Dezbateri publice | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 16.08.2018Curs valutar : € = 4.6590 , $ = 4.0854


Dezbateri publice

 

2018

ANUNT

14 august 2018

Miercuri, 22 august 2018, ora 17, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca, va avea loc o  dezbatere publica pe marginea Regulamentului de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.

Referat

Proiect de hotărâre

Regulament

Adeverință

Cerere înscriere 

 

 

10 august 2018

 

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea studiului de oprotunitate, a modalitatii de atribuire a contractului de delegare, precum si a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ASOCIATIA METROPOLITANA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ, respectiv pe raza municipiului Cluj-Napoca

 

Referat si proiect

Studiu de oportunitate

Contract de delegare

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 10 august 2018 -28 august 2018. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

25 iulie 2018

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu referitor la proiectul de Hotărâre privind modificarea HCL366/2012 (aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închirirere, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi), modificată prin Hotărârile nr. 427/2013 și 729/2016


referat

proiect

anexe

 

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 25 iulie – 10 august 2018. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.


11 iulie 2018

Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță organizarea unei dezbateri publice, în vederea instituirii unor sensuri unice în cartiere Gheorgheni și Andrei Mureșanu. Întâlnirea va avea loc în data de 19 iulie 2018, ora 18.00, la Școala gimnazială Constantin Brâncuși, str. Horticultorilor nr. 1.

Având în vedere rețeaua stradală existentă, este posibilă instituirea unor sensuri unice care ar elibera trotuarele pentru ușurarea circulației pietonilor, fluidizarea circulației si reducerea numărului de conflicte de trafic din intersecții.

Se vor propune spre analiza si dezbatere instituirea de sensuri unice pe străzile din interiorul perimetrului format de:

1. Bd. Nicolae Titulescu, str.Liviu Rebreanu, str. Albac, str. Septimiu Albini, str. C-tin Brancusi- Bd. Nicolae Titulescu .

 

2. Calea Turzii- str.Milton Lehrer, P-ta Cipariu, str. C-tin Brancusi, str. Fagului- str.Trifoiului- str.C-tin Nottara- str.Miksath Kalman- str.Eftimie Murgu- Calea Turzii.


10 iulie 2018

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005

 

Referat

Anexa Referat 

Proiect de hotarare

Regulament

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 10 – 23 iulie 2018. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

4 iulie 2018

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Parcului Industrial Cluj Innovation Park.

 

Referat si anexe

Proiect de hotarare

Regulament

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada iulie 2018 – 17 iulie 2018. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

 

29 iunie 2018

 

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departizare și transfer al copiilor în creșele administrate de Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.

 

Referat

Proiect de hotărâre

Regulament

Adeverință

Cerere înscriere 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 29 iunie 2018 – 12 iulie 2018. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

22 mai 2018

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la proiectul de Hotărâre pentru atribuirea contractelor de desfiintare pe cale administrativa a constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv transportul si depozitarea materialelor, respectiv desfiintarea constructiilor executate fara autorizatii de construire, inclusiv transportul si depozitarea materialelor de catre RADP Cluj-Napoca, in temeiul prevazut de art. 31 din Legea 98/2016

referat

hotarare

caiet de sarcini

contract

 

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 22 mai - 4 iunie 2018Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.


17 mai 2018

 

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala referitoare la prevederile proiectului de Hotârâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului local de urbanism aprobat prin Hotârârea nr. 493/2014 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotârârea nr.188/2015 și Hotărârea nr. 737/2017 privind aprobarea documentației „Actualizare plan urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca” 

referat

proiect de hotărâre

Regulament:

RLU Cluj_UTR A, RLU Cluj_UTR Aapp, RLU Cluj_UTR AL, RLU Cluj_UTR Ec, RLU Cluj_UTR ED  RLU Cluj_UTR Ei, RLU Cluj_UTR EL, RLU Cluj_UTR Em, RLU Cluj_UTR Et, RLU Cluj_UTR G_c, RLU Cluj_UTR G_d, RLU Cluj_UTR G_p, RLU Cluj_UTR G_t, RLU Cluj_UTR Is_A, RLU Cluj_UTR Lc, RLU Cluj_UTR Lcs, RLU Cluj_UTR Lc_A, RLU Cluj_UTR Lid, RLU Cluj_UTR Lip, RLU Cluj_UTR Lir, RLU Cluj_UTR Liu, RLU Cluj_UTR M1, RLU Cluj_UTR M2, RLU Cluj_UTR M3, RLU Cluj_UTR M4, RLU Cluj_UTR RiM, RLU Cluj_UTR RrEm, RLU Cluj_UTR RrEt, RLU Cluj_UTR RrM1, RLU Cluj_UTR RrM2, RLU Cluj_UTR RrM3, RLU Cluj_UTR RrM4, RLU Cluj_UTR Sp_UTR TDS_MApN, RLU Cluj_UTR Ta_UTR UTa, RLU Cluj_UTR TDA, RLU Cluj_UTR TDA_L,RLU Cluj_UTR TDF, RLU Cluj_UTR Tf, RLU Cluj_UTR Tr, RLU Cluj_UTR UEc, RLU Cluj_UTR UED, RLU Cluj_UTR UEi, RLU Cluj_UTR UEmm, RLU Cluj_UTR UEt, RLU Cluj_UTR UG_c, RLU Cluj_UTR UG_cmid, RLU Cluj_UTR UIs_A, RLU Cluj_UTR ULc, RLU Cluj_UTR ULid, RLU Cluj_UTR ULiu, RLU Cluj_UTR ULi_c, RLU Cluj_UTR UM1, RLU Cluj_UTR UM2, RLU Cluj_UTR UM3, RLU Cluj_UTR UM4, RLU Cluj_UTR UVa, RLU Cluj_UTR UVs, RLU Cluj_UTR UVt, RLU Cluj_UTR Va, RLU Cluj_UTR Ve, RLU Cluj_UTR Vp, RLU Cluj_UTR Vpr, RLU Cluj_UTR Vs, RLU Cluj_ZCP C1, RLU Cluj_ZCP C2, RLU Cluj_ZCP G_c, RLU Cluj_ZCP Is_A, RLU Cluj_ZCP Liu, RLU Cluj_ZCP L_A, RLU Cluj_ZCP M1, RLU Cluj_ZCP M2, RLU Cluj_ZCP M3, RLU Cluj_ZCP M4, RLU Cluj_ZCP RiM, RLU Cluj_ZCP Sp_ZCP TDS_MApN, RLU Cluj_ZCP Va, RLU Cluj_ZCP Ve, RLU Cluj_ZCP Vs, RLU Cluj_ZCP Vt, RLU_Cluj UTR VTRLU_Cluj UTR ZCP_Et

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada  17 - 29 mai 2018Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

27 aprilie 2018

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 70/2018 (aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 111/2018

referat

proiect

metodologia

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada  27 aprilie - 11 mai 2018Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

20 aprilie 2018 

 

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala referitoare la prevederile proiectului de Hotârâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului local de urbanism aprobat prin Hotârârea nr. 493/2014 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotârârea nr.188/2015 și Hotărârea nr. 737/2017 privind aprobarea documentației „Actualizare plan urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca” 

 

referat

proiect de hotărâre

regulament 


Etapa consultarii publice are loc in perioada  20 aprilie - 7 mai 2018Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

29 martie 2018

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea metodologiei de acordare a tichetelor sociale in cadrul Programului social Alimente

 

referat

hotarare

metodologia de acordare

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 29 martie - 12 aprilie 2018Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

2 martie 2018

Luni, 5 martie 2018, ora 17.15, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca, va avea loc o noua dezbatere publica pe marginea Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca

Regulament

Anexa

 

 

8 februarie 2018

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind modificarea si completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in vederea aplicarii prevederilor art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pct. 168 din HG. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat prin Hotarea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 389/2016, prin Hotararea nr. 417/2016 si prin Hotararea nr. 585/16.05.2017

 

referat

hotarare

anexe

 

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada - 22 februarie 2018Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

23 ianuarie 2018

 

Luni, 29 ianuarie 2018, ora 14.00, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca,va avea loc dezbaterea publica privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018.

 

12 ianuarie 2018

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca.

 

Proiect buget 

Anexe

Lista obiectivelor de investitii 

Potrivit Legii 273/2006, art. 39, persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere in perioada 12 ianuarie – 26 ianuarie 2018 la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier, in atentia Directiei Economice.

 

5 ianuarie 2018

 

Primaria Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea actualizarii Programului Multianual pentru realizarea lucrarilor de interventie asupra cladirilor situate in ,,Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orasului Cluj-Napoca”

 

Hotarare

Referat

Anexa

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 5 - 19 ianuarie 2018Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

2017

22 decembrie 2017

Primaria Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind acordarea ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca

 

Hotarare

Referat

Metodologie de lucru

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 22 decembrie 2017-11 ianuarie 2018Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

12 decembrie 2017

Vineri, 15 decembrie 2017,  ora 13.30, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca, va avea loc dezbaterea publica avand ca tema Regulamentul privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca

 

Proiect regulament

Anexe

 

 

 

7 decembrie 2017

Primaria Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind atribuirea contractului ,,Salubrizare stradala si deszapezire(Sector I) in Municipiul Cluj-Napoca" catre Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca, in temeiul prevazut de art. 31 din Legea nr. 98/2016

 

Hotarare

Referat

Anexe

 

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 7-21 decembrie 2017Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

10 noiembrie 2017

Primaria Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea Regulamentului privind finantarea nerambursabila de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a programelor sportive, aprobat prin HCL nr. 521/2016 

 

proiect

referat

Regulament

anexa referat

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 10 - 24 noiembrie 2017Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.


 

 

1 noiembrie 2017

 

Primaria Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcarilor publice cu plata orara din municipiul Cluj-Napoca

proiect

referat

Regulament

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 1 -14 noiembrie 2017Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

1 noiembrie 2017

 

Primaria Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind stabilirea nivelului taxelor administrate de catre Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor din municipiul Cluj-Napoca

proiect

referat

anexa

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 1 -14 noiembrie 2017Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

30 octombrie 2017

 

Primaria Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind stabilirea nivelului pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.

Proiect

Referat

Anexa I

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

Anexa V

Anexa VI

Anexa VII

Anexa VIII

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 30 octombrie – 10 noiembrie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

29 septembrie 2017

Primaria Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local referitoare la actualizarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, aprobat prin HCL 606/2013


Referat

Hotarare

Regulament

 

 

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 29 septembrie - 13 octombrie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

29 august 2017

Primaria Cluj-Napoca initiaza procedura de consultare publica privind instituirea de sensuri unice de circulatie in cartierul Gheorgheni pe strazile cuprinse in perimetrul strazilor C-tin Brancusi- Bd. Nicolae Titulescu- Liviu Rebreanu- Albac si luarea in evidenta de locuri de parcare pe partea carosabila.

PLANSA

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 29 august – 11 septembrie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.  

 

24 august 2017

Primaria Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind acordarea gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pentru persanele varstnice si pensionarii din municipiul Cluj-Napoca.

Referat

Proiect de hotarare

Etapa consultarii publice are loc in perioada 24 august – 6 septembrie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

4 august 2017

Primaria Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local referitoare la Regulamentul de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe raza municipiului Cluj-Napoca.


Referat

Hotarare

Regulament

Anexe regulament

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 4-18 august 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

26 iulie 2017

Luni, 31 iulie 2017, ora 16.00, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca, va avea loc dezbaterea publica privind crearea benzii dedicate pentru transportul in comun, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 si strada Memorandumului, axa Est-Vest, intre intersectiile cu strazile Petofi Sandor si Emil Isac. 

 

plan


4 iulie 2017

Proiectul privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca  pus in concordanta cu prevederile Legii nr. 154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

Referat

Proiect

Regulament

Anexe 

Nota: Proiectul privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca se afla in curs de actualizare pentru a fi pus in concordanta cu prevederile Legii nr. 154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate. Dupa finalizarea discutiilor din cadrul grupului de lucru, varianta finala a acestuia va fi supusa consultarii publice. 

Nota: In data de 6 iulie 2017 a intrat in vigoare Legea nr. 154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate. Proiectul supus spre dezbatere, cu privire la  aprobarea Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca va fi pus in concordanta cu prevederile noii Legi. 

 

Primaria Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local referitoare la  aprobarea Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotarare

Referat

Regulament

Anexe

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 4-17 iulie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier. 

 

23 iunie 2017

Joi, 29 iunie 2017, ora 15.00, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca, va avea loc dezbaterea publica privind completarea Regulamentului Local de Urbanism sub aspectul finalizarii procedurii de urbanizare pentru teritorii studiate prin PUZ-uri aprobate anterior intrarii in vigoare a PUG, sub aspectul urbanizarii terenurilor agricole situate in intravilan si reglementarea situatiei terenurilor afectate de servitute de utilitate publica

 

Minuta dezbaterii publice

referat

proiect de hotarare

aviz

 


 

15 iunie 2017

Primaria Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local referitoare la completarea Caietului de Sarcini si a obiectului contractului atribuit catre RADP Cluj-Napoca pentru intretinerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera in Municipiul Cluj-Napoca, aprobate prin Hotararea nr. 747/2016, cu activitatea de aplicare/frezare de marcaje rutiere pe raza Municipiului Cluj-Napoca.


Referat

Hotarare

Caiet de sarcini

 

Contract

 


Etapa consultarii publice are loc in perioada 15- 29 iunie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.


15 iunie 2017

Primaria Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local referitoare la Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului public de ecarisaj si de gestionare a cainilor fara stapan din  Municipiului Cluj-Napoca.


Referat

Hotarare

Regulament

 


Etapa consultarii publice are loc in perioada 15- 29 iunie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

12 iunie 2017

Vineri, 16 iunie 2017, ora 12.00, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca, va avea loc dezbaterea publica privind aprobarea Planului de calitate a aerului pentru municipiul Cluj-Napoca.

Referat

Proiect de hotarare 

Plan

Plan de calitatea aerului 2018-2022

 

 

6 iunie 2017

Primaria Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local referitoare la Regulamentul privind amplasarea de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca.


Referat

Hotarare

Regulament

anexe 1 2 3 4 5 6 7 8


Etapa consultarii publice are loc in perioad6 – 20 iunie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

15 mai 2017

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in vederea informarii si consultarii publicului, in cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism pentru proiectul de HCL privind completarea Regulamentului Local de Urbanism sub aspectul finalizarii procedurii de urbanizare pentru teritorii studiate prin PUZ-uri aprobate anterior intrarii in vigoare a PUG, sub aspectul urbanizarii terenurilor agricole situate in intravilan si reglementarea situatiei terenurilor afectate de servitute de utilitate publica

referat

proiect de hotarare

aviz

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 15-26 mai 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

10 aprilie 2017

Primaria Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind aprobarea unei hotarari de Consiliu Local privind Regulamentul de pasunat pentru pajistile proprietate privata a Municipiului Cluj-Napoca.


Referat

Proiect de hotarare si Regulament


Etapa consultarii publice are loc in perioada 10 – 24 aprilie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

16 martie 2017

Primaria Cluj-Napoca initiaza procedura de consultare publica privind modificarea si completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul municipiului Cluj-Napoca,  in vederea aplicarii prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pct. 168 din HG. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat prin Hotararea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 389/2016 și prin Hotararea nr. 417/2016

referat

hotarare

anexa

 


Etapa consultarii publice are loc in perioada 16 – 31 martie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

14 martie 2017

Miercuri, 15 martie 2017, de la ora 17.00, in Sala mare a cinematografului Dacia din cartierul Manastur, va avea loc  dezbaterea publica privind ”Prioritatile bugetului pe 2017”.

 

Proiect buget 2017

Anexe

Lista  obiectivelor de investitii

 

 

9 martie 2017

Luni, 13 martie 2017, ora 17.15, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca,va avea loc dezbaterea publica privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2017.

Proiect buget 2017

Anexe

Lista  obiectivelor de investitii

 

 

8 martie 2017

Primaria Cluj-Napoca initiaza procedura de consultare publica pe marginea studiului de trafic - Prioritizarea transportului public urban prin banda dedicata AXA E-V.

Studiul


Etapa consultarii publice are loc in perioada 8 – 22 martie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

27 februarie 2017

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, referitoare la un proiect de hotarare privind aprobarea Planului de calitate a aerului pentru municipiul Cluj-Napoca.

 

Referat

Proiect de hotarare 

Plan

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 27 februarie – 10 martie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

24 februarie 2017

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect buget 2017

Anexe

Lista  obiectivelor de investitii

 

Potrivit Legii 273/2006, art. 39, persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere in perioada 24 februarie 2017 – 10 martie 2017 la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier, in atentia Directiei Economice.

 

 

21 februarie 2017

Primaria Cluj-Napoca initiaza procedura de consultare publica privind modernizarea si extinderea strazii Buna Ziua. In acest sens, Primaria propune doua variante:

Varianta 1: 3 benzi de circulatie (2 dintre acestea cu sens de mers inspre Calea Turzii), pista de biciclete și 2 trotuare.(latime trotuar 2m, latime banda carosabil 3,25 m, pista biciclisti 2,25)

plansa I 

plansa II

Varianta 2: 4 benzi de circulatie, 2 trotuare.(latime trotuar 2m, latime banda carosabil 3m )

plansa I 

plansa II


Fiecare varianta presupune aliniamente de arbori.
De asemenea, pentru decongestionarea traficului in zona, Primăria Cluj-Napoca isi propune in perioada urmatoare si amenajarea a doua sensuri giratorii: la intersectia strazilor Buna Ziua – Macesului – Trifoiului si la intersectia strazilor Calea Turzii – Mihai Romanul. 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 21 februarie – 7 martie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

26 ianuarie 2017

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, referitoare la propunerea de modificare si completare a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobat prin HCL nr. 604/2013

 

Referat

Anexa la referat

Proiect de hotarare

Regulament

HCL nr. 604/2013

Etapa consultarii publice are loc in perioada  26 ianuarie – 8 februarie 2017.  Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

25 ianuarie 2017

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, referitoare la proiectul de Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii art. 5 lit. E si art. 9 lit. D din Anexa la Hotararea nr. 26/2010 astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 328/2010, Hotararea nr. 228/2011, Hotararea nr. 79/2013 si Hotararea nr. 650/2016 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcarilor publice cu plata orara aprobate de Comisia Municipala de Sistematizare a Circulatiei

 
Referat
Proiect de hotarare
Regulament

 
Etapa consultarii publice are loc in perioada  25 ianuarie – 7 februarie 2017.  Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.
 
 

13 ianuarie 2017

 

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, referitoare la proiectul de Hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate si alegerea modalitatii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Cluj-Napoca, sector 1 

referat

hotarare

 

studiu

Etapa consultarii publice are loc in perioada  13 ianuarie  - 27 ianuarie 2017Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

11 ianuarie 2017

 

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, referitoare la  proiectul de HCL privind atribuirea contractelor privind activitatea de ,,Modernizare, reparatii si intretinere a strazilor aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri" de pe raza municipiului Cluj-Napoca catre RADP Cluj-Napoca, in temeiul prevazut de art. 31 din Legea 98/2016

referat

proiect

hotarare

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada  11 ianuarie  - 26 ianuarie 2017Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

10 ianuarie 2017

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, referitoare la  proiectul de HCL privind atribuirea contractului intretinerea si amenajarea zonelor verzi de pe raza municipiului Cluj-Napoca, catre RADP 

referat

proiect

hotarare

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada  10 ianuarie  - 25 ianuarie.2017 Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

2016

29 decembrie 2016

 

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, referitoare la  proiectul de HCL privind  modificarea Strategiei locale privind dezvoltarea si functionarea serviciului de salubrizare si de gestionare a deseurilor la nivelul municipiului Cluj-Napoca, aprobata prin HCL nr. 529/2014

referat

proiect

strategia

Etapa consultarii publice are loc in perioada 29 decembrie 2016- 13 ianuarie 2017 Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

7 decembrie 2016

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la prevederile proiectului de HCL privind aprobarea Statutului municipiului Cluj-Napoca

referat

proiect

Statutul municipiului Cluj-Napoca

Etapa consultarii publice are loc in perioada 7 - 21 decembrie 2016 Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

21 noiembrie 2016

Joi, 24 noiembrie 2016, ora 17.00, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca, va avea loc dezbaterea publica privind modificarea și completarea  Anexei la Hotararea Consiliului Local nr.  26/2010, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 328/2010, Hotararea nr. 228/2011 si Hotararea nr. 79/2013, privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcarilor publice cu plata orara aprobate de Comisia Municipala de Sistematizare a Circulatiei

minuta dezbaterii

referat

proiect de hotarare

regulament

 

 

18 noiembrie 2016

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la prevederile proiectului de HCL privind atribuirea contractelor catre RADP privind intretinerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera in Municipiul Cluj-Napoca, in temeiul prevazut de art. 31 din Legea nr. 98/2016

Referat

Proiect

Caiet de sarcini

Model contract 1

Model contract 2

Etapa consultarii publice are loc in perioada 18 noiembrie – 6 decembrie 2016 . Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

14 noiembrie 2016

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala a prevederilor proiectului de HCL privind aprobarea Schemei locale de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiaza, in urmatorii patru ani fiscali(2017-2020), de cota de impozitare redusa (0.20%) la impozitul/taxa pentru cladirile situate in parcurile industriale de pe raza municipiului si care nu se incadreaza in prevederile Ordinului nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investiţiile realizate in parcurile industriale

referat

proiect

anexa

analiza de oportunitate

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 14 - 28 noiembrie 2016 Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

3 noiembrie 2016

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la prevederile proiectului de HCL privind completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentatiei ,,Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotararea nr. 493/2014, astfel cum a fost modificat si completat prin Hotararea nr. 118/2015

referat

proiect de hotarare

anexa I

anexa II

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 3 - 17 noiembrie  2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

1 noiembrie 2016

 

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la prevederile proiectului de HCL privind modificarea art. 1 al Hotararii nr. 366/2012 (aprobarea formularelor de inscriere pe lista de prioritati la locuinte, in regim de inchirirere, construite prin Agenţia Natională pentru Locuinte, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor, precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti), modificata prin Hotararea nr. 427/2013

referat

proiect de hotarare

anexe

Etapa consultarii publice are loc in perioada 1 - 14 noiembrie  2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

1 noiembrie 2016

 

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la prevederile proiectului de HCL privind modificarea și completarea  Anexei la Hotararea Consiliului Local nr.  26/2010, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 328/2010, Hotararea nr. 228/2011 si Hotararea nr. 79/2013, privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcarilor publice cu plata orara aprobate de Comisia Municipala de Sistematizare a Circulatiei

referat

proiect de hotarare

regulament

Etapa consultarii publice are loc in perioada 1 - 14 noiembrie  2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

 

26 octombrie 2016 

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, cu privire la un proiect de hotarare referitor la stabilirea nivelului pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017.

Referat

Hotarare 

                                                       Anexa I                                Anexa VI

                                                      Anexa II                               Anexa VII

                                                      Anexa III                              Anexa VIII

                                                      Anexa IV                              Anexa IX

                                                      Anexa V                               Anexa X

 

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada  26 octombrie – 11 noiembrie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

13 septembrie 2016

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, cu privire la un proiect de hotarare referitor la Regulamentul privind concesionarea bunurilor aflate in domeniul public si privat al municipiului Cluj-Napoca

Referat

Hotarare 

Regulament

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada  13 septembrie – 26 septembrie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

13 septembrie 2016

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, cu privire la un proiect de hotarare referitor la Regulamentul privind inchirierea bunurilor aflate in domeniul public si privat al municipiului Cluj-Napoca

Referat

Hotarare 

Regulament

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada  13 septembrie – 26 septembrie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

29 august 2016

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, cu privire la un proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Programului Multianual pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor situate in ,,Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orasului Cluj-Napoca''

Referat

Proiect de hotarare 

Hotarare

Hotararea de Consiliu Local nr. 113/2016

 

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada  29 august – 12 septembrie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

05 august 2016

Joi, 11 august 2016, ora 15.00, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca, va avea loc dezbaterea publica privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Cluj-Napoca

 

Referat

Proiect de hotarare

Strategia integrata de dezvoltare a Zonei Metropolitane Cluj-Napoca

minuta dezbaterii

Strategia integrata de dezvoltare a Zonei Metropolitane Cluj-Napoca - versiunea actualizata

25 iulie 2016

Joi, 28 iulie 2016, ora 16.00, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca, va avea loc dezbaterea publica privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de Crestere Cluj-Napoca.

Referat

Proiect de hotarare

Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de Crestere Cluj-Napoca

minuta dezbaterii

Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de Crestere Cluj-Napoca varianta actualizata

 

29 iunie 2016

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, cu privire la un proiect de hotarare privind completarea Anexei 1 la Hotararea nr. 315/2015, respectiv a capitolului ”Strategia pentru Identitatea Istorica a Orasului” din cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020, in sensul includerii unor obiective in vederea revitalizarii acestora

Referat

Proiect de hotarare si Anexa

Etapa consultarii publice are loc in perioada  29 iunie – 12 iulie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

24 iunie 2016


Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, privind propunerea de modificare si completare a Regulamentului de finantare nerambursabila din fonduri publice a structurilor sportive, a Cererii de finantare (tip) si a Contractului de finantare(tip), aprobat prin HCL nr. 605/2013

referat

regulament

proiect

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada  24 iunie – 8 iulie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

22 iunie 2016

 

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, privind Metodologia de acordare a serviciilor de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice

referat

metodologie

proiect

Etapa consultarii publice are loc in perioada  22 iunie – 6 iulie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

23 mai 2016

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, privind  prevederile  Regulamentului de pasunat pentru pajistile proprietate privata a Municipiului Cluj-Napoca

referat

regulament

proiect

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada  23 mai – 3 iunie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

16 mai 2016

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la un proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe raza municipiului Cluj-Napoca.


Proiect de hotarare

Referat si Regulament

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 16 -25 mai 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

15 aprilie 2016

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la prevederile proiectului de HCL privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite, situate in intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, in vederea aplicarii prevederilor art. 489 alin (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul  Fiscal si a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia

referat

Proiect de hotarare

regulament

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 15 – 29 aprilie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

8 aprilie 2016

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la prevederile proiectului de HCL privind aprobarea completarii Anexei la Hotararea Consiliului Local nr.  25/2010, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 316/2015, privind aprobarea regulamentului de inchiriere a terenului pentru parcarile, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca

referat

Proiect de hotarare

regulament

 

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 8 aprilie – 19 aprilie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

24 martie 2016

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la prevederile proiectului de HCL privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de Crestere Cluj-Napoca.

Referat

Proiect de hotarare

Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de Crestere Cluj-Napoca

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 24 martie – 4 aprilie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

24 martie 2016

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la prevederile proiectului de HCL privind aprobarea Strategiei Integrata de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Cluj-Napoca

Referat

Proiect de hotarare

Strategia integrata de dezvoltare a Zonei Metropolitane Cluj-Napoca

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 24 martie – 4 aprilie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

29 ianuarie 2016

 

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la prevederile proiectului de HCL privind aprobarea actualizarii Programului Multianual pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor situate in “Ansamblul Urban – Centrul istoric al orasului Cluj-Napoca”

 

Referat

Proiect si anexe

Regulament

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada  29 ianuarie - 8 februarie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 


 

25 ianuarie 2016

Joi, 28 ianuarie 2016, ora 15.00, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca, va avea loc dezbaterea publica privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2016.

Proiect buget 2016

Lista obiectivelor de investitii
 
 

25 ianuarie 2016

Vineri, 29 ianuarie  2016, ora 12.00, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca va avea loc  dezbaterea publica  privind modificarea partiala a Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Hotararea nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei "Actualizare Plan urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca", urmare admiterii unor plangeri prealabile si a observatiilor facute de Directia Generala de Urbanism

referat

proiect

regulament 

propunere modificare R.L.U aferent UTR Vp

 

7 ianuarie 2016

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect buget 2016

Lista obiectivelor de investitii
 
Potrivit Legii 273/2006, art. 39, persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere in perioada 7 ianuarie – 22 ianuarie 2016, ora 16.30 la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier, in atentia Directiei Economice.

2015

 

10 decembrie 2015

Marti, 15 decembrie  2015, ora 14.00, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca va avea loc  dezbaterea publica  privind  aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, in anul fiscal 2016, de cota de impozitare redusa  la impozitul/taxa pentru cladirile aflate „in clasa energetica A”, care deţin o certificare oficiala recunoscuta la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE si Green Star) ca si „cladire verde”.

referat

proiect

minuta dezbaterii

 

24 noiembrie 2015

 

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si  transparenta decizionala a prevederilor proiectului privind modificarea partiala a Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Hotararea nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei "Actualizare Plan urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca", urmare admiterii unor plangeri prealabile si a observatiilor facute de Directia Generala de Urbanism  

referat

proiect

regulament

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada  24 noiembrie - 9 decembrie 2015 Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

17 noiembrie 2015 

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala a prevederilor proiectului de HCL privind modificarea si completarea Anexelor 1, 2 si 3 la Hotarârea nr. 150/2013, (criteriile de punctare pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si repartizarea acestora in regim de inchiriere incepand cu anul 2014,  formularele de inscriere pe lista de prioritati la locuinte sociale, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor,  precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti)

referat

proiect

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 17 - 27 noiembrie  2015 Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.


 

16 noiembrie 2015

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala a prevederilor proiectului de HCL  privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, in anul fiscal 2016, de cota de impozitare redusa  la impozitul/taxa pentru cladirile aflate „in clasa energetica A”, care deţin o certificare oficiala recunoscuta la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE si Green Star) ca si „cladire verde”.

referat

proiect

 

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 16 - 27 noiembrie 2015 Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

16 noiembrie 2015

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala a prevederilor proiectului de HCL privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiaza, in anul 2016, de cota de impozitare redusa (0.20%) la impozitul/taxa pentru cladirile situate in parcurile industriale de pe raza municipiului si care nu se incadreaza in prevederile Ordinului nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investiţiile realizate in parcurile industriale

referat

proiect

 

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 16 - 27 noiembrie 2015 Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

2 noiembrie 2015

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala a prevederilor proiectului de HCL privind anularea in cota de 73,3% a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015 , inclusiv, stinse pana la această data, constand in creante de natura fiscala datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Cluj-Napoca.

referat

proiect

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 02 - 12 noiembrie 2015 Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

28 octombrie 2015

 

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la prevederile Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005

 

Referat si anexa

Proiect de hotarare, regulament si anexe


Etapa consultarii publice are loc in perioada 28 octombrie – 9 noiembrie 2015 .Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

 

5 octombrie 2015

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, pe marginea  Proiectului de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale incepand cu anul 2016.
 

Referat

Proiect si anexe

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 5 octombrie – 5 noiembrie 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

11 septembrie 2015

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, pentru Regulamentul privind detinerea cainilor si accesului persoanelor insotite de caini in municipiul Cluj-Napoca si a Regulamentului de functionare a parcurilor publice pentru caini

 

Proiect

Referat

Regulament

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 11 - 21 septembrie 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

24 august 2015

Minuta dezbaterii publice privind Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Cluj-Napoca

 

minuta

 

21 august 2015

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, privind prevederile Regulamentului de inchiriere a terenului pentru parcarile, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.


Proiect

Referat

Regulament

Etapa consultarii publice are loc in perioada 21 - 31 august 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

12 august 2015

Vineri, 14 august  2015, ora 14.00, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca va avea loc  dezbaterea publica  privind Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Cluj-Napoca

Referat

proiect

Regulament

 

12 august 2015

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica,in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, pe marginea REGULAMENTULUI PRIVIND UTILIZAREA SERVICIULUI DE ÎNCHIRIERE DE BICICLETE ÎN REGIM SELF-SERVICE

regulament

proiect

Etapa consultarii publice are loc in perioada 12 – 25 august 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

11 august 2015

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, privind unele masuri pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, din bugetul de stat si din bugetul local, consumatorilor vulnerabili, in perioada sezonului rece

referat

proiect

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 11 – 24 august 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

10 august 2015

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, privind prevederile Regulamentului de functionare a pietelor agroalimentare Flora, Hermes, Zorilor, Ira si Grigorescu precum si aprobarea Regulamentului privind organizarea si atribuirea procedurii selectie de oferte in vederea inchirierii spatiilor comerciale si a chioscurilor din incinta pietelor agroalimentare administrate de catre Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca

referat

proiect 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 10 – 21 august 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

31 iulie 2015

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, privind prevederile Regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Cluj-Napoca

Referat

Proiect

Regulament

Etapa consultarii publice are loc in perioada 31 iulie – 10 august 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

 

23 iunie 2015

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la prevederile Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, finantari acordate in baza Legii nr. 350/2005 (finantarile nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general)
 
Informare
Regulament
Referat
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10
Anexa 11
Anexa 12

Etapa consultarii publice are loc in perioada  23 iunie– 2 iulie 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.
 
 

 

29 aprilie 2015

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, privind  prevederile  Regulamentului de pasunat pentru pasunile proprietate privata a Municipiului Cluj-Napoca

proiect

Etapa consultarii publice are loc in perioada  29 aprilie – 8 mai 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

 

25 martie 2015

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, privind  prevederile Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare 

proiect

Etapa consultarii publice are loc in perioada  25 martie – 7 aprilie 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.

17 martie 2015

 

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, privind  prevederile unui proiect privind aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Carta Europeana pentru Egalitate intre Femei si Barbati in Viata Locala.


Proiect
 
Etapa consultarii publice are loc in perioada  17 martie – 26 martie 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.
 
 
 

16 martie 2015

Minuta dezbaterii publice  privind 

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020

 

minuta

varianta finala a proiectului

4 martie 2015

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, privind  modificarea si completarea Hotararii nr. 528 din 22 decembrie 2014 (aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005)

Proiect de hotarare
Referat
Regulament
 
 
Etapa consultarii publice are loc in perioada 4 martie – 13 martie 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro. sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.
 

25 februarie

Luni, 2 martie 2015, ora 17.00, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca va avea loc  dezbaterea publica  privind Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020

proiect
Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca
 

 

16 ianuarie 

Documente rezultate in urma dezbaterii publice organizate in 8 ianuarie 2015 pe tema Proiectului de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiaza, in anul fiscal 2015, de cota de impozitare redusa la impozitul/taxa pentru cladirile aflate „in clasa energetica A”, care detin o certificare oficiala, recunoscuta la nivel mondial (L.E.E.D., B.R.E.E.A.M., D.G.N.B., C.A.S.B.E.E. si GREEN STAR), ca si „cladire verde”

Minuta dezbaterii

referat

proiect

anexa

recomandare scrisa

 

 

13 ianuarie 2015

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale pe prevederile Proiectului de buget al municipiului Cluj-Napoca.
 
Proiect buget 2015
Lista obiectivelor de investitii
 
Etapa consultarii publice are loc in perioada 13 ianuarie – 28 ianuarie 2015, ora 16.00. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro. sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier, in atentia Directiei Economice.

 

 

2014

 
 
29 decembrie
 
Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, privind Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020
 
 
 
Etapa consultarii publice are loc in perioada 29 decembrie 2014 - 12 ianuarie 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro. sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.
 
 
22 decembrie
 
Joi, 8 ianuarie 2015, ora 15.00, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca va avea loc  dezbaterea publica finala privind Proiectul de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiaza, in anul fiscal 2015, de cota de impozitare redusa la impozitul/taxa pentru cladirile aflate „in clasa energetica A”, care detin o certificare oficiala, recunoscuta la nivel mondial (L.E.E.D., B.R.E.E.A.M., D.G.N.B., C.A.S.B.E.E. si GREEN STAR), ca si „cladire verde”  
 
Schema de ajutor cladiri verzi
 
 
 Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.
 
 
16 decembrie
 
Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, privind modificarea si completarea Anexei 1 la Hotararea nr. 150/2013(criteriile de punctare pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si repartizarea acestora in regim de inchiriere incepand cu anul 2014, formularele de inscriere pe lista de prioritati la locuinte sociale, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor, precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti)
 
proiect
HCL 150/2013
 
Etapa consultarii publice are loc in perioada 16 decembrie 2014 – 5 ianuarie 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.
 
 
10 decembrie 
 
Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, privind  aprobarea preţurilor şi tarifelor locale pentru energia termică livrată populaţiei şi agenţilor economici de către Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, a preţului local al energiei termice facturată populaţiei şi acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
 
proiect
anexa 
anexa 
referat
anexa referat
 
Etapa consultarii publice are loc in perioada 10 – 20 decembrie 2014. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.
 
 
10 decembrie
 
Miercuri, 17 decembrie 2014, ora 14.00, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca va avea loc  dezbaterea publica finala privind Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020
 
 
Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020
 
 
5 decembrie 2014
 
 
Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, privind Strategia Locala cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a Serviciului de Salubrizare si de Gestionare a Deseurilor din municipiul Cluj-Napoca.
 
     Strategia Locala
 

 

Etapa consultarii publice are loc in perioada 5 – 14 decembrie 2014. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.
 

3 decembrie 2014

 
Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, pe prevederile unui Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale incepand cu anul 2015.
 
Etapa consultarii publice are loc in perioada 3 – 16 decembrie 2014. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.
 
Proiect de hotarare
Anexa I
Anexa II
Anexa III
Anexa IV
Anexa V
Anexa VI
Anexa VII
Anexa VIII
Anexa IX
Schema de ajutor cladiri verzi
Schema de ajutor de minimis parcuri industriale
 
 
21 noiembrie 2014
 
Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor si strazilor, respectiv a activitatii de reparatii si intretinere a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri si strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca.
 
Proiect de hotarare
Referat
Studiu de oportunitate
Regulament
Caiet de sarcini
 
 
 
Etapa consultarii publice are loc in perioada 21   - 30 noiembrie 2014. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese

 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca