Informatii publice » Licitatii | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 23.06.2018Curs valutar : € = 4.6686 , $ = 4.0026


inapoiPrinteaza

Municipiul Cluj-Napoca                                                                                      NR. 12140/19.01.2010
Directia Taxe si Impozite Locale
Serviciul Urmarire Creante Buget Local
P-ta Unirii nr. 1
Cod Fiscal – 4305857
Operator de date cu caracter personal nr. 14735
ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2010 luna ianuarie ziua 19In temeiul art. 162 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 16.02.2010, ora 10, in localitatea Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 1, se vor vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC AGROFLIP SA cu domiciliul fiscal in localitatea Bontida, jud. Cluj, CUI 2868331, ca urmare a dosarelor de executare nr.7316/15.04.2005;11878/14.09.2006; 17129/22.04.2008; 20034/05.09.2008.
1. Cladire in suprafata de 1212,5 mp Ad, compusa din Corp I, Corp II, Corp III si construita din: fundatii beton, zidarie din caramida, sarpanta lemn, invelitoare cu tigla; situata in localitatea Cluj-Napoca, str. Plevnei, nr. 70-72, jud. Cluj, pret de evaluare/pornire al licitatiei de 286.100 ron (fara TVA).
– teren pentru constructii in suprafata de 1557 mp, situat in localitatea Cluj-Napoca, str. Plevnei nr. 70-72, jud. Cluj, pret de evaluare/pornire al licitatiei de 1.334.700 ron (fara TVA).
– pretul total (cladire si teren) de evaluare/pornire al licitatiei – 1.620.800 ron.(fara TVA).

Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele:
*somatia de plata emisa de BEJ Stolnean Marius in favoarea creditorului - APAPS Bucuresti;
*drept de ipoteca in favoarea creditorului – Directia Generala a Finantelor Publice Cluj;
*somatia de plata emisa de BEJ Bolos Mircea in favoarea creditoarei – SC DAF SPEED SRL;
*drept de ipoteca si sechestru asigurator in favoarea creditorului- Directia Impozite si Taxe Locale, Mun. Cluj-Napoca.

Pentru bunul imobil prevazut mai sus (cladire/teren) au comunicat titluri executorii urmatorii creditori:
*APAPS Bucuresti- cu sediul in Bucuresti, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Directia Generala a Finantelor Publice Cluj-cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta Avram Iancu nr. 19; SC DAF SPEED SRL – cu sediul in Turda, str. Libertatii nr. 7 , jud. Cluj si Directia Impozite si Taxe Locale a Mun. Cluj-Napoca, cu sediul in P-ta Unirii nr. 1, jud. Cluj.
2.-Imobil situat in Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Motilor nr. 17, apt. 1-parter – compus din 4 camere ,1 folosita ca bucatarie, camara de alimente , baie , antreu, in suprafata de 131,92 mp, pret de evaluare/pornire al licitatiei de 801.000 ron.
Bunul imobil mai sus mentionat este grevat de urmatoarele:
*somatia de plata emisa de BEJ Stolnean Marius in favoarea creditorului – APAS;
*somatia de plata emisa de BEJ Mircea Bolos in favoarea creditorilor –SC Moara Cibin SA; SC M. P. Baneasa ; SC Holy International SA Oradea; SC Comagro Vest SA Arad;SC Transilvania General Import Export SRL Oradea; SC Lek Pharmaceuticall SA Slovenia ; SC Vitfoss;
*somatia de plata emisa de BEJ Man Ovidiu Ioan in fovoarea creditorului – SC AGROVET SA BUCURESTI;
*drept de ipoteca si sechestru asigurator in favoarea creditorului – Directia Impozite si Taxe Locale, Mun. Cluj-Napoca.

Pentru bunul imobil prevazut mai sus au comunicat titluri executorii urmatorii creditori:
*APAS prin BEJ Stolnean Marius cu sediul in Cluj-Napoca, C-lea Dorobantilor nr. 9-11, jud. Cluj; SC Moara Cibin SA, SC M.P. Baneasa, SC Holy International SA Oradea, Sc Comagro Vest SA Arad, SC Transilvania General Import Export SRL Oradea, SC Lek Pharmaceuticall SA Slovenia, SC Vitfoss prin BEJ Mircea Bolos cu sediul in Cluj-Napoca, C-lea Dorobantilor nr. 3, jud. Cluj; SC AGROVET SA BUCURESTI prin BEJ Man Ovidiu Ioan cu sediul in Cluj-Napoca, C-lea Dorobantilor nr. 15, jud. Cluj si Directia de Taxe si Impozite Locale a Mun. Cluj-Napoca, cu sediul in P-ta Unirii nr.1, jud. Cluj.
3. Imobil situat in Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Fabricii nr. 5, bloc B5, parter, apt. 180-compus din magazin, depozit, centrala frigorifica, hol, baie, wc cu suprafata utila de 65,80mp, pret de evaluare/pornire al licitatiei de 355.000 ron.
Bunul imobil mai sus mentionat este grevat de urmatoarele:
*somatia de plata in favoarea creditorului SC Recomet SA;
*drept de ipoteca si sechestru asigurator in favoarea creditorului – Directia de Impozite si Taxe Locale a Mun. Cluj-Napoca;
*sechestru asigurator in favoarea creditorului –Ministerul Agriculturiii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului.

Pentru bunul imobil prevazut mai sus au comunicat titluri executorii urmatorii creditori :
*SC Recomet SA; Directia de Taxe si Impozite Locale a Mun. Cluj-Napoca, cu sediul in P-ta Unirii nr. 1, jud. Cluj; Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare urmatoarele: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditori fiscali ca nu au obligatii fiscale restante;urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare la locul fixat in acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0264/439482.
Data afisarii: 25.01.2010PRIMAR,
SORIN APOSTU

VICTOR RADOI
DIRECTOR D.T.I.L,


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca