Evidenta populatiei » Decese | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Evidenta populatiei » Decese

ÎNREGISTRĂRI ACTE DE DECES

Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 5

Sala nr. 7, Ghişeul nr. 10

 

Acte necesare la înregistrarea deceselor: 

  declaraţia de deces se face verbal în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. În acest termen sunt cuprinse atât ziua decesului cât şi ziua declarării acestuia; După expirarea celor 3 zile înregistrarea decesului se face în mod obligatoriu cu aprobarea Parchetului.
  dacă decesul se datorează unei sinucideri, accident sau alte cauze violente precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declararea se va face în termen de 48 de ore din momentul decesului sau găsirii cadavrului, cu aprobarea Parchetului;
       odată cu declararea decesului declarantul va depune următoarele acte:
-          certificatul medical constatator al decesului întocmit şi semnat de către medicul sau cadrul medical sanitar care a făcut constatarea, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări- original si copie xerox;
-          actul de identitate al celui decedat, original si copie xerox;
-          actul de identitate al declarantului original si copie xerox;
-          certificatul de naştere al decedatului original si copie xerox;
-    certificatul de casatorie al decedatului original si copie xerox;
-          la înregistrarea decesului unui minor, se va prezenta şi actul de identitate al mamei original si copie xerox;
-          livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare;
       după întocmirea actului de deces, ofiţerul de stare civilă eliberează adeverinţa de înhumare sau incinerare a cadavrului;
       înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român, al cărui deces a survenit în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de primăria în a cărei rază administrativ-teritorială urmează să se facă înhumarea sau incinerarea;
       dacă decesul cetăţeanului român s-a înregistrat la autorităţile locale din străinătate sau la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României, adeverinţa de înhumare sau de incinerare se va elibera pe baza certificatului de deces întocmit de una din aceste autorităţi care va conţine, în mod obligatoriu apostila conform Convenţiei de la Haga sau supralegalizarea, după caz;
       dacă decesul nu a fost înregistrat în România, sau nu a fost eliberat certificat de deces, adeverinţa de înhumare sau de incinerare se va elibera cu aprobarea parchetului;
       întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, la autoritatea administraţiei publice locale de la:
-          locul de naştere al celui declarat mort;
-          domiciliul celui declarat mort, în cazul în care actul de naştere a fost întocmit la autorităţile locale din străinătate;
-          domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morţii, în situaţia în care locul naşterii şi domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.

Eliberarea certificatului de deces se face oricărei persoane îndreptăţite (rude până la gradul IV, reprezentanţi legali, moştenitori testamentari, întreţinători) în baza documentelor justificative şi a declaraţiei pe proprie răspundere.

Nedeclararea decesului în termenele prevăzute de lege, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 lei.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca