Consiliul local » 2015 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 17.08.2018Curs valutar : € = 4.6586 , $ = 4.0976


Consiliul local » 2015

 • HCL 1 - Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Adrian Popa si al domnului Ovidiu Laurean Turdean, din partea P.D.L. si validarea mandatelor consilierilor locali supleanti Loredana Pop si Valtar Marcu, din partea P.N.L. (continuator in drepturile si obligatiile P.D.L.)

 • HCL 2 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 266/2012 (constituirea Comisiei pentru validarea mandatelor consilierilor locali alesi la 10 iunie 2012 in Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 3 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 271/2012 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 356/2012, Hotararea nr. 2/2013, Hotararea nr. 27/2014 si Hotararea nr. 133/2014

 • HCL 4 - Hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” poetului Ion Muresan

 • HCL 5 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 274/2012 (desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii, confrom Legii nr. 550/2002), asa cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 374/2012 si 4/2014

 • HCL 6 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 276/2012 (constituirea Comisiei mixte pentru spatii cu alta destinatie)

 • HCL 7 - Hotarare privind completarea Hotararii nr. 439/2014 (aprobarea listei provizorii de prioritati pentru anul 2015, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestatiilor si a componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor)

 • HCL 8 - Hotarare privind inchirierea, prin licitatie, a unor spatii excedentare disponibile, din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care detin in administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 9 - Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta a Parohiei Romane „Nasterea Maicii Domnului” asupra unui imobil-teren, in suprafata de 220 m.p., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rodnei si darea in folosinta gratuita, in favoarea cultului religios, a imobilului cu nr. cadastral 308906

 • HCL 10 - Hotarare privind ompletarea Hotararii nr. 326/2014 (insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 283171, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n. si atribuirea in proprietate a unor locuri de veci), modificata prin Hotararea nr. 444/2014

 • HCL 11 - Hotarare privind recerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al acestuia a imobilului-teren cu nr. cadastral 308906, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rodnei nr. 42 si completarea Anexei 4 la Hotararea nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificarile si completarile ulterioare

 • HCL 12 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 511/2014 (modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 142/2014)

 • HCL 13 - Hotarare privind vanzarea locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 68, ap. 7, catre Jucan Dumitru si Jucan Maria

 • HCL 14 - Hotarare privind aprobarea listei solicitantilor, rezultata in urma departajarii, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in vederea repartizarii locuintelor disponibile construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte

 • HCL 15 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 580/2013, privind aprobarea fondului locuintelor de serviciu al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 16 - Hotarare privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2015, in vederea repartuzarii, prin inchiriere, a locuintelor de serviciu

 • HCL 17 - Hotarare privind extinderea locatiunii titularului Contractului de inchiriere nr. 55.217/1999, domnul Pintea Danut

 • HCL 18 - Hotarare privind relocarea titularului Contractului de inchiriere nr. 26.317/1999, domnul Saigo Attila-Marton si a familiei acestuia

 • HCL 19 - Hotarare privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 30.577/2010, incheiat cu Uniunea Generala a Pensionarilor din Romania

 • HCL 20 - Hotarare privind probarea Planului Urbanistic Zonal str. Nicolae Tonitza, pentru parcelare si construire locuinte colective

 • HCL 21 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuinte colective cu trei apartamente S+P+2E, str. Carmen Silva nr. 18A

 • HCL 22 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuinta unifamiliala D+P+E, str. Teo Peter nr. 12

 • HCL 23 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  construire imobil de locuinta unifamiliala S+P+E, str. Veseliei nr. 26 provizoriu

 • HCL 24 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala S+P+E, str. Veseliei nr. 30-32 provizoriu

 • HCL 25 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala D+P+M, str. Veseliei nr. 28 provizoriu

 • HCL 26 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire doua locuinte unifamiliale, str. Oasului nr. 304H

 • HCL 27 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire cladire de birouri si locuinte S+P+4E, str. Somesului nr. 18-22

 • HCL 28 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire ansamblu de locuinte colective si imobile cu functiuni mixte, str. Borhanciului nr. 76G

 • HCL 29 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire cladire de birouri, str. Taietura Turcului nr. 47 (incinta TETAROM)

 • HCL 30 - Hotarare privind modificarea art. I al Hotararii nr. 8/2014 (modificarea art. I al Hotararii nr. 13/2013)

 • HCL 31 - Hotarare privind aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2015

 • HCL 32 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare piata vechituri

 • HCL 33 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare sisteme de automatizare ale centralelor termice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, date in administrarea R.A.T. Cluj-Napoca prin Hotararea nr. 174/2014

 • HCL 34 - Hotarare privind  unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

 • HCL 35 - Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2015, pentru persoanele apte de munca, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social

 • HCL 36 - Hotarare privind  aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2015

 • HCL 37 - Hotarare privind modificarea Anexelor Hotararii nr. 121/2014 (aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul scolar 2014-2015)

 • HCL 38 - Hotarare privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2015 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat

 • HCL 39 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 332/2012 (repartizarea consilierilor locali in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013, nr. 12/2014, nr. 232/2014 si 366/2014

 • HCL 40 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 331/2012 (repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in Consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013, nr. 13/2014, nr. 231/2014, nr. 365/2014 si nr. 525/2014

 • HCL 41 - Hotarare privind plata sumei de 5.600 lei, reprezentand contravaloare prejudiciu si a sumei de 7.047 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Utiu Sanda-Valeria

 • HCL 42 - Hotarare privind plata sumei de 13.761 euro, cu titlu de despagubiri si a sumei de 1.205 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, catre S.C. M&G ACTION S.R.L.

 • HCL 43 - Hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 1000 lei din bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 44 - Hotarare privind acordarea unei diplome si a unui premiu in suma neta de 2000 lei, de la bugetul local, pe anul 2015, persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 45 - Hotarare privind alocarea sumei de 80.000 de lei de la bugetul local pe anul 2015 pentru sprijinirea activitatii Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare, constand in acordarea a doua mese/zi (pranz si cina), pentru zece persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 46 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Societatea Sala Polivalenta SA, care va avea loc in sala de conferinte a Salii Polivalente, in data de 25.02.2015, ora 16,00

 • HCL 47 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de apartamentare a imobilului stuat in municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1

 • HCL 48 - Hotarare privind exercitarea dreptului de preemtiune de catre Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpararea imobilului cu nr. cadastral 309203-C2

 • HCL 49 - Hotarare privind  aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiaza, in anul fiscal 2015, de cota de impozitare redusa la impozitul/taxa pentru cladirile aflate „in clasa energetica A”, care detin o certificare oficiala, recunoscuta la nivel mondial (L.E.E.D., B.R.E.E.A.M., D.G.N.B., C.A.S.B.E.E. si GREEN STAR), ca si „cladire verde”

 • HCL 50 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Restaurare turn corp principal cladire Calea Motilor nr. 3"

 • HCL 51 - Hotarare privind darea in folosinta gratuita, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania de Investitii "C.N.I." SA, a unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod fn si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Complex de agrement in baza sportiva din cartierul Gheorgheni"

 • HCL 52 - Hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 • HCL 53 - Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2015 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca si Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • HCL 54 - Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al  Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

 • HCL 55 - Hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

 • HCL 56 - Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii Sala Polivalenta S.A.

 • HCL 57 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Reabilitare imobil situat pe str. I.C. Bratianu nr. 13 din municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 58 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Reabilitare imobil situat pe B-dul 21 Decembrie nr. 92, ap. 1, 2 si 5, din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 59 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Reabilitare imobil B-dul Muncii nr. 47M din municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 60 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare strand – baza de agrement Grigorescu”

 • HCL 61 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 333/2012 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in scolile de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 408/2012, nr. 27/2013, nr. 535/2013, nr. 10/2014, nr. 233/2014 si nr. 367/2014

 • HCL 62 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 334/2012 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din gradinitele de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013, nr. 11/2014, nr. 234/2014 si nr. 368/2014

 • HCL 63 - Hotarare privind sustinerea financiara, de la bugetul local pe 2015, a transportului public in comun, pentru elevii din clasele pregatitoare – clasele XIII, curs de zi, din invatamantul de stat si particular

 • HCL 64 - Hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2015, conform Hotararii nr. 43/2015, pentru fiecare dintre cele 44 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 65 - Hotarare privind aprobarea componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor depuse de catre structurile sportive ale caror proiecte au fost respinse de comisia de specialitate

 • HCL 66 - Hotarare privind constituirea unei comisii pentru negocierea pretului de cumparare, prin exercitarea dreptului de preemptiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument-istoric

 • HCL 67 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei "Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca"), urmare admiterii Plangerilor prealabile inregistrate sub nr. 7959/2015 si 9413/2015

 • HCL 68 - Hotarare privind aprobarea acordului de principiu pentru depunerea Proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri si marfa la Aeroportul International Avram Iancu"

 • HCL 69 - Hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Prof. univ. dr. Alexandru Rotar

 • HCL 70 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificarile si completarile ulterioare

 • HCL 71 - Hotarare privind  retragerea dreptului de administrare a Colegiului Economic „Iulian Pop” asupra imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 22 si darea acestuia, in administrare, Scolii Gimnaziale „Ioan Bob”

 • HCL 72 - Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a Directiei de Asistenta Sociala si Medicala asupra unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Badescu nr. 32

 • HCL 73 - Hotarare privind privind scoaterea din circuitul locativ a locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2, si introducerea acestui imobil in circuitul spatiilor cu alta destinatie

 • HCL 74 - Hotarare privind  darea in folosinta gratuita, Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2

 • HCL 75 - Hotarare privind modificarea obiectului Contractului de inchiriere nr. 2502/453/2004, incheiat cu Asociatia pentru Protejarea si Ajutorarea Handicapatilor Motor

 • HCL 76 - Hotarare privind demolarea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 4, ap. 5

 • HCL 77 - Hotarare privind  includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in folosinta gratuita, Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, Sucursala Cluj, a unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6

 • HCL 78 - Hotarare privind  modificarea Hotararii nr. 348/2014 (dezmembrarea, concesionarea, prin incredintare directa si insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 16, in suprafata de 6 mp., in vederea extinderii si mansardarii locuintei)

 • HCL 79 - Hotarare privind trecerea din domeniul public, in domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca si aprobarea demolarii imobilului-constructie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 238

 • HCL 80 - Hotarare privind  modificarea obiectului Contractului de inchiriere nr. 360502/2011, incheiat cu doamna Biro Elena

 • HCL 81 - Hotarare privind aprobarea listei finale de prioritati pentru anul 2015, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat

 • HCL 82 - Hotarare privind aprobarea listei finale pentru anul 2015, rezultata in urma solutionarii contestatiilor, pentru tinerii care au acces la locuintele construite prin A.N.L., destinate inchirierii

 • HCL 83 - Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 84 - Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic Zonal  pentru construire hala si birouri – B-dul Muncii nr. 279

 • HCL 85 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casa unifamiliala P+M, str. Lombului nr. 28A

 • HCL 86 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta familiala D+P+E, str. Antonio Gaudi nr. 48

 • HCL 87 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare retea de iluminat public, prin trecerea in subteran – 2015, Volumul 1”

 • HCL 88 - Hotarare privind completarea Anexei 4 din Hotararea nr. 470/2014 (aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor si strazilor, respectiv a activitatii de reparatii si intretinere a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri si strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 89 - Hotarare privind aprobarea numarului de burse aferente semestrului II al anului scolar 2014-2015 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat

 • HCL 90 - Hotarare privind  incheierea unui protocol de colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Cluj pentru organizarea olimpiadelor scolare, nationale si internationale, si a concursurilor interjudetene si nationale, care se vor desfasura in municipiul Cluj-Napoca, in perioada martie-mai 2015

 • HCL 91 - Hotarare privind  mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la FOTBAL CLUB C.F.R. 1907 CLUJ S.A., care va avea loc la sediul societatii, in data de 10.03.2015, ora 11

 • HCL 92 - Hotarare privind  mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. TETAROM S.A., din data de 30.03.2015, ora 11

 • HCL 93 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 332/2012 (repartizarea consilierilor locali in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013, nr. 12/2014, nr. 232/2014, nr. 366/2014 si nr. 39/2015

 • HCL 94 - Hotarare privind  modificarea Anexei Hotararii nr. 334/2012 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din gradinitele de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013, nr. 11/2014, nr. 234/2014, nr. 368/2014 si nr. 62/2015

 • HCL 95 - Hotarare privind  aprobarea alocarii sumei de 800.000 lei de la bugetul local pe anul 2015, pentru organizarea urmatoarelor evenimente: „Zilele Clujului”, Seri de Vara Clujene, Zilele Recoltei, Ziua Nationala a Romaniei, Targul de Craciun, Revelion 2016, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 96 - Hotarare privind alocarea sumei de 4.507.000 de la bugetul local pe anul 2015, in vederea sustinerii activitatilor/actiunilor structurilor sportive

 • HCL 97 - Hotarare privind alocarea sumei de 7.262.000 de  de la bugetul local pe anul 2015 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., dupa cum urmeaza: 6.832.000 lei, in vederea acordarii subventiei pe mijloacele de transport in comun studentilor posesori ai unuia din cele cinci carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS si „A card/A Kártya”, in perioada ianuarie-decembrie a.c.; 40.000 de lei pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor); 235.000 de lei pentru transportul elevilor din Pata Rat la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor); 155.000 de lei pentru transportul elevilor din Valea Fanatelor la scolile si gradinitele din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 98 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 408/2013, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 318/2014

 • HCL 99 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 191/2009 (buna gospodarire a municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 100 - Hotarare privind concursul intre asociatiile de locatari/proprietari „CURATENIE GENERALA”

 • HCL 101 - Hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 102 - Hotarare privind  finantarea nerambursabila de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pe anul 2015, pentru proiecte cu caracter social si/sau medical, acordata in baza Legii nr. 350/2005 si a Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general, aprobat prin Hotararea nr. 528/2014

 • HCL 103 - Hotarare privind alocarea sumei de 2.284.200 lei din bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pe anul 2015, pentru acordarea de subventii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

 • HCL 104 - Hotarare privind  aprobarea suportarii din bugetul pe anul 2015 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala a sumei de 100.000 lei, reprezentand cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor acordate in unitatea mobila din zona rampei de gunoi

 • HCL 105 - Hotarare privind  alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2015 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, in vederea achizitionarii de produse alimentare si acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate

 • HCL 106 - Hotarare privind plata sumei de 47.280 lei, cu titlu de despagubiri materiale si a sumei de 1.000 lei, cu titlu de daune morale, catre Felecan Radu si Felecan Ana

 • HCL 107 - Hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 108 - Hotarare privind alocarea sumei de 8.030.000 lei de la bugetul local pe anul 2015 pentru activitati nonprofit de interes general ale asociatiilor, cultelor si fundatiilor pentru proiecte regionale majore, proiecte locale, de tineret si sportive, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general

 • HCL 109 - Hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii CLUJ INNOVATION PARK SA, vand ca unic actionar Municipiul Cluj-Napoca si numirea auditorului statuar pentru auditarea situatiilor financiare ale SC CLUJ INNOVATION PARK SA pe anul 2014

 • HCL 110 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei "Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca"), urmare admiterii Plangerii prelabile inregistrate la nr. 49739/2015

 • HCL 111 - Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014

 • HCL 112 - Hotarare privind  retragerea dreptului de administrare al Colegiului Tehnic de Transporturi „Transilvania” asupra unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bistritei nr. 21 si darea acestuia, in folosinta gratuita, Directiei de Asistenta Sociala si Medicala

 • HCL 113 - Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campului nr. 9-19

 • HCL 114 - Hotarare privind  insusirea documentatiei cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Plevnei nr. 70

 • HCL 115 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a contractelor avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Floresti nr. 58B, actualizarea si recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 de ani

 • HCL 116 - Hotarare privind schimbarea denumirii unei strazi din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 117 - Hotarare privind  privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), ca urmare a admiterii Plangerii prealabile inregistrata sub nr. 461674/2014

 • HCL 118 - Hotarare privind  modificarea partiala si completarea Regulamentului Local de Urbanism, aferent documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotararea nr. 493/2014

 • HCL 119 - Hotarare privind  modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj

 • HCL 120 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare retea de iluminat public prin trecere in subteran – 2015, Volumul 2”

 • HCL 121 - Hotarare privind  modificarea Hotararii nr. 484/2013 (aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Faget, din municipiul Cluj-Napoca”)

 • HCL 122 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 485/2013 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizare strada Faget, din municipiul Cluj-Napoca”)

 • HCL 123 - Hotarare privind  aprobarea demersurilor necesare in vederea convocarii Adunarii Generale a Asociatilor la Cartierul Tineretului Cluj S.R.L.

 • HCL 124 - Hotarare privind  aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul nr. 347098/2013, cu S.C.A. „Lapusan, Moscovits, Steopan & Asociatii”, avand ca obiect suplimentarea serviciilor juridice

 • HCL 125 - Hotarare privind  aprobarea unor masuri referitoare la organizarea si functionarea Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, serviciu public de interes local din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 126 - Hotarare privind  alocarea sumei de 4.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2015, pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Hotararea nr. 604/2013

 • HCL 127 - Hotarare privind  alocarea sumei de 37.500 lei de la bugetul pe anul 2015 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in vederea achizitionarii de produse alimentare (dulciuri) si acordarea acestora cu ocazia sarbatorilor de Paste si Craciun

 • HCL 128 - Hotarare privind  alocarea sumei de 84.724,38 lei, in vederea achitarii unor drepturi salariale si a contributiilor unitatii la bugetul de stat, catre Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

 • HCL 129 - Hotarare privind  plata sumei de 12.966 lei, reprezentand valoarea lucrarilor de reparatii aduse imobilului si a sumei de 894 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Todea Emil

 • HCL 130 - Hotarare privind plata sumei de 83.916,40 lei, reprezentand valoarea imbunatatirilor aduse imobilului si a sumei de 1.970 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Gal Eleonora si Peter Carol jr.

 • HCL 131 - Hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1000 lei, de la bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 132 - Hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociatiei TREC - Transylvania Energy Cluster, aprobarea actului constitutiv si a statutului asociatiei

 • HCL 133 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Inlocuirea, devierea si refacerea retelelor de tractiune electrica urbana - Calea Motilor"

 • HCL 134 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a contributiei parintilor/reprezentantilor legali pentru copiii care frecventeaza cresele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Crese

 • HCL 135 - Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre municipiul Cluj-Napoca si IPJ Cluj - Serviciul Criminalistic, avand ca obiect sistemul hardware si software pentru "Cresterea eficientei sistemului de supraveghere video a domeniului public din municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 136 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, in cadrul Adunarii generale a actionarilor la Societatea Sala Polivalenta SA, care va avea loc in sala de conferinte a Salii Polivalente, ind ata de 30.04.2015, ora 16

 • HCL 137 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru introducerea in intravilan a suprafetei de teren aferenta realizarii circulatiei de legatura dintre str. Oasului si Cartierul Lomb

 • HCL 138 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 13.997/2015

 • HCL 139 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal – B-dul 21 Decembrie 1989 – str. Navodari si a Planulului Urbanistic Zonal – Ansamblu Centrul Cultural Transilvania, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106

 • HCL 140 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casa de vacanta D+P+M, Drumul Sfantul Ioan nr. 140D provizoriu

 • HCL 141 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala S+P+E, str. Campului nr. 303A provizoriu

 • HCL 142 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala P+E, str. Viile Dambul Rotund nr. 23 provizoriu

 • HCL 143 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Planului Urbasnistic de Detaliu  – pentru construire ansamblu mixt: servicii, comert si locuinte colective S(D)+P+2E+ER+Etaj tehnic, str. Grigore Moisil nr. 12 provizoriu

 • HCL 144 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire depozit produse alimentare ambalate, str. Morii nr. 33B

 • HCL 145 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal– Aleea Negoiu si a Planului Urbanistic de Detaliu– construire imobil de locuinte si servicii S+P+3E+Er, str. Marisel nr. 1

 • HCL 146 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal  str. Bua Ziua sud, pentru parcelare si construire

 • HCL 147 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal– pentru parcelare teren si a Planului Urbanistic de Detaliu – pentru construire imobile de locuinte colective S+P+2E, str. Mircea Eliade nr. 45

 • HCL 148 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casa familiala cu doua apartamente P+E, str. Bicaz nr. 6 provizoriu

 • HCL 149 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuinte colective si servicii S+P+E, str. Constantin Brancusi nr. 167

 • HCL 150 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru parcelare si construire si a Planului Urbanistic de Detaliu – pentru construire locuinte individuale P+1E+Er(M), str. Regina Maria nr. 1-5 provizoriu

 • HCL 151 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta colectiva cu sase apartamente, str. Nicolae Draganu nr. 20

 • HCL 152 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire o locuinta unifamiliala si o locuinta cu doua apartamente, Aleea Paltinului nr. 2

 • HCL 153 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala D+P+E, str. Borhanciului nr. 78

 • HCL 154 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta colectiva cu sase partamente, str. Nicolae Draganu nr. 18A

 • HCL 155 - Hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” mezzosopranei Viorica Cortez

 • HCL 156 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2015

 • HCL 157 - Hotarare privind  aprobarea situatiilor financiare pe anul 2014 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

 • HCL 158 - Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2014 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • HCL 159 - Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2014 ale S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A. CLUJ-NAPOCA

 • HCL 160 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte de serviciu

 • HCL 161 - Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 4.178 m.p., reprezentand str. Depoului si Badea Cartan, situate in municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Roman, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 162 - Hotarare privind  unele masuri referitoare la organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 163 - Hotarare privind  instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii din municipiul Cluj-Napoca si aprobarea „Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare”

 • HCL 164 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala S(D)+P+M, str. Viile Dambul Rotund nr. 27

 • HCL 165 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala, str. Vantului nr. 40

 • HCL 166 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire hala depozitare si distributie,  B-dul Muncii nr. 16

 • HCL 167 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  construire locuinta unifamiliala D+P+1E+M, str. Macesului nr. 72A

 • HCL 168 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere hala metalica, cu functiunea de  depozit, B-dul Muncii nr. 277

 • HCL 169 - Hotarare privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui atestat de producator din sectorul agricol si a unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

 • HCL 170 - Hotarare privind aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Carta Europeana pentru Egalitate intre Femei si Barbati in Viata Locala

 • HCL 171 - Hotarare privind insusirea Raportului de evaluare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cadastral 309920 si aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Tetarom S.A., prin aport in natura

 • HCL 172 - Hotarare mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.C. TETAROM S.A., din data de 27.05.2015, ora 14:30

 • HCL 173 - Hotarare privind  mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la Adunarea Generala a Asociatilor de la S.C. CARTIERUL TINERETULUI CLUJ S.R.L., convocata pentru data de 18 mai 2015 (prima convocare), respectiv, 19 mai 2015 (a doua convocare)

 • HCL 174 - Hotarare privind  alocarea sumei de 2.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2015 cultelor religioase, in temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobat prin Hotararea nr. 606/2013

 • HCL 175 - Hotarare privind plata sumei de 38.112,16 euro, echivalent in lei, calculat la data platii, a dobanzii legale si a sumei de 8.028 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, catre Szentmiklosi Gabor Andras

 • HCL 176 - Hotarare privind plata sumei de 61.862,89 lei, cu titlu de pretentii si a sumei de 2.447,12 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, catre S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.

 • HCL 177 - Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de tragere a creditului de investitii acordat de C.E.C. Bank, in baza Contractului de investitii nr. RQ11011165458615/27.01.2011, pana la data de 30.11.2015

 • HCL 178 - Hotarare privind aprobarea Listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construire din fonduri A.N.L.

 • HCL 179 - Hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune exercitat de catre Municipiul Cluj-Napoca, prin Hotararea nr. 48/2015, urmare a asumarii obligatiei de vanzare a terenului in suprafata de 10.000 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Cetatuia, in vederea realizarii obiectivului "Teatru de Vara"

 • HCL 180 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal– schimbare functiune zona, din U.T.R. = A2, in U.T.R. = RRX-zona mixta, str. Campului Painii nr. 12 provizoriu

 • HCL 181 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala si doua locuinte unifamiliale cuplate, S+P+E, str. Regina Maria nr. 29 provizoriu

 • HCL 182 - Hotarare privind  atribuirea denumirii unei strazi din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 183 - Hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2015, pentru proiecte de tineret – culturale, artistice, educationale – de interes regional sau local, acordata in baza Legii nr. 350/2005 si a Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general, aprobat prin Hotararea nr. 603/2013, modificat si completat prin Hotararea nr. 528/2014

 • HCL 184 - Hotarare privind  finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2015, pentru proiecte derulate in cadrul Programului CLUJ NEVER SLEEPS – 19-21 iunie 2015, acordata in baza Legii nr. 350/2005 si a Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general, aprobat prin Hotararea nr. 603/2013, modificat si completat prin Hotararea nr. 528/2014

 • HCL 185 - Hotarare privind  finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2015, pentru proiecte culturale, artistice, educationale, realizate de catre fundatii sau asociatii intemeiate in baza O.G. nr. 26/2000, in parteneriat cu institutii publice de cultura si/sau de invatamant, avand sediul in municipiul Cluj-Napoca, acordata in baza Legii nr. 350/2005 si a Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general, aprobat prin Hotararea nr. 603/2013, modificat si completat prin Hotararea nr. 528/2014

 • HCL 186 - Hotarare privind alocarea sumei de 31.000 lei de la bugetul local pe anul 2015 Asociatiei Judetene de Handbal Cluj, pentru organizarea meciului dintre nationalele de handbal ale Romaniei si Serbiei, din cadrul meciurilor de calificare la Campionatul Mondial de Handbal Feminin din Danemarca

 • HCL 187 - Hotarare privind alocarea sumei de 200.000 lei, din totalul sumei de 435.000 lei, ramasa neutilizata, in urma punerii in aplicare a prevederilor Hotararii nr. 105/2015 (alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2015 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, in vederea achizitionarii de produse alimentare si acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate), din bugetul pe anul 2015 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, capitolul bugetar 68.02 – Asigurari si asistenta sociala, si utilizarea acesteia pentru finantarea proiectelor cu caracter social si/sau medical, in baza Legii nr. 350/2005

 • HCL 188 - Hotarare privind alocarea sumei de 200.000 de lei, de la bugetul pe anul 2015 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala  a doua sesiune, pentru proiecte cu caracter social si/sau medical, acordata in baza Legii nr. 350/2005 si a Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general, aprobat prin Hotararea nr. 603/2013, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 528/2014

 • HCL 189 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Iluminat public pe strada Valea Chintaului - partea I"

 • HCL 190 - Hotarare privind exercitarea dreptului de preemtiune de catre Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpararea unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 32

 • HCL 191 - Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2014 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

 • HCL 192 - Hotarare privind aprobarea organizarii, administrarii si exploatarii pajistilor aflate in domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 193 - Hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Centrului Bugetar de Administrare Crese asupra imobilului cu nr. cadastral 301.404, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan f.n.

 • HCL 194 - Hotarare privind  prelungirea termenului de solicitare a emiterii autorizatiei de constructie si de incepere a executarii lucrarilor autorizate a constructiei

 • HCL 195 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor f.n., inscris in C.F. nr. 250.453 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 159.365), cu nr. cadastral 8.798

 • HCL 196 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 66/1, situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Marasti, bl. 3, inscris in C.F. nr. 256.277-C1-U5 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 130.909 Cluj-Napoca), sub nr. topo. 23.708/2/LXVI/1

 • HCL 197 - Hotarare privind  insusirea raportului de evaluare a imobilului-teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Profesor Gheorghe Marinescu nr. 16 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului.

 • HCL 198 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere a suprafetei imobilului teren-curte situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 22

 • HCL 199 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la Adunarea Generala a Asociatilor de la S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocata pentru data de 4 iunie 2015 (prima convocare), respectiv 5 iunie 2015 (a doua convocare)

 • HCL 200 - Hotarare privind promovarea unei actiuni in justitie avand ca obiect pretentii rezultate din neexecutarea obligatiei de catre societatea Cartierul Tineretului Cluj S.R.L.

 • HCL 201 - Hotarare privind acordarea unei „diplome de aur”si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 202 - Hotarare privind angajamentul de sustinere financiara, in perioada 2017-2022, a participarii municipiului Cluj-Napoca la actiunea Uniunii Europene „Capitala Europeana a Culturii”, pentru anul 2021, in Romania

 • HCL 203 - Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Septimiu Muresan nr. 31-35, fosta Maiacovski, din proprietatea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatarii Filmelor SA, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in vederea infiintarii primului muzeu al cinematografiei romanesti

 • HCL 204 - Hotarare privind exercitarea dreptului de preemtiune de catre Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpararea unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Regele Ferdinand nr. 1, Piata Unirii

 • HCL 205 - Hotarare privind completarea Hotararii nr. 135/2013 (aprobarea tarifelor pentru transportul urban de calatori practicate de catre Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 450/2013, nr. 569/2013 si nr. 16/2014

 • HCL 206 - Hotarare privind  prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere avand ca obiect unitatile locative situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor

 • HCL 207 - Hotarare privind punerea la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor din municipiul Cluj-Napoca a unor terenuri in suprafata de 500 mp., situate in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, in vederea executarii unor sentinte civile

 • HCL 208 - Hotarare privind  modificarea Anexei la Hotararea nr. 178/2015 (aprobarea Listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii construite din fonduri A.N.L.)

 • HCL 209 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune/comodat/asociere a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta

 • HCL 210 - Hotarare privind  aprobarea Listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 211 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 580/2013 (aprobarea fondului de locuinte de serviciu), modificata prin Hotararea nr. 15/2015

 • HCL 212 - Hotarare privind aprobarea Listei de repartizare, prin inchiriere, a locuintelor de serviciu persoanelor inscrise in lista de prioritati pentru anul 2015

 • HCL 213 - Hotarare privind repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 81/2015

 • HCL 214 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 211

 • HCL 215 - Hotarare privind  transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 30/97 parte din terenul in suprafata de 97 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Buzau nr. 3, inscris in C.F. nr. 310228 Cluj-Napoca, sub nr. cadastral 310228

 • HCL 216 - Hotarare privind dezmembrarea, concesionarea, prin incredintare directa, si insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 26, in suprafata de 8 mp., in vederea extinderii locuintei

 • HCL 217 - Hotarare privind  aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 193297 din 21.06.2012, incheiat cu S.C. Razalex Impex S.R.L.

 • HCL 218 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 7/1424 parte din terenul in suprafata de 1424 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Marasti, bl. 3, inscris in C.F. 250480 Cluj-Napoca (C.F. vechi 125683), sub nr. topo 23708/2

 • HCL 219 - Hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia si demolarea constructiei – pod peste raul Somesul Mic – situata in municipiul Cluj-NApoca, str. Traian-I.P. Voitesti

 • HCL 220 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala S+P+M, str. Vantului nr. 38

 • HCL 221 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta individuala P+E, str. D.D. Rosca nr. 43

 • HCL 222 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta individuala P+E, str. D.D. Rosca nr. 43B

 • HCL 223 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuinte colective D1-D6+P+E+M, str. Emil Racovita nr. 29

 • HCL 224 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – pentru construire imobil de locuinte colective D+P+2E+Etaj retras, str. Abrudului nr. 19

 • HCL 225 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire doua locuinte unifamiliale cuplate P+E, str. Fanatelor nr. 13M

 • HCL 226 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Ansamblu mixt cu parcaj subteran, str. Somesului nr. 14-str. Constanta nr. 30-34

 • HCL 227 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire doua locuinte unifamiliale cuplate P+E, str. Fanatelor nr. 13L

 • HCL 228 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire patru locuinte unifamiliale S+P+M, str. Colinei nr. 6A

 • HCL 229 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – pentru construire cladire cu functiuni mixte (spatii comerciale, birouri – servicii si locuinte), str. Constantin Brancusi nr. 21

 • HCL 230 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – pentru construire ansamblu de sapte locuinte unifamiliale S+P+E, str. Colonia Faget nr. 11

 • HCL 231 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuinte colective P+2E+R, str. Cojocnei nr. 13

 • HCL 232 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire doua locuinte unifamiliale P+1E+M, str. Campului nr. 317 provizoriu

 • HCL 233 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala S+P+M, str. Vantului nr. 42 provizoriu

 • HCL 234 - Hotarare privind  revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii in parte a Plangerii prealabile nr. 59.338/2015

 • HCL 235 - Hotarare privind  revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 74513, 74518 si 74522/2015

 • HCL 236 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 59.137/2015

 • HCL 237 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 46771/2015

 • HCL 238 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 100078/2015

 • HCL 239 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 73392/2015

 • HCL 240 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal– Ansamblu locuinte colective si servicii, str. Eugen Ionesco intersectie cu str. Nicolae Steinhardt

 • HCL 241 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Maramuresului nr. 90 – pentru schimbare functiune zona, din U.T.R.=A4 in U.T.R.=RiL – zona cu functiuni mixte

 • HCL 242 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal– str. Campului, pentru parcelare si construire locuinte individuale (unifamiliale) si semicolective (cu maxim doua apartamente)

 • HCL 243 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Buna Ziua (Sud)

 • HCL 244 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 482/2014 (aprobare P.U.Z. Calea Manastur nr. 24, pentru schimbare functiune din U.T.R. A3 in U.T.R. CA1*** = zona mixta

 • HCL 245 - Hotarare privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 246 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. F.C. „Universitatea” Cluj S.A., care va avea loc in data 15.07.2015, ora 12, la sediul profesional al administratorului judiciar A&A Consultants IPURL, din Bucuresti, sector 3, B-dul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5

 • HCL 247 - Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „inlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu statii de incarcare”

 • HCL 248 - Hotarare privind  aprobarea proiectulului si a cheltuielilor legate de proiectul „inlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu statii de incarcare”

 • HCL 249 - Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizarea si extinderea retelei de iluminat public si modernizarea sistemului de iluminat in doua cladiri ale primariei folosind tehnologia LED”

 • HCL 250 - Hotarare privind  aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea si extinderea retelei de iluminat public si modernizarea sistemului de iluminat in doua cladiri ale primariei folosind tehnologia LED”

 • HCL 251 - Hotarare privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea termica a unitatilor de invatamant preuniversitar din Cluj-Napoca”

 • HCL 252 - Hotarare privind  aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea termica a unitatilor de invatamant preuniversitar din Cluj-Napoca”

 • HCL 253 - Hotarare privind  aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca si din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2015

 • HCL 254 - Hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 255 - Hotarare privind  plata sumei de 15.226,14 lei, cu titlu de despagubiri, a sumei de 2.868,25 lei, cu titlu de dobanda penalizatoare si a sumei de 7.099,25 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, catre S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A.

 • HCL 256 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2015

 • HCL 257 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare Wc public Hala Agroalimentara Piata Mihai Viteazu"

 • HCL 258 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare Wc public Primaverii"

 • HCL 259 - Hotarare privind asigurarea locatiunii temporare a Organizatiei Judetene a Uniunii Democrate Maghiare din Romania, in imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 47, ap. 7

 • HCL 260 - Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 193302 din 21.06.2012, incheiat cu SC RETRODOR SRL, precum si a cesiunii a 1/2 din drepturile si obligatiile dobandite din acest contract catre SC THE PEECH TREE SRL

 • HCL 261 - Hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Sala Polivalenta SA, avand ca actionar majoritar Municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 262 - Hotarare privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca

 • HCL 263 - Hotarare privind darea in administrarea R.A.D.P. Cluj-Napoca a terenului in suprafata de 3957 mp., inscris in C.F. nr. 95 Someseni, sub nr. topo 524 si a terenului inscris in C.F. nr. 95 Someseni, sub nr. topo 525, descris ca "Drumul Cismelei, in localitate", cu destinatia de drum, in suprafata de 4676 mp.,  in vederea realizarii si exploatarii unei platforme de stocare temporara a deseurilor municipale

 • HCL 264 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 104/2015 (suportarea din bugetul pe anul 2015 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala a sumei de 100.000 lei, reprezentand cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor acordate in unitatea mobila din zona rampei de gunoi)

 • HCL 265 - Hotarare privind alocarea sumei de 4000 lei (suma neta) de la bugetul local pe anul 2015, pentru premierea elevei Ana Gheorghe-Milea, de la Colegiul National "Emil Racovita", pentru rezultatele deosebite obtinute la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie 2015, si a profesorilor care s-au pcupat de pregatirea elevei: Monica Columban (limba romana), Adrian Magdas (matematica), Cristina Miclea (biologie), cu o suma de 1000 de lei (suma neta) fiecare, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 266 - Hotarare privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare menajera pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 267 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 747/2006 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare si deszapezire pentru S.C. Rosal Grup S.A. si S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A.), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 751/2007, 345/2010, 496/2012, 600/2013 si 520/2014

 • HCL 268 - Hotarare privind aprobarea achizitionarii imobilului inscris in C.F. nr. 313540, ca urmare a exercitarii dreptului de preemtiune al Municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 269 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 227/2011 (aprobarea listei terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, ce sunt puse la dispozitia Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, in vederea acordarii masurilor reparatorii prin echivalent, dispuse prin hotarari ale instantelor judecatoreşti).

 • HCL 270 - Hotarare privind atribuirea suprafetei de 300 mp. din terenul inscris in C.F. nr. 267435 Cluj-Napoca, nr. topo. 10129/1/2/2, in suprafata de 716 mp., in favoarea domnului Militaru Sorin-Mihai.

 • HCL 271 - Hotarare privind dezmembrarea, concesionarea prin incredintare directasi insuşirea Documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cireşilor nr. 15, in suprafata de 30 mp., in vederea extinderiisi mansardarii locuintei. 

 • HCL 272 - Hotarare privind darea in administrare, Casei Corpului Didactic Cluj-Napoca, a unui spatiu din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 91-93.   

 • HCL 273 - otarare privind prelungirea termenului de locatiune a contractelor avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41, bl. M1, M2, M3, cu actualizareasi recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 de ani.

 • HCL 274 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. construire noua case unifamiliale, str. Fagetului; beneficiari: Bochiş Ileana si Baciu Marius Alin.

 • HCL 275 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuit S+P+2E, str. Dostoievski nr. 16 provizoriu; beneficiara: Mastan Adriana Monica.

 • HCL 276 - otarare privind aprobarea P.U.D. construire ansamblu de locuinte colective S+P+3E, str. Borhanciului nr. 24 provizoriu; beneficiari: Tarcea Victor Ghedeonsi Tarcea Lucia.

 • HCL 277 - Hotarare privind aprobarea P.U.Z. B-dul Muncii-Sud si P.U.D. pentru construire centru de diagnostic si tratament 2S+P+2E, B-dul Muncii nr. 96; beneficiara: S.C. MEDISPROF Cancer Center S.R.L.

 • HCL 278 - Hotarare privind aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Asociatia Metropolitana de Transport Public Cluj pentru anul 2015.

 • HCL 279 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Societatea Sala Polivalenta S.A., care va avea loc in sala de conferinte a Salii Polivalente, in data de 21.08.2015, ora 17.

 • HCL 280 - Hotarare privind aprobarea gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pe toate liniile pentru doua cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienti de Vedere.

 • HCL 281 - Hotarare privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2015 al Directiei de Asistenta Socialasi Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sarbatorirea Zilei Internationale a Varstnicului.

 • HCL 282 - Hotarare privind plata sumei de 14.975 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, catre Conea Liliana-Gabriela si Conea Mari-Mariana.

 • HCL 283 - Hotarare privind revocarea partiala si modificarea Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), in sensul redimensionarii U.T.R. G.

 • HCL 284 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ,,Iluminat public Calea Floresti (intre numarul 145 si podul peste Valea Garbaului)"

 • HCL 285 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 210/2015 (aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri ANL)

 • HCL 286 - Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri ANL

 • HCL 287 - Hotarare privind acordarea acordului de principiu pentru majorarea capitalului social al societatii Cluj Inovation Park S.A.

 • HCL 288 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 • HCL 289 - Hotarare privind insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 9 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului

 • HCL 290 - Hotarare privind dezmembrarea, concesionarea prin incredintare directa si insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mikszath Kalman nr. 35, in suprafata de 50 mp., in vederea extinderii si etajarii locuintei parter

 • HCL 291 - Hotarare privind  acceptarea ofertei de donatie a unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dunarii

 • HCL 292 - Hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unui teren in suprafata de 100 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Meseriilor nr. 18-20

 • HCL 293 - Hotarare privind  aprobarea Listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 294 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta familiala cu doua apartamente P+E, str. Rubinului nr. 4-6

 • HCL 295 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala S+P+M, str. Privighetorii nr. 2

 • HCL 296 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuinta unifamiliala D+P+E, str. Viilor nr. 7

 • HCL 297 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire sase locuinte unifamiliale in regim cuplat, D+P+E+M, str. Mihai Romanul nr. 13

 • HCL 298 - Hotarare privind aprobarea proiectarii si executarii lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a unui numar de zece imobile situate in „Ansamblul Urban Centrul Istoric al orasului Cluj-Napoca"

 • HCL 299 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Pod perste raul Somesul Mic, situat pe str. Portelanului din municipiul Cluj-Napoca” (Podul Portelanului)

 • HCL 300 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Acoperire bazin olimpic din strand – Baza de agrement Grigorescu Cluj-Napoca, cu balon presostatic protector”

 • HCL 301 - Hotarare privind  alocarea sumei de 27.500 lei de la bugetul pe anul 2015 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, in vederea achizitionarii de ghiozdane si rechizite pentru un numar de 550 de copii proveniti din familii defavorizate

 • HCL 302 - Hotarare privind  insusirea protocolului de colaborare si aprobarea cheltuielilor pentru participarea municipalitatii clujene la Targul International de Investitii si Imobiliare Expo Real, München, Germania, in perioada 5-7 octombrie 2015

 • HCL 303 - Hotarare privind  aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, in municipiul Cluj-Napoca, in parteneriat cu Federatia Romana de Tenis, a meciului de tenis din primul tur al Grupei Mondiale din Fed Cup, februarie 2016

 • HCL 304 - Hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 305 - Hotarare privind  acordarea subventiei in suma de 4.625.000 lei Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

 • HCL 306 - Hotarare privind reducerea capitalului social detinut de catre Municipiul Cluj-Napoca la Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. cu suma de 56.415.000 lei, prin micsorarea numarului de actiuni cu 56.415 actiuni

 • HCL 307 - Hotarare privind plata sumei de 12.225,84 lei, cu titlu de despagubiri, a sumei de 3.090,22 lei, cu titlu de dobanda legala si a sumei de 2.814,16 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, catre S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A.

 • HCL 308 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Iluminat public strada Bogdan Petriceicu Hasdeu (intre strada Profesor Gheorghe Marinescu si strada Pastorului)"

 • HCL 309 - Hotarare privind aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporara a deseurilor municipale, prestata de catre Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca

 • HCL 310 - Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 51221,76 lei Colegiului Economic "Iulian Pop" din Cluj-Napoca, reprezentand finantare complementara in vederea implementarii proiectului "Primii pasi in cariera prin firma de exercitiu", finantat prin programul POS-DRU

 • HCL 311 - Hotarare privind darea in administrare, Scolii Gimnaziale "Ioan Bob", a unor spatii din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16, pana la finalizarea lucrarilor de reabilitare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 22

 • HCL 312 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 31/2015 (aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2015)

 • HCL 313 - Hotarare privind modificarea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 314 - Hotarare privind aprobarea etapei I a documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - Calea Turzii (Arhiepiscopia Ortodoxa)", cu privire la UTR CA5p

 • HCL 315 - Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020

 • HCL 316 - Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Anexei la Hotarare nr. 25/2010 (aprobarea Regulamentului de inchiriere a terenului pentru parcarile, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 317 - Hotarare privind unele masuri privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, din bugetul de stat si din bugetul local, consumatorilor vulnerabili, in perioada sezonului rece.

 • HCL 318 - Hotarare privind completarea Anexei 4 la Hotararea nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificarile si completarile ulterioare.

 • HCL 319 - Hotarare privind aprobarea achizitionarii imobilului-teren in suprafata de 10.000 mp., inscris in C.F. nr. 314957.

 • HCL 320 - Hotarare privind prelungirea perioadei de dare in folosinta gratuita, Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18.

 • HCL 321 - Hotarare privind darea in administrare, Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Tabacarilor nr. 11.

 • HCL 322 - Hotarare privind darea in administrare, Universitatii de Medicina si Farmacie „Iuiu Hatieganu”, a spatiului „Amfiteatru”, situat in incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

 • HCL 323 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 306182, situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.

 • HCL 324 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 289/2015 (insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 9 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului).

 • HCL 325 - Hotarare privind trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al acestuia si darea in administrare, Ministerului Public, Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, pentru Serviciul Teritorial Cluj, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 1, ap. 1.

 • HCL 326 - Hotarare privind atribuirea locuintei de necesitate situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Caii Ferate nr. 2, ap. 12, domnului Berki Emil si familiei sale.

 • HCL 327 - Hotarare privind aprobarea Listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 328 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 213/2015 (repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 81/2015).

 • HCL 329 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. construire cabana P+M, str. Fagetului nr. 48; beneficiari: Iancu Vasile si Iancu Elena Melania.

 • HCL 330 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. construire cabana P+M, str. Fagetului nr. 52; beneficiari: Iancu Vasile si Iancu Elena Melania.

 • HCL 331- Hotarare privind aprobarea P.U.D. construire cabana P+M, str. Fagetului nr. 54; beneficiari: Iancu Vasile si Iancu Elena Melania.

 • HCL 332 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala, str. Rozmarinului nr. 27; beneficiari: Balea Ana si Balea Aurel.

 • HCL 333 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala, str. Rozmarinului nr. 29; beneficiari: Bob Lenuta si Bob Ioan.

 • HCL 334 - Hotarare privind aprobarea P.U.Z. – construire ansamblu de locuinte str. Becas nr. 26-28; beneficiari: Bratu Daniel, Bratu Gabriela Cezarina, Puscas Gelu, Puscas Anca Raluca si Moldovan Vasile.

 • HCL 335 - Hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Alexandru Vaida Voevod – pentru zona mixta si a P.U.D. pentru ansamblu mixt – locuinte si activitati tertiare, str. Alexandru Vaida Voevod nr. 16; beneficiari: Rosca Mihai Florin, Rimbasiu Rodica, Comsa Monica Felicia si Predoviciu Maria Felicia.

 • HCL 336 - Hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Frunzisului (Nord si Sud); beneficiara: S.C. Napopark S.R.L.

 • HCL 337 - Hotarare privind aprobarea P.U.Z. construire cladire multifunctionala str. Rene Descartes nr. 1-3; beneficiar: Centrul Medical Transilvania S.R.L.

 • HCL 338 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 315.548/43 din 26.08.2015.

 • HCL 339 - Hotarare privind modificarea si completarea art. 1 din Contractul de concesiune a gestiunii indirecte a Serviciului Public de administrare a domeniului public – obiectivul sportiv „Sala Polivalenta” nr. 416.270/18.11.2014, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 340 - Hotarare privind aprobarea preturilor si tarifelor practicate de S.C. Sala Polivalenta S.A.

 • HCL 341 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a pietelor agroalimentare Flora, Hermes, Zorilor, Ira si Grigorescu, precum si aprobarea Regulamentului privind organizarea si atribuirea procedurii „selectie de oferte”, in vederea inchirierii spatiilor comerciale si a chioscurilor din incinta pietelor agroalimentare administrate de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 342 - Hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, in municipiul Cluj-Napoca, in parteneriat cu Universitatea „Babes-Bolyai”, Facultatea de Studii Europene, a Conferintei Internationale „Cultura Europaea/European Culture”, in perioada 29-31 octombrie 2015.

 • HCL 343 - Hotarare privind aprobarea liniilor prioritare de subventionare de la bugetul local in anul 2016 pentru asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, precum si categoriile de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul local, in baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.

 • HCL 344 - Hotarare privind aprobarea implementarii Programului „Scoala dupa scoala”, in anul scolar 2015-2016.

 • HCL 345 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 329/2012 (desemnarea reprezentantilor municipiului Cluj-Napoca in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 31/2013.

 • HCL 346 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. F.C. „Universitatea” Cluj S.A., care va avea loc in data de 19.10.2015, ora 12, la sediul profesional al administratorului judiciar A&A Consultants IPURL, din Bucuresti, sector 3, B-dul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5.

 • HCL 347 - Hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

 • HCL 348 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si aliniate 

 • HCL 349 - Hotarare privind stabilirea cresterilor salariale cu 12% pentru personalul din Primaria municipiului Cluj-Napoca si a serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum si pentru personalul Casei municipale de cultura

 • HCL 350 - Hotarare privind aprobarea noului regulament de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, conform Legii nr. 101/2006, republicata si a Ordinului nr. 82/2015

 • HCL 351 - Hotarare privind completarea Hotararii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporara a deseurilor municipale, prestata de catre Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca)

 • HCL 352 - Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare menajera pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 353 - Hotarare privind modificarea Hotararii 747/2006 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare si deszapezire pentru SC ROSAL GRUP SA si SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 751/2007, nr. 345/2010, nr. 496/2012, nr. 600/2013, nr. 520/2014 si 267/2015

 • HCL 354 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind detinerea cainilor si accesului persoanelor insotite de caini in municipiul Cluj-Napoca si a Regulamentului de functionare a parcurilor publice pentru caini

 • HCL 355 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2015

 • HCL 356 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • HCL 357 - Hotarare privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Primariei municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 358 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii, a Organigramei si a Regulamentului de Organizare si Functionare, ale Centrului Bugetar de Administrare Crese

 • HCL 359 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere a suprafetei imobilului-teren-curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Zaharia Barsan nr. 6

 • HCL 360 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire si inscriere in cartea funciara imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 6

 • HCL 361 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere a suprafetei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 134

 • HCL 362 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire si inscriere in cartea funciara a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuta nr. 12

 • HCL 363 - Hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 258/2011 (vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unor spatii comerciale proprietate privata a municipiului si de prestari servicii, aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 364 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire doua locuinte unifamiliale cuplate, str. Regina Maria nr. 31

 • HCL 365 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala, str. Victor Papilian nr. 23

 • HCL 366 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire case familiale, P+E si D+P+M, str. Scolii nr. 14A provizoriu

 • HCL 367 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere si etajare imobil existent, str. Plopilor nr. 15

 • HCL 368 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala Sp+P+E+R, str. Veseliei nr. 74.A

 • HCL 369 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  construire locuinta D+P+E, str. Veseliei nr. 25

 • HCL 370 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Borhanciului Nord, pentru parcelare si construire locuinte familiale

 • HCL 371 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 115.696/2015

 • HCL 372 - Hotarare privind darea in administrare Regiei de Termoficare Cluj-Napoca a sistemului de alimentare cu energie termica ce deserveste unitatile de invatamant situate in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 373 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 126/2015 privind alocarea sumei de 4.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2015 pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, conform Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

 • HCL 374 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 344/2015 (implementarea Programului „Scoala dupa scoala” in anul scolar 2015-2016)

 • HCL 375 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 331/2012 (repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in Consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 406/2012, 30/2013, 536/2013, 13/2014, 231/2014, 365/2014, 525/2014 si 40/2015

 • HCL 376 - Hotarare privind  aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Association of Significant Cemeteries in Europe – Asociatia Cimitirelor Semnificative din Europa (A.S.C.E.)

 • HCL 377 - Hotarare privind  acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 378 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 • HCL 379 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de utilizare a serviciului de inchiriere de biciclete in regim self-service si a modelului de contract

 • HCL 380 - Hotarare privind completarea Hotararii nr. 275/2012 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuintelor fond de stat), asa cum a fost completata prin Hotararea nr. 306/2012

 • HCL 381 - Hotarare privind  prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2626/26.04.2007, incheiat cu Teatrul National „Lucian Blaga” si Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca

 • HCL 382 - Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 53.457 mp., aferent „Parcului Feroviarilor”, situat in municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Roman, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 383 - Hotarare privind  trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1, ap. 1 si darea acestuia, in folosinta gratuita, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj

 • HCL 384 - Hotarare privind  modificarea Anexei 4 la Hotararea nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificarile si completarile ulterioare

 • HCL 385 - Hotarare privind  completarea Anexei 4 la Hotararea nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificarile si completarile ulterioare

 • HCL 386 - Hotarare privind constituirea unei comisii de negociere pentru rascumpararea imobilelor, respectiv a terenurilor cu functiunea de institutii de invatamant preuniversitar care au fost retrocedate in instanta fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora

 • HCL 387 - Hotarare privind modificarea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 388 - Hotarare privind aprobarea numarului de burse aferente semestrului I al anului scolar 2015-2016 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat

 • HCL 389 - Hotarare privind alocarea sumei de 9.000 lei de la bugetul pe anul 2015 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala in vederea achizitionarii de rechizite pentru semestrul II al anului scolar 2015-2016, pentru un numar de 534 copii proveniti din familii defavorizate

 • HCL 390 - Hotarare privind  aprobarea incetarii partiale a valabilitatii documentatiei de urbanism „Planului Urbanistic de Detaliu – locuinte – Bloc de locuinte si birouri D+P+3E+M – etapa I si locuinte individuale si colective mici – etapa a II-a, str. Rapsodiei f.n.”, aprobat prin Hotararea nr. 155/2005

 • HCL 391 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta cu doua apartamente, P+E+R, str. Pajistei nr. 19

 • HCL 392 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala Colonia Sopor nr. 32G provizoriu

 • HCL 393 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil mixt – locuinte colective, spatii comerciale si servicii str. Taietura Turcului nr. 11

 • HCL 394 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta cu doua apartamente, Dp+P+E si anexa B-dul Muncii nr. 213

 • HCL 395 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala, Aleea Muzicii nr. 1

 • HCL 396 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere si etajare imobil pentru functiune mixta, S+P+2E si S+P+E+M, str. Corneliu Coposu nr. 19

 • HCL 397 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 327.461/2015

 • HCL 398 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 153.957/2015

 • HCL 399 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 176.494/2015

 • HCL 400 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 168.034/2015

 • HCL 401 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 174.873/2015

 • HCL 402 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Veseliei Vest, pentru construire de locuinte

 • HCL 403 - Hotarare privind aprobarea Revizuirii locale Planului Urbanistic Zonal ansamblu multifunctional – birouri, servicii si locuinte colective, Calea Turzii vest aprobat cu Hotararea nr. 605/2007

 • HCL 404 - Hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 405 - Hotarare privind trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al acestuia, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 21. ap. 7 si darea unei parti din imobil, in administrare, Muzeului National de Istorie a Transilvaniei

 • HCL 406 - Hotarare privind mandatarea unui consilier pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor la FC "Universitatea" Cluj SA, care va avea loc in data de 2.12.2015, ora 12, la sediul profesional al administratorului judiciar A&A CONSULTANTS IPURL, din Bucuresti, sector 3, Bd. Carol I nr. 12, etaj I, camera 5

 • HCL 407 - Hotarare privind aprobarea cotei de participare a Colegiului Economic "Iulian Pop" din Cluj-Napoca la cheltuielile eligibile ale proiectului "Primii pasi in cariera prin firma de exercitiu", depus in calitate de lider-solicitant de parteneriat si finantat prin programul POS-DRU, in suma de 2.561.087, 30 lei

 • HCL 408 - Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Lazar Ovidiu Chifor, din partea P.S.D., ales pe lista U.S.L. si validarea mandatului consilierului local supleant Ruxandra Ioana Avram, din partea P.N.L., inscris pe lista U.S.L.

 • HCL 409 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 271/2012 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 356/2012, Hotararea nr. 2/2013, Hotararea nr. 27/2014, Hotararea nr. 133/2014 si Hotararea nr. 3/2015

 • HCL 410 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.11.2015

 • HCL 411 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

 • HCL 412 - Hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale pentru anul 2016

 • HCL 413 - Hotarare privind anularea in cota de 73,3% a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, si a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse pana la aceasta data, constand in creante de natura fiscala datorate bugetului local de catre contribuabili de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 414 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 157/2014 (aprobarea listei imobilelor apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, care pot fi acordate in compensare in vederea solutionarii cererilor formulate in baza Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

 • HCL 415 - Hotarare privind insusirea raportului de evaluare a lipsei de folosinta a terenului si aprobarea inscrierii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gradinarilor nr. 1 (azi str. Ceahlau nr. 25) si a contractului de constituire a dreptului de servitute de trecere

 • HCL 416 - Hotarare privind insusirea Raportului de evaluare si a Completarii nr. 2 la raportul de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Magaziei nr. 16 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului

 • HCL 417 - Hotarare privind insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Taietura Turcului nr. 27 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului

 • HCL 418 - Hotarare privind  transmiterea dreptului de concesiune asupra cotelor de teren aferente apartamentelor nr. 1, 2A1, 2A2 si 2B, parte din terenul in suprafata de 110 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 148A, inscris in C.F. 261952 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 49050), sub nr. Topo. 23709

 • HCL 419 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 17 (fosta Ciresilor nr. 53), inscris in C.F. 264627 Cluj-Napoca, cu nr. Topo. 1027/1/1/6 (nr. C.F. Vechi 140327)

 • HCL 420 - Hotarare privind alipirea si insusirea documentatiei tehnice pentru alipirea imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Campeni nr. 13

 • HCL 421 - Hotarare privind  insusirea documentatiei tehnice de inscriere a suprafetei imobilului teren-curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 45

 • HCL 422 - Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cad. 314786, inscris in C.F. nr. 314786 Cluj-Napoca

 • HCL 423 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de actualizare informatii cadastrale pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Caii Ferate nr. 4

 • HCL 424 - Hotarare privind  modificarea repartitiei doamnei Alb Sonia Maria

 • HCL 425 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 275/2012 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuintelor fond de stat), asa cum a fost completata prin Hotararile nr. 306/2012 si 380/2015

 • HCL 426 - Hotarare privind  modificarea Hotararii nr. 280/2012 (desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii unor locuinte realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor in varsta de pana la 35 de ani, in regim de inchirire), asa cum a fost modificata prin Hotararea nr. 6/2014

 • HCL 427 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., cu actualizarea si recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 de ani

 • HCL 428 - Hotarare privind extinderea locatiunii titularului Contractului de inchiriere nr. 22.516/12.05.1999, domnul Ploscar Ioachim

 • HCL 429 - Hotarare privind  atribuirea in regim de inchiriere a unor spatii, pentru sediu, in favoarea unor asociatii si fundatii

 • HCL 430- Hotarare privind prelungirea termenului unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta

 • HCL 431 - Hotarare privind  aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 432 - Hotarare privind  aprobarea listei provizorii de prioritati pentru anul 2016, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestatiilor si a componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor

 • HCL 433 - Hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 213/2015 (repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 81/2015), modificata prin Hotararea nr. 328/2015

 • HCL 434 - Hotarare privind modificarea si completarea Anexelor 1, 2 si 3 ale Hotararii nr. 150/2013 (criteriile de punctare [criterii de eligibilitate si de selectie] pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si repartizarea acestora in regim de inchiriere, formularele de inscriere pe listele de prioritati la locuintele sociale, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor, precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti)

 • HCL 435 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 45/977 parte din terenul in suprafata de 977 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Primaverii nr. 1, inscris in C.F. nr. 257633 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 119604), sub nr. topo 23541/2

 • HCL 436 - Hotarare privind probarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar, cu structurile aferente de pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru anul scolar 2016-2017

 • HCL 437 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire doua locuinte semicolective P+E+M, str. Eugen Ionesco nr. 126

 • HCL 438 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu etajare locuinta existenta – corp C1, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 43-45A

 • HCL 439 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casa familiala D+P+E, str. Gheorgheni nr. 16 provizoriu

 • HCL 440 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  construire locuinta unifamiliala P+E, str. Macesului nr. 41A

 • HCL 441 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala Sp+P+M, str. Voievodul Glad nr. 5

 • HCL 442 - Hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta semicolectiva cu spatii de servicii la parter, str. Fagului nr. 89A

 • HCL 443 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire cabana P+E+M, str. Carpenului nr. 18 provizoriu

 • HCL 444 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire centru multifunctional, str. Observatorului nr. 2

 • HCL 445 - Hotarare privind  aprobarea incetarii partiale a valabilitatii documentatiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal str. Borhanciului – nord si Plan Urbanistic de Detaliu ansamblu de locuinte, spatii comerciale si servicii, str. Borhanciului, aprobat prin Hotararea nr. 164/2011

 • HCL 446 - Hotarare privind  revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii partiale a Plangerii prealabile nr. 253.073/2015

 • HCL 447 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare cladire administrativa statie de mixturi”

 • HCL 448 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: Pod peste raul Somesul Mic, situat pe str. Fabricii din municipiul Cluj-Napoca (Podul Fabricii)

 • HCL 449 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire aferenta procedurii de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 450 - Hotarare privind aprobarea Planului de actiune pentu prevenirea si reducerea zgomotului ambiant in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 451 - Hotarare privind Hotararii nr. 387/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 362/2014 (constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala)

 • HCL 452 - Hotarare pirivnd  mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Societatea Sala Polivalenta S.A., care va avea loc in sala de conferinte a Salii Polivalente, in data de 18.12.2015, ora 16

 • HCL 453 - Hotarare privind aprobarea organizarii, in municipiul Cluj-Napoca, in parteneriat cu Opera Nationala Romana Cluj-Napoca, a evenimentului „Nu-ntreba cati ani am”, cu artistul Florin Piersic

 • HCL 454 - Hotarare privind  acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 455 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ”Modernizarea sistemului de producere a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum la unele unitati de invatamant din municipiul Cluj-Napoca”, in cadrul obiectivului de investitii ”Alimentare cu energie termica clienti noi”

 • HCL 456 - Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 33/A-37, identificat cu nr. cad. 313406, inscris in CF nr. 313406 Cluj-Napoca

 • HCL 457 - Hotarare privind completarea art. 2 din Hotararea nr. 182/2013

 • HCL 458 - Hotarare privind aprobarea incheierii actelor aditionale la Contractele de salubrizare menajera nr. 165428/28.07.2010 si nur. 165430/28.07.2010, aprobate prin H.C.L. nr. 433/2007 si nr. 152/2009, in conformitate cu Legea nr. 99/2014

 • HCL 459 -Hotarare privind aprobarea incheierii actelor aditionale la Contractele de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Cluj-Napoca nr. 72564/14.10.2015 si nr. 72562/14.10.2015, aporbate prin H.C.L. nr. 483 din 2005, in conformitate cu Legea nr. 99/2014

 • HCL 460 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 • HCL 461 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Munciipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor societatii SC Cluj Innovation Park SA, care va avea loc ind ata de 17.12.2015, ora 10

 • HCL 462 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii, a Organigramei si a Regulamentului de Organizare si functionare a Centrului Bugetar de Administrare Crese

 • HCL 463 - Hotarare privind aprobarea procedurii de inchiriere a obiectivului Hala Pata Rat ce face obiectul proiectului ”Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea de locuri de munca durabile in zona Pata Rat” si a modelului de contract de inchiriere

 • HCL 464 - Hotarare privind aprobarea includerii in lista de prioritati pentru anul 2016, a proiectelor municipiului Cluj-Napoca cuprinse in lista proiectelor cu risc de neimplementare in perioada de eligibilitate a POR 2007-2013, a caror termen de finalizare se prelungeste pana la 30.06.2016

 • HCL 465 - Hotarare privind ratificarea Hotararii nr. 3 din data de 23.10.2015 a Adunarii Generale a Actionarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA

 • HCL 466 - Hotarare privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiaza, in anul 2016, de cota de impozitare redusa (0.20%) la impozitul/taxa pentru cladirile situate in parcurile industriale de pe raza municipiului si care nu se incadreaza in prevederile Ordinului nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investiţiile realizate in parcurile industriale

 • HCL 467 - Hotarare privind adoptarea Regulamentului pentru regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca