Informatii publice » Licitatii | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 26.05.2017 Rezultatul selectiei dosarelor de concurs, inregistrate  in vederea participarii la concursul din data de 31.05.2017 organizat in scopul ocuparii, pe durata nedeterminata a unor functii contractuale de executie: inspector de specialitate, grad profesional IA - 4 posturi; inspector de specialitate, grad profesional I - 3 posturi; referent IA- 2 posturi. vacante la Compartimentul Administrare Complex de agrement – Baza Sportiva Gheorgheni, Directia Evenimente publice si informare cetateni, Directia Generala Comunicare, dezvoltare locala si management proiecte Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unei functii contractuale de executie: referent, treapta profesionala IA- 1 post, vacanta la Biroul Ordine publica – zona V, Serviciul Ordine si siguranta publica, din cadrul Directiei Ordine publica si trafic rutier, Directia Generala Politia locala Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unei functii contractuale de executie: referent, treapta profesionala IA- 1 post, vacant la Serviciul Evidenta persoanelor, baze de date si relatii publice, din cadrul Directiei lnspectie si Control, Directia Generala Politia locala Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unor functii contractuale de executie: referent, treapta profesionala II- 1 post; paznic - 1 post. vacante la Serviciul Paza, Directia Generala Politia locala Curs valutar : € = 4.5573 , $ = 4.0641


inapoiPrinteaza

                                                               INVITATIE DE PARTICIPARE

Denumirea autoritatii contractante: Municipiul Cluj- Napoca, cod fiscal 4305857, str. Motilor nr.  3, tel. 0264596030, int. 4400
Obiectul contractului:  servicii de asistenta juridica, cod CPV 79112000 – procedura aplicata: selectie de oferte cu valoarea estimata (plafon maximal conform HCL 474/2011), 15.000 euro fara TVA.
Documentele de achizi?ie:  sunt disponibile in format printabil pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, sectiunea ''Licitatii''
Termenul limita de depunere: 09.03.2012, ORA 10,00 la registratura autoritatii contractante, str. Motilor nr. 7, Cluj-Napoca
 Oferta tehnica si financiara se vor introduce intr-un plic sigilat, care la randul lui, impreuna cu celelalte documente doveditoare se vor introduce intr-un alt plic sigilat, pe care vor fi trecute adresa, denumirea si datele de contact ale ofertantului participant la procedura, precum si denumirea achizitiei publice.
 Clarificarile pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pot fi solicitate la sediul autoritatii contractante, in scris, prin Registratura, fax, e-mail, cu minim 48 h anterior datei limita pentru depunerea ofertelor. Raspunsul va fi oferit de catre autoritatea contractanta cu minim 24 h anterior datei limita de depunere a ofertelor.
 Modul de elaborare a ofertelor, precum si sistemul de evaluare a acestora sunt reglementate in caietul de sarcini prevazut in Anexa B la procedura de selectare a serviciilor avocatiale pentru acordarea de asistenta juridica in dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata avand ca obiect proiectul ''Lomb''( dosare in care valoarea pretentiilor reclamantelor se ridica, la momentul prezentei, la valoarea aproximativa de 21.000.000 lei), aprobata prin HCL cu nr. 474/2011 a Consiliului Local al municipiuli Cluj-Napoca
Data desfasurarii achizitiei: 09.03.2012, ORA 11,00 la sediul autoritatii contractante din str.Motilor  nr.3, Cluj-Napoca 
 

PRIMAR
                     RADU MOISIN
 
 
Documentatia de licitatie
 
HCL 474/2011
 Formular de inscriere

 

 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca