitorului SC AGROFLIP SA cu domiciliul fiscal in localitatea Bontida, jud. Cluj, CUI 2868331, ca urmare a dosarelor de executare nr.7316/15.04.2005;11878/14.09.2006; 17129/22.04.2008; 20034/05.09.2008.
- Imobil situat in Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Motilor nr. 17, apt. 1-parter – compus din 4 camere ,1 folosita ca bucatarie, camara de alimente , baie , antreu, in suprafata de 131,92 mp, pret de evaluare/pornire al licitatiei de 600.750 ron.
Bunul imobil mai sus mentionat este grevat de urmatoarele:
*somatia de plata emisa de BEJ Stolnean Marius in favoarea creditorului – APAS;
*somatia de plata emisa de BEJ Mircea Bolos in favoarea creditorilor –SC Moara Cibin SA; SC M. P. Baneasa ; SC Holy International SA Oradea; SC Comagro Vest SA Arad;SC Transilvania General Import Export SRL Oradea; SC Lek Pharmaceuticall SA Slovenia ; SC Vitfoss;
*somatia de plata emisa de BEJ Man Ovidiu Ioan in fovoarea creditorului – SC AGROVET SA BUCURESTI;
*drept de ipoteca si sechestru asigurator in favoarea creditorului – Directia Impozite si Taxe Locale, Mun. Cluj-Napoca.

Pentru bunul imobil prevazut mai sus au comunicat titluri executorii urmatorii creditori:
*APAS prin BEJ Stolnean Marius cu sediul in Cluj-Napoca, C-lea Dorobantilor nr. 9-11, jud. Cluj; SC Moara Cibin SA, SC M.P. Baneasa, SC Holy International SA Oradea, Sc Comagro Vest SA Arad, SC Transilvania General Import Export SRL Oradea, SC Lek Pharmaceuticall SA Slovenia, SC Vitfoss prin BEJ Mircea Bolos cu sediul in Cluj-Napoca, C-lea Dorobantilor nr. 3, jud. Cluj; SC AGROVET SA BUCURESTI prin BEJ Man Ovidiu Ioan cu sediul in Cluj-Napoca, C-lea Dorobantilor nr. 15, jud. Cluj si Directia de Taxe si Impozite Locale a Mun. Cluj-Napoca, cu sediul in P-ta Unirii nr.1, jud. Cluj.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de 12.03.2010, orele 14 urmatoarele: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditori fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare la locul fixat in acest scop.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0264/439482.


PRIMAR,
SORIN APOSTU

DIRECTORD.T.I.L,
VICTOR RADOI


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca