Consiliul local » 2018 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 24.03.2018Curs valutar : € = 4.6651 , $ = 3.7841


Consiliul local » 2018

 • HCL 1 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor aflate în domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 2 - Hotarare privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 52

 • HCL 3 - Hotarare privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Meseriilor nr. 18-20

 • HCL 4 - Hotarare privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nirajului f.n.

 • HCL 5 - Hotarare privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 10-12, identificate prin nr. cad. 327183 și 327709

 • HCL 6 - Hotarare privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 68-70, identificat prin nr. cad. 327759

 • HCL 7 - Hotarare privind Acordul de închiriere prin licitație a unei suprafețe de teren din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Colegiul Tehnic „Napoca”

 • HCL 8 - Hotarare privind vânzarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 39, ap. 5, în favoarea doamnei Smical Andreea-Ioana

 • HCL 9 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 100 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Unirii f.n., înscris în C.F. 267350 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 119967), sub nr. topo. 23038/2

 • HCL 10 - Hotarare privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată prin Hotărârea nr. 1033/2017 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe)

 • HCL 11 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuințe colective 2S+P+3E, str. Romul Ladea nr. 19 provizoriu

 • HCL 12 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire două imobile S+P+2E, str. Corneliu Coposu nr. 18

 • HCL 13 - Hotarare privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu etajare și extindere locuință – str. Sanatorului nr. 34

 • HCL 14 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială, S+P+E –str. Sibiului nr. 12

 • HCL 15 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  de urbanizare – strada Borhanciului – latura nordică

 • HCL 16 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Parking, str. Primăverii nr. 8”

 • HCL 17 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în „Ansamblul urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, Corp C2, str. Iuliu Maniu nr. 3

 • HCL 18 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare rețele termice” din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 19 - Hotarare privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”

 • HCL 20 - Hotarare privind alocarea sumei de 120.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru zece persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 21 - Hotarare privind alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., după cum urmează: 7.560.000 de lei, în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor posesori ai unuia din cele șase carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, „A card/A Kártya” și City Card Student, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c.; 41.000 de lei pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la şcolile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor); 242.000 de lei pentru transportul elevilor din Pata Rât la şcolile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor); 157.000 de lei pentru transportul elevilor din Valea Fânaţelor la şcolile şi grădiniţele din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 22 - Hotarare privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local pe anul 2018 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare – clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 23 - Hotarare privind aprobarea pentru anul 2018 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe

 • HCL 24 - Hotarare privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu personalitate juridică și cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2018-2019

 • HCL 25 - Hotarare privind aprobarea alocării sumei de 75.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului „24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 26 - Hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis contânt pentru primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, februarie 2018

 • HCL 27 - Hotarare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Handbal, a Turneului de calificare al Lotului Național de Handbal Feminin U21 pentru Campionatul Mondial 2018 și a meciului de handbal feminin România-Rusia, contând pentru preliminariile Campionatului European 2018, în perioada 22-26 martie 2018

 • HCL 28 - Hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, a meciurilor de rugby România-Germania din 10 februarie și România-Rusia din 3 martie, contând pentru preliminariile Campionatului Mondial de Rugby 2019

 • HCL 29 - Hotarare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Baschet, a meciului de baschet masculin România-Italia din 26 februarie, contând pentru preliminariile Campionatului Mondial de Baschet 2019

 • HCL 30 - Hotarare privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

 • HCL 31 - Hotarare privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local, pe anul 2018, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 32 - Hotarare privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

 • HCL 33 - Hotarare privind  modificarea Anexei Hotarârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017 și nr. 978/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 34 - Hotarare privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar preșcolarilor și elevilor Colegiului Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” pentru anul școlar 2017-2018

 • HCL 35 - Hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

 • HCL 36 - Hotărâre unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 37 -  Hotărâre darea în administrare, Centrului Bugetar de Administrare Creșe, a corpurilor de clădire A, A' și a terenului în suprafață de 2.016 mp. din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 56-58

 • HCL 38 - Hotarare privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5833 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale

 • HCL 39 - Hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5834 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale

 • HCL 40 -  Hotărâre privind vânzarea spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai Janos nr. 4, ap. 4, în favoarea domnului Tokes Endre Gabor

 • HCL 41 - Hotărâre privind vânzarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Patriciu Barbu nr. 48, ap. 3, în favoarea doamnei Szabo Enikó Réka

 • HCL 42 - Hotărâre privind Acordul de închiriere prin licitație a unei suprafețe de 305,46 mp., parte din corpul de clădire C1 din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Liceul Teoretic „Avram Iancu”

 • HCL 43 - Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67

 • HCL 44 - Hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru modificarea suprafeței, repoziționare și actualizarea adresei imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, cu nr. cad. 15842, înscris în C.F. nr. 283849 Cluj-Napoca

 • HCL 45 - Hotărâre privind demolarea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fierului nr. 20, ap. 2

 • HCL 46 - Hotărâre privind demolarea unor construcții situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 27

 • HCL 47 - Hotărâre privind  punerea în executare a Sentinței Civile nr. 8926/2016 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunțată în Dosarul nr. 20012/211/2015

 • HCL 48 - Hotărâre privind partajarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea (fostă str. Petroșani) nr. 15, însușirea Raportului de evaluare și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului

 • HCL 49 - Hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 27 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului

 • HCL 50 - Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unor imobile în care își desfășoară activitatea Consiliul local, Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice și darea în administrare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 1, ap. 3

 • HCL 51 - Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 295/2012 (dezmembrarea, concesionarea prin încredinţare directă şi însuşirea documentaţiei topografice, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vişinilor nr. 1, în suprafaţă de 45 m.p., în vederea extinderii şi etajării garajului)

 • HCL 52 - Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 215/2017 (însușirea Documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 7-9)

 • HCL 53 - Hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017 și nr. 10/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe)

 • HCL 54 - Hotărâre privind aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 • HCL 55 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială D+P+M – str. Ady Endre nr. 23

 • HCL 56 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire capelă și spații administrative, S+P+E, str. Avram Iancu nr. 26

 • HCL 57 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere locuință în vederea realizării unei locuințe semicolective, str. Câmpului nr. 127

 • HCL 58 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Traian Vuia nr. 22

 • HCL 59 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu supraetajare imobil existent, Calea Mănăștur nr. 68A

 • HCL 60 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință semicolectivă, P+E+R(M) – str. Rahovei nr. 11

 • HCL 61 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere și supraetajare locuință unifamilială, S+P+E+Er – str. Vasile Cîrlova nr. 1A

 • HCL 62 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Turzii – Est

 • HCL 63 - Hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.02.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 28.02.2018, ora 12 (a doua convocare)

 • HCL 64 - Hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

 • HCL 65 - Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

 • HCL 66 - Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • HCL 67 - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a Olimpiadei Internaționale de Matematică, în perioada 3-14 iulie 2018

 • HCL 68 - Hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

 • HCL 69 - Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, pe anul 2018

 • HCL 70 - Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 71 - Hotărâre privind alocărea sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 72 - Hotărâre privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Revitalizarea și activarea Parcului Feroviarilor” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează să fie acordate

 • HCL 73 - Hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Emmanuel de Martonne”

 • HCL 74 -  Hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona „La Terenuri”

 • HCL 75 - Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 912/2017 (prin care au fost aprobate documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”)

 • HCL 76 - Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 913/2017 (prin care au fost aprobate documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”)

 • HCL 77 - Hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 10”

 • HCL 78 - Hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

 • HCL 79 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • HCL 80 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

 • HCL 81 - Hotărâre privind  aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2017-2018, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

 • HCL 82 -  Hotărâre privind reglementarea locațiunii contractului de închiriere, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Arinilor nr. 11, ap. 42

 • HCL 83 - Hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 16097 din 23.05.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale

 • HCL 84 -  Hotărâre privind  încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5835 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale

 • HCL 85 - Hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5837 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale

 • HCL 86 - Hotărâre privind ncetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5838 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale

 • HCL 87 - Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1A

 • HCL 88 - Hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte având ca obiect spații cu altă destinație decât cea de locuință

 • HCL 89 - Hotărâre privind aprobarea Acordului de închiriere prin licitație a trei spații din imobilul în care funcționează unitatea de învățământ preuniversitar de stat, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”

 • HCL 90 - Hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Clinicilor”

 • HCL 91 - Hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Victor Babeș”

 • HCL 92 - Hotărâre privind lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2018, aprobată prin Hotărârea nr. 990/2017

 • HCL 93 - Hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu

 • HCL 94 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire  locuință semicolectivă P+E – str. Mateiu Caragiale nr. 13

 • HCL 95 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil cu funcțiunea de hotel de apartamente, S+P+5E+R, str. Edgar Quinet nr. 5

 • HCL 96 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+3E, str. Oașului nr. 42

 • HCL 97 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu etajare și extindere locuință în vederea realizării a două unități locative, P+E – str. Roșiori nr. 25

 • HCL 98 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casă unifamilială, P+E+M, str. Iasomiei nr. 1A

 • HCL 99 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire două case unifamiliale, P+E – str. Fagului nr. 68C

 • HCL 100 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială, P+E – str. Minerilor nr. 35

 • HCL 101 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – dezvoltare zonă locuințe unifamiliale, str. Petre Dulfu

 • HCL 102 -  Hotărâre privind aprobarea actualizării Programului Multianual pentru realizarea lucărilor de intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”

 • HCL 103 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca, imobil str. Regele Ferdinand nr. 37”

 • HCL 104 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 684/2005, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2007, Hotărârea nr. 352/2013, Hotărârea nr. 520/2016 și prin Hotărârea nr. 266/2017

 • HCL 105 - Hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

 • HCL 106 - Hotărâre privind alocarea sumei de 2.107.370 lei din bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

 • HCL 107 - Hotărâre privind alocarea sumei de 43.000 lei de la bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de pachete cu produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2018

 • HCL 108 - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis România-Maroc, contând pentru turul II al Grupei Zonale II Europa/Africa a Cupei Davis și a meciului de tenis România-Elveția, contând pentru turul II al Grupei Mondiale II a Fed Cup, aprilie 2018

 • HCL 109 - Hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 75.339 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât, respectiv „Dallas” și zona rampei de gunoi

 • HCL 110 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil mixt (1-2)S+P+5E+R, str. Cosașilor nr. 3-7

 • HCL 111 - Hotărâre privind unele modificări ale Anexei 1 la Hotărârea nr. 70/2018 (aprobarea cordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 112 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal restructurare unitate economică str. Fabricii de Zahăr-str. Plevnei

 • HCL 113 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  imobil mixt de locuințe colective, spații de birouri, spații comerciale și parking subteran cu regim de înălțime 2S+P+5E+R+Et, str. Henri Barbusse nr. 44-46

 • HCL 114 - Hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal restructurare urbană, str. Sobarilor, pentru construire imobil de locuințe și servicii (hotel de apartamente)

 • HCL 115 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

 • HCL 116 - Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei 1 din Hotărârea nr. 850/2017 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018)

 • HCL 117 - Hotărâre privind prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat Asociației Hans Spalinger, Filiala Cluj-Napoca, asupra unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21

 • HCL 118 - Hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Gaal Gabor”

 • HCL 119 - Hotărâre privind însușirea documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Baba Novac”

 • HCL 120 - Hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Cișmigiu”

 • HCL 121 - Hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2018

 • HCL 122 - Hotărâre privind Listei finale pentru anul 2018, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii

 • HCL 123 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Potaissa

 • HCL 124 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Emmanuel de Martonne

 • HCL 125   Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – B-dul Eroilor nr. 1

 • HCL 126 -  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Mihail Kogălniceanu nr. 9

 • HCL 127 Hotărâre privind modificarea Anexei 3 din Metodologia de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea nr. 473/2016

 • HCL 128 - Hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

 • HCL 129 - Hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • HCL 130 - Hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor nr. 11 provizoriu, identificat prin nr. cad. 326301

 • HCL 131 - Hotărâre privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, pentru anul 2019, cu rata inflației

 • HCL 132 - Hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.03.2018, ora 12


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca