Consiliul local » 2013 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 16.08.2018Curs valutar : € = 4.6590 , $ = 4.0854


Consiliul local » 2013

 • HCL 1 - Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Elena-Ramona Uioreanu si al doamnei Steluta Gustica Cataniciu, din partea U.S.L. si validarea mandatelor consilierilor locali supleanti Dan Stefan Tarcea si Irimie Emil Popa, din partea U.S.L.

 • HCL 2 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 271/2012 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 356/2012.

 • HCL 3 - Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2012 cu suma de 32.036.886 lei

 • HCL 4 - Hotarare privind aprobarea Planului de Actiune pentru Energie Durabila in cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, cu Obiectivul I, Aria de concentrare tematica 4 – Imbunatatirea mediului inconjurator

 • HCL 5 - Hotarare  privind exprimarea Angajamentului de a aloca resursele financiare pentru cele trei schite de proiect depuse in cadrul Programului de Cooperare  Elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, cu Obiectivul I, Aria de concentrare tematica 4 – Imbunatatirea mediului inconjurator

 • HCL 6 - Hotarare privind aprobarea contractelor de mandat incheiate cu asociatiile de proprietari pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuit prin accesarea de fonduri europene

 • HCL 7 - Hotarare privind alocarea sumei de 84.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru sprijinirea activitatii Serviciului Mobil de Urgenta Reanimare si Descarcerare, constand in acordarea a doua mese pe zi (pranz si cina) pentru 10 persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 8 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor la Fotbal Club Universitatea Cluj, din data de 28.01.2013, ora 12:00 si, respectiv, ora 13:00

 • HCL 9 - Hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale incepand cu anul 2013

 • HCL 10 - Hotarare privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1309/2012

 • HCL 11 - Hotarare privind  completarea Hotararii nr. 8/2013 (mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor la Fotbal Club Universitatea Cluj, din data de 28.01.2013, ora 12:00 si, respectiv, ora 13:00)

 • HCL 12 - Hotarare privind    aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2013

 • HCL  13 - Hotarare privind modificarea articolului 1 al Hotararii nr. 19/19 ianuarie 2012

 • HCL 14 - Hotarare privind modificarea obiectului Contractului de inchiriere nr. 611.046/2007, incheiat cu domnul Simon Vasile Iuliu, respectiv a locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Marinescu nr. 60, ap. 3, cu locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 11, ap. 3

 • HCL 15 - Hotarare privind scoaterea din circuitul locativ a locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Marinescu nr. 60, ap. 3 si introducerea acestui imobil in circuitul spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, cu destinatia „cresa”

 • HCL 16 - Hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Marinescu nr. 60, ap. 3

 • HCL 17 - Hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 60, ap. 33C, in favoarea domnului parlamentar Alin Tise

 • HCL 18 - Hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Inocentiu Micku Klein nr. 21, ap. 1, in favoarea domnului parlamentar Laszlo Attila

 • HCL 19 - Hotarare privind prelungirea termenului de inchiriere, a Contractului nr. 323.035/2012, incheiat cu Partidul Conservator, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Arinilor nr. 11, ap. 22

 • HCL 20 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune, al Contractului nr. 2651/2009, incheiat cu Partidul Romania Mare, Filiala Judeteana Cluj, avand ca obiect suprafata de 106 mp. din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 3, ap. 3

 • HCL 21 - Hotarare privind privind prelungirea termenului de locatiune, al Contractului de inchiriere nr. 31451/1999, avand ca obiect locuinta de serviciu atribuita Teatrului National

 • HCL 22 - Hotarare privind completarea Anexei la Hotararea nr. 490/2012 (atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Saguna nr. 12, ap. 4, in favoarea doamnei Cseh Gyoaparka)

 • HCL 23 - Hotarare privind modificarea formei de locatiune, din contract de comodat in contract de inchiriere, a suprafetei de 43,13 mp. din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Bratianu nr. 13 ap. 2, locatar Ministerul Administratiei si Internelor, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane

 • HCL 24 - Hotarare privind atribuirea, prin inchiriere, a suprafetei de 24.63 mp. din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Universitatii nr. 1, ap. 9, in favoarea Institutului Cultural Roman

 • HCL 25 - Hotarare privind modificarea Contractului de inchiriere nr. 2588/2005, incheiat cu Uniunea Scriitorilor din Romania, avand ca obiect suprafata de 72.39 mp. din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Universitatii nr. 1, ap. 9

 • HCL 26 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 277/2012 (constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea si vanzarea locuintelor din fondul locativ de stat)

 • HCL 27 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 333/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 408/2012 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din scolile de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca)

 • HCL 28 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 334/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 409/2012 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din gradinitele de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca)

 • HCL 29 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 407/2012 (repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiul Cluj-Napoca)

 • HCL 30 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 406/2012 (repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiul Cluj-Napoca)

 • HCL 31 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 329/2012 (desemnarea reprezentantilor municipiului Cluj-Napoca in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj)

 • HCL 32 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Consolidarea zonelor supuse alunecarilor de teren pentru str. Donath fn. in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 33 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu., construire hala depozitare mic-gros, Calea Turzii nr. 195

 • HCL 34 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal. - B-dul. Muncii–str. Voronet

 • HCL 35 - Hotarare privind reglementarea denumirii unei strazi

 • HCL 36 - Hotarare privind atribuirea denumirii unei strazi din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 37 - Hotarare privind schimbarea denumirii unei strazi

 • HCL 38 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu., construire locuinta unifamiliala P+2E si D+P+E, str. Eugen Ionesco nr. 48B

 • HCL 39 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal preliminar – zona Sopor „La Eperis” si a Planului Urbanistic Zonal- zona Sopor „La Eperis

 • HCL 40 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - actualizare P.U.Z. prelungire str. Alexandru Vaida Voievod

 • HCL 41 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Garii Nord–Liberty Center

 • HCL 42 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de extindere Plan Urbanistic Zonal Centru TEAM, str. Oasului, Cartier Lomb

 • HCL 43 - Hotarare privind aprobarea PlanuluiUrbanistic de Detaliu, etajare cladire existenta P+2E, la regim de inaltime P+4E – pentru birouri, str. Traian Vuia nr. 214

 • HCL 44 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, extindere si etajare locuinta, Bdul. 1 Decembrie 1918 nr. 122

 • HCL 45 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, modernizare statie carburanti, str. Observatorului nr. 133

 • HCL 46 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu., construire imobil cu functiuni mixte D+P+3E+ER, str. Paris nr. 52

 • HCL 47 - Hotarare privind Planului Urbanistic de Detaliu, construire locuinta unifamiliala D+P+M si amenajare incinta, str. Victor Papilian nr. 32

 • HCL 48 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, construire imobil cu trei apartamente, str. Eugen Lovinescu nr. 11

 • HCL 49 - Hotarare privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu., construire casa de locuit D+P+E, str. Prof. Nicolae Margineanu nr. 1

 • HCL 50 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuinte cu trei apartamente S+P+2E, str. Fagului nr. 56D

 • HCL 51 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, casa familiala cu regim de inaltime D+P+M, str. Graului nr. 27

 • HCL 52 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, mansardare si reconversie functionala in imobil de garsoniere si amenajare parcari, str. Taberei nr. 4

 • HCL 53 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu., imobil de locuinte colective S+P+2E, str. Oltului nr. 55-57

 • HCL 54 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, construire locuinta unifamiliala D+P+E, strada Trifoiului nr. 29D

 • HCL 55 - Hotarare privind alocarea sumei de 600.000 lei Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca pentru finantarea unor cheltuieli de administrare si functionare

 • HCL 56 - Hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 57 - Hotarare privind  actualizarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare menajera, pentru S.C. ROSAL GRUP S.A. si COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER-VERES S.A.

 • HCL 58
 • - Hotarare privind aprobarea retelei scolare de pe raza municipiului Cluj-Napoca a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particulare, cu structurile aferente, pentru anul scolar 2013-2014

 • HCL 59 - Hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale incepand cu anul 2013

 • HCL 60 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la Fotbal Club Universitatea Cluj, din data de 15.02.2013, ora 13.00

 • HCL 61 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor administrate de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 62 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - ansamblu de cladiri pentru birouri (comert si servicii), cu regim de inaltime D+P+4E la D+P+10E+R si amenajari exterioare, strada Al. Vaida Voevod nr. 53-55

 • HCL 63 - Hotarare privind  aprobarea listei solicitantilor, rezultata in urma departajarii, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in vederea repartizarii locuintelor disponibile construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte

 • HCL 64 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta

 • HCL 65 - Hotarare privind procedurile de evaluare a persoanelor juridice constituite in temeiul Ordonantei nr. 26/2000, actualizata in vederea inscrierii pe lista de prioritati pentru atribuirea unui spatiu pentru sediu

 • HCL 66 - Hotarare privind prelungirea termenului de comodat al Contractului nr. 2595/18.07.2005, incheiat cu Inspectoratul de Politia Judetean Cluj, avand ca obiect spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Observator  nr. 1, Bl. OS1

 • HCL 67 - Hotarare privind vanzarea terenului cu destinatia de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Calimanesti nr. 2

 • HCL 68 - Hotarare privind vanzarea terenului concesionat, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dimitrie Cantemir nr. 13

 • HCL 69 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 162/2012 (acceptarea ofertei de donatie a unui teren aflat in proprietatea S.C. PVN Romania S.R.L)

 • HCL 70 - Hotarare privind insusuirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iasomiei nr. 7

 • HCL 71 - Hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in folosinta gratuita, Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, a unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor

 • HCL 72 - Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a Corpului III de constructie, situat in str. Pasteur nr. 23 (fosta str. Pasteur nr. 55-61), in care isi desfasoara activitatea Cresa nr. 6, aflata in subordinea Centrului Bugetar de Administrare Crese, din domeniul public al Judetului Cluj, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 73 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 312/2009 ( transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dambovitei nr. 47, inscris in CF nr. 157033, cu nr. Cadastral 7033, aferent apartamentelor nr. 1 si nr. 2)

 • HCL 74 - Hotarare privind privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent cotelor-parti detinute din spatiile comerciale nr. 33, 34 si 35, situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 76, Bl. III-1

 • HCL 75 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 532/2009

 • HCL 76 - Hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcarilor, a unui numar de 32 locuri de parcare

 • HCL 77 - Hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire, alipire si inscriere in cartea funciara a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18 
 • Anexa

 • HCL 78 - Hotarare privind completarea Hotararii nr. 77/2011 (asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Asociatia „Victoria Film” in vederea asigurarii activitatii de difuzare de film cinematografic in cinematograful Victoria)

 • HCL 79 - Hotarare privind modificarea si completarea art. 13 din Anexa la Hotararea nr. 26/2010 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcarilor publice cu plata orara, aprobate de Comisia Municipala de Sistematizare a Circulatiei din municipiul Cluj-Napoca), modificata si completata prin Hotararea nr. 328/2010 si Hotararea nr. 228/2011

 • HCL 80 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,  construire imobil mixt, D+P+2E, str. Campului nr. 245

 • HCL 81 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu., locuinta unifamiliala, str. Romul Ladea nr. 124

 • HCL 82 - Hotarare privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu., extindere si etajare locuinta, str. Fabricii nr. 114

 • HCL 83 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu., construire locuinta unifamiliala D+P+E, str. Freziei nr. 16-18

 • HCL 84 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu., construire locuinta unifamiliala D+P+E, str. Vantului nr. 26

 • HCL 85 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., construire imobil cu functiuni mixte: comert, servicii si locuire D+P+3E+R, str. Marin Sorescu nr. 4

 • HCL 86 - Hotarare privind privind modificarea si completarea Hotararii nr. 294/30.08.2012 

 • HCL 87 - Hotarare privind   plata sumei de 5.580,35 lei, reprezentand contravaloare pepeni verzi, a sumei de 2.935 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, a sumei de 12,03 lei, reprezentand taxa de timbru si a sumei de 1640,50 lei, reprezentand cheltuieli de executare, catre Stancu Tudorel

 • HCL 88 - Hotarare privind plata sumei de 10.080 lei, reprezentand cheltuieli de judecata si a sumei de 1855 lei, reprezentand cheltuieli de executare, catre Lengauer Ana 

 • HCL 89 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare Aleea CLABUCET, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 90 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada DORULUI, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 91 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada IN JURUL LACULUI, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 92 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada LIVEZENI, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 93 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada MESTERUL MANOLE, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 94 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada BUREBISTA, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 95 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada ANDREI MURESANU , in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 96 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada ATELIERULUI, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 97 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada LOCOMOTIVEI, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL  98 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada BEGA, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 99 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada ORASTIEI, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 100 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada MACESULUI, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 101 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare aleea PUTNA, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 102 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada MUNTENIEI, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 103 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada TIMISOAREI, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 104 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada ACADEMICIAN DAVID PRODAN, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 105 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada TRANDAFIRILOR, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 106 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada STRUNGARILOR, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 107- Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada HARGHITA, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 108 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada METALULUI, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 109 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada JIULUI, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 110 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada FUNDATURA, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 111- Hotarare privind suportarea din bugetul local al sumei de 770.104 lei, reprezentand contributia asociatilor de proprietari la lucrarile executate in cadrul Programului national multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu recuperarea acestor sume de la asociatiile de proprietari

 • HCL 112 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Planului Urbanistic de Detaliu ansamblu cu cladire multifunctionala, cladire de locuinte colective si spatiu comercial, strada Aurel Vlaicu nr. 182

 • HCL 113 - Hotarare privind aprobarea listei provizorii de prioritati pentru anul 2013, in vederea repartizarii, prin inchiriere a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestatiilor si a componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor

 • HCL 114 - Hotarare privind mandatarea viceprimarilor municipiului Cluj-Napoca, pentru semnarea actelor privind acordul modificarii limitelor de proprietate

 • HCL 115 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Albert Einstein in municipiul Cluj-Napoca ”

 • HCL 116 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare sens giratoriu 7 strazi  in municipiul Cluj-Napoca ”

 • HCL 117 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Ciprian Porumbescu in municipiul Cluj-Napoca ”

 • HCL 118 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare alei si parcari adiacente str. Trotusului nr. 4  in municipiul Cluj-Napoca ”

 • HCL 119 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu., construire doua locuinte unifamiliale, D+P+E si P+E, str. Sperantei nr. 19

 • HCL 120 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, extindere si etajare constructie parter si amenajare sase apartamente in imobil de locuinte autorizat, P+2E, str. Teodor Mihali nr. 11

 • HCL 121 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu., hala depozitare si birouri, str. Taietura Turcului nr. 47 (parc industrial Tetarom I)

 • HCL 122 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, hala de ansamblare si birouri, P+2E si P+1E,  B-dul. Muncii nr. 18

 • HCL 123 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, construire cladire de servicii, str. Molnar Piuariu nr. 2

 • HCL 124 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, locuinte unifamiliale, P+E, str. Emil A. Dandea nr. 6-12

 • HCL 125 - Hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Municipiul Cluj-Napoca si agentii economici/institutii in vederea punerii in aplicare a proiectului municipalitatii clujene „Adopta un spatiu verde!”

 • HCL 126 - Hotarare privind privind aderarea Directiei de Asistenta Sociala si Medicala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la „European Social Network” (Reteaua Europeana de Servicii Sociale)

 • HCL 127 - Hotarare privind privind modificarea si completarea Anexei 1 la Hotararea nr. 119/2011 (aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice in vederea practicarii activitatii de administrator de imobile la asociatiile de proprietari)

 • HCL 128 - Hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local „Asociatia Metropolitana de Transport Public Cluj”

 • HCL 129 - Hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 • HCL 130 - Hotarare privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat aferente semestrului II al anului scolar 2012-2013

 • HCL 131 - Hotarare privind acordarea  „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 1000 lei, din bugetul local pe anul 2013, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • HCL 132 - Hotarare privind privind alocarea sumei de 2.740.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru activitati nonprofit de interes local ale institutiilor de cultura, invatamant si O.N.G.-urilor locale, conform anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 133 - Hotarare privind alocarea sumei de 1.422.470 lei de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pe anul 2013, pentru acordarea de subventii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

 • HCL 134 - Hotarare privind alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2013 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, in vederea achizitionarii de produse alimentare si acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate

 • HCL 135 - Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de calatori practicate de catre R.A.T.U.C. Cluj-Napoca

 • HCL 136 - Hotarare privind plata sumei de 11.196,26 lei, reprezentand despagubiri si a sumei de 1.100 lei, reprezentand cheltuieli de judecata catre Bacila Radu Calin si Bacila Carmen Gabriela

 • HCL 137 - Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj, Grup III"

 • HCL 138 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj, Grup III"

 • HCL 139 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la S.C.S. FOTBAL CLUB CFR 1907 S.A., din data de 29 aprilie 2013, ora 12:30

 • HCL 140 - Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2012

 • HCL 141 - Hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 142 - Hotarare privind privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Bugetar de Administrare Crese din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 143 - Hotarare privind 1.privind alipirea si insusirea documentatiei topo-cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 77-79, imobile concesionate in favoarea S.C. JACOBS IMPORT EXPORT S.R.L.

 • HCL 144 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 619/2000, asa cum a fost modificata prin Hotararea nr. 204/2001

 • HCL 145 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a contractelor avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., situate in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 58B, actualizarea si recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 ani

 • HCL 146 - Hotarare privind privind actualizarea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere avand ca obiect locuinte A.N.L. situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41

 • HCL 147 - Hotarare privind aprobarea listei finale, pentru anul 2013, pentru tinerii care au acces la locuinte construite prin A.N.L., destinate inchirierii, rezultata in urma solutionarii contestatiilor

 • HCL 148 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipire teren, situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb si atribuirea loturilor in suprafata de 500 mp. persoanelor care beneficiaza de prevederile Legii nr. 42/1990, Legii nr. 341/2004 si ale Legii nr. 44/1994 si completarea Hotararii nr. 277/2003 (atribuirea unor terenuri veteranilor de razboi si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989)

 • HCL 149 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipire si inscrierea in cartea funciara a terenului cu nr. topo. 15557/3/3/1/1/5/1, situat in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 150 - Hotarare privind criteriile de punctare (criterii de eligibilitate si de selectie) pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si repartizarea acestora in regim de inchiriere, formularele de inscriere pe lista de prioritati la locuinte sociale, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor, precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti

 • HCL 151 - Hotarare includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in folosinta gratuita, Filialei Interjudetene Cluj-Bistrita a Uniunii Artistilor Plastici, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45, ap. 2

 • HCL 152 - Hotarare privind privind insusirea documentatiei cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale imobilului „str. Calea Baciului”, situat in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 153 - Hotarare privind insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Muresanu nr. 24, si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului

 • HCL 154 - Hotarare privind vanzarea unei locuinte din fondul locativ de stat situata, in municipiul Cluj-Napoca, str. Unirii nr. 21, ap. 22

 • HCL 155 - Hotarare privind vanzarea unei locuinte din fondul locativ de stat situata, in municipiul Cluj-Napoca, str. Hateg nr. 4, ap. 24

 • HCL 156 - Hotarare privind privind vanzarea locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Campul Painii nr. 20, ap. 4 Corp II, in favoarea doamnei Magyarosi Iuliana

 • HCL 157 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 4/2001 (vanzarea unor locuinte din fondul locativ de stat)

 • HCL 158 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 370/2011 (insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 10, ap. 10)

 • HCL 159 - Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 82946/1/2010 incheiat cu S.C. RAZALEX S.R.L.

 • HCL 160 - Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 82946/2/2010 incheiat cu S.C. RAZALEX S.R.L.

 • HCL 161 - Hotarare privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire doua case unifamiliale, str. Romul Ladea nr. 59

 • HCL 162 - Hotarare privind aprobarea lanului urbaistic de Detaliu construire cabana, str. Colonia Faget nr. 31C

 • HCL 163 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casa unifamiliala, P+E, str. Voievodul Gelu nr. 16

 • HCL 164 - Hotarare privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere garaj auto parter, str. Eugen Ionesco nr. 47A

 • HCL 165 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuinte colective si birouri, S+P+2E+etaj 3 retras

 • HCL 166 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuinte cu trei apartamente, S+P+E+etaj retras, str. Trambitasului nr. 17

 • HCL 167 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala, D+P+M, B-dul. Muncii nr. 113

 • HCL 168 - Hotarare privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobile de locuinte colective, D+3E+etaj retras, str. Rapsodiei nr. 6B

 • HCL 169 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta familiala, D+P+E, str. Artarului nr. 2A

 • HCL 170 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil cu functiuni mixte, S+P+3E+etaj retras, str. Fabricii nr. 69-71

 • HCL 171 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire statie de distribuire carburanti, str. Traian Vuia nr. 190

 • HCL 172 - Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centru social si comunitar integrat pentru incluziunea comunitatilor defavorizate din Zona Metropolitana Cluj, cu accent pe comunitatile segregate si izolate din Pata Rat”

 • HCL 173 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate  de proiectul „Centru social si comunitar integrat pentru incluziunea comunitatilor defavorizate din Zona Metropolitana Cluj, cu accent pe comunitatile segregate si izolate din Pata Rat”

 • HCL 174 - Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Desegregarea si incluziunea sociala a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitana Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitatile segregate si izolate din Pata Rat, prin asigurarea locuintelor sociale de urgenta”

 • HCL 175 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate  de proiectul „Desegregarea si incluziunea sociala a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitana Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitatile segregate si izolate din Pata Rat, prin asigurarea locuintelor sociale de urgenta”

 • HCL 176 - Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Incluziunea grupurilor defavorizate, prin crearea de locuri de munca durabile in zona Pata Rat”

 • HCL 177- Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Incluziunea grupurilor defavorizate, prin crearea de locuri de munca durabile in zona Pata Rat”

 • HCL 178 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 508/2012 (aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup I”)

 • HCL 179 - Hotarare privind articolului 2 din Hotararea 509/2012 (privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup I”)

 • HCL 180 - Hotarare privind aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj pentru anul 2013

 • HCL 181 - Hotarare privind aprobarea contractelor de mandat incheiate cu asociatiile de proprietari pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuit, prin accesarea de fonduri europene

 • HCL 182 - Hotarare privind aprobarea unor masuri cu privire la activitatea de salubrizare stradala si deszapezire

 • HCL 183 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 121/2010 (aprobarea acordarii gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pe toate liniile, pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, asistenti personali, precum si pentru insotitorii acestora)

 • HCL 184 - Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotararii nr. 58/2013 (aprobarea retelei scolare de pe raza municipiului Cluj-Napoca a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particulare, cu structurile aferente, pentru anul 2013-2014)

 • HCL 185 - Hotarare privind stabilirea taxelor de pasunat pe anul 2013

 • HCL 186 - Hotarare privind concursul intre asociatiile de proprietari/locatari „CURATENIE GENERALA”

 • HCL 187 - Hotarare privind atribuirea numelui maestrului Dumitru Farcas Salii de spectacole a Casei de Cultura a Studentilor, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 188 - Hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2013, pentru fiecare dintre cele 151 cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 131/2013

 • HCL 189 - Hotarare privind acordarea unei diplome si a unui premiu in suma neta de 2.000 lei, de la bugetul local pe anul 2013, persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 190 - Hotarare privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 Inspectoratului Scolar Judetean Cluj pentru organizarea proiectului „Olimpiade si Concursuri Nationale – Cluj-Napoca 2013”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 191 - Hotarare privind alocarea sumei de 5.200 lei de la bugetul pe anul 2013 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in vederea achizitionarii de produse alimentare  (dulciuri) si acordarea acestora cu ocazia sarbatorilor de Paste

 • HCL 192 - Hotarare privind alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul pe anul 2013 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, pentru organizarea celei de-a patra editii a Conferintei Nationale cu participare internationala „Doar impreuna putem asigura servicii sociale de calitate”, in perioada 27-28 mai 2013, la Cluj-Napoca

 • HCL 193 - Hotarare privind alocarea sumei de 7.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 Regiei Autonome de Transport Urban Calatori Cluj-Napoca, din care 6.628.000 de lei in vederea acordarii subventiei pe mijloacele de transport in comun studentilor posesori ai unuia dintre cele patru carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student si OMNIPASS, in perioada ianuarie-decembrie a.c., 42.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor), 190.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Pata Rat la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor) si 140.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Valea Fanatelor la scolile si gradinitele din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie  a.c. (cu exceptia vacantelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 194 - Hotarare privind alocarea sumei de 1.390.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru activitati nonprofit de interes local ale institutiilor de cultura, invatamant si O.N.G.-urilor locale, conform Anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 195 - Hotarare privind alocarea sumei de 3.800.000 lei de la bugetul local pe anul 2013, in vederea sustinerii activitatilor/actiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, respectand Regulamentul privind finantarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive aprobat prin Hotararea nr. 472/2012, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 196 - Hotarare privind aalocarea sumei de 600.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilelor Municipiului, Zilei Nationale a Romaniei, Targul de Craciun, Seri de Vara Clujene, Cluj-City Break si Revelionului 2014, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 197 - Hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2013, pentru sarbatorirea maestrului Dumitru Farcas, cetatean de onoare a municipiului Cluj-Napoca, la implinirea varstei de 75 de ani, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 198 - Hotarare privind revocarea Hotararii nr. 71/2013 (includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in folosinta gratuita, Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, a unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor)

 • HCL 199 - Hotarare privind alocarea sumei de 60.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 Universitatii "Babes - Bolyai" pentru sustinerea proiectului de cercetare "Comportamente si atitudini pentru sanatate in randul tinerilor", cu sprijinul Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 200 - Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup IV"

 • HCL 201 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup IV"

 • HCL 202 - Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup V"

 • HCL 203 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup V"

 • HCL 204 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor la S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L. din data de 22 mai 2013 (la prima convocare) si, respectiv, din data de 24 mai 2013 (la a doua convocare)

 • HCL 205 - Hotarare privind  aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2013

 • HCL 206 - Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca si Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • HCL 207 - Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2012 pentru regiile autonome de subordonare locala R.A.T.U.C., R.A.D.P. si R.A.T.

 • HCL 208 - Hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si , darea in administrare, Liceului cu Program Sportiv, a salii de sport realizata prin programul national "Sali de sport" si a terenului aferent constructiei, in suprafata de 3300 mp

 • HCL 209 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere avand ca obiect unitatile locative situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor

 • HCL 210 - Hotarare privind completarea Hotararii nr. 151/2013 (includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in folosinta gratuita, Filialei Interjudetene Cluj-Bistrita a Uniunii Artistilor Plastici, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45, ap. 2)

 • HCL 211 - Hotarare privind dezmembrarea, concesionarea, prin incredintarea directa si insusirea documentatiei tehnice pentru dezmembrare teren concesionat, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Anina nr. 1, in suprafata de 7 mp

 • HCL 212 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 494/2007 (concesionarea, prin incredintare directa, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 66-68, in suprafata de 27 mp., in vederea extinderii locuintei doamnei Coroian Gabriela)

 • HCL 213 - Hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere, a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. Eroilor nr. 2, ap. 3, in favoarea domnului parlamentar Adrian Gurzau

 • HCL 214 - Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L

 • HCL 215 - Hotarare privind aprobarea listei finale de prioritati pentru anul 2013, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat

 • HCL 216 - Hotarare privind includerea doamnei dr. Pop I. Oana Alina in Contractul de inchiriere nr. 1772/1999, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 30, in locul doamnei dr. Vlasie Doina

 • HCL 217 - Hotarare privind  aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 137767/2009, incheiat cu S.C. APEX EDITARE DIFUZARE TIPARIRE IMP. EXP. S.R.L.

 • HCL 218 - Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 82946/1/2010, incheiat cu S.C. RAZALEX S.R.L.

 • HCL 219 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 2, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 11A, bl. B1 b, inscris in CF nr. 259021-C1-U1 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 117345 Cluj), sub numar topo. 23541/1/II

 • HCL 220 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 9, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 11A, bl. B1b, inscris in CF nr. 259021-C1-U7 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 115455 Cluj), sub nr. topo. 23541/1/S/IX

 • HCL 221 - Hotarare privind acordul asocierii titularei Contractului de inchiriere nr. 2016/2000, doamna Ciupitu Chican Florica, cu alta persoana juridica, in vederea desfasurarii de activitati economice in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 2

 • HCL 222 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 142/2009 (aprobarea termenului de valabilitate a rapoartelor de evaluare intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002), asa cum a fost modificata prin Hotararile nr. 264/2011 si 122/2012

 • HCL 223 - Hotarare privind completarea Hotararii nr. 153/2011 (insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Muresanu nr. 24, si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului)

 • HCL 224 - Hotarare privind darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a unor terenuri in suprafata de 1.500 mp., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A si str. Coastei f.n.

 • HCL 225 - Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 4178 mp., aferent strazilor Depoului si Badea Cartan, situate in municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Roman, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 226 - Hotarare privind trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al acestuia si inscrierea in cartea funciara a terenului aferent rampei de depozitare a deseurilor urbane Pata Rat

 • HCL 227 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, locuinta unifamiliala, P+E, str. Eremia Grigorescu nr. 24A

 • HCL 228 - Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu, construire ansamblu de trei cabane, str. Carpenului nr. 24-28

 • HCL 229 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, construire cladire pentru sediu firma, P+E si reorganizare incinta cu parcari, Calea Manastur nr. 42C

 • HCL 230 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,  extindere si etajare locuinta, str. René Descartes nr. 43

 • HCL 231 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, construire cladire de birouri P+2E in hala existenta si amenajare zona de parcare, Piata 1 Mai nr. 1-2

 • HCL 232 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, construire locuinta unifamiliala, D+P+E si garaj, str. Moricz Zsigmond nr. 26A

 • HCL 233 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, construire doua locuinte cuplate, D+P+M, str. Huedinului nr. 11

 • HCL 234 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, construire case unifamiliale, D+P+E si S+P+E, str. Hameiului nr. 28

 • HCL 235 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu., casa parohiala, S+P+E, str. Corneliu Coposu nr. 34

 • HCL 236 - Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu, mansardare bloc de locuinte si amenajare locuri de parcare aferente, str. Inului nr. 6

 • HCL 237 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, reconversie functionala din hala industriala in cladire de birouri, str. Fabricii de Chibrituri nr. 9A

 • HCL 238 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, construire imobil locuinta colectiva, P+4E, Aleea Garbau nr. 9A

 • HCL 239 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal. str. Antonio Gaudi – pentru parcelare si construire

 • HCL 240 -Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic ZOnal str. Tulcea sud si a Planului Urbanistic de Detaliu– imobil de locuinte colective

 • HCL 241 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, complex educativ-sportiv „Scoala Internationala Cluj”, Aleea Baisoara nr. 2A

 • HCL 242 - Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca si din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2013

 • HCL 243 - Hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

 • HCL 244 - Hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Cantinei de ajutor social si pensiune aflata in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 245 - Hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor, serviciu aflat in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 246 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Compartimentare Sala mica de sedinte, din cladirea Primariei municipiului Cluj-Napoca, situata pe strada Motilor nr. 3”

 • HCL 247 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada DROPIEI in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 248 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada BISERICII ORTODOXE in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 249 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada CROITORILOR in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 250 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare ALEEA STADIONULUI in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 251 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada UZINEI ELECTRICE in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 252 - Hotarare privind studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului public de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Cluj-Napoca, prin concesiune de servicii cu respectarea procedurilor de achizitie publica prevazute de legislatia in materie

 • HCL 253 - Hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2013, pentru fiecare dintre cele 40 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 131/2013

 • HCL 254 - Hotarare privind alocarea sumei de 2.700.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru efectuarea de reparatii, constructii, achizitionarea de aparatura medicala la spitalele clujene si pentru servicii de medicina dentara ale Universitatii de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 255 - Hotarare privind privind alocarea sumei de 1.600.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 256 - Hotarare privind alocarea sumei de 300.000 lei pe anul 2013, din bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, pentru activitati nonprofit de interes local ale ONG-urilor locale, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 257 - Hotarare privind mandarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. TETAROM S.A., din data de 27.05.2013

 • HCL 258 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, construire casa de locuit unifamiliala, S+P+E, str. Colonia Sopor f.n.

 • HCL 259 - Hotarare privind aprobarea procedurii avand ca obiect achizitia unui imobil in vederea implementarii proiectului POSDRU/96/6.2/63444 - "Impreuna pentru un inceput sigur!"

 • HCL 260 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 93/2009 (aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), asa cum a fost modificata prin Hotararile nr. 192/2010 si 250/2010

 • HCL 261 - Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup VI"

 • HCL 262 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aprobate de proiectul "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup VI"

 • HCL 263 - Hotarare privind alocarea sumei de 260.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 Federatiei Share Cluj-Napoca, pentru organizarea proiectului „Tineret@Cluj-Napoca 2015: anul de pregatire 2013 pentru Capitala Europeana a Tineretului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 264 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2013 pe capitole, subcapitole, tituluri,a rticole si alineate

 • HCL 265 - Hotarare privind privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte venituri datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si asociatiile familiale  de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 266 - Hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, reprezentand scutiri de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre societatile comerciale/cooperatiste, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 267 - Hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, redeventelor, chiriilor si altor obligatii datorate bugetului local de catre persoanele juridice fara scop lucrativ, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 268 - Hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire si inscriere a unui drept de trecere asupra unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dambovitei

 • HCL 269 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent spatiului comercial nr. 5, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 11A, bl. B1b, inscris in CF nr. 259021-C1-U7 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 116296 Cluj), sub nr. topo. 23541/1/C/V

 • HCL 270 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent spatiului comercial nr. 10, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 11A, bl. B1b, inscris in CF nr. 259021-C1-U3 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 116297 Cluj), sub nr. topo. 23541/1/C/X

 • HCL 271 - Hotarare privind privind modificarea si completarea Hotararii nr. 637/2000 (concesionarea unui teren)

 • HCL 272 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune/asociere/comodat a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta

 • HCL 273 - Hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18

 • HCL 274 - Hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oasului nr. 298

 • HCL 275 - Hotarare privind darea in administrare, Liceului cu Program Sportiv, a spatiului in suprafata de 256 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 56-58, Corp C

 • HCL 276 - Hotarare privind vanzarea terenurilor concesionate si a terenului cu destinatia de curte situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Ariesului nr. 66

 • HCL 277 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, construire patru locuinte unifamiliale P+E, cuplate cate doua, pe doua parcele alaturate, str. Eugen Ionesco nr. 51

 • HCL 278 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, construire locuinte unifamiliale P+M si S(D)+P+M, str. Soporului nr. 33

 • HCL 279 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, construire ansamblu de locuinte individuale si colective, str. „A” (paralela cu Janos Zsigmond) – intre str. Alecu Russo si str. Nicolae Steinhardt

 • HCL 280 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, construire locuinta unifamiliala P+M, str. Voievodul Gelu nr. 12-14

 • HCL 281 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, Centru de evaluare si servicii psihologice D+P+E, str. Dornei nr. 21

 • HCL 282 - Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, imobil de locuinte si spatii comerciale D+P+2E, str. Constantin Brancusi nr. 167

 • HCL 283 - Hotarare privind privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu, construire casa familiala cu trei apartamente, P+2E, str. Donath nr. 239

 • HCL 284 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  str. Constanta – str. Ploiesti, pentru schimbare  functiune zona si construire si a Planului Urbanistic de Detaliu  construire ansamblu multifunctional de birouri, comert si locuinte colective S+P+5E+2R, str. Constanta nr. 12-14-16

 • HCL 285 - Hotarare privind prelungirea termenului de solicitare a emiterii autorizatiei de constructie si de incepere a executarii lucrarilor autorizate a constructiei

 • HCL 286 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Dobrogei in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 287 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Barbu Lautaru in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 288 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Sportului in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 289 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Banatului in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 290 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma organizarii procedurilor de achizitie pentru continuarea si finalizarea lucrarilor la blocurile din str. Tatra nr. 12 si Bdul. Nicolae Titulescu nr. 20, bl. P9 si suportarea din bugetul local a sumei de 353.490,81 lei, reprezentand contributia bugetului de stat la finantarea continuarii executarii  lucrarilor de interventie la aceste blocuri din cadrul Programului national multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

 • HCL 291 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 139/2012 (unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 292 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 134/2013 (alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2013 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, in vederea achizitionarii de produse alimentare si acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate)

 • HCL 293 - Hotarare privind alocarea sumei de 900.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca pentru executarea unor lucrari de constructie, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 294 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 565/2006 (asocierea in participatiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu o persoana juridica in vederea realizarii unei retele municipale de canalizari pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii)

 • HCL 295 - Hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nasaud nr. 10, ap. 4, in favoarea doamnei Parlamentar Aurelia Cristea

 • HCL 296 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 510/2012 (privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup II")

 • HCL 297 - Hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea nr. 511/2012 (privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup II")

 • HCL 298 - Hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor, a parkingului suprateran Fabricii

 • HCL 299 - Hotarare privind aprobarea Protocolului de parteneriat al municipiului Cluj-Napoca cu Federatia Share Cluj-Napoca

 • HCL 300 - Hotarare privind alocarea sumei de 40.000 de la bugetul local pe anul 2013 "Asociatei Cluj-Napoca - Capitala Culturala Europeana" pentru organizarea unui concurs de elaborare a unui standard vizual/design integrat de semnalizare a intrarilor in municipiu, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 301 - Hotarare privind conferirea titului de "Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca" doamnei Rada Flavia Mihalcea

 • HCL 302 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 • HCL 303 - Hotarare privind insusirea raportului de evaluare a podului din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Suceava nr. 32 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra podului

   

   

 • HCL 304 - Hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui numar de 24 de locuinte sociale, situate in imobilul din municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21

   

   

 • HCL 305 - Hotarare privind aprobarea dezlipirii unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, trecerea unui teren in suprafata de 298 m.p., din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca in domeniul privat al acestuia, aprobarea unui schimb de imobile si insusirea rapoartelor de evaluare a proprietatii imobiliare

   

   

 • HCL 306 - Hotarare privind Hotararii nr. 474/2008 (concesionarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali nr. 59), asa cum a fost modificata prin Hotararile nr. 68/2011 si 221/2011

   

   

 • HCL 307 - Hotarare privind dezmembrarea, concesionarea, prin incredintare directa si insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Ipatescu nr. 7, in suprafata de 26 m.p., in vederea extinderii si mansardarii locuintei

   

   

 • HCL 308 - Hotarare privind repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 215/2013

   

   

 • HCL 309 - Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

   

   

 • HCL 310 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a contractelor avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41, bl. M1, M2, M3, actualizarea si recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere, care au implinit varsta de 35 de ani

   

   

 • HCL 311 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ciresilor nr. 53, inscris in C.F. nr. 274608 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 274608 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 140317 Cluj-Napoca, nr. topo. Vechi 1027/1/6)

   

   

 • HCL 312 - Hotarare privind vanzarea locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Pavel Rosca nr. 3, ap. 2, in favoarea doamnei Preda Delia-Lucia

   

   

 • HCL 313 - Hotarare privind vanzarea a 31/686 parte din terenul cu destinatia de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Brasov nr. 36

   

   

 • HCL 314 - Hotarare privind vanzarea a 91/239 parte din terenul cu destinatia de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Ciurea nr. 8

   

   

 • HCL 315 - Hotarare privind vanzarea terenului cu destinatia de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 9

   

   

 • HCL 316 - Hotarare privind vanzarea unor locuinte din fondul locativ de stat

   

   

 • HCL 317 - Hotarare privind vanzarea suprafetei de 4,35 m.p., aferenta imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Baia Mare nr. 7-9, ap. 2, inscris in C.F. individuala nr. 130509 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 8836/1/II si 8837/1/II

   

   

 • HCL 318 - Hotarare privind Regulamentul de vanzare a terenurilor-curti apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, in favoarea proprietarilor de locuinte cumparate in conditiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, a mostenitorilor acestora sau cumparatorilor subsecventi

   

   

 • HCL 319 - Hotarare privind revocarea Hotararii nr. 24/2013 (atribuirea, prin inchiriere, a suprafetei de 24.63 m.p. din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Universitatii nr. 1, ap. 9, in favoarea Institutului Cultural Roman)

   

   

 • HCL 320 - Hotarare privind modificarea Contractului de inchiriere nr. 2588/2005, incheiat cu Uniunea Scriitorilor din Romania, avand ca obiect suprafata de 47,76 m.p. din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Universitatii nr. 1, ap. 9

   

   

 • HCL 321 - Hotarare privind demolarea unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 24

   

   

 • HCL 322 - Hotarare privind relocarea unor titulari ai contractelor avand ca obiect locuinte sociale

   

   

 • HCL 323 - Hotarare privind modul de solutionare a Cererii nr. 190466/20.06.2012, formulata de catre doamna Adriana Miron

   

   

 • HCL 324 - Hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Gradinitei Lizuca, a unui spatiu situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 66, parter

   

   

 • HCL 325 - Hotarare privind darea in folosinta gratuita, Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oasului nr. 298

   

   

 • HCL 326 - Hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unor imobile-hale agroalimentare, situate in municipiul Cluj-Napoca

   

   

 • HCL 327 - Hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B

   

   

 • HCL 328 - Hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a imobilului-teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Marinescu nr. 60

   

   

 • HCL 329 - Hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a imobilului-teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Marinescu nr. 60

   

   

 • HCL 330 - Hotarare privind punerea la dispozitia Comisiei locale de fond funciar Cluj-Napoca a unor terenuri in suprafata de 500 m.p., situate in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, in vederea executarii unor sentinte civile

   

   

 • HCL 331 - Hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Scolii „Constantin Brancusi” asupra Corpului A din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 91-93 si darea unei parti din imobil, in administare, Centrului Bugetar de Administrare Crese

   

   

 • HCL 332 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Bicaz – pentru parcelare, construire si reglementare circulatii

   

   

 • HCL 333 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Borhanci Sud – pentru construire

   

   

 • HCL 334 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Adjudului, pentru introducerea in intravilan, parcelare si construire

   

   

 • HCL 335 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Sesului nr. 23-27 si a Planului Urbanistic de Detaliu – construire imobil cu functiuni mixte, str. Sesului nr. 23

   

   

 • HCL 336 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Croitorilor si Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuinte, str. Croitorilor nr. 11

   

   

 • HCL 337 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere hala expo-vanzare si realizare supanta, str. Plevnei nr. 136

   

   

 • HCL 338 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificare solutie constructiva – stabilire distante de amplasare locuinta unifamiliala P+M, str. Capitan Grigore Ignat nr. 40 – pentru intrare in legalitate

   

   

 • HCL 339 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire doua case unifamiliale P+E, Colonia Sopor nr. 32E

   

   

 • HCL 340 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala P+E, str. Frunzisului nr. 25

   

   

 • HCL 341 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire doua imobile de locuinte colective cu cate sase apartamente, D+P+2E

   

   

 • HCL 342 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de birouri si servicii nepoluante P+E, str. Beiusului nr. 5A

   

   

 • HCL 343 - Hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca

   

   

 • HCL 344 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare str. Mioritei, in municipiul Cluj-Napoca”

   

   

 • HCL 345 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare str. Dacia, in municipiul Cluj-Napoca”

   

   

 • HCL 346 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare str. Caracal, in municipiul Cluj-Napoca”

   

   

 • HCL 347 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare str. Moldovei, in municipiul Cluj-Napoca”

   

   

 • HCL 348 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare str. Ilie Macelaru, in municipiul Cluj-Napoca”

   

   

 • HCL 349 - Hotarare privind aprobarea cuantumului premiilor care urmeaza sa fie acordate la concursul de solutii, finalizat prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru „Reabilitarea zonei Mihai Viteazul, din municipiul Cluj-Napoca”

   

   

 • HCL 350 - Hotarare privind aprobarea achizitiei de servicii juridice si desfasurarea unei proceduri de selectare a persoanelor fizice/juridice ce vor oferi asistenta/reprezentare/consultanta juridica in dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata, avand ca obiect proiectul „Cartierul Tineretului”

   

   

   

 • HCL 351 - Hotarare privind modificarea art. 8, 20, 23, 27, 33, 34, 36, 41, 42, 45, 47, 53, 54, 59, 69, 70, 71, 72 din Regulamentul de organizare si functionare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotararea nr. 61/2013

   

   

 • HCL 352 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 684/2005, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr.  753/2007

   

   

 • HCL 353 - Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

   

   

 • HCL 354 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.C. Tetarom S.A., din data de 18.07.2013

   

   

 • HCL 355 - Hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

   

   

 • HCL 356 - Hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea Serviciului Public pentru administrare obiective culturale si sportive, serviciu public de interes local din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

   

   

 • HCL 357 - Hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcarilor, serviciu aflat in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

   

   

 • HCL 358 - Hotarare privind aprobarea Programului multianual pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor situate in „Ansamblul Urban – Centru Istoric al orasului Cluj-Napoca”

   

   

 • HCL 359 - Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Casei de Cultura a Municipiului Cluj-Napoca

   

   

 • HCL 360 - Hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2013, pentru fiecare dintre cele 64 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 131/2013

   

   

 • HCL 361 - HOtarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale terenului cu nr. cadastral 255109, situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb

   

   

 • HCL 362 - Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Cluj-Napoca, Grup VII"

   

   

 • HCL 363 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Cluj-Napoca, Grup VII"

   

   

 • HCL 364 - Hotarare privind alocarea sumei 24.000 de lei (suma neta) de la bugetul local pe anul 2013, din care 8.000 de lei (suma neta) pentru premierea elevilor Bechet Ioana Alexandra, Popan Tabita-Alina si Oltean Andrei de la Colegiul National „Emil Racovita”, Has Adelina-Cristina de la Colegiul National Pedagogic „Gheorghe Lazar”, Bora Marilena-Georgiana de la Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Neag Iulia-Alexandra de la Liceul Teoretic „Gheorghe Sincai”, Mustea Oana-Madalina de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Mihai Mocean de la Liceul Teologic Adventist ,,Maranatha'' (cate 1.000 de lei fiecare - suma neta), pentru rezultatele deosebite obtinute la examenul de bacalaureat, sesiunea 2013 si 16.000 de lei (suma neta) pentru fondul de premiere al profesorilor care s-au ocupat de pregatirea elevilor (din care 6.000 de lei Colegiului National „Emil Racovita”, 2.000 de lei Colegiului National Pedagogic „Gheorghe Lazar”, 2.000 de lei Liceului Teoretic „Avram Iancu”, 2.000 de lei Liceului Teoretic „Gheorghe Sincai”, 2.000 de lei Liceului Teoretic „Lucian Blaga” si 2.000 de lei Liceului Teologic Adventist ,,Maranatha''), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

   

   

 • HCL 365 - Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Acces din strada Oasului la cartierul Lomb din Cluj-Napoca", municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj

   

   

 • HCL 366 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Acces din strada Oasului la cartierul Lomb din Cluj-Napoca", municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj

   

   

 • HCL 367 - Hotarare privind constatarea incetarii, inainte de expirararea duratei normale a mandatului, a calitatii de viceprimar a domnului Surubaru Gheorghe, ca urmare a demisiei

   

   

 • HCL 368 - Hotarare privind alegerea unui viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, urmare a vacantarii functiei

   

   

   

 • HCL 369 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, la data de 30.06.2013

   

   

   

 • HCL 370 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 267 din 4 iunie 2013 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, redeventelor, chiriilor si altor obligatii datorate bugetului local de catre persoanele juridice fara scop lucrativ, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca

   

   

   

 • HCL 371 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Fotbal Club Universitatea Cluj S.A., din data de 02.09.2013, ora 12, la sediul profesional al administratorului judiciar A&A Consultants IPURL, din Bucuresti, B-dul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5

   

   

   

 • HCL 372 - Hotarare privind insusirea documentatiilor cadastrale pentru actualizare date, dezmembrare, alipire si reapartamentare imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43

   

   

   

 • HCL 373 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de actualizare date pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 55-59

   

   

   

 • HCL 374 - Hotarare privind insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cosasilor nr. 1 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului

   

   

   

 • HCL 375- Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a Contractului nr. 2508/2004, incheiat cu Asociatia Romana de Prietenie cu Republica Populara Chineza

   

   

   

 • HCL 376 - Hotarare privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 407105/2012, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Mester nr. 10

   

   

   

 • HCL 377 - Hotarare privind prelungirea termenului de asociere in participatiune a contractului avand ca obiect imobilul-teren situat in municipiul Cluj-Napoca, Parcul Simion Barnutiu

   

   

   

 • HCL 378 - Hotarare privind acordul asocierii titularului Contractului de inchiriere nr. 1725/1999, Uniunea Studenteasca Maghiara din Cluj, cu Asociatia Clubul Speologilor Amatori Cluj, in vederea organizarii unor proiecte in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 21, ap. 1 si 2

   

   

   

 • HCL 379 - Hotarare privind prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 264033, din 08.11.2010, incheiat cu S.C. Tobirom S.R.L.

   

   

   

 • HCL 380 - Hotarare privind acordul incheierii unui contract de inchiriere intre Casa de Cultura a Studentilor Cluj si o persoana juridica, in vederea amplasarii unui automat de operatiuni bancare, avand ca obiect suprafata de 2 (doi) m.p. din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Lucian Blaga nr. 1-3

   

   

   

 • HCL 381 - Hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei constructiei – magazie de materiale, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72

   

   

   

 • HCL 382 - Hotarare privind extinderea locuintei de serviciu situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 65, ap. 28, cu suprafata de 22,63 m.p., aferenta ap. 33 din imobil

   

   

   

 • HCL 383 - Hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel f.n.

   

   

   

 • HCL 384 - Hotarare privind privind modificarea si completarea Hotararii nr. 296/2012 (dezmembrarea, concesionarea prin incredintare directa si insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Ipatescu nr. 8, in suprafata de 28 m.p., in vederea extinderii si mansardarii locuintei)

   

   

   

 • HCL 385 - Hotarare privind darea in administrare, Consiliului Judetean Cluj, a unui teren in suprafata de 182.080 m.p., situat in municipiul Cluj-Napoca, Pata Rat

   

   

   

 • HCL 386 - Hotarare privind darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a unui teren in suprafata de 220 m.p., situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Episcop Nicolae Ivan f.n.

   

   

   

 • HCL 387 - Hotarare privind reglementarea dreptului de administrare asupra unui imobil in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant preuniversitar

   

   

   

 • HCL 388 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea in cartea funciara a imobilului cu nr. topo 1116 Baciu, situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Calea Baciului

   

   

   

 • HCL 389 - Hotarare privind privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

   

   

   

 • HCL 390 - Hotarare privind insusirea documentelor aferente fazei 2 – Concept si zonificare functionala – din documentatia „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”

   

   

   

 • HCL 391 - Hotarare privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere constructie pentru mic atelier si construire garaj, str. Banatului nr. 1

   

   

   

 • HCL 392 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casa unifamiliala D+P+E, str. Victor Papilian nr. 30

   

   

   

 • HCL 393 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu de construire locuinta colectiva P+M, str. Nadasel nr. 66

   

   

   

 • HCL 394 - Hotarare privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuinte colective, S+P+2E, str. Mircea Eliade nr. 36A

   

   

   

 • HCL 395 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire ansamblu de locuinte, D+P+E+etaj retras, str. Sergiu Celibidache nr. 15

   

   

   

 • HCL 396 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil cu functiuni mixte: servicii si locuire – S+P+3E+1R, str. Al. Vaida Voievod f.n.

   

   

   

 • HCL 397 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu mansardare bloc si amenajare parcari aferente, str. Fabricii de Zahar nr. 73, bl. CZ2

   

   

   

 • HCL 398 - Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic Zonal Piata Avram Iancu Est (Piata Avram Iancu nr. 19)

   

   

   

 • HCL 399 - Hotarare privind aprobarea gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pentru 2 cadre didactice de la Liceul pentru Deficienti de Vedere

   

   

   

 • HCL 400 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire, aferenta procedurii de concesiune, pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Cluj-Napoca

   

   

   

 • HCL 401 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada VIILE NADASEL in municipiul Cluj-Napoca”

   

   

   

 • HCL 402 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada IULIU COROIANU in municipiul Cluj-Napoca”

   

   

   

 • HCL 403 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare CALEA SOMEEMI in municipiul Cluj-Napoca”

   

   

   

 • HCL 404 - Hotarare privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: „Amplasare module (containere), in zona Pata Rat, Cluj-Napoca”

   

   

   

 • HCL 405 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a co-finantarii aferente proiectului Servicii socio-educationale pentru incluziunea romilor („ROMEDIN”)

   

   

   

 • HCL 406 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a co-finantarii aferente proiectului „POLROM N-V” – THINK TANK SI RETEAUA CIVICA DE POLITICI PENTRU ROMI, IN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

   

   

   

 • HCL 407 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a co-finantarii aferente proiectului Implicare pentru dreptate sociala si respect („IDRES”)

   

   

   

 • HCL 408 - Hotarare privind constituirea Comisiei de selectie a candidatilor din consiliile de administratie ale Regiilor autonome aflate in coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

   

   

   

 • HCL 409 - Hotarare privind  actualizarea tarifelor practicate de catre R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru activitatea de intretinere a dispozitivului de semnalizare rutiera

   

   

   

 • HCL 410 - Hotarare privind darea in administrare, Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, a sistemului de alimentare cu energie termica a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Timisului si Blajului

   

   

   

 • HCL 411 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a contributiei parintilor/reprezentantilor legali, pentru copiii care frecventeaza cresele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Crese, in anul scolar 2013-2014

   

   

   

 • HCL 412 - Hotarare privind plata sumei de 6.778,11 lei, reprezentand cheltuieli de judecata si a sumei de 4.412,55 euro, echivalent in lei, la data platii, reprezentand valoarea fructelor, catre Banca Comerciala Intesa San Paolo Romania S.A.

   

   

   

 • HCL 413 - Hotarare privind plata sumei de 20.993 lei, reprezentand contravaloarea cheltuielilor de autorizare, intretinere, reparatii la centrale termice si a sumei de 2.007,32 lei, reprezentand cheltuieli de judecata catre Asociatia locatarilor Timisului, Blajului si Rodnei

   

   

   

 • HCL 414 - Hotarare privind plata sumei de 23.560 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre S.C. Optilens Prodserv S.R.L. 

   

   

   

 • HCL 415 - Hotarare privind plata sumei de 17.177,07 lei, reprezentand cheltuieli comune, penalitati de intarziere si a sumei de 2.732 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Asociatia de proprietari Aurel Suciu nr. 32

   

   

   

 • HCL 416 - Hotarare privind alocarea sumei de 18.000 lei, de la bugetul local pe anul 2013, Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca – Unitatea de Primire Urgente, pentru achizitie de carburant, in vederea functionarii Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

   

   

 • HCL 417 - Hotarare privind privind alocarea sumei de 25.500 lei, de la bugetul local pe anul 2013, pentru achizitia de ghiozdane, echipate cu un set minim de rechizite, pentru un numar de 510 copii defavorizati, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

   

   

 • HCL 418 - Hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1.000 de lei, din bugetul local pe anul 2013, pentru fiecare dintre cele 60 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 131/2013

   

   

 • HCL 419 - Hotarare privind procedura acordarii diplomei „Seniorul cetatii” si a premiului de 2.500 lei, de la bugetul local, cu ocazia celebrarii Zilei internationale a varstnicului, unui barbat si unei femei, desemnati ca cele mai varstnice persoane, in anul respectiv, in municipiul Cluj-Napoca

   

 • HCL 420 - Hotarare privind procedura acordarii diplomei „Seniorul cetatii” si a premiului de 2.500 lei, de la bugetul local, cu ocazia celebrarii Zilei internationale a varstnicului, unui barbat si unei femei, desemnati ca cele mai varstnice persoane, in anul respectiv, in municipiul Cluj-Napoca

   

   

 • HCL 421 - Hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campeni nr. 1

   

   

 • HCL 422 - Hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mogosoaia nr. 6

   

   

 • HCL 423 - Hotarare privind darea in administrare a unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 91-93, corp A, Gradinitei „Lumea Copiilor”

   

   

 • HCL 424 - Hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Curcubeului nr. 3,5,7 si str. Sighisoarei nr. 22

   

   

 • HCL 425 - Hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unui imobil-constructie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rovine nr. 3, in vederea demolarii acestuia

   

   

 • HCL 426 - Hotarare privind revocarea pozitiei 1 din Anexa la Hotararea nr. 389/2013 (aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.)

   

   

 • HCL 427 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 366/2012 (aprobarea formularelor de inscriere pe lista de prioritati la locuinte, in regim de inchiriere, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si a locului de depunere a dosarelor, precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti)

   

   

 • HCL 428 - Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

   

   

 • HCL 429 - Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Parohiei Ortodoxe „Sfintii Ioachim si Ana”, a imobilului-teren in suprafata de 774 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campul Painii f.n., identificat cu nr. topo 16092/1, in vederea construirii unui lacas de cult

   

   

 • HCL 430 - Hotarare privind vanzarea terenului cu destinatia de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Somesului nr. 20

   

   

 • HCL 431 - Hotarare privind insusirea documentatiei topo cadastrale de dezlipire si inscrierea in cartea funciara a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan f.n.

   

   

 • HCL 432 - Hotarare privind aprobare Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala D+P+E si garaj parter, str. Voievodul Gelu nr. 18

   

   

 • HCL 433 - Hotarare privind aprobare Planului Urbanistic de Detaliu Biserica Parohiala „Sfantul Gheorghe”, Aleea Slanic nr. 2

   

   

 • HCL 434 - Hotarare privind aprobare Planului Urbanistic de Detaliu construire cabana P+E, str. Nicolae Margineanu nr. 31C

   

   

 • HCL 435 - Hotarre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada CASTANILOR si alei adiacente in municipiul Cluj-Napoca

   

   

 •  HCL 436 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare alei adiacente la strada GHEORGHE DIMA nr. 1-13 in municipiul Cluj-Napoca

   

   

 •  HCL 437 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare alei adiacente la strada GHEORGHE DIMA nr. 25-41, in municipiul Cluj-Napoca

   

   

 • HCL 438 - Hotarare privind documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada ROMUL LADEA, in municipiul Cluj-Napoca

   

   

 •  HCL 439 - Hotarare privind documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada DONATH (tronson intre str. Taietura Turcului si intersectia de la Casa Radio), in municipiul Cluj-Napoca

   

   

 •  HCL 440 - Hotarare privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizarte Cluj-Napoca, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica din cadrul Universitatii „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca si Municipiul Cluj-Napoca

   

   

 • HCL 441 - Hotarare privind infiintarea „Centrului de gazduire temporara”, in structura Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public, in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

   

   

 •  HCL 442 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 134/2013 (alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2013 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, in vederea achizitionarii de produse alimentare si acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 292/2013

   

   

 •  HCL 443 - Hotarare privind alocarea sumei de 119.000 lei de la bugetul pe anul 2013 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public, in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru a organiza sarbatorirea Zilei Internationale a Varstnicului

 • HCL 444 - Hotarare privind insusirea protocolului de colaborare privind participarea la targul EXPO REAL MUNCHEN si alocarea sumei de 41.528 lei, din bugetul local pe anul 2013, pentru participarea municipalitatii clujene la targul EXPO REAL MUNCHEN, in orasul Munchen, Germania, in perioada 7-9 octombrie 2013

   

   

 •  HCL 445 - Hotarare privind plata sumei de 200 lei reprezentand cheltuieli de judecata si 15.216 lei debit, catre ASOCIATIA DE PROPRIETARI GRIGORE ALEXANDRESCU nr. 7

   

   

 •  HCL 446 - Hotarare privind plata sumei de 21.176,45 lei reprezentand despagubiri si dobanda legala, respectiv cheltuieli de judecata in cuantum de 6.994,40 lei, catre S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

   

   

 •  HCL 447 - Hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1000 de lei, din bugetul local pe anul 2013, pentru fiecare dintre cele 43 cupluri clujene  care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 131/2013

   

   

 • HCL 448 - Hotarare privind acordarea diplomei „Seniorul cetatii” si a doua premii in suma neta de 2.500 lei, din bugetul local pe anul 2013, domnului Moldovan Ioan si doamnei Todor Eszter, cei mai varstnici locuitori ai municipiului Cluj-Napoca, la data de 01.09.2013

   

   

 •  HCL 449 - Hotarare privind alocarea sumei de 46.000 de lei d ela bugetul local pe anul 2013 Fundatiei Alt-Art pentru proiectul "Art Cooperation Transmission Democ(k)racy", cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

   

 • HCL 450 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 135/2013 (aprobarea tarifelor pentru transportul urban de calatori practicate de catre R.A.T.U.C. Cluj-Napoca)

   

   

 • HCL 451 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 265/2013

   

   

 • HCL 452 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 266/2013

 • HCL 453 - Hotarare privind modificarrea Anexei la Hotararea nr. 267/2013, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 370/2013

 • HCL 454 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 • HCL 455 - HOtarare privind alocarea sumei de 733.869,20 lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru efectuarea de reparatii si achizitionarea de aparatura medicala la unele spitale clujene si pentru plata unor arierate ale Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal pe anul 2012, cu sprijinul Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 456 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.C. TETAROM S.A., din data de 14.10.2013

 • HCL 457 - Hotarare privind aprobarea noilor denumiri propuse pentru cresele din cadrul Centrului Bugetar de Administrare Crese

 • HCL 458 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare si apartamentare pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 1

 • HCL 459 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire si inscriere in cartea funciara a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 61 si atribuire in proprietate, conform Sentintei civile nr. 8375/2012

 • HCL 460 - Hotarare privind rectificarea suprafetei, dezmembrarea, concesionarea, prin incredintare directa si insusirea documentatiei tehnice pentru rectificare suprafata, dezmembrare si inscriere teren concesionat, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fierului nr. 31, in suprafata de 28 mp

 • HCL 461 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 268/2013 (insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire si inscriere a unui drept de trecere asupra unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dambovitei)

 • HCL 462 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 308/2013 (repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 215/2013)

 • HCL 463 - Hotarare privind darea in folosinta gratuita, Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 57, ap. 10

 • HCL 464 - Hotarare privind darea in administrare Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice a Judetului Cluj, a unor spatii situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 1

 • HCL 465 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune/asociere a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta

 • HCL 466 - Hotarare privind acordul asocierii titularului Contractului de inchiriere nr. 2041/2000, Fundatia „Sigismund Toduta”, cu Academia de Muzica „Gheorghe Dima”, in vederea organizarii unor proiecte ale Scolii Doctorale din cadrul Academiei de Muzica „Gheorghe Dima”, in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Sigismund Toduta nr. 13, ap. 3

 • HCL 467 - Hotarare privind incheierea contractului de vanzare-cumparare, avand ca obiect spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 8, ap. 6, cu doamna Chisu Aurelia

 • HCL 468 - Hotarare privind aprobare Planului Urbanistic de Detaliu construire complex de agrement in baza sportiva „Cartodrom”, str. Alexandru Vaida Voievod

 • HCL 469 - Hotarare privind 

 • HCL 470 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu amenajare parcari aferente mansardarii blocului, str. Anina nr. 11, bl. AA7

 • HCL 471 - Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala Sp+P+E, str. Veseliei nr. 74

 • HCL 472 -Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala, D+P+E, str. Borhanciului (zona str. Theodor Pallady)

 • HCL 473 - Hotarare privind aprobare Planului Urbanistic de Detaliu construire parking suprateran, str. Pastorului nr. 67-69

 • HCL 474 - HOtarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. ARANY JANOS, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 475 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. CISMIGIU, in municipiul Cluj-Napoca”

   

 • HCL 476 - Hotarare privind documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. NUFERILOR, in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 477 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. GEORGE STEPENSHON si alee adiacenta strazii Oasului in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 478 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Construire Cresa Oz, str. Episcop Nicolae Ivan fn.”

 • HCL 479 - Hotarare privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Asociatia Metropolitana de Transport Public Cluj” pentru indeplinirea unor atributii, drepturi si obligatii ale U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca cu privire la serviciul de transport public local de persoane, prin curse regulate si curse regulate speciale

 • HCL 480 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 85/2012 (aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Refacerea infrastructurii Orasului Comoara, modernizare cai de acces spre centrul istoric”)

 • HCL 481 - Hotarare privind modificarea art. 2 al Hotararii nr. 86/2012 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Refacerea infrastructurii Orasului Comoara, modernizare cai de acces spre centrul istoric”)

 • HCL 482 -Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup VIII&rdquo

 • HCL 483 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup VIII”

 • HCL 484 - Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Faget, din Municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 485 - Hotarare privind privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizare strada Faget din municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 486 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 313/2009, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 388/2009 (aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, in vederea imbunatatirii calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala”)

 • HCL 487 - Hotarare privind modificarea art. 2 al Hotararii nr. 314/2009, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 389/2009 (modernizarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, in vederea imbunatatirii calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala)

 • HCL 488 - Hotarare privind aprobarea liniilor prioritare de subventionare de la bugetul local in anul 2014 pentru asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, precum si categoriile de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul local, in baza prevederilor Legii nr. 34/1998

 • HCL 489 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 433/2010, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 491/2010, 285/2011 si 328/2012 (aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 300.000.000 lei pe termen lung, pentru asigurarea surselor de finantare pentru programul de realizare a investitiilor in municipiul Cluj-Napoca)

 • HCL 490 - Hotarare privind majorarea alocatiei zilnice de hrana pentru copiii beneficiari ai Centrului de zi „Tara Minunilor”, de la 6,00 lei la 9,00 lei/zi/persoana, inclusiv TVA

 • HCL 491 - Hotarare privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul pe anul 2013 al  Directiei de Asistenta Sociala si Medicala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sarbatorirea Zilei Internationale a Persoanelor cu Dizabilitati

 • HCL 492 - Hotarare privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat aferente semestrului I al anului scolar 2013-2014

 • HCL 493 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 254/2013 (alocarea sumei de 2.700.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru efectuarea de reparatii, constructii, achizitionarea de aparatura medicala la spitalele clujene si pentru servicii de medicina dentara ale Universitatii de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

   

 • HCL 494 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei Centrului Bugetar de Administrare Crese pentruanul scolar 2013 - 2014

 • HCL 495 - Hotarare privind avizarea schimbarii denumirii Aeroportului Cluj-Napoca in Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj-Napoca

 •  HCL 496 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, la data de 30.09.2013.  

 • HCL 497 - Hotarare privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Federatia Share Cluj-Napoca, in vederea realizarii in comun a proiectului: „Cluj-Napoca – Capitala Europeana a Tineretului in anul 2015”.

 • HCL 498 -  Hotarare privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu S.C. BAILE SOMESENI GROUP, in vederea dezvoltarii Proiectului „Baile Someseni”.

 • HCL 499 - Hotarare privind aprobarea reorganizarii Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca (R.A.T.U.C.) prin transformarea acesteia in societate pe actiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ S.A.

 • HCL 500 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru  de inchiriere a spatiilor disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativa a municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 501 - Hotarare privind aderarea comunei Feleacu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Asociatia Metropolitana de Transport Public Cluj”.

 • HCL 502 - Hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 308/2013 (aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 215/2013), modificata prin Hotararea nr. 462/2013.

 • HCL 503 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 380/2013 (acordul incheierii unui contract de inchiriere intre Casa de Cultura a Studentilor Cluj si o persoana juridica, in vederea amplasarii unui automat de operatiuni bancare, avand ca obiect suprafata de 2 (doi) m.p. din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Lucian Blaga nr. 1-3).

 • HCL 504 - Hotarare privind modificarea statutului locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66, ap. 3.

 • HCL 505 - Hotarare privind vanzarea locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, str. General Traian Mosoiu nr. 16, ap. 12, catre Galfi Iosif. 

 • HCL 506 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Mihai Viteazu nr. 31, ap. 4.

 • HCL 507 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Tarnavelor nr. 8.

 • HCL 508 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea in cartea funciara a modificarii suprafetei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Inocentiu Micu Klein nr. 18. 

 • HCL 509 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea in cartea funciara a unui garaj situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima nr. 41.

 • HCL 510 - Hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de radiere apartament si actualizare date unitati individuale pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Aurorei nr. 8.

 • HCL 511 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dambovitei nr. 87, ap. 71.

 • HCL 512 - Hotarare privind insusirea raportului de evaluare a podului imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rasaritului nr. 50 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra podului.

 • HCL 513 - Hotarare privind insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Stephenson nr. 11 si aprobarea sistarii, fara sulta, a starii de indiviziune asupra podului.

 • HCL 514 - Hotarare privind darea in folosinta gratuita, Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18.

 • HCL 515 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, situate in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16. 

 • HCL 516 - Hotarare privind trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca in domeniul public al acestuia si darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 238.

 • HCL 517 - Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 65-103, din proprietatea Statului Roman si administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare Cluj-Napoca, in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 518 - Hotarare privind vanzarea unor locuinte din fondul locativ de stat.

 • HCL 519 - Hotarare privind aprobare P.U.D. construire locuinta unifamiliala D+P+E, str. Constantin Nottara nr. 37D; beneficiar: Tintelecan Cristian.

 • HCL 520 - Hotarare privind aprobare P.U.D. realizare constructie pentru magazin, Calea Baciului, nr. 81-83; beneficiara: S.C. CINA CARMANGERIE S.R.L.

 • HCL 521 - Hotarare privind aprobare P.U.D. extindere casa de locuit P+M, str. Sputnik nr. 1; beneficiar: Brisan Cristian Laurian.

 • HCL 522 - Hotarare privind aprobare P.U.D. construire doua locuinte unifamiliale, str. Romul Ladea nr. 127; beneficiar: Pop Vasile.

 • HCL 523 - Hotarare privind aprobare P.U.D. construire casa unifamiliala, str. Fagului nr. 30; beneficiara: Tosea Elisabeta.

 • HCL 524 - Hotarare privind aprobare P.U.D. doua imobile de locuinte colective S+P+2E, str. Fagului nr. 57; beneficiar: Zanc Ariton.

 • HCL 525 - Hotarare privind aprobare P.U.D. construire locuinta unifamiliala, D+P+E  si piscina acoperita, str. Eugen Ionesco fn.; beneficiar: Pintea Ovidiu.

 • HCL 526 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Reabilitarea imobilului afectat de incendiu, str. Scortarilor nr. 6, din municipiul Cluj-Napoca”.

 • HCL 527 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Ansamblul Centrul Cultural Transilvania – cladirea salii de concerte, sediul Filarmonicii Transilvania, Piata Transilvania, anexe tehnice si parcaje subterane”.

 • HCL 528 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Extindere centru de ecarisaj”.

 • HCL 529 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Construire complex de agrement in baza sportiva din cartierul Gheorgheni”.

 • HCL 530 - Hotarare privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare cu Centrul National „Romania Digitala”.

  HCL 531 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 433/2010, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 491/2010, 285/2011, 328/2012 si 489/2013 (aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 300.000.000 lei pe termen lung, pentru asigurarea surselor de finantare pentru programul de realizare a investitiilor in municipiul Cluj-Napoca).

 • HCL 532 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 400/2013 (aprobarea documentatiei de atribuire, aferenta procedurii de concesiune, pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Cluj-Napoca).

 • HCL 533 - Hotarare privind aprobarea noii denumiri propuse pentru cresa de pe str. Baita    nr. 1.

 • HCL 534 - Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotararii nr. 58/2013, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 184/2013 (aprobarea retelei scolare de pe raza municipiului Cluj-Napoca a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particulare, cu structurile aferente, pentru anul 2013-2014). 

 • HCL 535 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 333/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 408/2012 si 27/2013 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in scolile de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca).

 • HCL 536 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 406/2012 si 30/2013 (repartizarea si numirea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • HCL 537 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 407/2012 si 29/2013 (repartizarea si numirea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • HCL 538 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 334/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 409/2012 si 28/2013 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din gradinitele de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca).

 • HCL 539 - Hotarare privind  acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2013, pentru fiecare dintre cele 83 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 131/2013.

 • HCL 540 - Hotarare privind alocarea sumei de 20.500 lei de la bugetul pe anul 2013 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in vederea achizitionarii de produse alimentare (dulciuri) si acordarea acestora cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou 2014.

 • HCL 541- Hotarare privind aprobarea Programului „Scoala dupa scoala” al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, program pilot pentru Scoala „Traian Darjan” din municipiul Cluj-Napoca.

 • HCL 542 - Hotarare privind alocarea sumei de 59.700 lei de la bugetul local pe anul 2013 Sindicatului „Civitas”, pentru achizitionarea de cadouri pentru copiii salariatilor Primariei municipiului Cluj-Napoca si ai salariatilor serviciilor publice infiintate  in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 543 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la S.C.S. FOTBAL CLUB CFR 1907 S.A. din data de 10.12.2013, ora 10, la sediul din municipiul Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia nr. 23, Judetul Cluj. 

 • HCL 544 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil mixt: spatii comerciale si locuinte S+P+2E+4 etaje retrase, Calea Turzii nr. 187

 • HCL 545 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala, str. Macesului nr. 51

 • HCL 546 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuinte colective S+P+2E, str. Panait Istrati nr. 7A

 • HCL 547 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Eta Boeriu - pentru construire locuinte 

 • HCL 548 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil pentru sediu firma, P+E+R, str. Septimiu Albini nr. 115

 • HCL 549 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ S.A. din data de 12.12.2013, ora 14,00 si a Adunarii Generale Extraordinare din data de 12.12.2013, ora 15,00 la sediul profesional al administratorului judiciar A&A CONSULTANTS IPURL, din Bucuresti, B-dul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5

 • HCL 550 - Hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale incepand  cu anul 2014

 • HCL 551 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2013, pe  capitole, subcapitole,titluri si alineate

   

 • HCL 552 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.11.2013

   

 • HCL 553 - Hotarare privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ale Regiei Autonome de 

  Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca si Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

   

 • HCL 554 - Hotarare privind lista de prioritati pe anul 2013 a persoanelor juridice constituite in temeiul Ordonantei 

  nr.26/2000, actualizata, pentru atribuirea unui spatiu pentru sediu

   

 • HCL 555 - Hotarare privind aprobarea listei provizorii de prioritati pentru anul 2014, in vederea repartizarii, prin 

  inchirere, a locuitelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestatiilor si a 

  componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor

   

 • HCL 556 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala S+P+E, strada Macesului nr. 64A

   

 • HCL 557 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil cu functiuni mixte S+P+2E, 

  strada Septimiu Albini nr. 19-21

   

 • HCL 558 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala P+E, strada Liviu Rusu nr. 25C

   

 • HCL 559 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu constuire trei locuinte unifamiliale D+P+E(M), 

  strada Voievodul Gelu nr. 22-24

   

 • HCL 560 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala, D+P+E, zona 

  str. Nicolae Corches f.n.

   

 • HCL 561 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 41/2012, art. 1 alin. 3 (aprobarea avizelor Comisiei tehnice de 

  amenajare a teritoriului si urbanism)

   

 • HCL 562 - Hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea aparatului de specialitate al 

  primarului municipiului Cluj-Napoca

   

 • HCL 563 - Hotarare privind restituirea sumei de 290.687.04 lei catre SC FRIZERIA 3+3 SRL, ca urmare a constatarii nulitatii absolute a Contratcului de vanzare-cumparare nr. 34/11.05.2005

   

 • HCL 564 - Hotarare privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 Asociatiei pentru 

  Adevarul Revolutiei din Judetul Cluj in vederea Comemorarii a 24 de ani de la Revolutia din decembrie 1989, cu 

  sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

   

 • HCL 565 - Hotarare privind plata sumei de 2.650.600,45 lei, reprezentand comision bancar, penalitati de intarziere, 

  profit nerealizat, prejudiciu si dobanda legale, catre J.V. CONSORZIO GARBOLI CONICOS SPA - TIRRENA SCAVI SPA ROMANIA - SUCURSALA CLUJ SA

 • HCL 566 - Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Anca Angela Muresan, din partea U.S.L. si validarea mandatului de consilier local supleant al domnului Ioan Bildea, din partea 

 • HCL 567 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 • HCL 568 - Hotarare privind aprobarea taxei speciale de transport public local

 • HCL 569 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 135/2013 (aprobarea tarifelor pentru transportul urban de calatori practicate de catre Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 450/2013

 • HCL 570 - Hotarare privind desemnarea unor consilieri locali, membri si supleanti in Comisia de vanzare a spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical preucm si in Comisia de contestatie

 • HCL 571 - Hotarare privind completarea si modificarea Anexei la Hotararea nr. 318/2013 (Regulamentul de vanzare a terenurilor curti apartinand domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca, in favoarea proprietarilor de locuinte cumparate in conditiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, a mostenitorilor acestora sau cumparatorilor subsecventi)

 • HCL 572 - Hotarare privind modificarea art. 1 al Hotararii nr. 322/2013 (relocarea unor titulari ai contractelor avand ca obiect locuinte sociale)

 • HCL 573 - Hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 308/2013 (aprobarea listei de repartizare in vederea atribuirii prin inchirere a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate in lista de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 215/2013), modificata si completata prin Hotararile nr. 462/2013 si 502/2013

 • HCL 574 - Hotarare privind darea in folosinta gratuita, Cantinei de ajutor social si pensiune, a imobilului cu suprafata utila de 492,30 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Avram Iancu nr. 5, ap. 32

 • HCL 575 - Hotarare privind aprobarea fondului locuintelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 576 - Hotarare privind vanzarea unor locuinte din fondul locativ de stat

 • HCL 577 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere

 • HCL 578 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune/asociere a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta/terenuri

 • HCL 579 - Hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1 si 3

 • HCL 580 - Hotarare privind aprobarea fondului locuintelor de serviciu al Municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 581 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 32, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 2C, bl. A1C, inscris in C.F. nr. 252406-C1-U27 Cluj-Napoca (provenita din conversia pe hartie a C.F. nr. 119834 Cluj), sub nr. topo. 21523/3/XXXII

 • HCL 582 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 816/1.200 parte din terenul in suprafata de 1.200 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Septimiu Albini nr. 10, inscris in C.F. nr. 127884 Cluj-Napoca), sub nr. cad. 282629

 • HCL 583 - Hotarare privind insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Liviu Rebreanu nr. 15, ap. 28 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului

 • HCL 584 - Hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gruia nr. 51

 • HCL 585 - Hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 431/2013 si insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 300634, situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Episcop Nicolae Ivan f.n.

 • HCL 586 - Hotarare privind Regulamentul de vanzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere in participatiune, apartinand domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca, in favoarea titularilor acestora si constituirea Comisiei de vanzare

 • HCL 587 - Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Al Vaida Voievod nr. 80

 • HCL 588- Hotarare privind  darea in administrare, Gradinitei Aschiuta, a unui spatiu situat in muncipiul Cluj-Napoca, str. Niajului nr. 9

 • HCL 589 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 424/2013 (insusirea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, strada Curcubeului nr. 3, 5, 7 si Sighisoarei nr. 22)

 • HCL 590 - Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri ANL

 • HCL 591 - Hotarare privind preluarea unui imobil in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 592 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Gradinarilor nr. 1

 • HCL 593 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire ansamblu de patru cladiri de locuinte colective P+2E, str. Colinei nr. 28

 • HCL 594 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta familiala, D+P, str. Nicolae Tonitza nr. 40

 • HCL 595 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire spatii comerciale, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 140E

 • HCL 596 - Hotarare privind aprobarea actualizarii tarifelor privind activitatea de salubrizare menajera pentru SC ROSAL GRUP SA si COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER-VERES SA

 • HCL 597 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 712/2007, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 148/2008, 255/2009 si 29/2010 si incetata partial valabilitatea prin Hotararea nr. 109/2010 (reglementarea taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 598 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: Construire pasaj pietonal subteran de legatura intre pasajele existente, in fata garii din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 599 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: "Modernizare, consolidare cladire str. Memorandumului nr. 22, Municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 600 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 747/2006 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare si deszapezire pentru SC ROSAL GRUP SA si SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 496/2012

 • HCL 601 - Hotarare privind aprobarea achizitiei de servicii juridice si desfasurarea unei proceduri de selectare a persoanelor fizice/juridice ce vor oferi asistenta/reprezentare/consultanta juridica in dosarul/dosarele vizand parking-ul subteran din Piata Mihai Viteazu

 • HCL 602 - Hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Cluj-Napoca, in calitate de membru fondator, la constituirea Fundatiei CLUJ INNOVATION CITY, aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Fundatiei CLUJ INNOVATION CITY

 • HCL 603 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005

 • HCL 604 - Hotarare de aprobare a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

 • HCL 605 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de finantare nerambursabila din fonduri publice a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, a Cererii de finantare (tip) si a Contractului de finantare (tip)

 • HCL 606 - Hotarare de aprobare a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentur unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca