Informatii publice » Licitatii | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 24.04.2018 Anunt colectiv privind emiterea unor acte administrative fiscale Curs valutar : € = 4.6516 , $ = 3.8120


inapoiPrinteaza
ANUNT
  
        SELECTIE DE OFERTE

 Municipiul Cluj-Napoca organizeaza, in data de 12.01.2012 ora 12.00 selectie de oferte pentru :

-  inchirierea spatiului comercial  cu nr. 4 “Magazin carne”din Piata Agroalimentara Grigorescu (spatiul are suprafata de 22.75 mp), destinat comercializarii carnii si produselor din carne .
 
- inchirierea spatiului comercial  cu nr. 7 din Piata Agroalimentara Hermes  (spatiul are suprafata de 22.72 mp), destinat comercializarii  produselor agroalimentare.
 
 La selectia de oferte pot participa persoane fizice sau juridice care desfasoara activitati destinate comercializarii produselor agroalimentare (spatiul nr. 7-Hermes), respectiv a carnii si produselor din carne (spatiul nr. 4-Grigorescu).
 
Pretul minim ce poate fi ofertat este de 3.5 lei/mp/zi.
 
 Criteriile de calificare:

1. Copie dupa certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comertului

2. Formularul C- Informatii generale

3. Copie dupa Autorizatia de functionare (sanitara si sanitar veterinara)
 
4. Dovada privind implementarea sistemului de management al calitatii sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementarii sistemului de management al calitatii pentru produsele ce vor fi comercializate sau echivalent – pt spatiul nr. 4 “Magazin carne” din Piata Agroalimentara Grigorescu destinat comercializarii de carne si produse din carne, respectiv pentru spatiul nr. 7 din Piata Agroalimentara Hermes cu destinatia comercializarii produselor agroalimentare.
 
5. Declaratie privind eligibilitatea (Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul A) insotita de certificat privind plata impozitelor si taxelor locale de la Primaria de resedinta si certificat de atestare fiscala a DGFP; mai mult, pentru societatile ce au contracte in derulare cu Primaria mun. Cluj-Napoca, se va prezenta o adeverinta de la Serviciul de specialitate, din cadrul Primariei, din care sa rezulte situatia platilor pentru societatea ofertanta .
 
6. declaratie privind falimentul (Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu formularul B)

7. insusirea contractului de inchiriere cu sau fara obiectiuni prin semnare si parafare.
 
Documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul primariei municipiului Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 1-3, camera 4 . Informatii suplimentare la telefon: 0264 592588, l-m intre orele 8,00-16,00, joi 8,00-17,30 si vineri 8,00-14,30.
 
Ofertele se vor depune la registratura Generala a Primariei din strada Motilor nr. 7, pana la data de 12.01.2012  ora 11.00.
 

             VICEPRIMAR
CU ATRIBUTII DELEGATE DE PRIMAR
 RADU MOISIN

 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca