Informatii publice » Licitatii | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 16.08.2018Curs valutar : € = 4.6590 , $ = 4.0854


inapoiPrinteaza

 

 

                                                            INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Denumirea autoritãtii contractante: Municipiul Cluj-Napoca, cod fiscal nr. 4305857, str . Motilor nr. 3, tel. 0264596030, int. 4400

Obiectul contractului: servicii de asistentã juridicã, cod CPV 79112000-Procedura aplicatã: selectie de oferte

Data-limitã si locul pentru depunerea ofertelor:_18.09.2013 ora 9,00 la sediul autoritatii contractante

Oferta tehnicã si financiarã se vor introduce intr-un plic sigilat, care, la randul lui, impreunã cu celelalte documente doveditoare se vor introduce intr-un alt plic sigilat, pe care vor fi trecute adresa, denumirea si datele de contact ale ofertantului participant la procedurã, precum si denumirea achizitiei publice.

Clarificãrile pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pot fi solicitate la sediul autoritatii contracatante, anterior datei prevazute pentru depunerea ofertelor.

Modul de elaborare a ofertelor, precum si sistemul de evaluare a acestora sunt reglementate in caietul de sarcini prevãzut in anexa B la Procedura de selectare a societãtilor profesionale civile de avocati din Romania pentru acordarea de asistentã juridicã in dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata avand ca obiect Proiectul  ''Cartierul Tineretului'',  aprobatã prin Hotararea nr. 350/2013 pe care o puteti solicita prin email la adresa: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Deschiderea ofertelor are loc la data de_18.09.2013 ora 10,00 la sediul autoritatii contractante din municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor  nr. 3.

                                                 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

                                                         PRIMAR

                                                           EMIL BOC

 

 

 

 


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca