Informatii publice » Licitatii | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.06.2018Curs valutar : € = 4.6662 , $ = 4.0240


inapoiPrinteaza

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
COMISIA PENTRU APLICAREA LEGII NR.550/2002

Anunt privind licitatia publica cu strigare pentru vanzarea soatiului cu alta destinatie din str. Motilor nr. 17 ap.2

LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca str. Motilor nr.3 vinde prin licitatie publica cu strigare spatiul cu alta destinatie din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr.17, ap.2, in suprafata de 60,08 mp.

Licitatia publica cu strigare va avea loc la sediul vanzatorului, str. Motilor nr.3, Sala mare de sedinta, in data de 04.11.2009 incepand cu ora 13. Relatii suplimentare si achizitionarea caietului de sarcini la camera nr.1, str. Motilor nr.3, Primaria Mun. Cluj-Napoca, ora 9-11.

Cererea de inscriere, taxa de participare, garantia de participare,impreuna cu documentele necesare in vederea participarii la licitatia publica cu strigare se vor depune pana la data de 03.11.2009, inclusiv, ora16,00 la registratura Primariei Municipiului Cluj-Napoca,str. Motilor nr.7.

Caietul de sarcini se va elibera dupa depunerea taxei de participare.

Taxa de participare la licitatie este de 700 lei care se va achita la casieria primariei Municipiului Cluj-Napoca sau prin virament in contul nr.RO92TREZ21621360250XXXXX, cod fiscal 4305857, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca iar garantia de participare este 5.000 lei si se va achita la casieria primariei municipiului Cluj-Napoca sau prin virament in contul nr.RO17TREZ2165006XXX006924,cod fiscal 4305857 deschis la Trezoreia Cluj-Napoca.

Caietul de sarcini se va elibera dupa depunerea taxei de participare.Poate participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica romana ori straina care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii,potrivit legii.Nu poate fi cumparator o persoana juridica de drept public sau o societate comerciala la care statul roman este actionar majoritar.

Documentele necesare pentru participarea la licitatie:

  1. pentru societati comerciale si organizatii cooperatiste:
    1. Copie dupa certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv,inclusiv de pe toate actele aditionale relevante si de pe cerificatul de inregistrare fiscala;
    2. Scrisoare de bonitate financiara,eliberata de o banca comerciala romana sau straina cu care banca romana are relatii de corespondent
    3. Dovada privind achitarea obligatiilor fiscale,prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice in a carei raza se afla domiciliul fiscal al societatii si un certificat de atestare fiscala, eliberat de Directia de Taxe si Impozite din cadrul Primariei pe raza caruia este domiciliul fiscal
    4. Declaratie autentica notariala pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii comerciale, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla in reorganizarea judiciara sau faliment
  2. pentru comercianti sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociatii familiale: copie dupa actul de identitate si de pe autorizatia de functionare eliberata de Oficiul Registrului Comertului sau dupa actul legal de constituire, dupa caz, precum si certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice in a carei raza se afla domiciliul fiscal si un certificat de atestare fiscala, eliberat de Directia de Taxe si Impozite din cadrul Primariei pe raza caruia este domiciliul fiscal

Primar
Sorin Apostu


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca