Evidenta populatiei » Nasteri | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 15.08.2018Curs valutar : € = 4.6590 , $ = 4.0854


Evidenta populatiei » Nasteri

inapoi

INREGISTRARI ACTE DE NASTERE
Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 5, sala nr. 7, ghiseul nr. 8
Tel:0264/596.030 inter: 3021

cerere de INTARZIERE

DECLARATIE DE NUME

DECLARATIE DE PRENUME

DECLARATIE de RECUNOASTERE

 

Art 14, art. 15 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, Art. 28, art. 29, art. 30 din H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozitiilor în materie de stare civilă
 
Naşterea se înregistreză la s.p.c.l.e.p. sau la primăria unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul.
 
Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii:
- 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viată;
- 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile;
- 30 de zile pentru copilul, cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate.
 
În termenele prevăzute se cuprinde atât ziua naşterii, respectiv a găsirii, cât şi ziua în care se face declaratia.
Când declaratia naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute, dar înăuntrul unui an de la data naşterii, înregistrarea actului se face cu aprobarea primarului, dată pe declaratia scrisă. În cuprinsul declaratiei se mentionează motivul întârzierii.

Înregistrarea naşterii se face în baza următoarelor documente:
- certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unitătii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
- actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă; (original şi copii)
- certificatul de căsătorie al părintilor copilului,  dacă sunt căsătoriti. (original şi copie)
 
  • Dacă părintii sunt căsătoriti dar poartă nume de familie diferit, se solicită declaratia scrisă, semnată de ambii părinti, exclusiv in fata ofiterului de stare civila care inregistreaza nasterea, cu privire la numele de familie pe care îl va dobândi copilul; (se vor prezenta C.I. parinti + certificat de căsătorie - originale şi copii xerox).
  • Dacă părintii nu sunt căsătoriti şi tatăl copilului îl recunoaşte, se anexează declaratia de recunoaştere a copilului dată exclusiv în fata ofiterului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimtământul mamei, dat de asemenea, exclusiv în fata ofiterului de stare civilă care înregistrează naşterea (se vor prezenta C.I. părinţi + certificate de naştere părinţi - originale şi copii xerox);
- Tatăl minor, care recunoaşte un copil va fi asistat de reprezentantul legal.
- Dacă ambii părinti au vârsta sub 14 ani sunt necesare documentele mai sus prevăzute precum şi următoarele:
- certificatul de naştere al mamei şi actul de identitate al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de mamă;
- actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părintii copilului.
 
- Dacă unul dintre părinti sau ambii sunt cetăteni străini sunt necesare documentele mai sus prevăzute precum şi următoarele:
- traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, pentru a asista părintele sau pe ambii părinţi, care nu vorbeşte/dacă nu vorbesc, limba română.
- paşaportul părintelui cetătean străin/părintilor cetăteni străini, respectiv actul de identitate pentru cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în fotocopie, şi traducerea legalizată a filei care contine datele de identificare;
- certificatul de căsătorie al părintilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părintii sunt căsătoriti;
Originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate, după caz.
În cazul în care părintii au domicilii diferite, părintele care declară naşterea va da declaratie cu privire la domiciliul copilului.
Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii, pe baza declaratiei de naştere.
Este interzisă înregistrarea de către ofiterul de stare civilă a prenumelor indecente, ridicole şi a altora asemenea, de natură a afecta ordinea publică şi bunele moravuri ori interesele copilului, după caz.
Numele sau prenumele formate din două sau mai multe cuvinte se scriu cu cratimă.
 
Nota* Delaraţiile cu privire la prenumele copilului, se completează exclusiv în faţa ofiţerului de stare civilă, care face înregistrarea, de către ambii părinţi şi doar in cazul în care aceştia doresc schimbarea prenumelui de pe certificatul medical constatator al născutului viu.
 
Program de depunere/înregistrare:
Luni, Marţi, Miercuri: 08.30 - 16.30
Joi: 08.30 - 18.30
Vineri: 08.30 - 14.30
 
Program de eliberare certificate:
Luni, Marţi, Miercuri: 14.30 - 15.30
Joi: 16.00 - 17.00
Vineri - 8,30-10,00.
 

 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca