Informatii publice » Licitatii | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 21.06.2018 Anunt privind afisarea adresei nr. 291332/2018 a numituluiTelcean Ioan, in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2014 Anunt privind afisarea adresei nr. 291804/2018 a numitei Barbu Mariana, in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2014 Anunt privind afisarea adresei nr. 291575/2018 a numitului Adoryan Gyorgy, in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2014 Anunt privind afisarea adresei nr. 289277/2018 a numitului Dan Virgil Titus, in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2014 Curs valutar : € = 4.6695 , $ = 4.0518


inapoiPrinteaza

ANUN?
privind procedura de „CERERE DE OFERTE” desf??urat? în vederea atribuirii acordului-cadru având
ca obiect prestarea serviciului de
“Doborât ?i t?ieri de corec?ie la arbori din zone verzi ?i cimitire pe raza municipiului Cluj-Napoca, în
sistem alpinism utilitar”


Autoritate contractant?: Municipiul Cluj- Napoca
Organizatorul achizi?iei: Municipiul Cluj- Napoca
Obiectivul achizi?iilor: servicii de “Doborât ?i t?ieri de corec?ie la arbori din zone verzi ?i cimitire pe raza municipiului Cluj-Napoca, în sistem alpinism utilitar”
Sursa de finantare: bugetul local
Documentele de achizi?ie: documenta?ia de atribuire se g?se?te la adresa www.elicitatie.ro – invitatia de participare nr. 322109/16.03.2012). Pentru informatii suplimentare: tel: 0264-596030, int. 4402, 4440
Termenul limit? de depunere a ofertelor: 03.04.2012, ora 10.00 la registratura autorit??ii contractante, str. Mo?ilor nr. 7, Cluj-Napoca.
Data desf??ur?rii achizi?iei: 03.04.2012, ora 11.00 la sediul autorit??ii contractante din str.Mo?ilor nr. 3, Cluj-Napoca;
Garan?ie de participare: 8000 lei. Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele de achizi?ie.


PRIMAR
Radu Moisin


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca