Consiliul local » 2016 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 17.08.2018Curs valutar : € = 4.6586 , $ = 4.0976


Consiliul local » 2016

 • HCL 1 - Hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca”domnului dr. Loránt Szentágotai

 • HCL 2 - Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2015

 • HCL 3 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu nr. cadastral 315513, inscris in C.F. nr. 315513, situat in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 4 - Hotarare privind  acceptarea ofertei de donatie a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Borhanci nr. 21A, identificate prin nr. cad. 316579 si 313040

 • HCL 5 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala P+E, str. Haller Karoly nr. 35 provizoriu

 • HCL 6 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala P+E, str. Haller Karoly nr. 35A provizoriu

 • HCL 7 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala P+E, str. Haller Karoly nr. 35B provizoriu

 • HCL 8 - Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala P+E, str. Haller Karoly nr. 35C provizoriu

 • HCL 9 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta familiala D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 36

 • HCL 10 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Buna Ziua Sud

 • HCL 11 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Cometei, pentru schimbare functiune zona, din U.T.R. L3a in U.T.R. M3a

 • HCL 12 - Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic Zonal str. Campului Vest

 • HCL 13 - Hotarare privind  aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2016 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat

 • HCL 14 - Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia de solutionare a contestatiilor depuse in vederea alocarii de fonduri nerambursabile in baza Regulamentului pentru regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, acordate in baza Legii nr. 350/2005 (privind finantarile nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general)

 • HCL 15 - hotarare privind aprobarea participarii Directiei de Asistenta Sociala si Medicala ca partener in cadrul proiectului ”Coalitia - Migratie, Integrare, Pace”

 • HCL 16 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a contributiei parintilor/reprezentantilor legali pentru copiii care frecventeaza cresele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Crese

 • HCL 17 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 410.003/2015

 • HCL 18 - Hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 • HCL 19 - Hotarare privind  modificarea art. I al Hotararii nr. 30/2015 (modificarea art. I al Hotararii nr. 8/2014 [modificarea art. I al Hotararii nr. 13/2013])

 • HCL 20 - Hotarare privind  aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiaza, in anii fiscali 2016-2018, de cota de impozitare redusa la impozitul/taxa pentru cladirile aflate „in clasa energetica A” si care detin o certificare oficiala recunoscuta la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE si Green Star), ca si „cladire verde”

 • HCL 21 - Hotarare privind  atribuirea in proprietate, cu titlu gratuit, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 29 A, in favoarea Asociatiei pentru Adevarul Revolutiei Cluj

 • HCL 22 - Hotarare privind dezmembrarea, concesionarea prin incredintare directa si insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ciresilor nr. 15, in suprafata de 31 mp., in vederea extinderii, etajarii si mansardarii casei familiale

 • HCL 23 - Hotarare privind  acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Kos Karoly nr. 21, identificat prin nr. cadastral 315577

 • HCL 24 - Hotarare privind vanzarea locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 27, ap. 7

 • HCL 25 - Hotarare privind  insusirea documentatiei cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale imobilului „Bulevardul Muncii” situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cadastral 295247

 • HCL 26 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu nr. cadastral 317805, inscris in C.F. nr. 317805, situat in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 27 - Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Galati nr. 2 provizoriu, identificate prin nr. cad. 315490, 312561 si 315890

 • HCL 28 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu nr. cadastral 317.445, inscris in C.F. nr. 317.445, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 180

 • HCL 29 - Hotarare privind aprobarea listei solicitantilor, rezultata in urma departajarii, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in vederea repartizarii locuintelor disponibile construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte

 • HCL 30 - Hotarare privind  revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 236.587/2015

 • HCL 31 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 358.289/2015

 • HCL 32 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al muncipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 230.616/2015

 • HCL 33 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii in parte a Plangerii prealabile nr. 208.771/2015

 • HCL 34 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii partiale a Plangerii prealabile nr. 83.757/2015

 • HCL 35 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu etajare partiala imobil de locuit, str. Septimiu Albini nr. 132

 • HCL 36 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala D+P+E, Colonia Borhanci nr. 104C provizoriu

 • HCL 37 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu casa de locuit unifamiliala D+P+E+M si constructie parter pentru bucatarie de vara, str. Galaction Liviu Munteanu nr. 11.D

 • HCL 38 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal  locuinta semicolectiva P+E, str. Tractoristilor nr. 19 provizoriu

 • HCL 39 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala, str. Viile Dambu Rotund nr. 13A provizoriu

 • HCL 40 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casa unifamiliala P+E, str. Frumoasa nr. 20

 • HCL 41 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 8

 • HCL 42 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuinte colective mici, Aleea Nectarului nr. 1

 • HCL 43 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire doua cladiri mixte S+P+8E+R si S+P+Mez+9E+R – str. Constanta nr. 30-34

 • HCL 44 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Macesului-str. Buna Ziua, pentru construire ansamblu mixt

 • HCL 45 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Consolidare cu piloti – Acces din str. Oasului la zona de dezvoltare Lomb”

 • HCL 46 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013, nr. 13/2014, nr. 231/2014, nr. 365/2014, nr. 525/2014, nr. 40/2015 si nr. 375/2015 (repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 47 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013, nr. 12/2014, nr. 232/2014, nr. 366/2014, nr. 39/2015 si nr. 93/2015 (repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 48 - Hotarare privind  modificarea Anexei Hotararii nr. 333/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 408/2012, nr. 27/2013, nr. 535/2013, nr. 10/2014, nr. 233/2014, nr. 367/2014 si nr. 61/2015 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din scolile de Stat si Particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 49 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 334/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013, nr. 11/2014, nr. 234/2014, nr. 368/2014, nr. 62/2015 si nr. 94/2015 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din Gradinitele de Stat si Particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 50 - Hotarare privind  acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 1000 lei, din bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 51 - Hotarare privind  acordarea unei diplome si a unui premiu in suma neta de 2000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 52 - Hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, in municipiul Cluj-Napoca, in parteneriat cu Federatia Romana de Baschet, a meciului de baschet dintre reprezentativa nationala feminina a Romaniei si cea a Turciei, din cadrul Preliminariilor Campionatului European de Baschet Feminin: EUROBASKET 2017

 • HCL 53 - Hotarare privind  aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, in municipiul Cluj-Napoca, in parteneriat cu Federatia Romana de Handbal, a meciului de hanbal Romania-Norvegia, pentru calificarea la Campionatul European de Handbal Feminin –Suedia 2016

 • HCL 54 - Hotarare privind  aprobarea alocarii sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2016, pentru organizarea urmatoarelor evenimente: „Zilele Clujului”, Seri de Vara Clujene, Zilele Recoltei, Ziua Nationala a Romaniei, Targul de Craciun, Revelion 2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 55 - Hotarare privind plata sumei de 21.413,31 lei, reprezentand debit restant, a sumei de 3.026, 96 lei, reprezentand dobanda legala aferenta debitului restant si a sumei de 3.592,39 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre S.C. Dena Asis S.R.L.

 • HCL 56 - Hotarare privind  alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2016, pentru sprijinirea activitatii Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare, constand in acordarea a doua mese/zi (pranz si cina), pentru zece persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 57 - Hotarare privind aprobarea suportarii din bugetul de pe anul 2016 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala a sumei de 211.680 lei, reprezentand cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor, beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate in zona rampei de gunoi

 • HCL 58 - Hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 59 - Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Eta Boeriu nr. 25, identificat prin nr. cadastral 317288

 • HCL 60 - Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Tudor Musatescu nr. 28, identificat prin nr. cadastral 316519

 • HCL 61 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietate publica a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu nr. cadastral 315859, inscris in CF nr. 315859, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 19

 • HCL 62 - Hotarare privind actualizarea Anexei 4 la Hotararea nr. 133/2005, cu modificarile si completarile ulterioare si darea in administrare, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, a imobilului cu nr. cadastral 276893, situat in municipiul Cluj-Napoca, Bd. 1 Decembrie 1918 f.n.

 • HCL 63 - Hotarare privind includerea in domeniul public s idarea in concesiune catre Compania de Transport Public Cluj-Napoca a bunurilor proprietate publica a Municipiului Cluj-Napoca ce fac parte din investitia ”Modernizarea si extinderea sistemului de transport in comun in zona Metropolitana Cluj - etapa I”

 • HCL 64 - Hotarare privind modificarea art. 3 al  Hotararii nr.  499/2013 ( aprobarea reorganizarii Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca (R.A.T.U.C.) prin transformarea acesteia in societate pe actiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ S.A.)

 • HCL 65 - Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

 • HCL 66 - Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • HCL 67 - Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

 • HCL 68 - Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

 • HCL 69 - Hotarare privind aprobarea constituirii Parcului Industrial Cluj Innovation Park

 • HCL 70 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, Calea Someseni nr. 8, identificate prin nr. cad. 314052 si 318666

 • HCL 71 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in suprafata de 19,84 mp., parte din terenul in suprafata de 165 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Mosoiu nr. 40, inscris in C.F. nr. 258906 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 3857 Cluj-Napoca), sub nr. topo 3541

 • HCL 72 - Hotarare privind  insusirea unui raport de evaluare pentru spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, in vederea vanzarii acestora prin licitatie publica cu strigare, in temeiul Legii nr. 550/2002, actualizata

 • HCL 73 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere a suprafetelor imobilelor teren-curte si teren aferent constructiei, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 8

 • HCL 74 - Hotarare privind  insusirea documentatiei tehnice de inscriere a suprafetei imobilului teren-curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Borza nr. 5

 • HCL 75 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere a suprafetei imobilului teren intravilan, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 146-148

 • HCL 76 - Hotarare privind  insusirea documentatiei tehnice de inscriere a suprafetei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Bilascu (azi str. Republicii) nr. 32

 • HCL 77 - Hotarare privind  acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mircea Zaciu nr. 1-3, identificat prin nr. cad. 314349

 • HCL 78 - Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Grigore Moisil nr. 12 provizoriu, identificate prin nr. cad. 318264 si 314695

 • HCL 79 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Soporului nr. 17 provizoriu, identificate prin nr. cad. 316992, 307061 si 307060

 • HCL 80 - Hotarare privind  modificarea si completarea Hotararii nr. 235/2009 (vanzarea unor spatii cu alta destinatie in baza Legii nr. 550/2002)

 • HCL 81 - Hotarare privind aprobarea caietelor de sarcini privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare, in temeiul Legii nr. 550/2002, actualizata, a unor spatii comerciale

 • HCL 82 - Hotarare privind punerea la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unor terenuri in suprafata de 500 mp., situate in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, in vederea executarii unor sentinte civile

 • HCL 83 - Hotarare privind  aprobarea conditiilor de exercitare a dreptului de folosinta acordat S.C. Euromedia Group S.A., in baza Hotararii nr. 839/2004, asupra statiilor de calatori (refugii pietonale), preluate in proprietatea municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 84 - Hotarare privind  insusirea raportului de reevaluare si vanzarea suprafetei de 38 mp. de teren cu destinatia de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Prof. Gheorghe Marinescu nr. 34

 • HCL 85 - Hotarare privind insusirea raportului de evaluare si vanzarea suprafetei de 359 mp. de teren cu destinatia de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Mosoiu nr. 62

 • HCL 86 - Hotarare privind  insusirea raportului de evaluare si vanzarea suprafetei de 225 mp., aflata in indiviziune, parte din terenul-curte situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Codru Dragusanu nr. 7

 • HCL 87 - Hotarare privind  insusirea raportului de evaluare si vanzarea suprafetei de 47 mp. de teren cu destinatia de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Inocentiu Micu Klein nr. 18

 • HCL 88 - Hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate in vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a zonei Borhanci

 • HCL 89 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. János Zsigmond nr. 17, identificate prin nr. cad. 318468 si 315612

 • HCL 90 - Hotarare privind  modificarea si completarea Hotararii nr. 325/2015 (trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al acestuia si darea in administrare Ministerului Public, Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie pentru Serviciul Teritorial Cluj, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 1, ap. 1)

 • HCL 91 - Hotarare privind  insusirea documentatiei topo-cadastrale de inscriere in cartea funciara a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii f.n.

 • HCL 92 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319111, 319099 si 319105

 • HCL 93 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Fagetului, identificate prin nr. cad. 317725, 317749 si 317733

 • HCL 94 - Hotarare privind  trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al acestuia, si darea in administrare, Curtii de Apel Cluj, pentru Tribunalul Specializat Cluj, a unor spatii din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16

 • HCL 95 - Hotarare privind  aprobarea Listei finale de prioritati pentru anul 2016, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat

 • HCL 96 - Hotarare privind aprobarea Listei finale pentru anul 2016, rezultata in urma solutionarii contestatiilor, pentru tinerii care au acces la locuinte construite prin A.N.L., destinate inchirierii

 • HCL 97 - Hotarare privind aprobarea incetarii totale a valabilitatii documentatiei de urbanism „Planului Urbanistic de Detaliu – locuinte familiale insiruite P+E+M, str. Fagului nr. 63-69”, aprobate prin Hotararea nr. 507/2007

 • HCL 98 - Hotarare privind  aprobarea incetarii partiale a valabilitatii documentatiilor de urbanism „Planului Urbanistic de Detaliu. – str. Buna Ziua si Planului Urbanistic de Detaliu – Construire ansamblu de locuinte colective si servicii (D)+P+2E, str. Buna Ziua nr. 9”, aprobate prin Hotararea nr. 224/2014

 • HCL 99 - Hotarare privind  aprobarea Planului urbanistic de Detaliu  construire locuinta unifamiliala, Aleea Uranus nr. 7C

 • HCL 100 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 370/2015 (aprobarea Planului Urbanistic Zonal. str. Borhanciului Nord, pentru parcelare si construire locuinte familiale)

 • HCL 101 - Hotarare privind aprobarea incetarii totale a valabilitatii documentatiilor de urbanism „Plan Urbanistic  Zonal si Plan Urbanistic de Detaliu – Ansamblu de locuinte si dotari (spatii comerciale, birouri si gradinita) si parking subteran, str. Buna Ziua”, aprobate prin Hotararea nr. 359/2008

 • HCL 102 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere casa familiala cu terasa cu subsol, str. Eremia Grigorescu nr. 11

 • HCL 103 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire ansamblu de locuinte colective S/D+P+3E, cu spatii comerciale si dotari – str. Aurel Gurghianu nr. 29

 • HCL 104 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Ioan Alexandru, pentru construire cladire cu functiuni mixte

 • HCL 105 - Hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Construire cresa de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A"

 • HCL 106 - Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca si din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2016

 • HCL 107 - Hotarare privind unele masuri referitoare la reorganizarea si functionarea Cantinei de ajutor social si pensiune, aflata in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 108 - Hotarare privind concursul intre asociatiile de locatari/proprietari „CURATENIE GENERALA”

 • HCL 109 - Hotarare privind aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2016

 • HCL 110 - Hotarare privind aprobarea preturilor de inchiriere a spatiilor si a logisticii pentru evenimente

 • HCL 111 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 470/2014, modificata si completata prin Hotararea nr. 88/2015 (aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor si strazilor, respectiv a activitatii de reparatii si intretinere a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri si strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 112 - Hotarare privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a lucrarilor pentru realizarea si exploatarea unor imobile cu functiuni complexe pe terenul aflat in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106

 • HCL 113 - Hotarare privind aprobarea actualizarii Programului Multianual pentru Realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor situate in „Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orasului Cluj-Napoca”

 • HCL 114 - Hotarare privind  mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Societatea Sala Polivalenta S.A., care va avea loc in sala de conferinte a Salii Polivalente, in data de 16.03.2016, ora 16

 • HCL 115 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Tetarom, din data de 1.04.2016, ora 11

 • HCL 116 -  Hotarare privind  modificarea art. 4 al Hotararii nr. 231/2010 (aprobarea participarii municipiului Cluj-Napoca, in calitate de membru fondator, la constituirea Asociatiei „Cluj-Napoca 2020, Capitala Culturala Europeana”), astfel cum a fost modificata de Hotararea nr. 429/2014

 • HCL 117 - Hotarare privind  modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 499/2013 (aprobarea reorganizarii Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca [R.A.T.U.C.] prin transformarea acesteia in societate pe actiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.)

 • HCL 118 - Hotarare privind aprobarea numarului de burse aferent semestrului II al anului scolar 2015-2016, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat

 • HCL 119 - Hotarare privind sustinerea financiara de la bugetul local pe anul 2016 a transportului public in comun, pentru elevii din clasele pregatitoare – clasele XIII, curs de zi, din invatamantul de stat si particular

 • HCL 120 - Hotarare privind alocarea sumei de 1.000 de lei (suma neta) de la bugetul local pe anul 2016 pentru premierea elevei Roxana Maria Chiorean, de la Colegiul National „Emil Racovita” din Cluj-Napoca, castigatoare a Concursului Anual de Traducere „Juvenes Translatores”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 121 - Hotarare privind alocarea sumei de 8.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2016 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., dupa cum urmeaza: 7.560.000 lei, in vederea acordarii subventiei pe mijloacele de transport in comun studentilor posesori ai unuia din cele cinci carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS si „A card/A Kártya”, in perioada ianuarie-decembrie a.c.; 41.000 de lei pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor); 242.000 de lei pentru transportul elevilor din Pata Rat la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor); 157.000 de lei pentru transportul elevilor din Valea Fanatelor la scolile si gradinitele din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 122 - Hotarare privind alocarea sumei de 4.580.000 lei de la bugetul local pe anul 2016, in vederea sustinerii activitatilor/actiunilor structurilor sportive

 • HCL 123 - Hotarare privind  aprobarea cheltuielilor pentru organizarea in municipiul Cluj-Napoca, in parteneriat cu Federatia Romana de Tenis, a meciului de tenis contand pentru mentinerea in Grupa Mondiala a Fed Cup, aprilie 2016

 • HCL 124 - Hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2016, pentru proiecte regionale majore, proiecte locale, de tineret si sportive, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Regulamentului pentru regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general

 • HCL 125 - Hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 126 - Hotarare privind  aprobarea Programului multianual „Promovarea sanatatii orale prin cresterea accesibilitatii populatiei defavorizate la servicii de stomatologie"

 • HCL 127 - Hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pe anul 2016 pentru proiecte cu caracter social si/sau medical, acordata in baza Legii nr. 350/2005 si a Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general, aprobat prin Hotararea nr. 467/2015

 • HCL 128 - Hotarare privind  alocarea sumei de 1.300.000 de lei de la bugetul pe anul 2016 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, in vederea achizitionarii de produse alimentare si acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate

 • HCL 129 - Hotarare privind alocarea sumei de 41.200 lei de la bugetul pe anul 2016 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in vederea achizitionarii de produse alimentare (dulciuri) si acordarea acestora cu ocazia sarbatorilor de Paste si Craciun 2016

 • HCL 130 - Hotarare privind alocarea alocarea sumei de 1.922.800 lei din bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pe anul 2016, pentru acordarea de subventii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

 • HCL 131 - Hotarare privind  modificarea si completarea Hotararii nr. 344/2015 (implementarea Programului „scoala dupa scoala”, in anul scolar 2015-2016, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 374/2015)

 • HCL 132 - Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016, pentru persoanele adulte apte de munca, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, referitoare la venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social

 • HCL 133 - Hotarare privind aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Asociatia Cluster Agro Food Ind Napoca – Agro Transilvania Cluster

 • HCL 134 - Hotarare privind aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Asociatia Cluster Mobilier Transilvan

 • HCL 135 - Hotarare privind aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Asociatia Romana pentru Industria Electronica si Software – Filiala Transilvania (A.R.I.E.S.)

 • HCL 136 - Hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 137 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 357/2015 (aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Primariei municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 138 - Hotarare privind aprobarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 46 (provizoriu), identificat prin nr. cadastral 314948

 • HCL 139 - Hotarare privind aprobarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiesti nr. 22, identificat prin nr. cadastral 318788

 • HCL 140 - Hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Cluj si alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2016 pentru organizarea olimpiadelor scolare nationale si internationale, care se vor desfasura in municipiul Cluj-Napoca, in luna aprilie 2016

 • HCL 141 - Hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a unor spatii cu alta destinatie dceat cea de locuinta, in favoarea domnului europarlmentar si domnilor parlamentari Marius Petre Nicoara si Oros Adrian Nechita

 • HCL 142 - Hotarare privind prelungirea termenului Contractului de inchiriere nr. 2236/14.05.2001, incheiat cu Teatrul de Papusi Puck

 • HCL 143 - Hotarare privind reglementarea locatiunii unor contracte de inchiriere, avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta in care functioneaza formatiuni politice

 • HCL 144 - Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Claudia Gina Anastase, din partea P.S.D., aleasa pe lista U.S.L. si se declara locul vacant

 • HCL 145 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 266/2012 (constituirea Comisiei pentru validarea mandatelor consilierilor locali alesi la 10 iunie 2012 in Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 2/2015

 • HCL 146 - Hotarare privind validarea mandatului de consilier local supleant al domnului Ioan Sabin Sarmas, ales pe listele U.S.L., la alegerile locale din 10 iunie 2012, din partea P.N.L.

 • HCL 147 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 271/2012 (organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 356/2012, Hotararea nr. 2/2013, Hotararea nr. 27/2014, Hotararea nr. 133/2014, Hotararea nr. 3/2015 si Hotararea nr. 409/2015

 • HCL 148 - Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015

 • HCL 149 - Hotarare privind Hotararii nr. 118/2016 (aprobarea numarului de burse aferent semestrului II al anului scolar 2015-2016 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat

 • HCL 150 - Hotarare privind vanzarea suprafetei de 219 mp. de teren cu destinatia de curte, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Dragalina nr. 116

 • HCL 151 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Soporului nr. 1, identificat prin nr. cad. 318633

 • HCL 152 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318735 si 318016

 • HCL 153 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319070

 • HCL 154 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 166, identificat prin nr. cad. 319056

 • HCL 155 - Hotarare privind  acceptarea ofertei de donatie a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Alecu Russo nr. 14 provizoriu, identificat prin nr. cad. 318570 si 306867

 • HCL 156 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr. 8-10, identificate prin nr. cad. 318020 si 316508

 • HCL 157 - Hotarare privind  aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 158 - Hotarare privind  insusirea Raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bartok Bela nr. 16 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului

 • HCL 159 - Hotarare privind repartitiei locuintei domnului Damian Razvan Andrei

 • HCL 160 - Hotarare privind  prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tasnad nr. 10, cu actualizarea si recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 de ani

 • HCL 161 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., situate in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 58B, cu actualizarea si recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 de ani

 • HCL 162 - Hotarare privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 285.508 din 7.10.2011, modificat si completat prin Actul aditional nr. 1/72405/451/27.02.2014

 • HCL 163 - Hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A

 • HCL 164 - Hotarare privind transmiterea, fara plata, in proprietatea Bisericii Penticostale „Betel” Cluj-Napoca, a cotei de 331/1230 parte din imobilul cu nr. cad. 304715, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Curcubeului nr. 3, 5 si 7

 • HCL 165 - hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319044

 • HCL 166 - Hotarare privind  modificarea Anexei Hotararii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013, nr. 13/2014, nr. 231/2014, nr. 365/2014, nr. 525/2014, nr. 40/2015, nr. 375/2015 si nr. 46/2016 (repartizarea si numirea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 167 - Hotarare privind aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj pentru anul 2016

 • HCL 168 - Hotarare privind  acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintreupta

 • HCL 169 - Hotarare privind modificarea Anexelor 1 si 2 din Hotararea nr. 125/2016 (unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 170 - Hotarare privind plata sumei de 58.903 lei si a sumei de 14.927 lei, reprezentand cheltuiei de judecata, catre J. V. Consorzio Garboli Conicos S.P.A. Tirrena Scavi S.P.A. Romania

 • HCL 171 - Hotarare privind sumei de 134.774,38 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre J. V. Consorzio Garboli Conicos S.P.A. Tirrena Scavi S.P.A. Romania

 • HCL 172 - Hotarare privind  plata sumei de 50.315 lei, reprezentand sporul de valoare adus imobilulului si a sumei de 9.227 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre S.C. Buldon S.R.L.

 • HCL 173 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318920 si 317882

 • HCL 174 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cantonului f.n., identificat prin nr. cad. 319079

 • HCL 175 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Soporului nr. 13-15 provizoriu, identificate prin nr. cad. 318551 si 318549

 • HCL 176 - Hotarare privind  insusirea documentatiei cadastrale de rectificare a C.F. nr. 258844-C1 Cluj-Napoca, in care este inscris imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Closca nr. 1

 • HCL 177 - Hotarare privind exercitarea dreptului de preemptiune de catre Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpararea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 1

 • HCL 178 - Hotarare privind  aprobarea Pre-Acordului de finantare intre Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Municipiul Cluj-Napoca si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

 • HCL 179 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319054

 • HCL 180 - Hotarare privind alocarea de fonduri in vederea premierii scolilor care participa la concursul de ecologizare organizat de consiliul local si Primaria municipiului Cluj-Napoca, sub denumirea „Iubesc Clujul curat”, care se va desfasura in perioada aprilie-iunie 2016

 • HCL 181 - Hotarare privind acordul incheierii unui contract de inchiriere intre Casa de Cultura a Studentilor Cluj-Napoca si o persoana juridica, in vederea amplasarii a doua automate de cafea-bauturi nealcoolice-hrana ambalata tip patiserie, avand ca obiect o suprafata totala de 6 mp. din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Lucian Blaga nr. 1-3

 • HCL 182 - Hotarare privind preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campului nr. 230, identificat prin nr. cad. 316434

 • HCL 183 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Antim Ivireanul nr. 1-3, identificate prin nr. cad. 318960 si 319561

 • HCL 184 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 316386

 • HCL 185 - Hotarare privind  insusirea documentatiei cadastrale de inscriere a suprafetei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Lemnului nr. 3

 • HCL 186 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318469

 • HCL 187 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Abatorului nr. 1, identificate prin nr. cad. 304956, 318096, 317807 si 317811

 • HCL 188 - Hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2016, pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 189 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala, str. Ghioceilor nr. 11

 • HCL 190 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil cu doua apartamente, str. Heltai Gaspar nr. 52

 • HCL 191 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire doua imobile, unul de locuinte colective si unul mixt S+P+2E+R, str. Ilie Macelaru nr. 3

 • HCL 192 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire ansamblu multifunctional, str. Aurel Vlaicu nr. 180

 • HCL 193 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire trei locuinte unifamiliale in regim insiruit, str. Hameiului nr. 9

 • HCL 194 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru parcelare si construire, str. Colinei nr. 20 provizoriu

 • HCL 195 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campului nr. 99, identificat prin cad. 319199

 • HCL 196 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri si alineate

 • HCL 197 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Fagului intersectie cu str. Trifoiului

 • HCL 198 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Borhanciului - pentru constuirea de locuinte cu regim redus de inaltime

 • HCL 199 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 66/2015 (constituirea unei comisii pentru negocierea pretului de cumparare, prin exercitarea dreptului de preemptiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument-istoric)

 • HCL 200 - Hotarare privind modificarea Hotrarii nr. 277/2012 (constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea si vanzarea locuintelor din fondul locativ de stat), modificata prin Hotararile nr. 26/2013 si 135/2014

 • HCL 201 - Hotarare privind modificarea Hotararii 586/2013 ( Regulamentul de vanzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere in participatiune, apartinand domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca, in favoarea titularilor acestora si constituirea Comisiei de vanzare)

 • HCL 202 - Hotarare privind modificarea Hotararii 276/2012 (Constituirea Comisiei mixte pentru spatii cu alta destinatie), modificata prin Hotararea nr. 6/2015

 • HCL 203 - Hotarare privind darea in administrare, Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, a unui teren in suprafata de 9 mp, parte din imobilul cu nr. topo. 24572/3, 15860/1/2, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dimbovitei f.n.

 • HCL 204 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, strada Buna Ziua f.n., identificate prin nr. cad. 256920, 256915, 256924, 256939, 256934, 256929 si 256912

 • HCL 205 - Hotarare privind aprobarea constituirii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in calitate de actionar al SC FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ SA, ca parte civila in dosarul nr. 253/P/D/2012 al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj

 • HCL 206 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 4-6, identificat prin nr. cad.318855

 • HCL 207 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a SC Cluj Innovation Park SA, convocata pentru 18 aprilie 2016, ora 10 (prima convocare) si, respectiv, 19 aprilie 2016, ora 10 (a doua convocare)

 • HCL 208 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318793 si 318857

 • HCL 209 - Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 10, identificate prin nr. cad. 318950 si 320038

 • HCL 210 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2016

 • HCL 211 - Hotarare privind  aprobarea situatiilor financiare pe anul 2015 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • HCL 212 - Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2015 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

 • HCL 213 - Hotarare privind  aprobarea situatiilor financiare pe anul 2015 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

 • HCL 214 - Hotarare privind  aprobarea situatiilor financiare pe anul 2015 a S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca

 • HCL 215 - Hotarare privind plata sumei de 16.659 lei, reprezentand chiria pentru locuinte si garaj si a sumei de 45.000 lei, reprezentand despagubiri morale, catre Potra Gheorghe, Potra Mihai Alexandru si Potra Andrei

 • HCL 216 - Hotarare privind aprobarea modificarii Anexei 1 din Hotararea nr. 106/2016 (aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca si din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2016)

 • HCL 217 - Hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrarea terenului concesionat in favoarea Bibliotecii Judetene „Octavian Goga” Cluj-Napoca, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor f.n. (actual nr. 104)

 • HCL 218 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319448 si 319451

 • HCL 219 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 315780 si 319012

 • HCL 220 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319458 si 319459

 • HCL 221 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Becas nr. 13, identificat prin nr. cad. 319176

 • HCL 222 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, identificate prin nr. cad. 318301 si 318302

 • HCL 223 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319411 si 319343

 • HCL 224 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Radu Tudoran nr. 24A, identificat prin nr. cad. 319802

 • HCL 225 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Radu Tudoran nr. 24A, identificat prin nr. cad. 319764

 • HCL 226 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii f.n., identificat prin nr. cad. 319767

 • HCL 227 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Somesului nr. 18-22, identificat prin nr. cad. 313866

 • HCL 228 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320034 si 320383

 • HCL 229 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320303 si 320274

 • HCL 230 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 316246

 • HCL 231 - Hotarare privind preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 76G, identificate prin nr. cad. 306374 si 311088

 • HCL 232 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319257

 • HCL 233 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Chintaului nr. 90, identificat prin nr. cad. 319385

 • HCL 234 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Janos Zsigmond nr. 17A, identificate prin nr. cad. 319719 si 311224

 • HCL 235 - Hotarare privind  stabilirea si aprobarea inscrierii dreptului de concesiune asupra cotelor-parti aferente apartamentelor 1, 2, 3 si 4, din terenul concesionat in cota de 50/323-a parte, din terenul in suprafata de 323 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Sesului nr. 23

 • HCL 236 - Hotarare privind  acceptarea ofertei de donatie a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318069, 318111, 318116, 318118

 • HCL 237 - Hotarare privind  vanzarea imobilului situat pe B-dul Eroilor nr. 29 in favoarea S.C. LB Meteor S.R.L.

 • HCL 238 - Hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de reglementare a situatiei juridice a unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Closca nr. 13

 • HCL 239 - Hotarare privind  insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. topo. 6964, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iris f.n. si atribuirea, in folosinta gratuita, in favoarea Bisericii Romane Unite cu Roma Greco-Catolica Iris Cluj-Napoca, a imobilului-teren in suprafata de 908 mp., cu nr. topo. 6964/2

 • HCL 240 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de actualizare a informatiilor de carte funciara pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 120

 • HCL 241 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 406/2012, nr. 30/2012, nr. 536/2013, nr. 13/2014, nr. 231/2014, nr. 365/2014, nr. 525/2014, nr. 40/2015, nr. 375/2015, nr. 46/2016 si nr. 166/2016 (repartizarea si numirea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 242 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013, nr. 12/2014, nr. 232/2014, nr. 366/2014, nr. 39/2015, nr. 93/2015 si nr. 47/2016 (repartizarea si numirea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 243 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 333/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 408/2012, nr. 27/2013, nr. 535/2013, nr. 10/2014, nr. 233/2014, nr. 367/2014, nr. 61/2015 si nr. 48/2016 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din scolile de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca)

 • HCL 244 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 334/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013, nr. 11/2014, nr. 234/2014, nr. 368/2014, nr. 62/2015, nr. 94/2015 si nr. 49/2016 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din gradinitele de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca)

 • HCL 245 - Hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2016 cultelor religioase, in temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobat prin Hotararea nr. 606/2013

 • HCL 246 - Hotarare privind  aprobarea cheltuielilor pentru organizarea in municipiul Cluj-Napoca, in parteneriat cu Federatia Romana de Handbal, a Cupei Romaniei la Handbal Feminin in Sistem Final 4, in perioada 20-21 mai 2016

 • HCL 247 - Hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2016, pentru proiectele locale, proiecte de tineret si sportive, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Regulamentului pentru regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general

 • HCL 248 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere locuinta familiala S+P+E str. Scolii nr. 34

 • HCL 249 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  desfiintare partiala si extindere constructie existenta pentru spatii de servicii la parter si birouri la etaj, str. B.P. Hasdeu nr. 19-21

 • HCL 250 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta familiala cu doua unitati locative, str. Cucului nr. 4A

 • HCL 251 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere, etajare si mansardare locuinta familiala cu doua unitati locative, str. Spiru Haret nr. 1

 • HCL 252 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil mixt, S+D+P+2E+Etaj retras si locuinte individuale S+D+P+2E, str. Vanatorului nr. 67 provizoriu

 • HCL 253 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Ansamblu de locuinte si servicii – str. Intre Lacuri nr. 12

 • HCL 254 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Eclipse-str. Voievodul Glad

 • HCL 255 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal  str. Borhanciului – pentru parcelare si construire locuinte individuale si familiale cu regim redus de inaltime

 • HCL 256 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal – stabilirea circulatiei intre Calea Turzii si Zona Plaiuri

 • HCL 257 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Borhanciului nr. 56-58 – pentru construire ansamblu cu functiuni mixte

 • HCL 258 - Hotarare privind  modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 243/2015

 • HCL 259 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Aleea Herculane – pentru construire imobil mixt

 • HCL 260 - Hotarare privind  repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 95/2016

 • HCL 261 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extindere retea termica si instalatii termice interioare la imobilul situat in Calea Dorobantilor nr. 56, municipiul Cluj-Napoca”, in cadrul obiectivului de investitii „Alimentare cu energie termica/automatizare clienti noi/existenti”

 • HCL 262 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii, a Organigramei si Regulamentului de Organizare si functionare a Centrului Bugetar de Administrare Crese

 • HCL 263 - Hotarare privind  mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TETAROM S.A. din data de 27.05.2016, ora 10

 • HCL 264 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la Adunarea Generala a Asociatilor de la Societatea Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocata pentru data 19 mai 2016 (prima convocare) si, respectiv, 20 mai 2016 (a doua convocare)

 • HCL 265 - Hotarare privind aprobarea completarii Anexei la Hotararea nr. 25/2010, modificata si completata prin Hotararea nr. 316/2015 (privind aprobarea Regulamentul de inchiriere a terenului pentru parcarile, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 266 - Hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 267 - Hotarare privind  mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiulului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la Societatea Sala Polivalenta S.A., care va avea loc in sala de conferinte a Salii Polivalente, in data de 27.05.2016, ora 14

 • HCL 268 - Hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pe anul 2016, a doua sesiune, pentru proiecte cu caracter social si/sau medical, acordat in baza Legii nr. 350/2005 si a Regulamentului pentru regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general aprobat prin Hotararea nr. 467/2015

 • HCL 269 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire complex comercial KAUFLAND str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11

 • HCL 270 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Antonio Gaudi nr. 17

 • HCL 271 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Antonio Gaudi nr. 19, identificat prin nr. cad. 320502

 • HCL 272 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 88, identificat prin nr. cad. 320195

 • HCL 273 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campului nr. 275A, identificat prin nr. cad. 318382

 • HCL 274 - Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, identificat prin nr. cad. 319237

 • HCL 275 - Hotarare privind  acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 320231

 • HCL 276 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Paunului nr. 1, identificat prin nr. cad. 320516

 • HCL 277 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320239

 • HCl 278 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Stefan Luchian nr. 2, identificat prin nr. cad. 320280

 • HCL 279 - Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 320220

 • HCL 280 - Hotarare privind  acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 320197

 • HCL 281 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Abatorului nr. 1, identificate prin nr. cad. 320924, 320729 si 307901

 • HCL 282 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320048

 • HCL 283 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Chintaului, identificat prin nr. cad. 320021

 • HCL 284 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mihai Romanul nr. 55 provizoriu, identificat prin nr. cad. 314187

 • HCL 285 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 176, identificate prin nr. cad. 320277 si 320827

 • HCL 286 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat pri nr. cad. 268606

 • HCL 287 - Hotarare privind aprobarea Protocolului de asociere privind edificarea, finantarea, administrarea si utilizarea obiectivulului de investitii „Parking Hasdeu”

 • HCL 288 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Parking Hasdeu”, str. Pastorului nr. 67-69 din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 289 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 63-69, identificat prin nr. cad. 297860

 • HCL 290 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320598

 • HCL 291 - Hotarare privind  acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Constantin Brancusi nr. 167, identificat prin nr. cad. 318086

 • HCL 292 - Hotarare privind  modificarea si completarea Hotararii nr. 77/2000 (atribuirea unui teren)

 • HCL 293 - Hotarare privind  acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 105, identificat prin nr. cad. 319572

 • HCL 294 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere a suprafetei imobilului teren-curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 104

 • HCL 295 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Voronet f.n., identificat prin nr. cad. 319467

 • HCL 296 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320552

 • HCL 297 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oasului nr. 334, identificat prin nr. cad. 319249

 • HCL 298 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320686 si 319062

 • HCL 299 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campului nr. 192, identificat prin nr. cad. 317354

 • HCL 300 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilui situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320036

 • HCL 301 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea f.n., identificat prin nr. cad. 320584

 • HCL 302 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Voronet, identificat prin nr. cad. 320806

 • HCL 303 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319570

 • HCL 304 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Campului nr. 251B provizoriu, identificate prin nr. cad. 315720, 319091 si 320973

 • HCL 305 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului,  identificat prin nr. cad. 320796

 • HCL 306 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 314860

 • HCL 307 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 45C provizoriu, identificat prin nr. cad. 321133

 • HCL 308 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Voronet nr. 55, identificat prin nr. cad. 320703

 • HCL 309 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 169, identificat prin nr. cad. 319568

 • HCL 310 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campul Painii nr. 12, identificat prin nr. cad. 320977

 • HCL 311 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Voronet nr. 45, identificat prin nr. cad. 320714

 • HCL 312 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campului nr. 253 provizoriu, identificat prin nr. cad. 320604

 • HCL 313 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 292787

 • HCL 314 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Faget f.n., identificate prin nr. cad. 320086 si 320129

 • HCL 315 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Faget nr. 11, identificate prin nr. cad. 316949 si 319886

 • HCL 316 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 18, identificate prin nr. cad. 307723 si 319667

 • HCL 317 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca,  str. Odobesti nr. 70 provizoriu, identificate prin nr. cad. 321116 si 318215

 • HCL 318 - Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet, identificat prin nr. cad. 300141

 • HCL 319 - Hotarare privind dezmembrarea, concesionarea si insusirea documentaţiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Muzeului (fosta Piata Carolina), in suprafata de 10 mp., in vederea reconstruirii fatadei (balcon si coloane) Palatului Mikes, Piata Muzeului nr. 4

 • HCL 320 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 157/2014 (aprobarea listei imobilelor apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, care pot fi acordate in compensare in vederea solutionarii cererilor formulate in baza Legii nr. 10/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare), modificata prin Hotararea nr. 414/2015

 • HCL 321 - Hotarare privind  aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 229154 din 15.07 2013, incheiat cu S.C. Matei Corvin Restaurant S.R.L.

 • HCL 322 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta si birou D+P+1E+Er, str. Traian Mosoiu nr. 78/A

 • HCL 323 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire ansamblu de locuinte colective S+P+2E, str. Campului nr. 253 provizoriu

 • HCL 324 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta familiala str. Stefan Ruha nr. 28

 • HCL 325 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta familiala str. Stefan Ruha nr. 30

 • HCL 326 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta familiala str. Stefan Ruha nr. 28 A

 • HCL 327 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil mixt 2S+P+Me+3E, str. Avram Iancu nr. 28

 • HCL 328 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta familiala cu doua unitati locative, D+P+E, str. Uranus nr. 17 provizoriu

 • HCL 329 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere si etajare locuinta str. Bulgarilor nr. 13A

 • HCL 330 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta familiala str. Stefan Ruha nr. 30 A

 • HCL 331- Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere locuinta unifamiliala, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 88

 • HCL 332 - Hotarare privind  aprobarea Revizuirii locale a Planului Urbanistic Zonal., Modificare Plan Urbanistic Zonal B-dul Muncii – Str. Voronot, aprobat prin Hotararea nr. 223/2014

 • HCL 333 - Hotarare privind  aprobarea incetarii partiale a valabilitatii documentatiei de urbanism P.U.D. aprobata prin Hotararea nr. 467/2007 si aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinte colective S+P+6E, str. Soporului nr. 13 provizoriu

 • HCL 334 - Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investitii ”Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup I”

 • HCL 335 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul     ”Cresterea  eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca  Grup I”

 • HCL 336 - Hotarare privind  aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investitii ”Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul  Cluj-Napoca, Grup II”

 • HCL 337 - Hotarare privind  aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul  ”Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul  Cluj-Napoca, Grup II”

 • HCL 338 - Hotarare privind  aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investitii ”Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup III”

 • HCL 339- Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul  ”Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup III”

 • HCL 340 - Hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ”Consolidare zona supusa alocarilor de teren – Lomb f.n.”

 • HCL 341 - Hotarare privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca

 • HCL 342 - Hotarare privind  finantarea nerambursabila de la bugetul local din anul 2016, in vederea sustinerii activitatilor/actiunilor structurilor sportive, acordate in baza regulamentului privind finantarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive aprobat prin Hotararea nr. 605/2013, sesiunea a II-a

 • HCL 343 - Hotarare privind aprobarea Regulamentulului de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, in vederea aplicarii prevedrerilor act. 489 alin 5-8 din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal si pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si a formularelor tipizate pentru aplicarea acestora

 • HCL 344 - Hotarare privind acordarea unei ”diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 345 - Hotarare privind infiintarea Serviciului Asistenta Persoanelor Varstnice in structura Directiei de Asistenta Sociala si Medicala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 346 - Hotarare privind darea in administrare, Bibliotecii Centrale Universitare ”Lucian Blaga”, a unui teren in suprafata de 210 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 4-6

 • HCL 347 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321069

 • HCL 348 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Macesului nr. 72A, identificat prin nr. cad. 320031

 • HCL 349 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320441

 • HCL 350 -Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319217

 • HCL 351 - Hotarare privind acceptarea ofereti de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Remenyik Sandor nr. 1, identificat prin nr. cad. 319995

 • HCL 352 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Vasile Stoica nr. 16-20 – str. G.V. Bibescu nr. 18 provizoriu

 • HCL 353 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 470/2014, modificata si completata cu Hotararile nr. 88/2015 si nr. 111/2016 (aprobarea gestiunii directe a serviciului public de adminstrare a drumurilor si strazilor, respectiv a activitatii de reparatii si intretinere a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri si strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 354 - Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”

 • HCL 355 - Hotarare privind  aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ”Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4

 • HCL 356 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campului nr. 115, identificat prin nr. cad. 320510

 • HCL 357 - Hotarare privind  acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Poienitei nr. 2, identificat prin nr. cad. 321253

 • HCL 358 - Hotarare privind aprobarea ajutoarelor de natura sociala in cazul categoriilor de proprietari persoane fizice, care detin apartamente cu destinatie locuinta sau sedii sociale de firma (care nu desfasoara activitate economica)

 • HCL 359 - Hotarare privind  includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in folosinta gratuita, Filialei Interjudetene Cluj-Bistrita a Uniunii Artistilor Plastici, a unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3

 • HCL 360 - Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320931

 • HCL 361 - Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad 321265 si 321280

 • HCL 362 - Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de Detaliu Ansamblu cu functiuni mixte (comert, servicii, locuire colectiva) – str. Aiudului nr. 20

 • HCL 363 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci, identificat prin nr. cad. 320045

 • HCL 364 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campului nr. 57, identificat prin nr. cad. 318931

 • HCL 365 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 317618

 • HCL 366 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Petőfi Sándor nr. 22, identificat prin nr. cad. 320859

 • HCL 367 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320188

 • HCL 368 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 22, identificat prin nr. cad. 321314

 • HCL 369 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului f.n., identificat prin nr. cad. 320098

 • HCL 370 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mioritei nr. 8, identificat prin nr. cad. 283895

 • HCL 371 - Hotarare privind exercitarea dreptului de preemtiune de catre Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpararea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Avram Iancu nr. 5, ap. 10

 • HCL 372 - Hotarare privind exercitarea dreptului de preemtiune de catre Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpararea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cetatii (Calarasi nr. 1)

 • HCL 373 - Hotarare privind privind insusirea documentatiei tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 63

 • HCL 374 - Hotarare privind solicitarea de aprobare a transmiterii imobilului nr. 3192 -partial, identificat prin nr. cadastral 294211, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al statului roman si in administrarea Ministerului Apararii Nationale

 • HCL 375 - Hotarare privind aprobarea solicitarii de transmitere a imobilului nr. 3192 -partial identificat prin nr. cadastral 294211, din domeniul public al statului roman si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 376 - Hotarare privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire hala de depozitare si productie – str. Taietura Turcului nr. 47

 • HCL 377 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casa familiala D+P+E, str. Stejarului nr. 3

 • HCL 378 - Hotarare privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu construire casa unifamiliala – str. Borhanciului nr. 114B provizoriu

 • HCL 379 - Hotarare privind  privind revocarea Hotararii nr. 333/2016 (aprobarea incetarii partiale a valabilitatii documentatiei de urbanism Planului Urbanistic de Detaliu, aprobata prin Hotararea nr. 467/2007 si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu., construire imobil de locuinte colective S+P+6E, str. Soporului nr. 13 provizoriu)

 • HCL 380 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru parcelare si construire locuinte familiale, str. Scolii nr. 11-13

 • HCL 381 - Hotarare privind aprobarea incetarii totale a valabilitatii documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal, aprobata perin Hotararea nr. 463/2007 si aprobarea Planului Urbanistic Zonal – de restructurare urbana, str. Anton Pann nr. 12-16

 • HCL 382 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire parking suprateran – str. Primaverii-Aleea Garbau

 • HCL 383 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320956

 • HCL 384 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco nr. 126 provizoriu, identificat prin nr. Cad. 318514

 • HCL 385 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 15/2016 (aprobarea participarii Direcţiei de Asistenţa Sociala şi Medicala ca partener in cadrul proiectului „Coaliţia – Migraţie, Integrare, Pace”)

 • HCL 386 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la FOTBAL CLUB C.F.R. 1907 CLUJ S.A., care va avea loc la sediul societatii, in data de 11.07.2016, ora 11 (prima convocare) si in data de 12.07.2016, ora 11 (a doua convocare)

 • HCL 387 -  Hotarare privind  aprobarea incetarii partiale a valabilitatii documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu., aprobata prin Hotararea nr. 467/2007, si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuinte colective S+P+6E, str. Soporului nr. 13 provizoriu

 • HCL 388 - Hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic de Detaliu – construire parking suprateran, str. Pastorului nr. 67-69

 • HCL 389 - Hotarare privind modificarea Anexei I la Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in vederea aplicarii prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, adoptat prin Hotararea nr. 343/2016

 • HCL 390 - Hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 391 - Hotarare privind aprobarea criteriilor, procedura pentru ocuparea si eliberarea din functia de administrator public, precum si atributiile specifice functiei de administrator public din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 392 - Hotarare privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali, alesi  la 5 iunie 2016, in Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 393 - Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la 5 iunie 2016 in Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 394 - Hotarare privind constituirea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 395 - Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL 396 - Hotarare privind alegerea viceprimarilor municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 397 - Hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 398 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 399 - Hotarare privind desemnarea unor consilieri locali, membri si membri supleanti in Comisia de vanzare a spatiilor proprietate privata a statutului sau a unitaţilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical precum si in Comisia de contestaţie.

 • HCL 400 - Hotarare privind desemnarea reprezentatilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii, conform Legii nr. 550/2002.

 • HCL 401 - Hotarare privind desemnarea unor consilieri locali, membri si membri supleanti in Comisia pentru negocierea pretului de cumparare, prin exercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-monument istoric.

 • HCL 402 - Hotarare privind constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuinţelor fond de stat.

 • HCL 403 - Hotarare privind desemnarea reprezentatilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii unor locuinte realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor in varsta de pana la 35 de ani, in regim de inchiriere.

 • HCL 404 - Hotarare privind constituirea Comisiei mixte pentru spatii cu alta destinatie.

 • HCL 405 - Hotarare privind constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea si vanzarea locuintelor din fondul locativ de stat.

 • HCL 406 - Hotarare privind constituirea Comisiei de vanzare a terenurilor curti detinute cu contracte de inchiriere de catre proprietarii de locuinte cumparate in conditiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, respectiv a terenurilor curti detinute cu contracte de inchiriere de catre proprietarii spatiilor cu alta destinatie dobandite in baza Hotararii nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999, a OUG nr. 68/2008, respectiv a Legii nr. 550/2002, mostenitorilor acestora/cumparatorilor subsecventi.

 • HCL 407 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 586/2013 (Regulamentul de vanzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere in participatiune, apartinand domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca, in favoarea titularilor acestora si constituirea Comisiei de vanzare), modificata prin Hotararea nr. 201/2016

 • HCL 408 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 382/2015 (aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 53.457 mp, aferent ”Parcului Feroviarilor”, situat in municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statutului Roman, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca).

 • HCL 409 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere a suprafetei imobilului teren-curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Carpati nr. 14.

 • HCL
 • 410- Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere a suprafetei si modificarea limitelor de proprietate pentru imobilul teren-curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Brasov nr. 36.

 • HCL 411 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Veseliei nr. 30-32 provizoriu, identificat prin nr. cad. 321477.

 • HCL 412 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 314141 si 320267.

 • HCL 413 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala, str. Ghioceilor nr. 9.

 • HCL 414 - Hotarare privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca (Aleea Ardealului).

 • HCL 415 - Hotarare privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca (Aleea Socului).

 • HCL 416 -Hotarare privind aprobarea organizarii, administrarii si exploatarii pajistilor in domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 417 - Hotarare privind completarea art. 1, modificarea art. 3 (1), precum si modificarea/completarea Anexelor la Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in vederea aplicarii prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, adoptat prin Hotararea nr. 343/2016 astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 389/2016.

 • HCL 418 - Hotarare privind acordarea unei ”diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

 • HCL 419 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru instituire subzona S_Is – Calea Baciului nr. 2-4.

 • HCL 420 - Hotarare privind incheierea unui Act Aditional, la contractul de delegare a gestiunii cu nr. 53590/443/7.07.2006, privind concesionarea serviciilor de deratizare, dezinfectie si dezinsectie a Municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotararea nr. 184/2006, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 82/2015 si ale Hotararii nr. 350/2015.

 • HCL 421 - Hotarare privind reconfirmarea candidaturii si a angajamentului de sustinere financiara in perioada 2017-2022 in vederea participarii Municipiului Cluj-Napoca la actiunea Uniunii Europene ”Capitala Europeana a Culturii” pentru anul 2021 in Romania.

 • HCL 422 - Hotarare privind reconfirmarea Strategiei culturale a Municipiului Cluj-Napoca, parte componenta a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, aprobata prin Hotararea nr. 315/2015, in vederea participarii Municipiului Cluj-Napoca la actiunea Uniunii Europene ”Capitala Europeana a Culturii” pentru anul 2021 in Romania.

 • HCL 423 - Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum si a membrilor supleanti în Consiliul de Administratie la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca. 

 • HCL 424 - Hotarare privind constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.

 • HCL 425 - Hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare si selectie a candidatilor din consiliile de administratie ale intreprinderilor publice aflate in coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. 

 • HCL 426 - Hotarare privind infiintarea Asociatiei Club Sportiv de Fotbal ”Alb-Negru” al Studentilor Clujeni.

 • HCL 427 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 458/2010 (aprobarea solicitarii de trecere a unui teren din proprietatea Statului Roman în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 • HCL 428 - Hotarare privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli si plata sumei de 50.000 lei, reprezentand compensatia financiara ce va fi achitata UAT Comuna Chinteni, in calitate de coproprietara a sistemului de distribuție gaze naturale, in vederea obtinerii avizului de bransare a obiectivului de investitii: ”CENTRUL T.E.A.M. (TEHNOLOGIE, EVOLUTIE, ANTREPRENORIAT, MICROINTREPRINDERE) – ZONA METROPOLITANA CLUJ – DE SPRIJINIRE A AFACERILOR”, in conformitate cu Hotararea Consiliului local al comunei Chinteni nr. 137/25.11.2015.

 • HCL 429 - Hotarare privind  incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Surubaru, din partea P.N.L. si validarea mandatului consilierului local supleant, Marius Sorel Jurja, din partea P.N.L.

 • HCL 430 - Hotarare privind  aprobarea dosarului de candidatura, in vederea participarii Municipiului Cluj-Napoca la actiunea Uniunii Europene ”Capitala Europeana a Culturii” pentru anul 2021 in Romania

 • HCL 431 - Hotarare privind  modificarea Hotararii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 432 - Hotarare privind  aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

 • HCL 433 - Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia locala de ordine publica

 • HCL 434 - Hotarare privind punerea la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor din Cluj-Napoca, a unui teren in suprafata de 500 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, in vederea executarii unei sentinte civile

 • HCL 435 - Hotarare privind atribuirea unei parcele de teren cu suprafata de 300 mp. din zona Lomb, inscrisa in C.F. nr. 306351 Cluj-Napoca, nr. cadastral 306351, in favoarea numitei Giurgiu Paula-Diana

 • HCL 436 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 148-152, identificat prin nr. cad. 320945

 • HCL 437 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 124, identificat prin nr. cad. 321214

 • HCL 438 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 15, identificat prin nr. cad. 320542

 • HCL 439 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 321645, 321636 si 321676

 • HCL 440 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 314946

 • HCL 441 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318815

 • HCL 442 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321655

 • HCL 443 - Hotarare privind aprobarea aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320556

 • HCL 444 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321127

 • HCL 445 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 321414

 • HCL 446 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 317769

 • HCL 447 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320388

 • HCL 448 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321297

 • HCL 449 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 321401

 • HCL 450 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 272295 si 320777

 • HCL 451 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320536

 • HCL 452 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320572 si 276586

 • HCL 453 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320448

 • HCL 454 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rasaritului nr. 49, identificat prin nr. cad. 321833

 • HCL 455 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 25C, identificat prin nr. cad. 321470

 • HCL 456 - Hotarare privind acceptarea ofertelor de donatie a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318156 si 272310

 • HCL 457 - Hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 65-67, 69, 71 si 71A

 • HCL 458 - Hotarare privind privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 25

 • HCL 459 - Hotarare privind  insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 33, ap. 4

 • HCL 460 - Hotarare privind alipirea si insusirea documentatiei tehnice pentru alipirea imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 122

 • HCL 461 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 317479, situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb

 • HCL 462 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere a suprafetei imobilului teren-curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 2.

 • HCL 463 - Hotarare privind  transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mihai Viteazul nr. 9/a, inscris in C.F. nr. 261469 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 112214), cu nr. topo. 764/2

 • HCL 464 - Hotarare privind  transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 10/187 parte din terenul in suprafata de 187 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob (fosta str. Prahova) nr. 9, inscris in C.F. nr. 319365 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 1393), sub nr. topo. 411/2

 • HCL 465 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala, D+P+M, str. Vladeasa nr. 27

 • HCL 466 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Reabilitare, modernizare si extindere corp farmacie la Institutul Oncologic ”Prof. dr. I. Chiricuta” – str. Republicii nr. 34-36

 • HCL 467 - Hotarare privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu  construire locuinta unifamiliala P+M, str. Orzului nr. 5D provizoriu

 • HCL 468 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala, P+E, str. Iugoslaviei nr. 42 A

 • HCL 469 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta semicolectiva S+P+E, str. Nicolae Draganu nr. 26

 • HCL 470 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta semicolectiva S+P+E, str. Nicolae Draganu nr. 30

 • HCL 471 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta semicolectiva S+P+E, str. Nicolae Draganu nr. 28

 • HCL 472 - Hotarare privind alocarea sumei de 8.000 de lei (suma neta) de la bugetul local pe anul 2016, pentru premierea elevilor care au obtinut nota 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea 2016 si a profesorilor care s-au ocupat de pregatirea elevilor, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 473 - Hotarare privind aprobarea Metodologiei de acordare a serviciilor de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice

 • HCL 474 - Hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea in municipiul Cluj-Napoca, in parteneriat cu Universitatea ”Babes-Bolyai” a primei editii a Conferintei Nationale a Istoricilor Romani, in perioada 25-28 august 2016

 • HCL 475 - Hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea in municipiul Cluj-Napoca, in parteneriat cu Platforma Unionista Actiunea 2012, a proiectului CUNOASTE-TI TARA, in perioada 12 august –13 octombrie 2016

 • HCL 476 - Hotarare privind  plata sumei de 18.054,42 lei, reprezentand daune materiale si a sumei de 4.007 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Ciurea Gheorghe-Valentin

 • HCL 477 - Hotarare privind  acordarea unei ”diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 478 - Hotarare privind stabilirea limitei maxime de consum lunar de carburanti pentru autoturisme, la Cantina de ajutor social si pensiune.

 • HCL 479 - Hotarare privind prelungirea duratei contractelor de finantare pentru proiectele din Programul Operational Regional 2007-2013, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor, precum si in vederea asigurarii functionalitatii acestora din surse proprii

 • HCL 480 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 68, identificat prin nr. cad. 322070

 • HCL 481 - Hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 482 - Hotarare privind exercitarea dreptului de preemtiune de catre Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpararea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 16

 • HCL 483 - Hotarare privind insusirea protocolului de colaborare si aprobarea cheltuielilor pentru participarea municipalitatii clujene la Targul International de Investitii si Imobiliare EXPO REAL, München, Germania, in perioada 4-6 octombrie 2016

 • HCL 484 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ”Reabilitare structural-ambientala a imobilului situat in municipiul Cluj-napoca, Piata Avram Iancu nr. 6”

 • HCL 485 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ”Ansamblul Urban – Centrul Istoric al Orasului Cluj-Napoca, imobil str. Samuil Micu nr. 2”

 • HCL 486 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ”Reabilitare structural-ambientala a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1”

 • HCL 487 - Hotarare privind aprobarea incetarii Contractului nr. 163919/14.08.2009 de licenta exclusiva a marcii ”Universitatea Cluj U 1919”

 • HCL 488 - Hotarare privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta exclusiva, totala si perpetua, cu titlu gratuit, asupra marcii ”Universitatea Cluj U 1919” Asociatiei Club Sportiv de Fotbal ”Alb-Negru” a Studentilor Clujeni

 • HCL 489 - Hotarare privind  numirea reprezentantilor Consiliului local in consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 490 - Hotarare privind repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 491 - Hotarare privind  repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din scolile de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 492 - Hotarare privind repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din gradinitele de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 493 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2016

 • HCL 494 - Hotarare privind constituirea unei comisii de negociere pentru achizitionarea imobilelor, respectiv a terenurilor cu functiunea de institutii de invatamant preuniversitar care au fost retrocedate in instanta fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora

 • HCL 495 - Hotarare privind punerea la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren in suprafata de 500 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, in vederea executarii unei sentinte civile

 • HCL 496 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 68/1999 (atribuirea unor terenuri)

 • HCL 497 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 150/2014 (darea in folosinta gratuita, Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, a unui spatiu din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 25)

 • HCL 498 - Hotarare privind vanzarea imobilului situat in Piata stefan cel Mare nr. 14, ap.9 in favoarea S.C. GOLDTRIX IMPEX S.R.L.

 • HCL 499 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320592

 • HCL 500 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Veseliei nr. 84, identificat prin nr. cad. 320735

 • HCL 501 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 134-136, identificat prin nr. cad. 321923

 • HCL 502 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 170, 170A, identificat prin nr. cad. 321835

 • HCL 503 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 48-50, respectiv nr. 52-54, identificate prin nr. cad. 322107 si 322101

 • HCL 504 - Hotarare privind darea in folosinta gratuita, Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 25

 • HCL 505 - Hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte

 • HCL 506 - Hotarare privind vanzarea imobilului situat in str. Horea nr. 4, ap. 2, in favoarea doamnei Ciupitu Chican Florica

 • HCL 507 - Hotarare privind prelungirea termenului unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta

 • HCL 508 - Hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 260/2016 (lista de repartizare, in vederea atribuirii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate in lista de prioritati pe anul 2016), aprobata prin Hotararea nr. 95/2016

 • HCL 509 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 157/2016 (aprobarea Listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.)

 • HCL 510 - Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 511 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casa unifamiliala, P+E, str. Campul Painii nr. 49

 • HCL 512 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modernizare si mansardare locuinta unifamiliala, str. Govora nr. 44

 • HCL 513 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modernizare si etajare casa unifamiliala P+M, str. Brutarilor nr. 11

 • HCl 514 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere si etajare hala si amenajare locuinta la etaj, str. Campina nr. 47

 • HCL 515 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta semicolectiva, str. Dunarii nr. 158A

 • HCL 516 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere si etajare locuinta unifamiliala, P+E, str. Arges nr. 21

 • HCL 517 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Borhanciului (str. Recoltei), pentru construire ansamblu rezidential

 • HCL 518 - Hotarare privind  modificarea si completarea Hotararii nr. 425/2016 (constituirea Comisiei de evaluare si selectie a candidatilor din consiliile de administratie ale intreprinderilor publice aflate in coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 519 - Hotarare privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca

 • HCL 520 - Hotarare privind  modificarea Hotararii nr. 684/2005 (aprobarea pretului pentru paza cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 753/2007 si prin Hotararea nr. 352/2013

 • HCL 521 - Hotarare privind propunerea de modificare si completare a Regulamentului de finantare nerambursabila din fonduri publice a structurilor sportive, a Cererii de finantare (tip) si a Contractului de finantare (tip), aprobat prin Hotararea nr. 605/2013

 • HCL 522 - Hotarare privind aprobarea componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor depuse de catre structurile sportive ale caror proiecte au fost respinse de Comisia de analiza si selectie

 • HCL 523 - Hotarare privind  completarea Anexei 1 la Hotararea nr. 315/2015, respectiv a capitolului ”Strategia pentru identitatea istorica a orasului”, din cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020, in sensul includerii unor obiective in vederea revitalizarii acestora, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare

 • HCL 524 - Hotarare privind acordarea unei ”diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 525 - Hotarare privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2016 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sarbatorirea Zilei Internationale a Varstnicului

 • HCL 526 - Hotarare privind alocarea sumei de 45.900 lei de la bugetul pe anul 2016 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala in vederea achizitionarii de ghiozdane si rechizite pentru un numar de 510 copii proveniti din familii defavorizate

 • HCL 527 - Hotarare privind aprobarea gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pe toate liniile pentru doua cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienti de Vedere

 • HCL 528 - Hotarare privind atribuirea unui spatiu cu destinatia de sediu birou parlamentar, in favoarea domnului Itu Cornel, parlamentar

 • HCL 529 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere a suprafetei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Petru Maior nr. 13

 • HCL 530 - Hotarare privind renuntarea la cumpararea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 10

 • HCL 531 - Hotarare privind organizarea concursului de solutii finalizat prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru ”Revitalizarea Turnului Pompierilor – Turnul celor trei varste” si aprobarea cuantumului premiilor care urmeaza sa fie acordate

 • HCL 532 - Hotarare privind alocarea sumei de 228.060 lei, indexata cu rata inflatiei si actualizata de la data scadentei fiecarui drept si pana la plata efectiva, reprezentand drepturi salariale si contributii la bugetul de stat, catre Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca si a sumei de 3.000 lei, reprezentand cheltuieli de judecata

 • HCL 533 - Hotarare privind plata sumei de 293.950 lei, reprezentand despagubiri, pentru lipsa de folosinta a terenului pe perioada 24.11.2009-10.05.2013 si a sumei de 7.445 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Fundatia Caritatea

 • HCL 534 - Hotarare privind plata sumei de 123.034 lei, reprezentand amenda, calculata pe perioada 20.02.2011-4.08.2011, 1.01.2012-17.11.2013, a sumei de 2.800 lei, reprezentand despagubiri, calculate pe perioada 20.02.2011-4.08.2011, 1.01.2012-17.11.2013 si a sumei de 1.200 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Tokes Endre Gabor

 • HCL 535 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ”Extindere capacitate Sala multifunctionala de sport, Aleea Stadionului nr. 4, municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 536 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Ansamblu de cladiri pentru spatii de birouri si spatii pentru servicii medicale S+P+3E+R, Calea Dorobantilor nr. 27-29

 • HCL 537 - Hotarare privind renuntarea la cumpararea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 1

 • HCL 538 - Hotarare privind aprobarea intelegerii de Cooperare intre Municipiul Cluj-Napoca, Judetul Cluj din Romania si Orasul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova

 • HCL 539 - Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 55055 mp., cu nr. cad. 281471 si a imobilului Cluj-Arena, situate in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 2, din proprietatea Judetului Cluj, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 540 - Hotarare privind aprobarea Listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 541 - Hotarare privind completarea Hotararii nr. 481/2005 (retragerea dreptului de administrare a R.A.D.P. Cluj-Napoca asupra terenului inscris in C.F. nr. 70396, cu nr. topo. 24572/1 si a dreptului de administrare operativa a R.A.T. Cluj-Napoca asupra terenurilor inscrise in C.F. nr. 70397, cu nr. topo. 24572/3 si 15860/1/2 si concesionarea prin licitatie publica deschisa a acestor terenuri)

 • HCL 542 - Hotarare privind  dezmembrarea, concesionarea prin incredintare directa si insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 8, in suprafata de 20 mp., in vederea extinderii si supraetajarii locuintei existente

 • HCL 543 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321703

 • HCL 544 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Crisan nr. 36, inscris in C.F. nr. 283751 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 283751

 • HCL 545 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321476

 • HCL 546 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322148

 • HCL 547 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 60 provizoriu, identificat prin nr. cad. 320601

 • HCL 548 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr. 97 provizoriu, identificat prin nr. cad. 320023

 • HCL 549 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322126

 • HCL 550 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322023

 • HCL 551 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318167

 • HCL 552 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318182

 • HCL 553 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 28, identificat prin nr. cad. 322433

 • HCL 554 - Hotarare privind aprobarea solicitarii de schimbare a destinatiei unor spatii, constructii si terenuri, situate in municipiul Cluj-Napoca, incluse in baza materiala a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

 • HCL 555 - Hotarare privind solicitarea de transmitere a sectorului de drum cuprins intre Calea Turzii, intersectie cu str. Buna Ziua si str. Fagului, intersectie cu str. Constantin Brancusi, din proprietatea publica a statului, administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 556 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ”Iluminat public str. Lucia Sturdza-Bulandra”

 • HCL 557 - Hotarare privind numirea de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al Societatii Sala Polivalenta S.A.

 • HCL 558 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 470/2014 (aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor şi strazilor, respectiv a activitaţii de reparaţii şi intreţinere a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri şi strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca), modificata si completata prin Hotararile nr. 88/2015, 111/2016 si 353/2016

 • HCL 559 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 489/2016 (repartizarea si numirea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 560 - Hotarare privind  modificarea Anexei Hotararii nr. 490/2016 (repartizarea si numirea consilierilor locali in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 561 - Hotarare privind  modificarea Anexei Hotararii nr. 491/2016 (repartizarea si numirea consilierilor locali in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii din scolile de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca)

 • HCL 562 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 492/2016 (repartizarea si numirea consilierilor locali in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii din gradinitele de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca)

 • HCL 563 - Hotarare privind alocarea sumei de 4.000 lei de la bugetul local pe anul 2016, in vederea premierii sportivului Alexandru Bologa, medaliat cu bronz la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro – Brazilia si a antrenorilor Geanina Andreica si Tamas Gergely

 • HCL 564 - Hotarare privind completarea Anexei la Hotararea nr. 501/2014 (aprobarea preturilor practicate de Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „reparatii sii intretinere a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri si strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca”)

 • HCL 565 - Hotarare privind darea in administrare, Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, a unui teren in suprafață de 5 mp., parte din imobilul cu nr. topo. 23706, 23707, 23708/1, 23709, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 99

 • HCL 566 - Hotarare privind  aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 • HCL 567 - Hotarare privind solicitarea de exercitare a dreptului de preemtiune de catre Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpararea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 1

 • HCL 568 - Hotarare privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5”

 • HCL 569 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ”Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5”

 • HCL 570 - Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”

 • HCL 571 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ”Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”

 • HCL 572 - Hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociatiei Clusterul de Industrii Creative Transilvania, aprobarea actului constitutiv si a statutului asociatiei

 • HCL 573 - Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Giacomo Dreoni, din partea P.N.L. si validarea mandatului consilierului local supleant, Calin-Marcel Gabudean, din partea P.N.L.

 • HCL 574 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 431/2016

 • HCL 575 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 • HCL 576 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dragalina nr. 97/a, identificat prin nr. cad. 322037

 • HCL 577 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Popesti (azi str. Spicului) nr. 31, identificat prin nr. cad. 320420

 • HCL 578 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Chintaului nr. 11-13, identificat prin nr. cad. 322105

 • HCL 579 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 278737

 • HCL 580 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322323

 • HCL 581 - Hotarare privind  retragerea dreptului de administrare a Liceului de Arte Vizuale „Romulus Ladea” asupra imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 72 si darea acestuia, in administrare, Liceului Teoretic „Gheorghe Sincai”

 • HCL 582 - Hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Colegiului Tehnic „Ana Aslan” asupra unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 52 si darea acestuia, in administrare, Colegiului National „Emil Racovita”

 • HCL 583 - Hotarare privind  insusirea documentatiei cadastrale de iesire din indiviziune, dezlipire si partaj voluntar pod, pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gruia nr. 51

 • HCL 584 - Hotarare privind cumpararea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cetatii (Calarasi nr. 1) Pavilion I

 • HCL 585 - Hotarare privind cumpararea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 16

 • HCL 586 - Hotarare privind renuntarea la cumpararea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 1

 • HCL 587 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire ansamblu mixt, str. Salcamului nr. 37A

 • HCL 588 - Hotarare privind  aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca si din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2017

 • HCL 589 - Hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 590 - Hotarare privind aprobarea numarului de burse aferent semestrului I al anului scolar 2016-2017 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat

 • HCL 591 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 489/2016 (repartizarea si numirea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 559/2016

 • HCL 592 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 490/2016 (repartizarea si numirea consilierilor locali in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 560/2016

 • HCL 593 - Hotarare privind  modificarea Anexei Hotararii nr. 491/2016 (repartizarea si numirea consilierilor locali in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii din scolile de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 561/2016

 • HCL 594 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 492/2016 (repartizarea si numirea consilierilor locali in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii din gradinitele de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 562/2016

 • HCL 595 - Hotarare privind aprobarea implementarii Programului „scoala dupa scoala”, in anul scolar 2016-2017

 • HCL 596 - Hotarare privind aprobarea nivelului mediu lunar al subventiilor, tipurilor de servicii sociale si a categoriilor de cheltuieli curente de functionare a unitatilor de asistenta sociala pentru care se acorda subventii de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Directia de Asistenta Sociala si Medicala

 • HCL 597 - Hotarare privind modificarea art. 3 al Hotararii nr. 499/2013 (aprobarea reorganizarii Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca [R.A.T.U.C.] prin transformarea acesteia in societate pe acţiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ S.A.), astfel cum a fost modificat prin Hotararea nr. 64/2016

 • HCL 598 - Hotarare privind numirea de administratori provizorii in Consiliul de administratie al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

 • HCL 599 - Hotarare privind aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Patronatul Serviciilor Publice, plata cotizatiei anuale de 6.000 lei si a taxei de inscriere, ca membru al P.S.P., in valoare de 1.000 lei

 • HCL 600 - Hotarare privind efectuarea demersurilor necesare in vederea convocarii de indata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Societatea Sala Polivalenta S.A., pentru data de 28.10.2016, ora 14, in Sala de conferinte a Salii Polivalente din Cluj-Napoca

 • HCL 601 - Hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, in parteneriat cu Federatia Romana de Handbal, a meciului de handbal masculin Romania-Polonia, din cadrul gupei de calificare la Campionatul European de Handbal Masculin, in perioada 4-6 noiembrie 2016, in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 602 - Hotarare privind sumei de 15.628,69 lei, reprezentand cheltuieli de intretinere, penalitati de intarziere, fonduri aferente perioadei aprilie 2012-februarie 2015, inclusiv si a sumei de 500 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Asociatia de proprietari str. Constantin Brancoveanu nr. 58-60, bl. B1, sc. 2, ap. 21

 • HCL 603 - Hotarare privind aprobarea procedurii de selectie a partenerilor privati pentru incheierea unui Acord de parteneriat, in vederea elaborarii si depunerii cererii de finantare aferente unui proiect in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU)

 • HCL 604 - Hotarare privind  insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Azuga f.n.

 • HCL 605 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere în cartea funciară a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Trotusului f.n.

 • HCL 606 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mogosoaia f.n.

 • HCL 607 - Hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare post mortem al municipiului Cluj-Napoca” aviatoarei Smaranda Braescu

 • HCL 608 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2016

 • HCL 609 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 402/2016 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuintelor fond de stat)

 • HCL 610 - Hotarare privind  modificarea art. 1 alin. 1 al Hotararii nr. 425/2016 (constituirea Comisiei de evaluare si selectie a candidatilor din consiliile de administratie ale intreprinderilor publice aflate in coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 518/2016

 • HCL 611 - Hotarare privind Regulamentul de inchiriere a bunurilor aflate in domeniul public si privat al Municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 612 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Jules Verne, identificat prin nr. cad. 322879

 • HCL 613 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campina nr 47, identificat prin nr. cad. 320001

 • HCL 614 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Lipova nr. 4 provizoriu, identificat prin nr. cad. 316885

 • HCL 615 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322831

 • HCL 616 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322835

 • HCL 617 - Hotarare privind  aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Borhanci nr. 118 provizoriu, identificate prin nr. cad. 322657 si 322446

 • HCL 618 - Hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 88, identificat prin nr. cad. 322919

 • HCL 619 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 42/1.240 parte din terenul in suprafata de 1.240 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 2, inscris in C.F. 252151 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 113424), sub nr. topo 21523/1

 • HCL 620 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 13/820 (cota initiala de 26/1.640) parte din terenul in suprafata de 1.640 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, inscris in C.F. 264131 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 107546), sub nr. cad. 18150 (nr. topo 14104)

 • HCL 621 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., cu actualizarea si recalcularea chiriei

 • HCL 622 - Hotarare privind valoarea chiriilor lunare pentru folosinta locuintelor A.N.L., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41, Calea Floresti nr. 58B si str. Taberei nr. 4, incepand cu data de 1.01.2017

 • HCL 623 - Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 624 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta familiala cu doua unitati locative – str. Pintenului nr. 17

 • HCL 625 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala P+M – str. Prof. Tudor Ciortea nr. 32

 • HCL 626 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala parter, str. Maramuresului nr. 197

 • HCL 627 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta familiala ( doua unitati locative) P+E+M, str. Codru Dragusanu nr. 1

 • HCL 628 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  construire locuinta semicolectiva cu doua unitati locative – str. Luncii nr. 10

 • HCL 629 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Mos Ion Roata, pentru amenajare cimitir

 • HCL 630 - Hotarare privind  modificarea Hotararii nr. 256/2016 (aprobarea Planului Urbanistic Zonal – stabilire circulatie intre Calea Turzii si Zona Plaiuri)

 • HCL 631 - Hotarare privind modificarea si completarea Anexei Hotararii nr. 188/2016 (finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2016, pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 632 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 633 - Hotarare privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • HCL 634 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

 • HCL 635  - Hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Amenajare spatii administrative in pod existent, imobil S+P+E+pod, str. Septimiu Albini nr. 91-93”

 • HCL 636 - Hotarare privind aprobarea actualizarii Programului Multianual pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor situate in „Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orasului Cluj-Napoca”

 • HCL 637 - Hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea nr. 557/2016 (numirea de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al Societatii Sala Polivalenta S.A.) si mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Societatea Sala Polivalenta S.A.

 • HCL 638 - Hotarare privind solicitarea de transmitere a sectorului de drum cuprins intre Calea Turzii, intersectie cu str. Buna Ziua si str. Fagului intersectie cu str. Constantin Brancusi, din proprietatea publica a statului, administrarea Ministerului Transporturilor, in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 639 - Hotarare privind preluarea de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii „CNI” S.A., a amplasamentului-terenuri si constructii, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida-Voevod f.n., si includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a „Complexului de Agrement Baza Sportiva Gheorgheni”, Cluj-Napoca

 • HCL 640 - Hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Parking suprateran cu amplasament pe str. Primaverii nr. 20-Aleea Garbau nr. 7 din municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 641 - Hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Cluj Innovation Park S.A., in scopul cofinantarii proiectului „Cluster Inovativ pentru Tehnologii Avansate Pilot in Energii Alternative – CITAT – E”
 • Partea a II-a

 • HCL 642 - Hotarare privind  aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 643 - Hotarare privind valorificarea prin licitatie publica cu strigare a cantitatii de masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica a Municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 644 - Hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 645 - Hotarare privind plata sumei de 14.805 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre S.C. Merf S.R.L.

 • HCL 646 - Hotarare privind plata sumei de 24.529 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre S.C. Arts S.R.L.

 • HCL 647 - Hotarare privind aprobarea listei provizorii de prioritati pentru anul 2017, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestatiilor si a componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor

 • HCL 648finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2016, in vederea sustinerii activitatilor/actiunilor structurilor sportive, acordata in baza Regulamentului privind finantarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, aprobat prin Hotararea nr.521/2016 (modificarea si completarea Regulamentului de finantare nerambursabila din fonduri publice a structurilor sportive, a Cererii de finantare (tip) si a Contractului de finantare (tip), aprobat prin Hotararea nr. 605/2013), sesiunea de urgenta

 • HCL 649 - Hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale pentru anul 2017

 • HCL 650 - Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Anexei la Hotararea nr. 26/2010 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcarilor publice cu plata orara, aprobate de Comisia Municipala de Sistematizare a Circulatiei din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 328/2010, Hotararea nr. 228/2011 si Hotararea nr. 79/2013

 • HCL 651 - Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Nasra Gabriel Horia, din partea P.S.D.+A.L.D.E. si validarea mandatului consilierului supleant Dragoescu Mihai din partea P.S.D.+A.L.D.E.

 • HCL 652 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 431 si 574/2016

 • HCL 653 - Hotarare privind  privind conferirea titlului de „Cetațean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Prof. univ. dr. Onufrie Vinteler

 • HCL 654 - Hotarare privind conferirea titlului de „Cetațean de onoare post-mortem al municipiului Cluj-Napoca” Prof. univ. dr. Niculae Stancioiu

 • HCL 655 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 • HCL 656 - Hotarare privind  aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societații Sala Polivalenta S.A. si mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalenta S.A., care va avea loc in sala de conferințe a Salii Polivalente, in data de 21.12.2016, ora 14

 • HCL 657 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

 • HCL 658 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 si 33, din cladirea situata in Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 14, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 659 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru doamna Sucala Augusta-Maria, proprietarul apartamentului nr. 7, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Mihail Kogalniceanu nr. 7, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 660 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2A, 2B, 2C, 6, 6A, 7-11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 24, 24A, 24B, 25, 26, 27A, 27B, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50 si 51, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Universitații nr. 3, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 661 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 si 29, din cladirea situata in Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 13, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 662 - Hotarare privind  majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2 si 3, situate in Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31, aparținand Bank Leumi Bucuresti – Sucursala Cluj S.A., ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 663 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 si 20, din cladirea situata in Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 27, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 664 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 14 si 15, din cladirea situata in Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 12, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 665 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 7, 10 si 12, din cladirea situata in Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 666 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2 si 3, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea nr. 13, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 667 - Hotarare privind  majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru domnul Irimies Gheorghe si doamna Irimies Simona-Lucia, proprietarii cladirii situata in Cluj-Napoca, str. Victor Babes nr. 5, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 668 - Hotarare privind  majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3 (cota de 1/2), 4A, 4B, 5, 6, 6A, 7, 8 si 9, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 27, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 669 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 7B, 9, 10 si 12, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 670 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si 9, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 1, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 671 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si 9, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 24, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 672 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 si 22, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 673 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7 si 7, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 2, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 674 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 si 17, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40 ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 675 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, POD 1, POD 2, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 676 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 24, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 677 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Closca nr. 12, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 678 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 19, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 679 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 17, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 680 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru doamna Dietrich Paula – proprietarul cladirii situata in Cluj-Napoca, str. George Cosbuc nr. 5, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 681 - Hotarare privind  majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 4, 5, 6, 8, 11, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 11, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 682 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru doamna Oana Carmen – proprietarul cladirii situata in Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 7, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 683 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 684 - Hotarare privind  majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 27, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 685 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 686 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 14, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 687 - Hotarare privind  majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 688 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12A, 12B, 12C, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 689 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 2, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 690 - Hotarare privind  majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 691 - Hotarare privind  majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 8, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 692 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 24, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 693 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 si 13, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 32, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 694 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 si 11, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 50, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 695 - Hotarare privind  majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 si 14, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 696 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 si 37, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 697 - Hotarare privind  majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3A, 3B, 4, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12 si 14, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 698 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si 10, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 11, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 699 - Hotarare privind  majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 7A, 7B, 7C, 8, 10, 11, 11C, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 si 21, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 12, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 700 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 13, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 701 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5, 6, 6/2, 6/1A, 6/1B, 6/1C, 6/1D, 6/1E, 6/1F si 6/1G, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 702 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3/A/1, 3/A/2, 3/B/1, 3/B/2, 4, 5 si 6, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 19, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 703 - Hotarare privind  majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 30, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 704 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 1A, 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14 si 15, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 23-25, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 705 - Hotarare privind  majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16, 17 si 18, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 706 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 si 13, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 707 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 si 14, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 49, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 708 - Hotarare majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3 si 4, din cladirea situata in Cluj-Napoca, Piața stefan cel Mare nr. 15, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 709 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 27, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 710 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si 11, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 1, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 711 - Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 si 23, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita

 • HCL 712 - Hotarare privind  transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, teren intravilan, inscris in C.F. nr. 260346 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 160515), cu nr. cad. 10559

 • HCL 713 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 3 din blocul 1B, si a garajului G1

 • HCL 714 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul 1A, si a garajului G5

 • HCL 715 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 5 din blocul 1A

 • HCL 716 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul 1D, si a garajului G9

 • HCL 717 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul 1B, si a garajului G14

 • HCL 718 - Hotarare privind modificarea repartitiei doamnei Branea Constanta

 • HCL 719 - Hotarare privind modificarea repartitiei domnului Chita Gheorghe

 • HCL 720- Hotarare privind repartitiei domnului Kerekes Imre Peter

 • HCL 721 - Hotarare privind  repartitiei domnului Potra Marin-Teodor

 • HCL 722 - Hotarare privind  modificarea repartiției doamnei Lacatus Monica Mihaela

 • HCL 723 - Hotarare privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren in suprafața de 500 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, in vederea executarii unei sentințe civile

 • HCL 724 - Hotarare privind extinderea suprafetei locative, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Razboieni nr. 30

 • HCL 725 - Hotarare privind  insusirea documentației tehnice de inscriere a suprafeței imobilului-teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 46 si a construcției edificate pe acest imobil

 • HCL 726 - Hotarare privind demolarea imobilului-construcție situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Grapei nr. 3, inscris in C.F. nr. 308177 Cluj-Napoca, in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, in cota de 1/6 parte

 • HCL 727 - Hotarare privind  modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 260/2016 (lista de repartizare, in vederea atribuirii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate in lista de prioritati pe anul 2016), modificata si completata prin Hotararea nr. 508/2016

 • HCL 728 - Hotarare privind  aprobarea Listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 729 - Hotarare privind modificarea art. 1 al Hotararii nr. 366/2012 (aprobarea formularelor de inscriere pe lista de prioritati la locuinte, in regim de inchiriere, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, documentele justificative pentru intocmnirea dosarelor, stabilirea datei si a locului de depunere a dosarelor, precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti), modificata prin Hotararea nr. 427/2013

 • HCL 730 - Hotarare privind completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotararea nr. 493/2014, astfel cum a fost modificat si completat prin Hotararea nr. 118/2015

 • HCL 731 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  construire cladire de birouri cu atelier auto si cladire de birouri cu depozit, str. Oradiei nr. 1-3-5-7

 • HCL 732 - Hotarare privind  Planului Urbanistic de Detaliu construire locuința unifamiliala P+M – str. Oasului nr. 294

 • HCL 733 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocata pentru data de 21 decembrie 2016, ora 10 (prima convocare) si, respectiv, 23 decembrie 2016, ora 10 (a doua convocare)

 • HCL 734 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Sistem de colectare plutitori pe raul Somesul Mic in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 735 - Hotarare privind  modificarea Hotararii nr. 299/2015 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Pod peste raul Somesul Mic, situat pe str. Portelanului din municipiul Cluj-Napoca” [Podul Portelanului])

 • HCL 736 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 448/2015 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Pod peste raul Somesul Mic, situat pe str. Fabricii in municipiul Cluj-Napoca” [Podul Fabricii])

 • HCL 737 - hotarare privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare pentru „Plan Integrat de dezvoltare pentru malurile raului Somes pe parcursul municipiului Cluj-Napoca” si aprobarea cuantumului premiilor care urmeaza sa fie acordate

 • HCL 738 -Hotarare privind aprobarea unor masuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Asociația Metropolitana de Transport Public Cluj pentru anul 2016

 • HCL 739 - Hotarare privind  indreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul art. 5 din Hotararea nr. 641/2016

 • HCL 740 - Hotarare privind plata sumei de 61.380 euro, echivalent in lei la data plații, cu titlu de despagubiri si a sumei de 9.353,39 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, catre Țambulea Livia, a sumei de 61.380 euro, echivalent in lei la data plații, cu titlu de despagubiri, a sumei de 6.181 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata si a sumei de 784,68 euro, echivalent in lei la data plații, cu titlu de cheltuieli parțiale de transport, catre George Ana 

 • HCL 741 - Hotarare privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Primariei municipiului Cluj-Napoca    
 • Partea II

 • HCL 742 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – str. Mos Ion Roata pentru amenajare cimitir

 • HCL 743 - Hotarare privind  privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.11.2016

 • HCL 744 - Hotarare privind  plata sumei de 7.831,82 lei, cu titlu de dobanda legala penalizatoare si a sumei de 7.813,76 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, către S.C. VIACOR ENGINEERING S.R.L.

 • HCL 745 - Hotarare privind  însușirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mogosoaia f.n.

 • HCL 746 - Hotarare privind  acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 747 - Hotarare privind atribuirea contractelor către R.A.D.P. Cluj-Napoca privind intretinerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera in Municipiul Cluj-Napoca, in temeiul prevazut de art. 31 din Legea nr. 98/2016

 • HCL 748 - Hotarare privind aprobarea preturilor practicate de catre R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru intretinerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera in Municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 749 - Hotarare privind  modificarea Hotărârii nr. 406/2016 (constituirea Comisiei de vânzare a terenurilor-curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 și ale Legii nr. 85/1992, respectiv a terenurilor-curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii spațiilor cu altă destinație dobândite în baza Hotărârii nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999, a OUG nr. 68/2008, respectiv a Legii nr. 550/1998, moștenitorilor acestora/cumpărătorilor subsecvenți)

 • HCL 750 - Hotarare privind  exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 28

 • HCL 751 - Hotarare privind  modificarea Hotărârii nr. 402/2016 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor fond de stat), modificată prin Hotărârea nr. 609/2016

 • HCL 752 - Hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 403/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere)

 • HCL 753 - Hotarare privind  modificarea Hotărârii nr. 404/2016 ( constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație)

 • HCL 754 - Hotarare privind privind modificarea Hotărârii nr. 586/2013 (Regulamentul de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere în participațiune, aparținând domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca, în favoarea titularilor acestora și constituirea Comisiei de vânzare), modificată prin Hotărârile nr. 201/2016 și 407/2016

 • HCL 755 - Hotarare privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 201.391/10.06.2014, încheiat cu Universitatea de Artă și Design Cluj

 • HCL 756 - Hotarare privind insușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Frunzișului” și actualizarea poziției 1300 din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca