Informatii publice » Licitatii | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 17.08.2018Curs valutar : € = 4.6586 , $ = 4.0976


inapoiPrinteaza
 
 
 
 
INVITATIE DE PARTICIPARE
 
Denumirea autoritatii contractante: Municipiul Cluj-Napoca, cod fiscal nr. 4305857, str . Motilor nr. 3, tel. 0264596030, int. 4400
 
Obiectul contractului: servicii de asistenta juridica, cod CPV 79112000-Procedura aplicatã: selectie de oferte
 
Data-limita si locul pentru depunerea ofertelor: 14.08.2013 orele 10,00 la sediul autoritatii contractante
 
Oferta tehnica si financiara se vor introduce într-un plic sigilat, care, la randul lui, impreuna cu celelalte documente doveditoare se vor introduce intr-un alt plic sigilat, pe care vor fi trecute adresa, denumirea si datele de contact ale ofertantului participant la procedura, precum si denumirea achizitiei publice.
 
Clarificarile pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pot fi solicitate la sediul autoritatii contracatante, anterior datei prevazute pentru depunerea ofertelor.
 
Modul de elaborare a ofertelor, precum si sistemul de evaluare a acestora sunt reglementate in caietul de sarcini prevazut in anexa B la Procedura de selectare a societatilor profesionale civile de avocati din Romania pentru acordarea de asistenta juridica in dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata avand ca obiect Proiectul  ''Cartierul Tineretului'',  aprobata prin Hotararea nr. 350/2013 pe care o puteti solicita prin email la adresa: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
 
Deschiderea ofertelor are loc la data de 14.08.2013 ora 11,00 la sediul autoritatii contractante din municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor  nr. 3.
 
 
 
                                        MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,
                                        PRIMAR 
 
                                        EMIL BOC

 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca