Consiliul local » 2018 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 16.07.2018Primăria Cluj-Napoca continuă proiectul Bugetare participativă online Anunt privind afisarea adresei nr. 335199/2018 a numitului Kiraly Dan Stefan, in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2014 Anunt privind afisarea adresei nr. 333187/2018 a numitului Neamt Ioan, in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2014 Anunt privind afisarea adresei nr. 33335562/2018 a numitului Ambrus Adam, in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2014 Anunt privind afisarea adresei nr. 335548/2018 a numitului Ambrus Adam, in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2014 Curs valutar : € = 4.6550 , $ = 3.9774


Consiliul local » 2018

 • HCL 1 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor aflate în domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 2 - Hotarare privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 52

 • HCL 3 - Hotarare privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Meseriilor nr. 18-20

 • HCL 4 - Hotarare privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nirajului f.n.

 • HCL 5 - Hotarare privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 10-12, identificate prin nr. cad. 327183 și 327709

 • HCL 6 - Hotarare privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 68-70, identificat prin nr. cad. 327759

 • HCL 7 - Hotarare privind Acordul de închiriere prin licitație a unei suprafețe de teren din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Colegiul Tehnic „Napoca”

 • HCL 8 - Hotarare privind vânzarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 39, ap. 5, în favoarea doamnei Smical Andreea-Ioana

 • HCL 9 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 100 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Unirii f.n., înscris în C.F. 267350 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 119967), sub nr. topo. 23038/2

 • HCL 10 - Hotarare privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată prin Hotărârea nr. 1033/2017 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe)

 • HCL 11 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuințe colective 2S+P+3E, str. Romul Ladea nr. 19 provizoriu

 • HCL 12 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire două imobile S+P+2E, str. Corneliu Coposu nr. 18

 • HCL 13 - Hotarare privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu etajare și extindere locuință – str. Sanatorului nr. 34

 • HCL 14 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială, S+P+E –str. Sibiului nr. 12

 • HCL 15 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  de urbanizare – strada Borhanciului – latura nordică

 • HCL 16 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Parking, str. Primăverii nr. 8”

 • HCL 17 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în „Ansamblul urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, Corp C2, str. Iuliu Maniu nr. 3

 • HCL 18 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare rețele termice” din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 19 - Hotarare privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”

 • HCL 20 - Hotarare privind alocarea sumei de 120.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru zece persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 21 - Hotarare privind alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., după cum urmează: 7.560.000 de lei, în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor posesori ai unuia din cele șase carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, „A card/A Kártya” și City Card Student, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c.; 41.000 de lei pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la şcolile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor); 242.000 de lei pentru transportul elevilor din Pata Rât la şcolile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor); 157.000 de lei pentru transportul elevilor din Valea Fânaţelor la şcolile şi grădiniţele din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 22 - Hotarare privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local pe anul 2018 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare – clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 23 - Hotarare privind aprobarea pentru anul 2018 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe

 • HCL 24 - Hotarare privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu personalitate juridică și cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2018-2019

 • HCL 25 - Hotarare privind aprobarea alocării sumei de 75.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului „24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 26 - Hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis contânt pentru primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, februarie 2018

 • HCL 27 - Hotarare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Handbal, a Turneului de calificare al Lotului Național de Handbal Feminin U21 pentru Campionatul Mondial 2018 și a meciului de handbal feminin România-Rusia, contând pentru preliminariile Campionatului European 2018, în perioada 22-26 martie 2018

 • HCL 28 - Hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, a meciurilor de rugby România-Germania din 10 februarie și România-Rusia din 3 martie, contând pentru preliminariile Campionatului Mondial de Rugby 2019

 • HCL 29 - Hotarare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Baschet, a meciului de baschet masculin România-Italia din 26 februarie, contând pentru preliminariile Campionatului Mondial de Baschet 2019

 • HCL 30 - Hotarare privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

 • HCL 31 - Hotarare privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local, pe anul 2018, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 32 - Hotarare privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

 • HCL 33 - Hotarare privind  modificarea Anexei Hotarârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017 și nr. 978/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 34 - Hotarare privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar preșcolarilor și elevilor Colegiului Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” pentru anul școlar 2017-2018

 • HCL 35 - Hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

 • HCL 36 - Hotărâre unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 37 -  Hotărâre darea în administrare, Centrului Bugetar de Administrare Creșe, a corpurilor de clădire A, A' și a terenului în suprafață de 2.016 mp. din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 56-58

 • HCL 38 - Hotarare privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5833 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale

 • HCL 39 - Hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5834 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale

 • HCL 40 -  Hotărâre privind vânzarea spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai Janos nr. 4, ap. 4, în favoarea domnului Tokes Endre Gabor

 • HCL 41 - Hotărâre privind vânzarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Patriciu Barbu nr. 48, ap. 3, în favoarea doamnei Szabo Enikó Réka

 • HCL 42 - Hotărâre privind Acordul de închiriere prin licitație a unei suprafețe de 305,46 mp., parte din corpul de clădire C1 din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Liceul Teoretic „Avram Iancu”

 • HCL 43 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67

 • HCL 44 - Hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru modificarea suprafeței, repoziționare și actualizarea adresei imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, cu nr. cad. 15842, înscris în C.F. nr. 283849 Cluj-Napoca

 • HCL 45 - Hotărâre privind demolarea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fierului nr. 20, ap. 2

 • HCL 46 - Hotărâre privind demolarea unor construcții situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 27

 • HCL 47 - Hotărâre privind  punerea în executare a Sentinței Civile nr. 8926/2016 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunțată în Dosarul nr. 20012/211/2015

 • HCL 48 - Hotărâre privind partajarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea (fostă str. Petroșani) nr. 15, însușirea Raportului de evaluare și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului

 • HCL 49 - Hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 27 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului

 • HCL 50 - Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unor imobile în care își desfășoară activitatea Consiliul local, Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice și darea în administrare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 1, ap. 3

 • HCL 51 - Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 295/2012 (dezmembrarea, concesionarea prin încredinţare directă şi însuşirea documentaţiei topografice, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vişinilor nr. 1, în suprafaţă de 45 m.p., în vederea extinderii şi etajării garajului)

 • HCL 52 - Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 215/2017 (însușirea Documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 7-9)

 • HCL 53 - Hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017 și nr. 10/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe)

 • HCL 54 - Hotărâre privind aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 • HCL 55 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială D+P+M – str. Ady Endre nr. 23

 • HCL 56 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire capelă și spații administrative, S+P+E, str. Avram Iancu nr. 26

 • HCL 57 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere locuință în vederea realizării unei locuințe semicolective, str. Câmpului nr. 127

 • HCL 58 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Traian Vuia nr. 22

 • HCL 59 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu supraetajare imobil existent, Calea Mănăștur nr. 68A

 • HCL 60 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință semicolectivă, P+E+R(M) – str. Rahovei nr. 11

 • HCL 61 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere și supraetajare locuință unifamilială, S+P+E+Er – str. Vasile Cîrlova nr. 1A

 • HCL 62 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Turzii – Est

 • HCL 63 - Hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.02.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 28.02.2018, ora 12 (a doua convocare)

 • HCL 64 - Hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

 • HCL 65 - Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

 • HCL 66 - Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • HCL 67 - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a Olimpiadei Internaționale de Matematică, în perioada 3-14 iulie 2018

 • HCL 68 - Hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

 • HCL 69 - Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, pe anul 2018

 • HCL 70 - Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 71 - Hotărâre privind alocărea sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 72 - Hotărâre privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Revitalizarea și activarea Parcului Feroviarilor” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează să fie acordate

 • HCL 73 - Hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Emmanuel de Martonne”

 • HCL 74 -  Hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona „La Terenuri”

 • HCL 75 - Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 912/2017 (prin care au fost aprobate documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”)

 • HCL 76 - Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 913/2017 (prin care au fost aprobate documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”)

 • HCL 77 - Hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 10”

 • HCL 78 - Hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

 • HCL 79 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • HCL 80 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

 • HCL 81 - Hotărâre privind  aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2017-2018, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

 • HCL 82 -  Hotărâre privind reglementarea locațiunii contractului de închiriere, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Arinilor nr. 11, ap. 42

 • HCL 83 - Hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 16097 din 23.05.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale

 • HCL 84 -  Hotărâre privind  încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5835 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale

 • HCL 85 - Hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5837 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale

 • HCL 86 - Hotărâre privind ncetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5838 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale

 • HCL 87 - Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1A

 • HCL 88 - Hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte având ca obiect spații cu altă destinație decât cea de locuință

 • HCL 89 - Hotărâre privind aprobarea Acordului de închiriere prin licitație a trei spații din imobilul în care funcționează unitatea de învățământ preuniversitar de stat, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”

 • HCL 90 - Hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Clinicilor”

 • HCL 91 - Hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Victor Babeș”

 • HCL 92 - Hotărâre privind lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2018, aprobată prin Hotărârea nr. 990/2017

 • HCL 93 - Hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu

 • HCL 94 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire  locuință semicolectivă P+E – str. Mateiu Caragiale nr. 13

 • HCL 95 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil cu funcțiunea de hotel de apartamente, S+P+5E+R, str. Edgar Quinet nr. 5

 • HCL 96 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+3E, str. Oașului nr. 42

 • HCL 97 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu etajare și extindere locuință în vederea realizării a două unități locative, P+E – str. Roșiori nr. 25

 • HCL 98 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casă unifamilială, P+E+M, str. Iasomiei nr. 1A

 • HCL 99 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire două case unifamiliale, P+E – str. Fagului nr. 68C

 • HCL 100 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială, P+E – str. Minerilor nr. 35

 • HCL 101 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – dezvoltare zonă locuințe unifamiliale, str. Petre Dulfu

 • HCL 102 -  Hotărâre privind aprobarea actualizării Programului Multianual pentru realizarea lucărilor de intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”

 • HCL 103 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca, imobil str. Regele Ferdinand nr. 37”

 • HCL 104 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 684/2005, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2007, Hotărârea nr. 352/2013, Hotărârea nr. 520/2016 și prin Hotărârea nr. 266/2017

 • HCL 105 - Hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

 • HCL 106 - Hotărâre privind alocarea sumei de 2.107.370 lei din bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

 • HCL 107 - Hotărâre privind alocarea sumei de 43.000 lei de la bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de pachete cu produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2018

 • HCL 108 - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis România-Maroc, contând pentru turul II al Grupei Zonale II Europa/Africa a Cupei Davis și a meciului de tenis România-Elveția, contând pentru turul II al Grupei Mondiale II a Fed Cup, aprilie 2018

 • HCL 109 - Hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 75.339 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât, respectiv „Dallas” și zona rampei de gunoi

 • HCL 110 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil mixt (1-2)S+P+5E+R, str. Cosașilor nr. 3-7

 • HCL 111 - Hotărâre privind unele modificări ale Anexei 1 la Hotărârea nr. 70/2018 (aprobarea cordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 112 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal restructurare unitate economică str. Fabricii de Zahăr-str. Plevnei

 • HCL 113 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  imobil mixt de locuințe colective, spații de birouri, spații comerciale și parking subteran cu regim de înălțime 2S+P+5E+R+Et, str. Henri Barbusse nr. 44-46

 • HCL 114 - Hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal restructurare urbană, str. Sobarilor, pentru construire imobil de locuințe și servicii (hotel de apartamente)

 • HCL 115 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

 • HCL 116 - Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei 1 din Hotărârea nr. 850/2017 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018)

 • HCL 117 - Hotărâre privind prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat Asociației Hans Spalinger, Filiala Cluj-Napoca, asupra unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21

 • HCL 118 - Hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Gaal Gabor”

 • HCL 119 - Hotărâre privind însușirea documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Baba Novac”

 • HCL 120 - Hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Cișmigiu”

 • HCL 121 - Hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2018

 • HCL 122 - Hotărâre privind Listei finale pentru anul 2018, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii

 • HCL 123 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Potaissa

 • HCL 124 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Emmanuel de Martonne

 • HCL 125   Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – B-dul Eroilor nr. 1

 • HCL 126 -  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Mihail Kogălniceanu nr. 9

 • HCL 127 Hotărâre privind modificarea Anexei 3 din Metodologia de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea nr. 473/2016

 • HCL 128 - Hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

 • HCL 129 - Hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • HCL 130 - Hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor nr. 11 provizoriu, identificat prin nr. cad. 326301

 • HCL 131 - Hotărâre privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, pentru anul 2019, cu rata inflației

 • HCL 132 - Hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.03.2018, ora 12

 • HCL 133 -Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de amplasare și autorizare a mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 134 - Hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, care vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local și a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

 • HCL 135 - Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. 5-8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 389/2016, prin Hotărârea nr. 417/2016 și prin Hotărârea nr. 585/2017.

 • HCL 136 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Cantinei de ajutor social și pensiune, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 137 - Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 6 din blocul 1A.

 • HCL 138 - Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 1 din blocul 1D.

 • HCL 139 - Hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „Piața Unirii”.

 • HCL 140 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „Piața Lucian Blaga”.

 • HCL 141 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță nr. 12-14.

 • HCL 142 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 10-12.

 • HCL 143 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 25.

 • HCL 144 - Hotărâre privind atribuirea unei parcele de teren cu suprafața de 300 mp. din zona Lomb, înscrisă în C.F. nr. 306351 Cluj-Napoca, nr. cadastral 306351, în favoarea numitei Chilea Maria-Irina.

 • HCL 145 - Hotărâre privind radierea parțială a dreptului de servitute de trecere instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 76, înscris în C.F. nr. 256831 Cluj-Napoca, în favoarea imobilelor cu nr. topo 9454, 9452, 9477.

 • HCL 146 - Hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018 și 53/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

 • HCL 147 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 1000/2017 (însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Tipografiei”).

 • HCL 148 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 1002/2017 (însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Mihail Kogălniceanu”).

 • HCL 149 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și mansardare locuință în vederea realizării a două unități locative – str. René Descartes nr. 40.

 • HCL 150 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuință familială cu două unități locative, str. Plevnei nr. 172.

 • HCL 151 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire sediu firmă „Das Welt Auto”.

 • HCL 152 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și mansardare casă existentă, str. Partizanilor nr. 129B.

 • HCL 153 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, S+P+E, str. Cap. Grigore Ignat nr. 13-13A.

 • HCL 154 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, S+P+E+M, str. Bujorului nr. 27.

 • HCL 155 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere locuință P+E – str. Prislop nr. 6.

 • HCL 156 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil P+E+Er cu două unități locative cu birou la parter – str. Ecaterina Teodoroiu nr. 41.

 • HCL 157 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E – str. Fagului nr. 52.

 • HCL 158 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. etajare hală existentă cu schimbare de destinație în clădire de birouri, str. Vlad Țepeș nr. 2.

 • HCL 159 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire ansamblu mixt, (S)+P+2E+R – str. B.P. Hasdeu nr. 63.

 • HCL 160 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. amplasarea statuii Cardinalului Iuliu Hossu, B-dul Eroilor (în zona Catedralei „Schimbarea la Față”).

 • HCL 161 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, S+P+E+R – str. Prof. Gh. Marinescu nr. 76A.

 • HCL 162 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, S+P+E+R – str. Prof. Gh. Marinescu nr. 76B

 • HCL 163 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință individuală P+E, str. Ion Buteanu nr. 12 provizoriu.

 • HCL 164 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare locuință – str. Oașului Fundătură nr. 6.

 • HCL 165 - Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Parcelare și construire locuințe familiale – str. Luncii nr. 61-63.

 • HCL 166 - Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Speranței-str. Dimitrie Onciu.

 • HCL 167 - Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană, str. Scorțarilor, pentru construire ansamblu cu funcțiuni mixte – locuințe colective, comerț, servicii

 • HCL 168 - Hotărâre privind atribuirea denumirii unei piațete din municipiul Cluj-Napoca.

 • HCL 169 -Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – Parcul Central.

 • HCL 170 - Hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club C.F.R. 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 29 martie 2018, ora 10 (prima convocare) și în data de 30 martie 2018, ora 10 (a doua convocare), și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club C.F.R. 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 29 martie 2018, ora 11 (prima convocare) și în data de 30 martie 2018, ora 11 (a doua convocare).

 • HCL 171 - Hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • HCL 172 - Hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stăncioiu.

 • HCL 173 - Hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – S.M.U.R.D.

 • HCL 174 - Hotărâre privind alocarea sumei de 350.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Militar de Urgență Dr. Constantin Papilian Cluj-Napoca (U.M. 02454).

 • HCL 175 - Hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca.

 • HCL 176 - Hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal.

 • HCL 177 - Hotărâre privind alocarea sumei de 2.700.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj.

 • HCL 178 - Hotărâre privind alocarea sumei de 350.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca.

 • HCL 179 - Hotărâre privind alocarea sumei de 650.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj.

 • HCL 180 - Hotărâre privind alocarea sumei de 350.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase.

 • HCL 181 - Hotărâre privind alocarea sumei de 250.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.

 • HCL 182 - Hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuță Cluj-Napoca.

 • HCL 183 - Hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Solidaris, în vederea organizării Taberei de vară pentru copii nevoiași.

 • HCL 184 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Filantropice Medical-Creștine Christiana – Filiala Cluj, pentru proiectul Centrul Comunitar pentru Tineret.

 • HCL 185 - Hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Societății de Medicină de Urgență și Catastrofă din România – Filiala Cluj, în vederea organizării Congresului Interdisciplinar de Medicină de Urgență.

 • HCL 186 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Lions Club Genesis, în vederea organizării Festivalului Cultural Miraje, ediția a XI-a, 2018.

 • HCL 187- Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Hndihope, pentru proiectul „Enklava.ro – Primul magazin realizat exclusiv de persoane cu dizabilități”.

 • HCL 188 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Aga Down Sindrom Cluj, în vederea organizării Taberei Internaționale de Judo adaptat persoanelor cu nevoi speciale.

 • HCL 189 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Alianța Romană de Prevenție a Suicidului, pentru proiectul La un apel distanță de speranță!

 • HCL 190 - Hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Fundației caritabile „Familia Sfântă”, în vederea decontării Cheltuielilor de întreținere și funcționare a Fundației „Familia Sfântă”, Policlinica fără plată.

 • HCL 191 - Hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației AD-HOC, pentru proiectul „Zâmbet și culoare”.

 • HCL 192 - Hotărâre privind alocarea sumei de 13.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Babilon Travel, pentru proiectul Studiu privind Accesibilitatea Mijloacelor de Transport în Comun pentru Nevăzători.

 • HCL 193 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Societății Naționale de Cruce Roșie Filiala Cluj, pentru proiectul Sanitarii pricepuți.

 • HCL 194 - Hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Sfântul Nectarie Cluj – Centrul de Îngrijiri Paleative „Sfântul Nectarie” Cluj, pentru proiectul Numai împreună putem alina suferința.

 • HCL 195 - Hotărâre privind alocarea sumei de 2.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Universitatea, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 196 - Hotărâre privind alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Baschet Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 197 - Hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Federației Române de Tenis de Masă, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 198 - Hotărâre privind alocarea sumei de 170.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Federației Române de Handbal, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 199 - Hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Federației Române de Popice, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 200 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Lupte Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 201 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Atletism Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 202 - Hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Judo Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 203 - Hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Ciclism și Triatlon Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 204 - Hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Rugby Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 205 - Hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Liceului cu Program Sportiv Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 206 - Hotărâre privind alocarea sumei de 1.550.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv U-BT, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 207 - Hotărâre privind alocarea sumei de 220.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Școlar Viitorul, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 208 - Hotărâre privind alocarea sumei de 420.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Municipal, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 209 - Hotărâre privind alocarea sumei de 95.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Politehnica Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 210 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Poli Karate, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 211 - Hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Voința, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 212 - Hotărâre privind privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv CFR Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 213 - Hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Sănătatea-Servicii Publice, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 214 - Hotărâre privind alocarea sumei de 135.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului de Fotbal Feminin „Olimpia-Universitatea Tehnică” Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 215 - Hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Centrului și Clubului Sportiv Scoțian Român al Handicapaților Lamont, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 216 - Hotărâre privind alocarea sumei de 220.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv Runners Club, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 217 - Hotărâre privind alocarea sumei de 55.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului de Fotbal Feminin Clujana, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 218 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv ,,Prosquash’’ Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 219 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Aqua 01 Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 220 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Univers, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 221 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv TranSilva, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 222 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Fotbal Tenis Răzvan, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 223 - Hotărâre privind alocarea sumei de 405.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Motorhome Napoca Rally Team, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 224 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv de Fotbal Juniorul Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 225 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Luceafărul Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 226 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Lori Racing Team, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 227 - Hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Clujul Pedalează, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 228 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv D.S.A. Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 229 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv „Olimpic Star” Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 230 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv „Fotbal Tenis Nord-Vest” Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 231 - Hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Hipic Taraxacum, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 232 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Mănăștur Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 233 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Dumi Fitness, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 234 - Hotărâre privind alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Sportive Fotbal Club Universitatea Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 235 - Hotărâre privind alocarea sumei de 1.400.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Festivalul de Film Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Film Transilvania – Ediția a XVII-a”.

 • HCL 236 - Hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală „Opera 2 You”, în vederea realizării proiectului ,,OPERA APERTA 2018 @ CLUJ100”.

 • HCL 237 - Hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Ordinul Arhitecților din România filiala Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Scena Urbană 2018 – Perspective pentru 100 de ani”.

 • HCL 238 - Hotărâre privind alocarea sumei de 180.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Student Plus, în vederea realizării proiectului ,,TIMAF – Transylvania International Music and Artts Festival, ediție dedicată centenarului Marii Uniri”.

 • HCL 239 - Hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Cultural-Artistică Vulturii Carpaților, în vederea realizării proiectului ,,Marea Unire”.

 • HCL 240 - Hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Zilele Culturale Maghiare din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a IX-a”.

 • HCL 241 - Hotărâre privind alocarea sumei de 240.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Federația Galeriilor și Artiștilor din Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului ,,Arta drept Centru de Interes”.

 • HCL 242 - Hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală Eikon, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Carte Transilvania, ediția a VI-a”.

 • HCL 243 - Hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Corvineum, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Teatru. Interferențe, ediția VI- Memoriile Războiului”.

 • HCL 244 - Hotărâre privind alocarea sumei de 270.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Jazz in the Park 2018 – secțiunea gratuită”.

 • HCL 245 - Hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Centrul Cultural Clujean, în vederea realizării proiectului ,,Cultură-Comunitate-Impact”.

 • HCL 246 - Hotărâre privind alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Federația Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului ,,Fabrica de Pensule – Centru de Artă și Cultură Contemporană (2018)”.

 • HCL 247 - Hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,Transylvania Music Event ediția a X-a – TME”.

 • HCL 248 - Hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Unusual Suspects Media, în vederea realizării proiectului ,,ALANDALA 2018”.

 • HCL 249 - Hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Tineret@Cluj-Napoca 2018”.

 • HCL 250 - Hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Creative Ways, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional Comedy Cluj ediția a IX-a”.

 • HCL 251 - Hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Alpha IT Events, în vederea realizării proiectului ,,Techsylvania. Cel mai mare eveniment de tehnologie și inovație din Estul Europei”.

 • HCL 252 - Hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Conexio, în vederea realizării proiectului ,,Întâlnirile internaționale de la Cluj, ediția a VIII-a, Viziuni”.

 • HCL 253 - Hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului ,,Clujul Digital, la 100 de ani de la Marea Unire”.

 • HCL 254 - Hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Ansamblul Folcloric Mărțișorul, în vederea realizării proiectului ,,Mărțișorul în lume”.

 • HCL 255 - Hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Amicii Operei Maghiare din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,100 de ani a muzicii maghiare clujene (1918-2018)”.

 • HCL 256 - Hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Uniunea Scriitorilor din România, în vederea realizării proiectului ,,Scriitorul în cetate”.

 • HCL 257 - Hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Unusual Suspects Media, în vederea realizării proiectului ,,Mioritmic 2018”.

 • HCL 258 - Hotărâre privind alocarea sumei de 190.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Cultural-Artistică HARA, în vederea realizării proiectului ,,Cluj Symphony Experience – ediția a II-a”.

 • HCL 259 - Hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația PhotoRomânia, în vederea realizării proiectului ,,PhotoRomânia Festival 2018”.

 • HCL 260 - Hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația de Futnet, în vederea realizării proiectului ,,Cluj-Napoca capitala tenisului cu piciorul”.

 • HCL 261 - Hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group, în vederea realizării proiectului ,,COM'ON Cluj-Napoca `18”.

 • HCL 262 - Hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Arts of All, în vederea realizării proiectului ,,Music For All”.

 • HCL 263 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru ASC Cluj Raving Society, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul de muzică electronică Delahoya 2018”.

 • HCL 264 - Hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală „Opera 2 You”, în vederea realizării proiectului ,,LA OPERĂ 2018: Concert de prezentare ”.

 • HCL 265 - Hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală „Cetatea Albă” - Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Transilvania Jazz Festival – TJF 2018” .

 • HCL 266 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Good Events, în vederea realizării proiectului ,,Septemberfest – ediție aniversară 20 ani”.

 • HCL 267 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului ,,Creația Conectează 2018. Inovare Socială în Parcul Feroviarilor”.

 • HCL 268 - Hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Why Not Us, în vederea realizării proiectului ,,Cultură la Street Food Festival 2018”.

 • HCL 269 - Hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Tineri pentru Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Studenților”.

 • HCL 270 - Hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru pentru Asociația PLAI – Laborator de Arhitectură, Inovație și Experiment, în vederea realizării proiectului ,,ZAIN EXPO 2018@CLUJ100”.

 • HCL 271 - Hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Artiștilor din Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului ,,Made in Cluj: Fabricanții de Artă”.

 • HCL 272 - Hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Culturală Intact, în vederea realizării proiectului ,,Creația Tânără (JCE) Europeană la Cluj-Napoca”.

 • HCL 273 - Hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Cluj Never Sleeps 2018”.

 • HCL 274 - Hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Armonia, în vederea realizării proiectului ,,Berăria culturală în vremurile centenarului. Cluj 100”.

 • HCL 275 - Hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Culturală Etnostar, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul internațional de folclor „Serbările Transilvane – Serbările Centenarului”.

 • HCL 276 - Hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația PLAI – Laborator de Arhitectură, Inovație și Experiment, în vederea realizării proiectului ,,DAY 15 2018”.

 • HCL 277 - Hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Urbannect, în vederea realizării proiectului „Orașul Acasă – 2018”.

 • HCL 278 - Hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Centrul pentru Dialog European și Diplomație Culturală, în vederea realizării proiectului ,,Transylvania History Days 2018”.

 • HCL 279 - Hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Filarmonica Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional „Toamna Muzicală Clujeană”, ediția a 52-a”.

 • HCL 280 - Hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Uniunea Organizațiilor Studențești Maghiare din România, în vederea realizării proiectului ,,Kwork și spațiul comunitar K+”.

 • HCL 281 - Hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Jazz in the Street 2018 – secțiunea gratuită”.

 • HCL 282 - Hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Young Famous, în vederea realizării proiectului ,,Stagiunea de concerte Young Famous 2018 – Cluj 100”.

 • HCL 283 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Clubul Sportiv Boemdance, în vederea realizării proiectului ,,World of Dance – Transylvania Dance Events 2018”.

 • HCL 284 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Diesel Events, în vederea realizării proiectului ,,Teatru de Club”.

 • HCL 285 - Hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,FISC- Festivalul Internațional de Stand Up Comedy ediția a 6-a”.

 • HCL 286 - Hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Specialiștilor de Autovehicule Rutiere și Transporturi, în vederea realizării proiectului ,,Congresul Internațional „Automobiles, Mobility, Modeling and Alternative solutions – AMMA 2018”.

 • HCL 287 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Tineri de succes- Oraș de succes: serie de evenimente pentru tineri talentați, ediția a VI-a”.

 • HCL 288 - Hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația „Compania de Tango Cluj”, în vederea realizării proiectului ,,Tango Cazino – ediția a VII-a”.

 • HCL 289 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Tinerilor Clujeni, în vederea realizării proiectului ,,Leader's Academy 2018”.

 • HCL 290 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Română de Aikido Aikikai, în vederea realizării proiectului ,,Seminar Internațional de Aikido de Copii”.

 • HCL 291 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația MiniMASS, în vederea realizării proiectului ,,Someș Delivery 2018”.

 • HCL 292 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Sabot, în vederea realizării proiectului ,,Cluj After-School (După-Școala de la Cluj)”.

 • HCL 293 - Hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Uniunea Studențească Maghiară din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Studenților ediția a XXV-a”.

 • HCL 294 - Hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru ESUA – Asociație Culturală Româno-Germană, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Stradal WonderPuck – Ediția a-II-a”.

 • HCL 295 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Clubul Sportiv Mixed Martial Arts Transilvania Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul de tineret și sport ESFE - „Elite Sports & Fitness” ediția a II-a”.

 • HCL 296 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Club Sportiv Viitorul Cluj Chichi Renghe, în vederea realizării proiectului ,,Turneul „Fotbal à la Cluj”, ediția 5”.

 • HCL 297 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Apuseni Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Bartolomeu Anania în memoria contemporanilor”.

 • HCL 298 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Peisagiștilor din România- AsoP, Filiala Teritorială Nord-Vest, în vederea realizării proiectului „Peisaj! Regenerări urbane în Cluj-Napoca”.

 • HCL 299 - Hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului ,,Casa Tinerilor 2018. Întâlniri interculturale Pata-Cluj”.

 • HCL 300 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Organizația Tinerilor Medici Cluj, în vederea realizării proiectului ,,3 zile de SĂNĂTATE”.

 • HCL 301 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,NAFA 2018 – Festivalul Internațional de Film Etnografic, ediția a 38-a”.

 • HCL 302 - Hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Res Bibliothecaria, în vederea realizării proiectului ,,Credenționalul – Cartea Marii Uniri”.

 • HCL 303 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația de Chitară Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Chitară Transilvania”.

 • HCL 304 - Hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația pentru Leadership, Comunicare și Profiling, în vederea realizării proiectului ,,Cluj 100. Imaginile Centenarului. 1918 și 2018”.

 • HCL 305 - Hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Grupul de Inițiativă Basarabeană din Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Basarabia ediția a XV- 100 de ani de la Marea Unire”.

 • HCL 306 - Hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,LIGHTS ON”.

 • HCL 307 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Romanian IT Global Community în vederea realizării proiectului ,,Romanian IT 3.0 – Cluj și Liderii IT din Europa”.

 • HCL 308 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Culturală și de Caritate pentru Protecția Patrimoniului Cultural Național „Carpatica”, în vederea realizării proiectului ,,COMUNICAREA DINTRE GENERAȚII Rolul Marii Uniri în conștiința românilor, 100 ani de edificare a României de azi”.

 • HCL 309 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, în vederea realizării proiectului ,,Moții și Marea Unire ”.

 • HCL 310 - Hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Culturală Myrobiblion, în vederea realizării proiectului ,,Oameni care au făcut Unirea în memoria documentelor”.

 • HCL 311 - Hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru pentru Asociația Harmonia Cordis, în vederea realizării proiectului ,,Cursuri de măiestrie de talie internațională și serie de concerte dedicate tinerelor talente”.

 • HCL 312 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația „Organizația Studenților din Universitatea Tehnică” Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,ZUT-„Zilele Universității Tehnice ediția a XIII-a”.

 • HCL 313 - Hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Clujul Cultural, în vederea realizării proiectului ,,CLUJ BLUES FEST 2018”.

 • HCL 314 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Reactor de Creație și Experiment, în vederea realizării proiectului ,,Rezidențele Reactor 2018”.

 • HCL 315 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală Cânt de Dragul Inimii Șimleu Silvaniei, în vederea realizării proiectului ,,Vin Acasă de Crăciun”.

 • HCL 316 - Hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group, în vederea realizării proiectului ,,Tineri Inovatori Sociali”.

 • HCL 317 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Studenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Arts Summer University 2018”.

 • HCL 318 - Hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Folclorică Someșul Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Activități culturale în țară și străinătate pentru păstrarea identității naționale”.

 • HCL 319 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,Strada Potaissa”.

 • HCL 320 - Hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația 11 even, în vederea realizării proiectului ,,Bucurie în mișcare 2018”.

 • HCL 321 - Hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Create.Act.Enjoy, în vederea realizării proiectului ,,Luna Creativă–ediția a IV-a”.

 • HCL 322 - Hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Culturală „Simona Noja”, în vederea realizării proiectului ,,Balet Transilvania în anul Centenarului Marii Uniri”.

 • HCL 323 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,100 of youth in Cluj – Cluj 100”.

 • HCL 324 - Hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația EL, în vederea realizării proiectului ,,ARHETIPURI – Expoziție de sculptură”.

 • HCL 325 - Hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, în vederea realizării proiectului ,,Concursul Internațional de Muzică „Gheorghe Dima”, ediția XVII, secțiunea DIRIJAT CORAL”.

 • HCL 326 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Organizația Studenților pentru Turismul Românesc, în vederea realizării proiectului ,,Turist la Cluj”.

 • HCL 327 - Hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația pentru Dezvoltarea Comunicării Vizuale „Stories in Motion”, în vederea realizării proiectului ,,City Virtual Tour”.

 • HCL 328 - Hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Launloc, în vederea realizării proiectului ,,Changes has a Hundred Faces – 100 de personalități care au marcat istoria României”.

 • HCL 329 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Reactor de Creație și Experiment, în vederea realizării proiectului ,,100 de ani de România. Istorii secundare”.

 • HCL 330 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală Play, în vederea realizării proiectului ,,Classic Junior Festival”.

 • HCL 331 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Studenților din Facultatea de Agricultură, în vederea realizării proiectului ,,Simpozionul Științific Studențesc ediția a-XVI-a”.

 • HCL 332 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Studenților și Absolvenților Fizioterapeuți din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Congresul FizioPlus Cluj 2018”.

 • HCL 333 - Hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Română Mozart Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional Mozart, ediția a XXVIII-a”.

 • HCL 334 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Create.Act.Enjoy, în vederea realizării proiectului ,,Terapie prin artă – ediția a VI-a”.

 • HCL 335 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Artiștilor Plastici Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Satul, țăranul și natura, ediția 2018 - Centenar: unitate, continuitate și evoluție”.

 • HCL 336 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român. ASTRA, în vederea realizării proiectului ,,Editarea revistei Astra clujeană și a două volume dedicate Marii Uniri”.

 • HCL 337 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Tradiții, în vederea realizării proiectului ,,Promovarea identității culturale și a patrimoniului cultural imaterial local”.

 • HCL 338 - Hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Organizația Tinerilor Medici Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Congres Pluridisciplinar”.

 • HCL 339 - Hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Argumentum Ad Populum, în vederea realizării proiectului ,,Grădiniță de Vară 2018”.

 • HCL 340 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Creative Ways, în vederea realizării proiectului ,,TEDxEroilor – Mind the Gap”.

 • HCL 341 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Cinemascop, în vederea realizării proiectului ,,Les Films de Cannes à Cluj-Napoca”.

 • HCL 342 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Örgdögtérgye, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul de Muzică și Dans Popular Maghiar, ediția a 15-a”.

 • HCL 343 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Etnocor. Centru de Studii Etnocoreologice, în vederea realizării proiectului ,,ALT+TAB+JOC. O altfel de tabără de joc”.

 • HCL 344 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală Origo, în vederea realizării proiectului ,,Proiecte de tineret: Șoimii 2018”.

 • HCL 345 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Organizația Studenților pentru Natură, în vederea realizării proiectului ,,SciFest Cluj-Napoca – Știința lucrurilor The Science of things”.

 • HCL 346 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Reciproca, în vederea realizării proiectului ,,Focus Atelier Ediția #4 – Cluj”.

 • HCL 347 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Studenților Economiști în Mediu și Agrobusiness, în vederea realizării proiectului ,,Treasure Hunt – 100 de ani alături de Cluj”.

 • HCL 348 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Operettissimo Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,Concert la Palat”.

 • HCL 349 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Sigismund Toduță, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional Sigismund Toduță, ediția a IV-a”.

 • HCL 350 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Culturală Echinox, în vederea realizării proiectului ,,Echinox 50”.

 • HCL 351 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru ESUA – Asociație Culturală Româno-Germană, în vederea realizării proiectului ,,1918 Trăiască România dodoloață! - Marea Unire povestită copiilor”.

 • HCL 352 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația „Prietenii lui Puck”, în vederea realizării proiectului ,,Întâlnirea Studenților Păpușari – Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete”.

 • HCL 353 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Universitart, în vederea realizării proiectului ,,Platforma absolvenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca”.

 • HCL 354 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Culturală Filarmonia, în vederea realizării proiectului ,,Concursul Național de Interpretare Lauri – Ediție festivă dedicată Centenarului Unirii”.

 • HCL 355 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Institutul pentru Studii Transdisciplinare în Știință, Spiritualitate, Societate, în vederea realizării proiectului ,,Conferința Internațională (T3) Transdisciplinară-Transnațională-Transculturală ATLAS 2018”.

 • HCL 356 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Visszhang, în vederea realizării proiectului ,,Visszhang40 – VoCE2018”.

 • HCL 357 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Colegiului Național „Emil Racoviță”, în vederea realizării proiectului ,,Colegiul Național „Emil Racoviță” - EXCELLO”.

 • HCL 358 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Transformator. Colaborare și sustenabilitate în sectorul ONG și sectorul cultural independent din Cluj-Napoca”.

 • HCL 359 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Traducerea lucrării „Istoria Clujului” scrisă de Jakab Elek – ediția a II-a”.

 • HCL 360 - Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Povești despre Cluj – ediția a V-a”.

 • HCL 361 - Hotărâre privind alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Dialógus Egyesület, în vederea realizării proiectului ,,Săptămâna culturală evreiască în Cluj-Napoca ediția a 4-a”.

 • HCL 362 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Poți fi și tu campion, în vederea realizării proiectului ,,Campionatul Național de Street Workout”.

 • HCL 363 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Organizația Studenților Economiști, în vederea realizării proiectului ,,Business Smart School”.

 • HCL 364 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală Românașul -Bum, în vederea realizării proiectului ,,Culturi și Tradiții - Promovarea Folclorului Românesc în Europa”.

 • HCL 365 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Re-descoperim Clujul – ediția a III-a”.

 • HCL 366 - Hotărâre privind alocarea sumei de 23.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Robert Schuman, în vederea realizării proiectului ,,Cluj-Napoca 100/Kolozsvár”.

 • HCL 367 - Hotărâre privind alocarea sumei de 23.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația pentru Înfrumusețarea Clujului – Kolozsvári Városszépitő Egylet, în vederea realizării proiectului ,,Clujul cu flori 2018”.

 • HCL 368 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală Origo, în vederea realizării proiectului ,,NU EXISTĂ EXISTĂ – Proiect de artă vizuală în cadrul programului Cluj Never Sleeps”.

 • HCL 369 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului ,,Poezii cu suflet”.

 • HCL 370 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Folclorică Crăișorul, în vederea realizării proiectului ,,Păstrarea și promovarea folclorului și a obiceiurilor tradiționale”.

 • HCL 371 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului ,,Filmtettfest – Zilele Filmului Maghiar, ediția a 18-a”.

 • HCL 372 - Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Mario Atelier – Coregrafie, Teatru, Muzică, în vederea realizării proiectului ,,Othello's Touch (Atingerea lui Othello)”.

 • HCL 373 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Transsylvania Nostra, în vederea realizării proiectului ,,Patrimoniu cultural de excepție: patrimoniul construit”.

 • HCL 374 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Clubul Media Corbul Alb, în vederea realizării proiectului ,,Itinerarii de Centenar cu Biblioteca Româno-Maghiară Corbii Albi din Cluj”.

 • HCL 375 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Parohia Reformată Centrală I Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Stagiunea de Concerte de Vară la Biserica Reformată Centrală 2018”.

 • HCL 376 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului ,,Atelier interetnic de creație cinematografică Transfilmania”.

 • HCL 377 - Hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală „Floare de Colț”, în vederea realizării proiectului ,„Flori de Cântec Popular Clujean”.

 • HCL 378 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Culturală Terrarmonia, Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului „Restituiri Muzicale Tradiționale”.

 • HCL 379 - Hotărâre privind alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici, în vederea realizării proiectului „Arta vizuală – Unitate și diversitate”.

 • HCL 380 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Casa Cărții de Știință, în vederea realizării proiectului „Valorile identitare ale unei lumi: Clujul și Ardealul în epoca Marii Uniri”.

 • HCL 381 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Muzeului Ardelean, în vederea realizării proiectului „Conferințe Științifice în Domeniul Tehnic”.

 • HCL 382 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Casa Cărții de Știință, în vederea realizării proiectului „Rădăcini românești ale Clujului după Marea Unire”.

 • HCL 383 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru C.S. Interteam, în vederea realizării proiectului „O Sută de Kilometri cât un Veac de Unire”.

 • HCL 384 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului „Veto manipulării”.

 • HCL 385 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru C.S Clujul Pedalează, în vederea realizării proiectului „Micul Biciclist și Siguranța Lui”.

 • HCL 386 - Hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală Helikon, în vederea realizării proiectului „Alternativa Helikon”.

 • HCL 387 - Hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Media Index, în vederea realizării proiectului „Cultură la puterea Z (Culturăz): preferințele culturale ale generației Z”.

 • HCL 388 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Carpatină Ardeleană, în vederea realizării proiectului „Zilele EKE-SCA”.

 • HCL 389 - Hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Clubul Francofon de Afaceri Cluj, în vederea realizării proiectului „Ziua Franței la Cluj, ediția 2018”.

 • HCL 390 - Hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Tineretului Român Unit ASTRU Cluj, în vederea realizării proiectului „Cluj Youth @ INTC 2018”.

 • HCL 391 - Hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru „Báthory Szülői Szövetség„ - Asociația Părinților Báthory, în vederea realizării proiectului „ IT 2018”.

 • HCL 392 - Hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația „Pro János Zsigmond”, în vederea realizării proiectului 'Activitatea educativă extrașcolară aprobată în CAEJ: Concursul Experimental de Științe „Körmöczi János” organizat la Liceul Unitarian „János Zsigmond” în anul școlar 2017-2018'.

 • HCL 393 - Hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Carpatină Ardeleană, în vederea realizării proiectului „Editarea revistei Gyopárka (Floricica de colț) pentru copii”.

 • HCL 394 - Hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Emerita Egyesület, în vederea realizării proiectului „Fenomenul Bullying: Împreună stopăm hărțuirea în școli!”.

 • HCL 395 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Cabane de Creastă, în vederea realizării proiectului „Sporturi Montane pentru copii”.

 • HCL 396 - Hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Profesorilor de Limba Română „Ioana Em. Petrescu”, în vederea realizării proiectului „Simpozion de didactică: Un secol de limbă și literatură română”.

 • HCL 397 - Hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația „Bogáncs-Zurboló Egyesület”, în vederea realizării proiectului „Ziua Mondială a Dansului (ediția a XIV-a) – ZURBOLÓ 25”.

 • HCL 398 - Hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația pentru Adevărul Revoluției Cluj, în vederea realizării proiectului „Comemorarea a 29 de ani de la revoluția Română din decembrie 1989”.

 • HCL 399 - Hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Etnografică Kriza János, în vederea realizării proiectului „Bibliografia rezultatelor științelor sociale referitoare la Cluj. Ediția a IV-a.”.

 • HCL 400 - Hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesulet, în vederea realizării proiectului „Simpozion cu ocazia centenarului, privind conviețuirea româno-maghiară în Transilvania”.

 • HCL 401 - Hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Gutenberg – Organizația Studenților vorbitori de limba germană, în vederea realizării proiectului „Întâlnirea elevilor vorbitori de limba germană”.

 • HCL 402 - Hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația pentru Cercetări Sociale „Max Weber”, în vederea realizării proiectului „Schimbări socio-culturale în deceniile de după 1990 în revista „Erdélyi Társadalom / Societatea Transilvăneană”.

 • HCL 403 - Hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Ornitologică Română, în vederea realizării proiectului „Să ne împrietenim cu păsările Clujului”.

 • HCL 404 - Hotărâre privind alocarea sumei de 2.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Schola Catholica, în vederea realizării proiectului „Jocuri de Cunoștințe Biblice ediția a VII-a, 2018”.

 • HCL 405 - Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Audiovizuală Transilvană, în vederea realizării proiectului „Ziua Mondială a Patrimoniului Audiovizual. 200 de ani de sport organizat la Cluj în imagini”.

 • HCL 406 - Hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Organizația Studenților Mediciniști din Cluj, în vederea realizării proiectului „EMSA Autumn Assembly 2018”.

 • HCL 407 - Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației SAGAPO, pentru proiectul ATIPIC BEAUTY 2018 – Cluj-Napoca.

 • HCL 408 - Hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unor terenuri în suprafață de 500 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea soluționării cererilor revoluționarilor și veteranilor de război.

 • HCL 409 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „Bulevardul 21 Decembrie 1989”.

 • HCL 410 - Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Eugen Ionesco – latura estică

 • HCL 411 - Hotărâre privind concursul între asociațiile de locatari/proprietari „CURĂȚENIE GENERALĂ”

 • HCL 412 - Hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, str. Mehedinți nr. 41, Bl. M1 și Calea Florești nr. 58B, Bl. 6.

 • HCL 413 - Hotărâre privind modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 2399/20.10.2003, încheiat cu Asociația Foștilor Deținuți Politici.

 • HCL 414 -Hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare date de carte funciară și dezlipire a imobilului în suprafață de 220.876 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona „Pădurea Clujenilor”, includerea în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca a parcelei în suprafață de 213.004 mp. și punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a parcelei în suprafață de 7.872 mp., în vederea punerii în aplicare a Sentinței civile nr. 7.213/2010.

 • HCL 415 - Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru înnoirea flotei de transport prin achiziționarea mijloacelor de transport public – autobuze electrice. ANEXĂ
 • partea 1
 • partea 2
 • partea 3
 • partea 4

 • HCL 416 - Hotărâre privind partajarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ialomiței nr. 12, însușirea Raportului de evaluare și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra construcției.

 • HCL 417 - Hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca prof. univ. dr. Dan Fornade

 • HCL 418 - Hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

 • HCL 419 Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

 • HCL 420 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Arany Janos, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 421 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Kovacs Dezso, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 422 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Porumbului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 423 Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Hermann Oberth, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 424 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Ion Creangă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 425 Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Sextil Pușcariu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 426 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Emile Zola, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 427 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Lombului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 428 Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Teodor Mihali, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 429 - Hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Meseriilor nr. 18-20

 • HCL 430  Hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67

 • HCL 431 - Hotărâre privind modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 2394/18.07.2003, încheiat cu Consiliul Național al Audiovizualului

 • HCL 432  Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 92/2018 (lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2018, aprobată prin Hotărârea nr. 990/2017)

 • HCL 433 Hotărâre privind aprobarea Acordului de închiriere prin licitație a unui spațiu excedentar din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu

 • HCL 434 Hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.04.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 27.04.2018, ora 12 (a doua convocare)

 • HCL 435 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere locuință, P+M – str. Sălajului nr. 3

 • HCL 436 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  amenajare zonă de recreere – Cartier Între Lacuri

 • HCL 437 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  – construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Cometei nr. 2-4

 • HCL 438Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  – reabilitare, extindere și modernizare Grădinița Căsuța poveștilor, P+E+R, str. București nr. 22

 • HCL 439 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  de restructurare urbană – str. Onisifor Ghibu (zona Argos)

 • HCL 440 - Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru înnoirea flotei de transport, prin achiziționarea mijloacelor de transport public – tramvaie 
 • Anexa 1   
 • Anexa 2   
 • Anexa 3   
 • Studiu de oportunitate

 • HCL 441 - Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru înnoirea flotei de transport, prin achiziționarea mijloacelor de transport public – troleibuze 
 • Anexa 1 
 • Anexa 2   
 • Anexa 3   
 • Studiu de oportunitate

 • HCL 442 Hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul Tehnic Ana Aslan”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 4.5

 • HCL 443 - Hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Seminarul Liceal Ortodox – clasele V-VIII”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.1.b

 • HCL 444 - Hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Liceul Onisifor Ghibu, clasele V-VIII”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.1.b

 • HCL 445 Hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice aferente Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.1.b

 • HCL 446 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa I”

 • HCL 447 - Hotărâre privind unele modificări ale Anexei la Hotărârea nr. 106/2018 (alocarea sumei de 2.107.370 lei din bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială)

 • HCL 448 - Hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018 și 146/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe)

 • HCL 449 Hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare zonă de recreere pentru clujeni în cartierul Între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa priopritară 4 – Sprjinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2

 • HCL 450 - Hotărâre privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Amenajare urbană str. Kogălniceanu, str. Universității și străzile adiacente” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate

 • HCL 451 - Hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 200.000 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea implementării Programului multianual Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie

 • HCL 452 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Circulație și a Comisiei operative de Circulație din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea componenței acestora

 • HCL 453  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca”, semaforizare 17 treceri de pietoni

 • HCL 454 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca”, intersecție str. Traian Vuia-Căpitan Grigore Ignat

 • HCL 455 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca”, intersecție Calea Dorobanților-str. Progresului

 • HCL 456  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca”, intersecție str. Fericirii-Pod Locomotivei

 • HCL 457 - Hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a imobilului nr. 3192 parțial, identificat prin nr. cadastral 294211, din domeniul public al statului român și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și revocarea Hotărârii nr. 375/2016

 • HCL 458 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Octavian Petrovici din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 459 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Nuferilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 460 Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Aurel Vlaicu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 461 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 157/2017, în sensul majorării cuantumului cotizației de membru al Asociației Centrul Cultural Clujean

 • HCL 462 Hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gh. Lazăr nr. 1, identificat prin nr. cad. 329521

 • HCL 463  Hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gh. Lazăr nr. 1/A, identificat prin nr. cad. 328683

 • HCL 464 - Hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gh. Lazăr nr. 3, identificat prin nr. cad. 328710

 • HCL 465  Hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 203/2017 (aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca [R.A.D.P.], pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 466 - Hotărâre privind prelungirea valabilității contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare menajeră din municipiul Cluj-Napoca, respectiv Contractul nr. 165428/28.07.2010, încheiat cu societatea Rosal Grup S.A. și Contractul nr. 165.430/28.07.2010, încheiat cu societatea Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A.

 • HCL 467 - Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2018

 • HCL 468 - Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017

 • HCL 469 - Hotărâre privind  aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca

 • HCL 470 - Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

 • HCL 471 - Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • HCL 472 - Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 24.05.2018, ora 12

 • HCL 473 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 433/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia locală de ordine publică)

 • HCL 474 - Hotărâre privind acceptarea unei succesiuni vacante

 • HCL 475 - Hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5840 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale

 • HCL 476 - Hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5841 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale

 • HCL 477 - Hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 23185 din 27.07.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale

 • HCL 478 - Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 31/254 parte din terenul în suprafață de 254 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Bălcescu nr. 23, înscris în C.F. 285914 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 285914

 • HCL 479 - Hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu

 • HCL 480 - Hotărâre privind darea în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 481 - Hotărâre privind darea în folosință gratuită, Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1

 • HCL 482 - Hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Sigismund Toduță și imobilului strada Țebei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 483 - Hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tulcea f.n.

 • HCL 484 - Hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicoale Titulescu f.n.

 • HCL 485 - Hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cepei f.n.

 • HCL 486 -  Hotărâre privind însușirea documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 487 - Hotărâre privind revocarea art. 1 al Hotărârii nr. 444/2011, retragerea dreptului de administrare a Colegiului Tehnic de Transporturi Transilvania, asupra imobilului Cămin II, scara II și darea în administrare, Școlii Gimnaziale de Muzică Augustin Bena, a imobilului Cămin II, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bistriței nr. 21

 • HCL 488 - Hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 8/2018 (vânzarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 39, ap. 5, în favoarea doamnei Smical Andreea-Ioana)

 • HCL 489 - Hotărâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1910/A/2017, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 3633/211/2016

 • HCL 490 - Hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuinţelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017 și 894/2017

 • HCL 491 - Hotărâre privind atribuirea unei locuințe de necesitate persoanelor afectate de incendiul de pe str. Cantonului f.n. din data de 13.04.2018

 • HCL 492 - Hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 493 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil mixt – str. Gh. Șincai nr. 13-str. Samuel Micu nr. 8

 • HCL 494 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil mixt, S+P+2E+R – Calea Baciului nr. 22

 • HCL 495 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință familială cu două apartamente, P+E – Calea Turzii nr. 32

 • HCL 496 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal amenajare parc de conservare a biodiversității – zona I – „Modernizare infrastructură educațională Hoia pentru desfășurarea activităților didactice și practice destinate învățământului agricol”; beneficiară: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 • HCL 497 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public strada Cișmigiu”

 • HCL 498 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public strada Nuferilor”

 • HCL 499 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public strada Arany Janos”

 • HCL 500 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare strada Cișmigiu, în municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 501 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare strada Nuferilor, în municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 502 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare strada Arany Janos, în municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 503  Hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare Grădinița Căsuța Poveștilor din municipiul Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv Specific 4.4

 • HCL 504  - Hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană: reabilitare și extindere zona pietonală Piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior și strada Emil Isac și amenajare piste de biciclete”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 4, Obiectivul Specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

 • HCL 505 - Hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 29 mai 2018, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 30 mai 2018, ora 10 (a doua convocare)

 • HCL 506 - Hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca (R.A.D.P.)

 • HCL 507 -  Hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.T.)

 • HCL 508 - Hotărâre privind modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 499/2013 (aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca [R.A.T.U.C.] prin transformarea acesteia în societate pe acţiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ S.A.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 64/2016 și nr. 597/2016

 • HCL 509 - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a programului multianual Liga Liceelor Clujene, pentru anul 2018

 • HCL 510 - Hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

 • HCL 511 - Hotărâre privind aprobarea Programului social „O masă caldă”

 • HCL 512 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 150/2014 (darea în folosinţă gratuită, Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 25), astfel cu a fost modificată prin Hotărârea nr. 497/2016

 • HCL 513 -  Hotărâre privind darea în administrare, Grădiniței cu Program Prelungit Parfum de Tei, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gării nr. 4

 • HCL 514 - Hotărâre privind propunerea de participare a municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, achiziționarea a trei autovehicule pur electrice noi și suportarea de la bugetul local a diferenței de preț

 • HCL 515  - Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social „Alimente”

 • HCL 516 - Hotărâre privind aprobarea contractului de administrare a parcului industrial Cluj Innovation Park

 • HCL 517 - Hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local în anul 2018 a cultelor religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 924/2017

 • HCL 518 - Hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Tetarom S.A., din data de 29.05.2018, ora 11

 • HCL 519 - Hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca utilizând tehnologie LED și panouri fotovoltaice pe străzile: Republicii, Clinicilor, Victor Babeș, Frunzișului”

 • HCL 520 - Hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu două stații de încărcare”

 • HCL 521 - Hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului „Parking suprateran”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Negoiu f.n.

 • HCL 522 - Hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr. 120A, identificat cu nr. cadastral 325714, înscris în C.F. nr. 325714 Cluj-Napoca

 • HCL 523 - Hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr. 33, identificat cu nr. cadastral 328867, înscris în C.F. nr. 328867 Cluj-Napoca

 • HCL 524 - Hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr. 35, identificat cu nr. cadastral 328803, înscris în C.F. nr. 328803 Cluj-Napoca

 • HCL 525 -  Hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Piața Abator din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 526 - Hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Sindicatelor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 527 - Hotărâre privind însușirea documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada George Coșbuc din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 528 - Hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Daniil P. Bărceanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 529 - Hotărâre privind privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Emil Racoviță din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 530 - Hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cuza Vodă din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • HCL 531 - Hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în domeniul privat al acestuia și modificarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare

 • HCL 532 - Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 101/1.730 parte din terenul în suprafață de 1.730 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Bibliotecii nr. 10, bl. 13, înscris în C.F. 251414 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 123781), sub nr. topo. 23708/3

 • HCL 533 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere și etajare hală de producție S+P+2E – Calea Baciului nr. 81-83

 • HCL 534 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil cu funcțiuni mixte, S+P+3E+R – str. Croitorilor nr. 27

 • HCL 535 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu construire imobil birouri, 2S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59

 • HCL 536 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu construire casă familială P+E, str. Livezeni nr. 6A

 • HCL 537 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu extindere și etajare corp administrativ, str. B.P. Hasdeu nr. 6

 • HCL 538 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu extindere casă unifamilială (corp C1) cu o unitate locativă, P+1E+R, str. Ilie Măcelaru nr. 22A

 • HCL 539 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu construire locuință unifamilială, S+P+E – str. Vrancea nr. 13A

 • HCL 540 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu mansardare locuință unifamilială – str. Madach Imre nr. 21

 • HCL 541 -  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu  – extindere clădire de birouri cu spațiu de garaj aferent funcțiunii de bază, str. Sobarilor nr. 33

 • HCL 542 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Instituire subzonă de activități economice cu caracter industrial în zonă de activități economice cu caracter terțiar, str. Traian Vuia nr. 222E, F; beneficiar: S.C. Acord Com S.A

 • HCL 543 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Croitorilor nr. 5 – str. Iașilor nr. 16 Extindere Complex Medicala III – Chirurgie III

 • HCL 544 -  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Alimentare cu energie termică a corpurilor de clădire A1, A2, B și C la Colegiul Național George Coșbuc”, str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-Napoca, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți”

 • HCL 545 - Hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare

 • HCL 546 - Hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 25.06.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 26.06.2018, ora 12 (a doua convocare)

 • HCL 547 - Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2018

 • HCL 548 -  Hotărâre privind aprobarea participării și a contribuției proprii aferente Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „Răspuns coordonat în cazurile de abuz și neglijare a copilului prin baze de date minimale: de la planificare la practică – Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from planning to practice” (CAN-MDS II)

 • HCL 549 - Hotărâre privind însușirea protocolului de colaborare și aprobarea cheltuielilor pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, München, Germania, în perioada 8-10 octombrie 2018

 • HCL 550 - Hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018

 • HCL 551 - Hotărâre privind înființarea unei noi creșe pe str. Donath nr. 238, în subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, cu denumirea Căsuța Iepurașilor

 • HCL 552 - Hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 500 de copii proveniți din familii defavorizate

 • HCL 553 -  Hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

 • HCL 554 - Hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca a sistemului de alimentare cu energie termică ce deservește unitățile de învățământ situate în municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 555  Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „InnovaTO-r”, în cadrul Programului Oprerațional URBACT III, Axa prioritară 1: Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă și a cheltuielilor legate de acesta

 • HCL 556 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat Strategic pentru Mobilitate și Orașe Inteligente din Regiunea Nord-Vest 2021-2027

 • HCL 557 - Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 249/2015 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public şi modernizarea sistemului de iluminat în două clădiri ale primăriei, folosind tehnologia LED”)

 • HCL 558 - Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România

 • HCL 559  Hotărâre privind vânzarea locuinței situată în Cluj-Napoca, str. Tatra nr. 4, ap. 25, în favoarea doamnei Zaharia Margareta

 • HCL 560 - Hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de alipire și repoziționare a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72

 • HCL 561 - Hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Peana nr. 2-4, aferent Școlii Gimnaziale ”Ion Creangă”

 • HCL 562 - Hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Poet Grigore Alexandrescu nr. 16, aferent Școlii Gimnaziale ”Iuliu Hațieganu”

 • HCL 563 Hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Herculane nr. 7, aferent Școlii Gimnaziale ”Nicolae Titulescu”

 • HCL 564 - Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 415/2008 și Anexa 3 care face parte integrantă din aceasta (Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj)

 • HCL 565 - Hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Mureșanu f.n.

 • HCL 566 -  Hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67A, aferent Grădiniței Floare de Iris

 • HCL 567 - Hotărâre privind includerea unui teren în suprafață de 870 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 91-93, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 568 - Hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, serviciu public de interes local, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 569 - Hotărâre privind darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu două stații de încărcare”

 • HCL 570 - Hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unei suprafețe de 673 mp., parte din imobilul „cantină școlară”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 60, în incinta Colegiului de Muzică Sigismund Toduță

 • HCL 571 - Hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Liceului de Informatică Tiberiu Popoviciu

 • HCL 572 - Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Agricultorilor nr. 38

 • HCL 573 - Hotărâre privind darea în administrare, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a apartamentelor nr. 6 și 9 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1

 • HCL 574 -  Hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n.

 • HCL 575 - Hotărâre privind însușirea documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Galaxiei nr. 7/A

 • HCL 576 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor cu nr. cad. 272847 și 316343, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15

 • HCL 577 Hotărâre privind aprobarea acordului de radiere, din C.F. nr. 251475 Cluj-Napoca, a dreptului de proprietate al Statului Român, în administrarea operativă a Sfatului popular al orașului Cluj, asupra cotei de 11096/322500 parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Muzeului nr. 4, fostă str. Dimitrov nr. 7

 • HCL 578 - Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 50.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului „100 de ani de relații de prietenie româno-americane”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

   

 • HCL 579 - Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 118/2015 și Hotărârea nr. 737/2017 privind aprobarea documentației: „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”.  ANEXA
 • Partea1  
 • Partea2  
 • Partea3  
 • Partea4  
 • Partea5

 • HCL 580 - Hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop.

 • HCL 581 - Hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Prof. univ. dr. Cornel Cătoi.

 • HCL 582 - Hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Prof. univ. dr. Vasile Jucan.

 • HCL 583 - Hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Prof. univ. dr. ing. Vasile Țopa.

 • HCL 584 - Hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Prof. univ. dr. Alexandru Irimie.

 • HCL 585 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Bălcescu nr. 12.

 • HCL 586 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru imobilul-teren în suprafață de 3021 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n.

 • HCL 587 - Hotărâre privind aprobarea Acordului de închiriere prin licitație a unor spații excedentare din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voevod.

 • HCL 588 - Hotărâre privind includerea imobilului strada Perlei în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea documentației tehnice pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • HCL 589 - Hotărâre privind includerea imobilului strada Rubinului în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea documentației tehnice pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • HCL 590 - Hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Gavril Muzicescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

   

 • HCL 591 - Hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Paul Ioan din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • HCL 592 - Hotărâre privind vânzarea cotei de 91,25% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 42, ap. 9, în favoarea domnului Godiac Petru.

 • HCL 593 - Hotărâre privind vânzarea cotei de 87,66% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Strâmbă nr. 1, în favoarea domnului Oprea Gheorghe.

 • HCL 594 - Hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 171899, din 17.06.2011, încheiat cu domnul Crișan Aurelian-Horațiu, având ca obiect locuința construită din fondurile A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M3, ap. 22.

   

   

 • HCL 595 - Hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018 și 448/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

 • HCL 596 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere, etajare, amenajare imobil S+P+2E+M cu funcțiune de turism – str. Sextil Pușcariu nr. 12

   

 • HCL 597 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și supraetajare locuință familială – str. Brăduțului nr. 10; 

 • HCL 598 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt P+2E – str. Teleorman nr. 59

 • HCL 599 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S+P+2E+M – str. F. J. Curie nr. 1

 • HCL 600 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă cu două unități locative D+P+Er – str.  Grâului nr. 9A

 • HCL 601 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil P+Mez+E cu funcțiuni de vestiare, grupuri sanitare, săli de antrenament, spații tehnice, spații pentru administrare și întreținere – str. Augustin Bunea nr. 1

 • HCL 602 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. desființare parțială și etajare construcție existentă, str. B.P. Hasdeu nr. 3

 • HCL 603 - Hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 12.07.2018, ora 11.

 • HCL 604 - Hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

   

 • HCL 605 - Hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

   

 • HCL 606 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – Piața Muzeului.

   

 • HCL 607 - Hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului.

   

 • HCL 608 - Hotărâre privind alocarea sumei de 29.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2018, din care 12.000 de lei pentru premierea elevilor care au obținut nota 10 la examenul de evaluare națională și 17.000 de lei pentru premierea profesorilor care s-au ocupat de pregătirea elevilor – sesiunea 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

   

 • HCL 609 - Hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

   

 • HCL 610 - Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Urb4Dan” de dezvoltare a zonelor periurbane, în cadrul Programului Operațional Transnațional „Dunărea 2014-2020”, Axa prioritară 2 – Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării și a cheltuielilor legate de acesta.

 • HCL 611 - Hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3C, aferent Grădiniței Trenulețul Veseliei

 • HCL 612 - Hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de modificare limite și actualizare date de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3.             

 • HCL 613 - Hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de modificare limite și actualizare date de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 5-7.

 • HCL 614 - Hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1

 • HCL 615
 •  - Hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din proprietatea Statului român și administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 616 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții, a Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam

Cluj-Napoca
Ghid multicultural

 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca