Consiliul local » 2012 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 17.08.2018Curs valutar : € = 4.6586 , $ = 4.0976


Consiliul local » 2012

 • HCL 1 - Hotarare privind admiterea plangerii prealabile formulata de catre Asociatia de Proprietari Govora nr. 16A, Cluj-Napoca si Fundatia Parinti Clujeni si revocarea Hotararii nr. 405/2011 (asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu SC RDK CREMATION SRL in vederea amenajarii unui crematoriu uman in incinta Cimitirului Manastur).

 • HCL 2 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta cu doua apartamente D+P+E, str. Cetinei nr. 14-16.

 • HCL 3 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinte cu doua apartamente Dp+P+E, str. Macesului nr. 28A.

 • HCL 4 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. casa familiala D+P+E, str. Vantului nr. 30.

 • HCL 5 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+E, str. Ion Mihalache nr. 10.

 • HCL 6 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. trei locuinte unifamiliale S+P+E si S+P, str. Trifoiului nr. 25D, 25E si 25F.

 • HCL 7 - Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • HCL 8 - Hotarare privind aprobarea datei si locului de depunere a dosarelor pentru inscrierea pe lista de prioritati la locuinte, in regim de inchiriere, construite din fonduri A.N.L., precum si stabilirea modului de comunicare a acestor informatii catre solicitanti.

 • HCL 9 - Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare, in vederea atribuirii contractului de lucrari (proiectare+executie), la obiectivul de investitii „Parking suprateran, cu amplasament pe str. Mehedinti-Aleea Negoiu, din municipiul Cluj-Napoca.

 • HCL 10 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire si inscriere in cartea funciara, pentru terenul identificat prin nr. topo. 23.701, 23.702, 23.703, 23.704, 23.705, situat in municipiul Cluj-Napoca si darea in administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcarilor, a terenului aferent parkingului suprateran, situat pe str. Fabricii nr. 4.

 • HCL 11 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire, alipire si inscriere in cartea funciara, pentru terenurile identificate prin nr. topo. 23.136, 23.137, situate in municipiul Cluj-Napoca si darea in administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcarilor, a terenului aferent parkingului suprateran.

 • HCL 12 - Hotarare privind darea in administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcarilor, a unor terenuri pe care sunt amplasate parkinguri  supraterane.

 • HCL 13 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire, alipire si inscriere in cartea funciara a terenurilor identificate cu nr. topo. 11.741 si 11.740, situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Portile de Fier nr. 52 si darea in folosinta gratuita, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului, a terenului in suprafata de 918 m.p.

 • HCL 14 - Hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Balcescu nr. 23.

 • HCL 15 - Hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea nr. 120/2010 (aprobarea Regulamentului de comert stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararile nr. 354/2010 si 27/2011.

 • HCL 16 - Hotarare privind modificare Hotararii nr. 57/1997 (asociere Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Shell Romania S.R.L.), asa cum a fost modificata si completata prin Hotararile nr. 72/1997, nr. 112/1997, nr. 424/1998, nr. 415/2003 si nr. 416/2003 si insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea terenului si constructiilor in cartea funciara, situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali f.n.

 • HCL 17 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 117 blocuri de locuinte-condominii.

 • HCL 18 - Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie publica, „cerere de oferte”, in vederea achizitionarii lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Retea de statii self-service de biciclete, piste si trasee pentru biciclisti”.

 • HCL 19 - Hotarare privind modificarea Art. I al Hotararii nr. 31/2011.

 • HCL 20 - Hotararea privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local, pentru persoanele majore, apte de munca, beneficiare a prevederilor Legii nr. 416/2001, modificata si completata prin Legea nr. 276/2010 privind venitul minim garantat.

 • HCL 21 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 565/2006 (asocierea in participatiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu o persoana juridica in vederea realizarii unei retele municipale de canalizatii pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii).

 • HCL 22 - Hotarare privind aprobarea modificarii anexei 7 la Hotararea nr. 446/2011 (aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate).

 • HCL 23 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. trei locuinte unifamiliale D+P+E –S+P+M, str. Fagetului nr. 10A, 10B si 10C; beneficiari: Mates Ioan, Berciu Cristina si Pop Vasile.

 • HCL 24 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala D+P, str. Campului nr. 315; beneficiar: Pop Radu.

 • HCL 25 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. imobil cu functiuni mixte S+P+Me+4E, str. Paris nr. 19-21; beneficiar: Benche Narcis.

 • HCL 26 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta cu doua apartamente P+E+M, str. Ariesului nr. 73; beneficiar: Dobos Horia.

 • HCL 27 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala P+E, str. Iuliu Merca nr. 18; beneficiar: Florea Adrian Alin.

 • HCL 28 - Hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D. construire doua imobile de locuinte colective si servicii S+D+P+9E+R, str. Alverna; beneficiara: S.C. PLASTTECHNIK S.R.L.

 • HCL 29 - Hotarare privind aprobarea P.U.Z si P.U.D. str. Dimitrie Gusti, latura nordica – corelare si actualizare reglementari urbanistice; beneficiari: Adam Radu si Manole Tudor.

 • HCL 30 - Hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Fabricii – str. Sobarilor; beneficiara: S.C. SPUT S.A.

 • HCL 31 - Hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Cheile Baciului – str.Triajului; beneficiara: S.C. EXING CONSTRUCT S.R.L.

 • HCL 32 - Hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Clinicilor nr. 4 si P.U.D.depozit de carte la Biblioteca Centrala Universitara „Lucian Blaga”.

 • HCL 33 - Hotarare privind respingere P.U.Z. „reactualizare P.U.Z. – Buna ziua nord”.

 • HCL 34 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. modificare solutie constructiva – stabilire distante de amplasare pentru casa de vacanta P+M, str. Ferigii f.n. (pentru intrare in legalitate); beneficiar: Gherman Sabin.

 • HCL 35 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. stabilire distante de amplasare pentru locuinta unifamiliala S+P+M si corp anexa parter, str. Madach Imre nr. 23 (pentru intrare in legalitate); beneficiar: Paglisan Calin.

 • HCL 36 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala P+E, str. Traian Mosoiu nr. 39 (pentru intrare in legalitate); beneficiar: Popa Serban.

 • HCL 37 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. stabilire distante de amplasare pentru locuinta unifamiliala P+E, str. Rene Descartes nr. 44 (pentru intrare in legalitate);beneficiar: Ghior Lidia.

 • HCL 38 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. modificare solutie constructiva-stabilire distante de amplasare la locuinta D+P+E+M, str. Sighisoarei nr. 37 (pentru intrare in legalitate); beneficiara: Zangari Irma.

 • HCL 39 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. stabilire distante de amplasare pentru locuinta unifamiliala D+P, str. Johannes Guttemberg nr. 5 (pentru intrare in legalitate); beneficiar: Oros Eugen.

 • HCL 40 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. stabilire distante de amplasare pentru trei cladiri de locuinte, str. Theodor Pallady (pentru intrare in legalitate); beneficiar: Ciobotarenco Stefan.

 • HCL 41 - Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • HCL 42 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 647/1999 (concesionarea terenului situat in str. Ariesului nr. 101).

 • HCL 43 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 12 (fosta Ciresilor nr. 53), inscris in CF nr. 274770 Cluj-Napoca, cu nr. topo 1027/1/7 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 140318 Cluj-Napoca).

 • HCL 44 - Hotarare privind transcrierea Contractului de inchiriere nr. 42.468/2011 de pe Asociatia Culturala Transilvania Fashion pe Asociatia Culturala Pro Transilvania.

 • HCL 45 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 532/2009.

 • HCL 46 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere.

 • HCL 47 - Hotarare privind pelungirea termenului de locatiune/asociere/comodat a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.

 • HCL 48 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 267/2011(concesionarea, prin incredintare directa si insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Garbau nr. 11, in suprafata de 13 mp.).

 • HCL 49 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 469/2011 (insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Oasului” si actualizarea pozitiei nr. 1699 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).

 • HCL 50 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 482/2011 (insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Calea Baciului” si actualizarea pozitiei nr. 1301 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).

 • HCL 51 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 465/2011 (insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Ion Luca Caragiale” si actualizarea pozitiei nr. 1561 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).

 • HCL 52 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 468/2011 (insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Primaverii” si actualizarea pozitiei nr. 1628 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).

 • HCL 53 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 466/2011 (insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Emil Isac” si actualizarea pozitiei nr. 1427 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).

 • HCL 54 - Hotarare privind revocarea Hotararii nr. 394/2010 (darea in administrare, Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18/a, pe perioada desfasurarii activitatii).

 • HCL 55 - Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a unor spatii cu alta destinatie, Cluj-Napoca.

 • HCL 56 - Hotărâre privind aprobarea P.U.D. stabilire distanţe de amplasare pentru două locuinţe unifamiliale cuplate D+P+E, str. Antonio Gaudi nr. 26B (pentru intrare în legalitate); beneficiari: Ţibre Sebastian şi Ţibre Aurel.  

 • HCL 57 - Hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2012, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate. 

 • HCL 58 - Hotărâre privind acordarea unei diplome şi a unui premiu în sumă de 2000 lei, de la bugetul local, pe anul 2012, persoanelor care au îndeplinit vârsta de 100 de ani şi au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca. 

 • HCL 59 - Hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” şi a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2012, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. 

 • HCL 60 - Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centru TEAM (tehnologie, evoluţie, antreprenoriat, microîntreprindere) – Zona Metropolitană Cluj – de sprijinire a afacerilor”. 

 • HCL 61 - Hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Centru TEAM (tehnologie, evoluţie, antreprenoriat, microîntreprindere) – Zona Metropolitană Cluj – de sprijinire a afacerilor”. 

 • HCL 62 - Hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din taxa specială de apă în anul 2012. 

 • HCL 63 - Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar. 

 • HCL 64 - Hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii nr. 144/2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 439/2009 şi Hotărârea nr. 406/2011 (repartizarea consilierilor locali în consiliile de administraţie ale grădiniţelor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). 

 • HCL 65 - Hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii nr. 145/2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 438/2009 şi Hotărârea nr. 407/2011 (repartizarea consilierilor locali în consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). 

 • HCL 66 - Hotărâre privind alocare sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Palatului Copiilor pentru organizarea Festivalului Naţional „Serbările Zăpezii”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.  

 • HCL 67 - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, Regiei Autonome A Domeniului Public Cluj-Napoca şi Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • HCL 68 - Hotărâre privind alocarea sumei de 2.175.000 de lei de la bugetul local pentru anul 2012 pentru efectuarea de reparaţii, construcţii, achiziţionarea de aparatură medicală la spitalele clujene şi pentru servicii de medicină dentară ale Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
   

 • HCL 69 - Hotărâre privind alocarea sumei de 3.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, respectând contractul de finanţare aprobat prin Hotărârea nr. 485/2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 70 - Hotărâre privind alocarea sumei de 1.600.000 de lei pe anul 2012 cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, în vederea continuării lucrărilor de construcţie şi renovare, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 71 - Hotărâre privind alocarea sumei de 1.000.000 de lei Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului pentru construcţia Bisericii Ortodoxe "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din cartierul Mănăştur şi a sumei de 1.000.000 de lei Episcopiei Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, pentru construcţia Complexului Bisericii Greco-Catolice din Piaţa Cipariu, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 72 - Hotărâre privind alocarea sumei de 5.500.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 Regiei Autonome de Transport Local Călători Cluj-napoca, din care 5.262.075 de lei în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor posesori ai unuia dintre cele patru carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student şi OMNIPASS, în perioada ianuarie-decembrie a.c., 41.466 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru transportul elevilor de la Colonia Sopor la şcolile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor), 127.662 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru transportul elevilor din Pata Rât la şcolile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor) şi 68.817 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru transportul elevilor din Valea Fânaţelor la şcolile şi grădiniţele din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 73 - Hotărâre privind acordarea "diplomei de aur" şi a unui premiu în sumă netă de câte 1000 de lei, din bugetul local pe anul 2012, celor 72 de cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 59/2012

 • HCL 74 - Hotărâre privind suportarea din bugetul local a sumei de 1.189.150,93 în cadrul Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe

 • HCL 75 - Hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012, pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilelor Municipiului, Zilei Naţionale a României şi Revelionului 2013, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 76 - Hotărâre privind alocarea sumei de 6000 de lei Asociaţiei culturale Pro Transilvania pentru organizarea "Balului Operei", cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 77 - Hotărâre privind alocarea sumei de 1.150.000 lei din bugetul pe anul 2012 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală pentru acordarea de subvenţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998

 • HCL 78 - Hotărâre privind aprobarea termenului-limită pentru depunerea documentaţiei de solicitare a subvenţiilor conform Legii nr. 34/1998

 • HCL 79 - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 328/2011 (aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Clujean şi aprobarea actului constitutiv şi statutului) şi aprobarea cotizaţiei pentru anul 2012 a Municipiului Cluj-Napoca la susţinerea activităţilor asociaţiei

 • HCL 80 - Hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat aferentă semstrului II al anului şcolar 2011-2012

 • HCL 81 - Hotărâre privind aprobarea programului de transport şi a traseelor pentru cele două microbuze special adaptate pentru transportul persoanelor cu handicap

 • HCL 82 - Hotărâre privind plata sumei de 13.426, 60 lei, reprezentând daune morale, cheltuieli de judecată şi de executare, către VAMOŞ SORIN VIRGIL

 • HCL 83 - Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 181/2011 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea şi extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj - etapa I")

 • HCL 84 - Hotărâre privind modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 182 din 2011 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul "Modernizarea şi extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj - etapa I)

 • HCL 86 - Hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proeictul "Refacerea infrastructurii Oraşului Comoară, modernizare căi de acces spre centrul istoric"

 • HCL 87 - Hotărâre privind repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din şcolile de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 88 - Hotărâre privind repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie în grădiniţele de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 89 - Hotărâre privind radierea dreptului de servitute instituit asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Sobarilor nr. 29, cu număr cadastral 266771, înscris în CF nr. 266271 Cluj-Napoca

 • HCL 90 - Hotărâre privind stabilirea unor contravenţii şi sancţiuni pentru transportul neautorizat de persoane în municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 91 - Hotărâre privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 210579 din 22.10.2009

 • HCL 92 - Hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 284426, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb

 • HCL 93 - Hotărâre privind însuşirea documentaţiei de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 284428, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb

 • HCL 94 - Hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii nr. 238/2011 (trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a străzilor Oaşului, Făgetului, Borhanciului şi Drum Sf. Ioan din municipiul Cluj-Napoca, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii)

 • HCL 95 - Hotărâre privind aprobarea protocolului de asociere privind actualizarea Studiului de fezabilitate/Proiectului tehnic realizate pentru obiectivul de investiţii "Spital regional de urgenţă Cluj"

 • HCL 96 - Hotărâre privind desemnarea unui viceprimar să exercite atribuţiile conferite de lege primarului

 • HCL 97 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 238/2008 (Constituirea comisiei pentru validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la 1 iunie 2008 în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 485/2008

 • HCL 98 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire case de vacanţă P+E, Colonia Făget nr. 18J

 • HCL 99 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casă unifamilială P+M, Colonia Făget nr. 6 A

 • HCL 100 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu două case de vacanţă S+P+2E, strada Târnavelor nr. 27

 • HCL 101 - Hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 102 - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în domeniul privat al acestuia şi demolarea unei părţi din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Ştefan octavia Iosif nr. 1-3

 • HCL 103 - Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 178/1999 (aprobarea Procesului verbal nr. 32/25.02.1999 al Comisiei de negociere privind vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie construite din fondurile statului, potrivit prevederilor HG nr. 505/1998)

 • HCL 104 - Hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru sprijinirea activităţii Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare Cluj, constând în acordarea a două mese pe zi (prânz şi cină) pentru 10 persoane

 • HCL 105 - Hotărâre privind alocarea sumei de 2.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca pentru finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare

 • HCL 106 - Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

 • HCL 107 - Hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionare aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca şi ale unor servicii publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 108 - Hotărâre privind încheierea unui contract de comodat cu SC Flora SA, având ca obiect suprafaţa de 100 mp, în imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Mirăslău nr. 4 ap. 6, în vederea înfiinţării Secţiei 5 a Poliţiei lcoale şi al unui Club al pensionarilor

 • HCL 109 - Hotărâre privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în vederea exploatării şi amenajării unui parc public sub denumirea "Parc Agrobotanic Iuliu Prodan"

 • HCL 110 - Hotărâre privind aprobarea Contractului privind programul minimal a Casei de Cultură a municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2012, conform Ordonanţei nr. 9/1996

 • HCL 111 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala P+M, str. Mierlei nr. 4 (fosta str. Cucului nr. 4a); beneficiar: Roman Tiberiu.

 • HCL 112 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. construire trei locuinte unifamiliale D+P+M, str. Romul Ladea nord; beneficiari: Vecsei Ferencz si asociatii.

 • HCL 113 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu functiune mixta S+P+3E, str. Constantin Brancusi nr. 56; beneficiara: Vlaic Sonea.

 • HCL 114 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. trei imobile D+P+2E si etaj tehnic partial, str. Anatole France nr. 18; beneficiara: S.C. BARGO IMPEX S.R.L.

 • HCL 115 - Hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Oasului, cartier Lomb si a P.U.D. – centru T.E.A.M. – Zona Metropolitana Cluj, de sprijinire a afacerilor, Cluj-Napoca; beneficiar: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.
   

 • HCL 116 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinte cu sase apartamente, str. Fagului nr. 45-45A; beneficiar: Orza Valeriu.

 • HCL 117 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. imobil cu functiuni mixte (servicii si locuinte) D+P+2E, str. Alexandru Vlahuta nr. 22; beneficiar: Bar Tudor.

 • HCL 118 - Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.
   

 • HCL 119 - Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 45/A, situat in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Bibliotecii nr. 10, bl. 13 (fosta Piata Marasti, Bl. 13), inscris in C.F. nr. 251414-C1-U9 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 141285 Cluj), sub nr. topo. 23708/3/XLV/A.

 • HCL 120 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Portile de Fier nr. 15, inscris in C.F. nr. 285179 Cluj-Napoca,  cu nr. topo. 21508/2  (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 137772 Cluj-Napoca).

 • HCL 121 - Hotarare privind insusirea documentatie tehnice de dezlipire si inscriere in cartea funciara a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Deaconu Coresi nr. 22 si atribuirea in proprietate a terenului in suprafata de 280 mp., conform Sentintei Civile nr. 215/2008.

 • HCL 122 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 142/2009 (aprobarea termenului de valabilitate a rapoartelor de evaluare intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 264/2011.

 • HCL 123 - Hotarare privind stingerea pe cale amiabila a litigiului ce face obiectul Dosarului nr. 1811/211/2010 (numar initial 1637/1285/2008), cu privire la partaj judiciar, precizat ulterior ca actiune in rezolutiunea Contractului de vanzare-cumparare nr. 238/2008, incheiat in temeiul Legii nr. 550/2002 si a Hotararii nr. 99/2008.

 • HCL 124 - Hotarare privind vanzarea spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. B. P. Hajdeu nr. 4, catre S.C. SPIDER IMPEX S.R.L.

 • HCL 125 - Hotarare privind revocarea art. 2 al Hotararii nr. 178/2009 (transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 74, inscris in C.F. nr. 157766, cu nr. topografic 24038/2).

 • HCL 126 - Hotarare privind darea in administrare, Colegiului Tehnic „Ana Aslan”, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 52.

   

 • HCL 127 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 178/2003 (atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 364/2004.

 • HCL 128 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 474/2009 (aprobarea proiectului si a bugetului pentru proiectul „Sistem informatic integrat pentru servicii online oferite in municipiul Cluj-Napoca”, in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operational Sectorial Cresterea competitivitatii economice, axa prioritara 3: „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, domeniul major de interventie: „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar).

 • HCL 129 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 183/2011 (aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrul Regional de Excelenta pentru Industrii Creative”), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 437/2011.

 • HCL 130 - Hotarare privind modificarea Art. 2 al Hotararii nr. 184/2011 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Centrul Regional de Excelenta pentru Industrii Creative”).

 • HCL 131 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Arinilor si alei adiacente in municipiul Cluj-Napoca”.

 • HCL 132 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Frasinului in municipiul Cluj-Napoca”.

 • HCL 133 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Taberei in municipiul Cluj-Napoca”.

 • HCL 134 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Cosminului in municipiul Cluj-Napoca”.

 • HCL 135 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare trotuare si alei adiacente la strada Tasnad – tronson I – si strada Portile de Fier, in municipiul Cluj-Napoca”.

 • HCL 136 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Simion Musat si aleea adiacenta, in municipiul Cluj-Napoca”.

 • HCL 137 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Construire sala de sport si lucrari tehnico-edilitare aferente Colegiului National George Cosbuc, , in municipiul Cluj-Napoca”.

 • HCL 138 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Consolidarea zonelor supuse alunecarilor de teren pentru strada Uliului in municipiul Cluj-Napoca”.

 • HCL 139 - Hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala si Medicala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 140 - Hotarare privind alocarea sumei de 109.623,99 lei de la bugetul local pe anul 2012, reprezentand contravaloarea lucrarilor de reparatii, constructii si instalatii efectuate la imobilul din str. G-ral. T. Mosoiu nr. 74, detinut cu contract de inchiriere de catre Asociatia Nationala a Surzilor din Romania –  Filiala Cluj.

 • HCL 141 - Hotarare privind alocarea sumei de 1.938.000 lei de la bugetul local pe anul 2012, pentru activitati non profit de interes local ale institutiilor de cultura si ONG-urilor locale, conform anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 142 - Hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare intre Municipiul Cluj-Napoca si Asociatia Pro Someseni.
   

 • HCL 143 - Hotarare privind amenajarea parcului "Iuliu Prodan", etapa I, in urma asocierii Municipiului Cluj-Napoca cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca.

 • HCL 144 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., doua imobile de locuinte colective cu cate sase apartamente, P+E+M, str. Eugen Ionesco nr. 93; beneficiar: Timis Ionel.

 • HCL 145 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil de locuinte colective si servicii, D+P+3E+etaj tehnic retras, str. Abrudului nr. 17; beneficiar: Pop Petrisor Ionut.

 • HCL 146 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., extindere si supraetajare locuinta, str. Horticultorilor nr. 14; beneficiar: Simu Alexandru. 

 • HCL 147 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., Centru comercial in regim cash & carry, str. Traian Vuia nr. 222; beneficiara: S.C. Acord Com S.A. 

 • HCL 148 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala P+M, str. Mos Ion Roata nr. 27; beneficiar: Szabo Stefan.

 • HCL 149 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil de locuinte colective si spatii cu alta functiune, D+P+3E, str. Septimiu Albini nr. 25-27; beneficiar: Ceataras Dorin-Marcel.

 • HCL 150 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta cu doua apartamente D+P+M, str. Viile Nadasel nr. 44; beneficiar: Varga Ioan.

 • HCL 151 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta D+P+M, str. Piersicului nr. 42; beneficiar: Cuibus Petru.

 • HCL 152 - Hotarare privind aprobarea P.U.Z., str. Plopilor (fosta str. Calvaria) si a P.U.D., imobil de locuinte colective, 2D+P+3E+etaj retras, str. Plopilor nr. 70 (fosta str. Calvaria nr. 35-37)-str. Portile de Fier nr. 28; beneficiar: Moldoveanu Jean.

 • HCL 153 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului.

 • HCL 154 - Hotarare privind darea in administrare, Colegiului National George Cosbuc, a terenurilor si constructiilor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72.

 • HCL 155 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 532/2009.

 • HCL 156 - Hotarare privind demararea procedurilor pentru inscrierea in cartea funciara a blocurilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin programele derulate de A.N.L. si a terenurilor aferente acestora.

 • HCL 157 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire si inscriere in cartea funciara a terenului identificat cu nr. Topo. 24070/1, 24071/1, 24072/1, situat in municipiul Cluj-Napoca.

 • HCL 158 - Hotarare privind transcrierea Contractului de inchiriere nr. 302996/20.02.1999, avand ca obiect locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 109 ap. 118, de pe Pop Viorel, pe Pop Lavinia-Liana.

  HCL 159 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a contractelor avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Floresti nr. 58B si recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere, care au implinit varsta de 35 de ani.

 • HCL 160 - Hotarare privind anularea pozitiei 2 din Anexa la Hotararea nr. 452/2011 (lista de repartizare, in vederea atribuirii prin inchiriere a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 175/2011).

 • HCL 161 - Hotarare privind restituirea sumei de 101.937,50 lei catre S.C Livia Import Export SRL, reprezentand 95.000 lei pretul achitat pentru spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 12 si 6.938 lei, dobanda platita conform contractului de vanzare-cumparare, ca urmare a constatarii nulitatii absolute a Contractului de vanzare-cumparare nr. 133/05.01.2006.

 • HCL 162 - Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a unui teren aflat in proprietatea S.C. PVN Romania S.R.L.

 • HCL 163 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune pentru spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 2, atribuit prin inchiriere Asociatiei Junimea Vatra Romaneasca, pana la data de 31.12.2012.

 • HCL 164 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere.

 • HCL 165 - Hotarare privind prelungirea termenului de inchiriere a contractului incheiat cu Asociatia Provita pentru spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Observator nr. 3, bl. OS3.

 • HCL 166 - Hotarare privind prelungirea termenului de asociere a contractului incheiat cu PFA Crisan Carmen, avand ca obiect spatiul situat in Cluj-Napoca, str. Govora f.n., pana la data de 31.12.2012.

 • HCL 167 - Hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor, a parkingului suprateran Baisoara.

 • HCL 168 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 35, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 2C, inscris in CF nr. 252406-C1-U7 Cluj-Napoca (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 119823 Cluj), sub nr. Topo. 21523/3/XXXV.

 • HCL 169 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 42, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 2C, inscris in CF nr. 252406-C1-U22 Cluj-Napoca (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 143543 Cluj), sub nr. Topo. 21523/3/XLII.

 • HCL 170 - Hotarare privind completarea Hotararii nr. 383/2010 (vanzarea spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 3, catre SC Florina Import Export SRL, in baza sentintei civile nr. 1967/2009.

 • HCL 171 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 580/2007 (aprobarea fisei de date a achizitiei contractului de inchiriere si a caietului de sarcini intocmite in vederea inchirierii spatiilor cu destinatie de terasa, de alimentatie publica amplasate in zona pietonala Bd. Eroilor, Cluj-Napoca), modificata prin Hotararile nr. 138/2009 si 266/2011.

 • HCL 172 - Hotarare privind aprobarea modificarii listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2012 (Anexa la Hotararea nr. 62/2012).

 • HCL 173 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 95/2012 (aprobarea Protocolului de asociere privind actualizarea studiului de fezabilitate/Proiectului Tehnic realizate pentru obiectivul de investitii „Spital Regional de Urgenta Cluj”).

 • HCL 174 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Lucrari de reparatii si amenajari interioare in Casa de Cultura a Studentilor”.

 • HCL 175 - Hotarare privind actualizarea tarifelor practicate de catre R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru activitatea de intretinere a dispozitivului de semnalizare rutiera.

 • HCL 176 - Hotarare privind plata sumei de 1.628 Euro, echivalent in lei la data platii, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta, a sumei de 1.500 de Euro, echivalent in lei la data platii, reprezentand daune morale, a sumei de 4.100 lei, reprezentand cheltuieli de judecata si a sumei de 1.903,7 lei, reprezentand cheltuieli de executare, catre Trunchina Aurel.

 • HCL 177 - Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca si din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2012.

 • HCL 178 - Hotarare privind alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul pe anul 2012 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pentru acordarea de subventii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998.

 • HCL 179 - Hotarare privind sprijinirea asociatiilor de proprietari, in vederea reabilitarii termice a blocurilor de locuinte, prin predarea documentatiilor de proiectare, realizate din fonduri de la bugetul local, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.
   

 • HCL 180 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 532/2009

 • HCL 181 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 433/2011 (insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Jean Jaures nr. 14, ap. 23)

 • HCL 182 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Republicii nr. 103, inscris in C.F. nr. 251966 Cluj-Napoca, cu nr. topo 1154 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 115328 Cluj)

 • HCL 183 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea modificarii suprafetei in cartea funciara si apartamentare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 29

 • HCL 184 - Hotarare privind aprobarea Protocolului de Asociere privind Studiul de Fezabilitate/Proiectul Tehnic, realizate pentru proiectulde investitii "Parking Hasdeu"

 • HCL 185 - Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu imobil de locuit cu trei apartamente, P+E+M, strada Fagului nr. 56D

 • HCL 186 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala, S+P+E, Aleea Toplita nr. 12

 • HCL 187 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu doua locuinte unifamiliale, D+P+2E, strada Tache Ionescu nr. 51B

 • HCL 188 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil comercial pentru produse alimentare si nealimentare si amenajari exterioare Calea Baciului nr. 47

 • HCL 189 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada DORNEI in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 190 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada BAIA MARE in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 191 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada TRAMBITASULUI in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 192 - Hotararea privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ SA, din data de 7 mai 2012, ora 12,00

 • HCL 193 - Hotarare privind constituirea comisiei de organizare a concursului pentru ocuparea postului de sef serviciu la Serviciul Public pentru Administrare Obiective Culturale si Sportive

 • HCL 194 - Hotarare privind alocarea sumei de 2.00.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 Spitalului Municipal Cluj-Napoca, pentru plata arieratelor aferente cheltuielilor curente

 • HCL 195 - Hotarare privind acordarea "diplomei de aur" si a unui premiu in suma neta de cate 1000 de lei, din bugetul local pe anul 2012, celor 57 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 59/2012

 • HCL 196 - Hotarare privind aprobarea situatiilor finanicare pe anul 2011 pentru regiile autonome de subordonare locala RATUC, RADP si RAT Cluj-Napoca

 • HCL 197 - Hotarare privind stabilirea taxelor de pasunat pe anul 2012

 • HCL 198 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu case de vacanta D+P+E, zona D.D. Rosca est

 • HCL 199 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire hala metalica si birouri P+E partial, Calea Someseni nr. 34

 • HCL 200 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere si etajare casa de locuit unifamiliala si construire garaj, str. Codrului nr. 34 C

 • HCL 201 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta colectiva cu sase apartamente S+P+E+M, strada Stefan Luchian nr. 36

 • HCL 202 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - strada Fabricii de Chibrituri si a Planului Urbanistic de Detaliu cladire de birouri 2S+P+8E+etaj tehnic, strada Fabricii de Chibrituri nr. 5-11

 • HCL 203 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 346/2001 (modificarea Hotararii nr. 349/1998 ,asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC "DYMAR COM" SRL), asa cum a fost modificata prin Hotararea nr. 542/2001

 • HCL 204 - Hotarare privind aprobarea indicatorilro tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Iluminat public in municipiul Cluj-Napoca 2012"

 • HCL 205 - Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea nr. 68/2012 (alocarea sumei de 2.175.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru efectuarea de reparatii, constructii, achizitionarea  de aparatura medicala la spitalele clujene si pentru servicii de medicina dentara ale Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu", cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 206 - Hotarare privind sprijinirea asociatiilor de proprietari in vederea reabilitarii termice a blocurilor, prin finantarea din fondurile alocate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale in cuantum de 30% din valoarea prevazuta in devizul general in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 69/2010

 • HCL 207 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 450/2011 (aprobarea structurii scolare de pe raza municipiului Cluj-Napoca a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2012-2013)

 • HCL 208 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 80/2012 (aprobarea numarului de burse si a cunatumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat aferenta semestrului II al anului scolar 2011-2012)

 • HCL 209 - Hotarare privind suportarea din bugetul local a 50% din contravaloarea abonamentelor pe una sau doua linii pentru transportul in comun al elevilor cu probleme sociale din cadrul unitatilor de invatamant particular si confesional acreditat

 • HCL 210 - Hotarare privind alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012, din care 200.000 de lei Institutului Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Niculae Stancioiu", pentru achizitionarea de aparatura medicala si 100.000 de lei Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj, Clinica Neurologie (Corpul central si Pavilionul I), pentru lucrari de reabilitare si modernizare a clinicii, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 211 - Hotarare privind acordarea unei "diplome de aur" si a cate unui premiu in suma neta de cate 1000 de lei, din bugetul local pe anul 2012, celor 55 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta, conform Hotararii nr. 59/2012

 • HCL 212 - Hotarare privind plata sumei de 18.940 de Euro, la cursul din ziua platii, Ministerului Ungar al Educatiei si Culturii, pentru restaurarea monumentului "Grup Statuar Matei Corvin"

 • HCL 213 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - B-dul 21 Decembrie 1989 - strada Navodari si a Planului Urbanistic de Detaliu - ansamblu Centru Cultural Transilvania, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106

 • HCL 214 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - biserica parohiala "Invierea Domnului", strada Viilor nr. 33

 • HCL 215 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a Diplomei si medaliei "PRO URBIS"

 • HCL 216 - Hotarare privind acordarea diplomei si medaliei "Pro Urbis" pentru Excelenta in sport SCS Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA

 • HCL 217 - Hotarare privind acordarea diplomei si medaliei "Pro Urbis" pentru Performanta in sport SCS Fotbal Club Universitatea Cluj SA

 • HCL 218 - Hotarare privind acordarea diplomei si medaliei "Pro Urbis" pentru Performanta in sport Clubului de Fotbal Feminim "Olimpia"

 • HCL 219 - Hotarare privind acordarea diplomei si medaliei "Pro Urbis" pentru Performanta in sport Clubului Sportiv "CFR" - sectia de popice

 • HCL 220 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stap[an sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public/privat al statului sau al unitatii administrativ-teroriale Municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 221 - Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2011

 • HCL 222 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general la data de 31.03.2012

 • HCL 223 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napocape anul 2012, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 • HCL 224 - Hotarare privind stabilirea tarifelor de inchiriere si acordarea de gratuitati pentru sala mare a Cazinoului

 • HCL 225 - Hotarare privind reducerea impozitului pe cladiri aferent imobilelor cu o performanta energetica superioara si care detin o certificare oficiala, recunoscuta la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca si "constructii verzi"

 • HCL 226 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la S.C.S. FOTBAL CLUB CFR 1907 S.A. din data de 28 mai 2012, ora 12.30

 • HCL 227 - Hotarare privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Adunarea Generala a Asociatilor de la SC Cartierul Tineretului Cluj SRL din data de 29 mai 2012 (la prima convocare) si, respectiv, din 30 mai 2012 (la a doua convocare)

 • HCL 228 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de birouri si spatii comerciale, cu regim de inaltime D+P+2E si amenajari exterioare. strada Fabricii de Zahar nr. 93A

 • HCL 229 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere pavilion expozitional auto P+E, Calea Turzii nr. 160-162

 • HCL 230 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic ce Detaliu locuinta P+M, strada Colonia Faget nr. 9C

 • HCL 231 - Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu supraetajare imobil colectiv de locuinte la regim de inaltime final D+P+2E+2Er, strada Rasaritului nr. 101

 • HCL 232 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala P+M, strada Mierlei nr. 4

 • HCL 233 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - strada Frunzisului si a Planului Urbanistic de Detaliu - ansamblu de locuinte, spatii comerciale si birouri, strada Frunzisului f.n.

 • HCL 234 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire doua locuinte cu cate doua apartamente P+E+M strada Tamasi Aron nr. 2 si 4

 • HCL 235 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - zona Dealul Sf. Gheorghe, pentru parc fotovoltaic

 • HCL 236 - Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu construire hostel S+P+2E, strada Milton Lehrer nr. 22

 • HCL 237 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Amenajare sens giratoriu Piata 1 Mai in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 238 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada SCORTARILOR si ALEI ADIACENTE in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 239 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada POVARNISULUI in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 240 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada DONATH in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 241 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada DONATH in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 242 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada ALEXANDRU VAIDA VOEVOD in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 243 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada MIRON COSTIN in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 244 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada GHEORGHE POMUT in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 245 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada LAPUSULUI in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 246 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada BREAZA in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 247 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Modernizare si reconversie cladire existenta in gradinita si cresa strada Motilor nr. 58"

 • HCL 248 - Hotarare privind aprobarea listei solicitantilor, rezultata in urma departajarii, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in vederea repartizarii locuintelor disponibile construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte

 • HCL 249 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire si inscriere in cartea funciara a terenurilor situate in municipiul Cluj-Napoca, strada Taberei nr. 2 si strada Tasnad nr. 10

 • HCL 250 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire, alipire si inscriere in cartea funciara a terenurilor situate in municipiul Cluj-Napoca, strada Pomet si atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 1350 mp.

 • HCL 251 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 432/2005 (vanzarea unor spatii cu alta destinatie, in baza Legii nr. 550/2002)

 • HCL 252 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice cadastale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Tatra f.n. si atribuirea in proprietate in a terenului in suprafata de 256 mp., conform Sentintei civile nr. 616/2008

 • HCL 253 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire, inscriere in cartea funciara si instituirea unei servituti de trecere pentru terenul situat in municipiul Cluj-Napoca, aleea Padin f.n.

 • HCL 254 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire si inscriere in cartea funciara a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. topo. 4359/1/1

 • HCL 255 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire si inscriere in cartea funciara a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Rovine nr. 3

 • HCL 256 - Hotarare privind retragerea unui drept de administrare

 • HCL 257 - Hotarare privind avizarea unei documentatii tehnice de masuratori topografice in favoarea SC HIDROELECTRICA SA Bucuresti Sucursala Hidrocentrale Cluj

 • HCL 258 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr.532/2009  

 • HCL 259 - Hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de iesire din indiviziune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Ion Ghica nr. 20

 • HCL 260 - Hotarare privind acordarea Diplomei si Medaliei pentru Excelenta in Sport sportivilor clujeni legitimati la cluburile din municipiu, din alte localitati din tara, strainatate, precum si antrenorilor clujeni

 • HCL 261 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casa unifamiliala D+P+E+M, strada Campului nr. 313

 • HCL 262 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - strada Portile de Fier nr. 52, pentru construire lacas de cult ortodox

 • HCL 263 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 383/2010 (vanzarea spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, catre SC Florina Import Export SRL, in baza sentintei civile nr. 1977/2009), asa cum a fost completata prin Hotararea nr. 170/2012

 • HCL 264 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 207/2000 (atribuirea unui teren)

 • HCL 265 - Hotarare privind decontarea unor sume din bugetul local in vederea functionarii laboratorului pilot destinat efectuarii analizelor de laborator pentru produsele susceptibile de a avea efecte psihoactive

 • HCL 266 - Hotarare privind constituirea Comisiei pentru validarea mandatelor consilierilor locali alesi la 10 iunie 2012 in Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 267 - Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la 10 iunie 2012 in Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 268 - Hotarare privind constituirea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 269 - Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

 • HCL 270 - Hotarare privind alegerea viceprimarilor municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 271 - Hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 272 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ SA, din data de 04.07.2012, ora 12.00

 • HCL 273 - Hotarare privind alocarea sumei de 4200 de lei de la bugetul local pe anul 2012 Ordinului Arhitectilor din Romania Filiala Cluj pentru asigurarea mesei la Cantina de ajutor social si pensiune Cluj-Napoca a 35 de studenti si participanti la Universitatea de Vara, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 274 - Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii, conform Legii nr. 550/2002

 • HCL 275 - Hotarare privind constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuintelor fond de stat

 • HCL 276 - Hotarare privind constituirea Comisiei mixte pentru spatii cu alta destinatie

 • HCL 277 - Hotarare privind constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea si vanzarea locuintelor din fondul locativ de stat

 • HCL 278 - Hotarare privind constituirea Comisiei de vanzare a terenurilor aferente locuintelor vandute in baza Legii nr.112/1995, a Decretului -lege nr. 61/1990  si a Legii nr. 85/1992

 • HCL 279 - Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia locala de ordine publica

 • HCL 280 - Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii unor locuinte realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor in varsta de pana la 35 de ani, in regim de inchiriere

 • HCL 281 - Hotarare privind acordarea unei "diplome de aur" si a unui premiu in suma neta de 1000 de lei  pentru fiecare, din bugetul local pe anul 2012, celor 80 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 59/2012

 • HCL 282 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Planului Urbanistic de Detaliu strada Romul Ladea - strada Antonio Gaudi, pentru parcelare si construire

 • HCL 283 - Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu doua imobile de locuinte colective (6 apartamente) D+P+2E, strada Eugen Ionesco

 • HCL 284 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuinte colective cu sase apartamente la regim de inaltime S+P+2E+pod tehnic, str. J.J. Rousseau nr. 14

 • HCL 285 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Dezmirului nr. 42H (fosta strada Cantonului nr. 1)

 • HCL 286 - Hotarare privind aprobarea listei finale pentru anul 2012, rezultata in urma solutionarii contestatiilor, pentru tinerii care au acces la locuinte construite prin A.N.L., destinate inchirierii

 • HCL 287 - Hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de iesire din indiviziune, dezlipire si partaj voluntar pod, pentru imobilul situat in municipiul Cluj-napoca, str. St. O. Iosif nr. 1-3

 • HCL 288 - Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 141023/09.07.2009 incheiat cu SC VIRTUAL WORLD SRL

 • HCL 289 - Hotarare privind plata sumei de 5920 lei, reprezentand cheltuieli de judecata si a sumei de 21.000 lei, reprezentand despagubiri pentru sporul de valoare a imobilului, catre CRACIUN NICOLAE si CRACIUN ILEANA

 • HCL 290 - Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

 • HCL 291 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ din data de 20.08.2012, ora 12.00 si, respectiv, ora 13.00

 • HCL 292 - Hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare post-mortem al municipiului Cluj-Napoca" domnului Grigore Eugen Pop

 • HCL 293 - Hotarare privind acordarea Diplomei si Medaliei Pro Urbis pentru Excelenta in sport unor sportivi clujeni, legitimati la cluburile din municipiu, din alte localitati din tara, precum si antrenorilor clujeni ai acestora

 • HCL 294 - Hotarare privind acordarea unui mandat general Primarului municipiului Cluj-Napoca in vederea reprezentarii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca in fata instantelor judecatoresti

 • HCL 295 - Hotarare privind dezmembrarea, concesionarea prin incredintare directa si insusirea documentatiei topografice a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Visinilor nr. 1, in suprafata de 45 mp, in vederea extinderii si etajarii garajului

 • HCL 296 - Hotarare privind dezmembrarea, concesionarea prin increditare directa si insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Ana Ipatescu nr. 8, in suprafata de 28 mp, in vederea extinderii si mansardarii locuintei

 • HCL 297 - Hotarare privind includerea doamnei dr. Teocan Ramona Antonela in Contractul de inchiriere nr. 1770/07.10.1999, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Izlazului nr. 18, in locul doamnei dr. Vekov Z. Ildiko

 • HCL 298 - Hotarare privind includerea domnului Bors Grigore-Andrei, urmas de erou-martir, in Contractul de inchiriere nr. 2288/2001, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-napoca, strada Napoca nr. 27, ap. 6

 • HCL 299 - Hotarare privind prelungirea termenului de comodat al Contractului nr. 2645/10.06.2009, incheiat cu Fundatia Prison Fellowship Romania, avand ca obiect suprafata de 76 mp din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, ap. 3

 • HCL 300 - Hotarare privind insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Nicolae Pascaly nr. 9, ap. 8 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului

 • HCL 301 - Hotarare privind insusirea raportului de evaluare a imobilelor situate in municipiului Cluj-Napoca, str. Marasesti nr. 42-44, corp II, ap. 10, 25 si 27 si aprobarea sistarii, fara sulta, a starii de indiviziune asupra acestor imobile

 • HCL 302 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 287/2012 (insusirea documentatiei cadastrale de iesire din indiviziune, dezlipire si partaj voluntar pod pentru imobilul situat in municipiul Cluj-napoca, strada Stefan Octavian Iosif nr. 1-3)

 • HCL 303 - Hotarare privind insusirea documentatiei pentru dezlipirea si inscrierea in cartea funciara a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Parcul Feroviarilor f.n si aprobarea modificarii Hotararii nr. 192/2002 (atribuirea unui teren)

 • HCL 304 - Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 305 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a contractului avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., situate in municipiul Cluj-Napoca, strada Mehedinti nr. 41 si recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 de ani

 • HCL 306 - Hotarare privind completarea Hotararii 275/2012 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuintelor fond de stat)

 • HCL 307 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire doua locuinte unifamiliale cuplate S+P+M, strada Fagului nr. 87

 • HCL 308 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu terminal de ciment si statie de incarcare B-dul Muncii nr. 18

 • HCL 309 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire cladire de birouri si depozit, calea Someseni nr. 4A

 • HCL 310 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala D+P+M, strada Turnu Rosu nr. 13-15

 • HCL 311 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere si mansardare imobil de locuit si construire garaj auto, strada Dimitrie Bolintineanu nr. 32

 • HCL 312 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire ansamblu cu functiuni mixte si locuinte, Calea Dorobantilor nr. 33-35-37

 • HCL 313 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala D+P+E, strada Voronet nr. 8

 • HCL 314 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  locuinta unifamilala tip vila, P+M, Colonia Faget nr. 21G

 • HCL 315 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - strada Spicului - strada Viile Dambul Rotund

 • HCL 316 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuinte colective cu 6 apartamente, D+P+E+M, strada Fagului nr. 36A

 • HCL 317 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casa unifamiliala, D+P+M, strada Alexandru Macedonski nr. 28

 • HCL 318 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - strada Romul Ladea sud si a Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire

 • HCL 319 - Hotarare privind completarea art. 1 din Hotararea nr. 290/2012 (desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca)

 • HCL 320 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare aleea BRATES in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 321 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada TARNAVELOR in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 322 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada IULIU HATIEGANU in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 323 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada BABA NOVAC in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 324 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare aleea TAZLAU in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 325 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 463/2010 (aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizarea tramei stradale de acces la zona industriala" din Cluj-Napoca, judetul Cluj)

 • HCL 326 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 464/2010 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Modernizarea tramei stradale de acces la zona industriala" din Cluj-Napoca, judetul Cluj)

 • HCL 327 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 184/2012 (aprobarea Protocolului de Asociere privind realizarea Studiului geologc si Studiul de Fezabilitate/Proiectul Tehnic pentru obiectivul de investitii "Parking Hasdeu")

 • HCL 328 - Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea nr. 433/2010, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 285/2011 (aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 300.000.000 pe termen lung pentru asigurarea surselor de finantare pentru programul de realizare a investitiilor in municipiul Cluj-Napoca)

 • HCL 329 - Hotarare privind desemnarea reprezentantilor municipiului Cluj-Napoca in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj

 • HCL 330 - Hotarare privind reglementarea unor masuri in vederea crearii cadrului organizatoric de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj

 • HCL 331 - Hotarare privind repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in Consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 332 - Hotarare privind repartizarea consilierilor locali in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

  HCL 333 - Hotarare privind 

 • HCL 333 - Hotarare privind repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in scolile de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 334 - Hotarare privind repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in gradinitele de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 335 -Hotarare privind aprobarea achizitionarii, in conditiile legii, de catre Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca a serviciilor juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica in cadrul litigiilor cu SC GPI Turism Sport SRL

 • HCL 336 - Hotarare privind aprobarea gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pentru doua cadre didactice de la Liceul pentru Deficienti de Vedere

 • HCL 337 - Hotarare privind alocarea sumei de 12.000 de lei (suma neta) de la bugetul local pe anul 2012, din care 4000 de lei (suma neta) pentru premierea elevelor Gabriela Todean, Daniela Muncaci, Alexandra Marian si Anamaria Mihaila (cate 1000 de lei fiecare - suma neta), pentru rezultate deosebite obtinute la examenul de bacalaureat, sesiunea 2012 si 8000 de lei (suma neta) pentru fondul de premiere al profesorilor care s-au ocupat de pregatirea elevelor Liceului Teoretic "Gheorghe Sincai" si Liceului Teoretic "Nicolae Balcescu" ( din care 6000 de lei Liceului Teoretic "Gheorghe Sincai" si 2000 de lei Liceului Teoretic "Nicolae Balcescu"), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 338 - Hotarare privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj/Unitatea de Primire a Urgentelor, pentru achizitie de carburant, in vederea functionarii Serviciului Mobil de Urgenta Reanimare si Descarcerare, cu sprijinul Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 339 - Hotarare privind alocarea sumei de 1548 lei de la bugetul local pe anul 2012 castigatorilor celei de-a patra editii a concursului de desene si creatie din cadrul Festivalului Martisorului 2012, pentru deplasarea in orasul infratit Namur, Belgia, in perioada 12-17 septembrie 2012

 • HCL 340 - Hotarare privind alocarea sumei de 25.000 de lei Federatiei Romane de Tenis in vederea organizarii meciului de Cupa Davis dintre Romania si Finlanda, in municipiul Cluj-Napoca, in perioada 14-16 septembrie ac., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 341 - Hotarare privind alocarea sumei de 5000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 Aliantei Organizatiilor Studentesti din Romania pentru organizarea proiectului "Forumul Organizatiilor Studentesti din Romania", cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 342 - Hotarare privind plata sumei de 12.750 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre GOLDNER NICOLAI JOHANN

 • HCL 343 - Hotarare privind plata sumei de 48.252,15 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre SC A.C.I. Cluj SA

 • HCL 344 - Hotarare privind plata sumei de 18.987.96, reprezentand cheltuieli de judecata, catre FOLEA MIHAI

 • HCL 345 - Hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Mircea Jorj, din partea U.S.L. si validarea mandatului consilierului supleant  Dan Ioan Morar, din partea U.S.L.

 • HCL 346 - Hotarare privind acordarea Diplomei si Medaliei Pro Urbis, de excelenta, pentru rezultate exceptionale in domeniul medicinei, domnilor prof. dr. Massimo Rossi, prof. dr. Raimund Margreiter, prof. dr. Guido Gabriel Persijn

 • HCL 347 - Hotarare privind acordarea Diplomei si medaliei Pro Urbis pentru Excelenta in sport Echipei de handbal feminin a Clubului Sportiv "Universitatea-Jolidon" Cluj-Napoca

 • HCL 348 - Hotarare privind acordarea "diplomei de aur" si a  premiului in valoare neta de 1000 de lei, din bugetul local pe anul 2012, pentru fiecare din cele 106 cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 59/2012

 • HCL 349- Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Mansardare imobil parter pentru locuinta si amenajare spatiu de servciii la parter, strada Paris nr. 55

 • HCL 350 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire cladire de birouri cu parter comercial P+3E, strada Constantin Brancusi nr. 176

 • HCL 351 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire doua locuinte unifamiliale D+P+E+M, strada Moricz Zsigmond nr. 20A

 • HCL 352 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Valea Garbaului 

 • HCL 353 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire camin studentesc si apart-hotel, D+P+2E-10E, strada Plopilor

 • HCL 354 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu casa unifamiliala cu regimul de inaltime D+P+E, strada Salviei nr. 23

 • HCL 355 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere si recompartimentare imobil de servicii medicale, Piata 1 Mai nr. 3

 • HCL 356 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 271/2012 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 357 - Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investitii: "Modernizare strada RAZBOIENI in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 358 - Hotarare privind probarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investitii: "Modernizare strada MARASESTI in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 359 - Hotarare privind probarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investitii: "Modernizare strada CALLATIS  in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 360 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general la data de 30.06.2012

 • HCL 361 - Hotarare privind plata sumei de 18.540 lei, din care 15.298 lei reprezentand cheltuieli de judecata si 3.242 lei reprezentand cheltuieli de executare, catre BUTNARIU TUDOR RAZVAN

 • HCL 362 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ, din data de 04.10.2012, ora 12.00 si, respectiv, ora 13.00

 • HCL 363 - Hotarare privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate si de selectie) pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si repartizarea acestora in regim de inchiriere, a formularelor de inscriere pe lista de prioritati la locuinte sociale, documente justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor, precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti

 • HCL 364 - Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 365 - Hotarare privind acordul asocierii titularilor Contractului de inchiriere nr. 1874/1999, Matis Delia si Matis Horatiu, cu alta persoana juridica, in vederea desfasurarii de activitati economice in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor. nr. 35, ap. 2

 • HCL 366 - Hotarare privind aprobarea formularelor de inscriere pe lista de prioritati la locuinte, in regim de inchiriere, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor, precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti

 • HCL 367 - Hotarare privind acordul incheierii unui contract de inchiriere intre Universitatea de Arta si Design Cluj si o persoana juridica, avand ca obiect suprafata de 1mp din spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Observatorului nr. 3, bl. OS3, ap. 88, ce face obiectul Contractului de comodat nr. 2285/1999, in vederea amplasarii unui automat de bauturi calde

 • HCL 368 - Hotarare privind acordul incheierii unui contract de inchiriere intre "Asociatia Victoria Film" si S.C. Orange Romania S.A., avand ca obiect suprafata de 2.5 mp din spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 51, ce face obiectul Contractului de asociere nr. 78130/2011, in vederea amplasarii unei statii fixe de telefonie fixa si completarea Contractului asociere nr. 78130/18.03.2011, anexa la Hotararea nr. 77/2011

 • HCL 369 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie nr. 106, in suprafata de 2.760 mp 

 • HCL 370 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 174/2012 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Lucrari de reparatii si amenajari interioare in Casa de Cultura a Studentilor")

 • HCL 371 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Imprejmuire imobil, strada Bobalna"

 • HCL 372 - Hotarare privind aprobarea modificarii listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2012 (anexa la Hotararea  nr. 172/2012)

 • HCL 373 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a unei pivnite in suprafata de 17.28 mp, din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Gheorghe Sincai nr. 11

 • HCL 374 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 274/2012 (desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii, conform Legii nr. 550/2002)

 • HCL 375 - Hotarare privind prelungirea termenului de solicitare a emiterii autorizatiei de constructie si de incepere a executarii lucrarilor autorizate a constructiei

 • HCL 376 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada prof. Gh. Marinescu nr. 34

 • HCL 377 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 532/2009

 • HCL 378 - Hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de actualizare date si alipire apartamente nr. 3 si 4, din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 62

 • HCL 379 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea in cartea funciara a unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Al. Vaida Voevod f.n.

 • HCL 380 - Hotarare privind modificarea alocatiei zilnice de hrana la Cantina de ajutor social si pensiune de la 6 lei, la 8 lei/zi/persoana

 • HCL 381 - Hotarare privind alocarea sumei de 119.000 lei pe anul 2012 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sarbatorirea Zilei Internationale a Varstnicului

 • HCL 382 - Hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca" domnului Florin Bercean

 • HCL 383 - Hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca" doamnei Simona Marcela Richter

 • HCL 384 - Hotarare privind acordarea "diplomei de aur" si a premiului in suma neta de 1000 de lei, din bugetul local pe anul 2012, pentru fiecare dintre cele 39 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 59/2012

 • HCL 385 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 484/20.12.2011 (reglementarea aprovizionarii si circulatiei autovehiculelor pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 386 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 68/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 205/2012 (alocarea sumei de 2.175.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru efectuarea de reparatii, constructii, achizitionarea de aparatura medicala la spitalele clujene si pentru servicii de medicina dentara ale Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu", cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 387 - Hotarare privind constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

 • HCL 388 - Hotarare privind aprobarea liniilor prioritare de subventionare de la bugetul local pe anul 2013 pentru asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, precum si categoriile de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul local, in baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala)

 • HCL 389 - Hotarare privind aprobarea procedurii avand ca obiect achizitia unui imobil in vederea implementarii proiectului POSDRU/96/6.2/S/63444 - "Impreuna pentru un inceput sigur!"

 • HCL 390 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 648/2000 (atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararile nr. 343/2001 si 263/2001

 • HCL 391 - Hotarare privind dezmbembrarea, concesionarea prin incredintare directa si insusirea documentatiei tehnice pentru dezmembrare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 122, in suprafata de 29 mp, in vederea extinderii si etajarii casei de locuit

 • HCL 392 - Hotarare privind dezmembrarea, concesionarea prin incredintare directa si insusirea documentatiei topografice a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Campeni nr. 13, in suprafata de 18 mp, in vederea extinderii locuintei

 • HCL 393 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 684/2006 (concesionarea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Pasteur nr. 77-79)

 • HCL 394 - Hotarare privind dezmembrarea terenului concesionat prin licitatie publica in favoarea SC "Euro Development" SRL si aprobarea inscrierii dreptului de concesiune conform cotelor-parti detinute din constructie, aferente apartamentelor si garajelor edificate, din terenul concesionat in suprafata de 877 mp

 • HCL 395 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru modificarea suprafetei terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Onisifor Ghibu nr. 25

 • HCL 396 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru repozitionarea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Meziad nr. 4

 • HCL 397 - Hotarare privind darea in administrare, Academiei de Muzica "Gheorghe Dima", a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, in suprafata de 2760 mp

 • HCL 398 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de modificare suprafata si alipire pentru imobilele situate in municipiul Cluj-Napoca, strada Mecanicilor nr. 56

 • HCL 399 - Hotarare privind acordul asocierii titularilor Contractului de inchiriere nr. 2288/2001, Bors Felicia si Bors Grigore Andrei, cu alta persoana juridica, in vederea desfasurarii de activitati economice in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Napoca nr. 27, ap. 6

 • HCL 400 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor la FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ, din data de 05.11.2012, ora 12.00 si respectiv ora 13.00

 • HCL 401 - Hotarare privind demararea negocierilor pentru incheierea unui contract de uzufruct, in vederea punerii in valoare, in interes public, a unei portiuni din platoul cunoscut sub denumirea de "zona Cetatuia"

 • HCL 402 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului aplicabil schimbului de locuinte aflate in proprietatea Statului Roman/Municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 403 - Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 404 - Hotarare privind demolarea imobilului cu numar cadastral C1, nr. topo. 8775, inscris in CF nr. 282891, situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Baia Mare nr. 16 si includerea terenului in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 405 - Hotarare privind aprobarea schimbarii denumirii "Scolii Internationale Cluj-Napoca" in "Transylvania College. The Cambridge International School in Cluj", cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 406 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 331/2012 (repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 407 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 332/2012 (repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 408 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 333/2012 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din scolile de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca)

 • HCL 409 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 334/2012 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din gradinitele de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca)

 • HCL 410 - Hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru actualizarea suprafetei si dezlipirea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Victor Babes nr. 7

 • HCL 411 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2012, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 • HCL 412 - Hotarare privind alocarea sumei de 250.000  lei de la bugetul local pe anul 2012 Teatrului Maghiar de Stat Cluj pentru organizarea festivalului "INTERFERENTE", cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 413 - Hotarare privind modificarea articolului 1 al Hotararii nr. 72/2012 (alocarea sumei de 5.500.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 Regiei Autonome de Transport Local Călători Cluj-Napoca, din care 5.262.075 de lei în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor posesori ai unuia dintre cele patru carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student şi OMNIPASS, în perioada ianuarie-decembrie a.c., 41.466 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru transportul elevilor de la Colonia Sopor la şcolile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor), 127.662 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru transportul elevilor din Pata Rât la şcolile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor) şi 68.817 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru transportul elevilor din Valea Fânaţelor la şcolile şi grădiniţele din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a.c. -cu excepţia vacanţelor-, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 414 - Hotarare privind alocarea sumei de 200.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 Institutului Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Niculae Stancioiu" pentru reparatii la cladire, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 415 - Hotarare privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 Ascoiatiei Grupul Pont pentru organizarea finalei competitiei "Youth@Cluj-Napoca - Cluj-Napoca for European Youth Capital", cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 416 - Hotarare privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012, in vederea acoperirii costurilor privind participarea Clubului de Fotbal feminin "Olimpia" Cluj-Napoca la jocurile din cadrul UEFA Women's Champions League, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 417 - Hotarare privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2012, in vederea acoperirii costurilor privind participarea echipei de handbal feminin a Clubului Sportiv Universitatea -Jolidon Cluj-Napoca la jocurile din cadrul Ligii Campionilor Europeni, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 418 - Hotarare privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Asociatiei pentru Adevarul Revolutiei din Judetul Cluj in vederea Comemorarii a 23 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 419 - Hotarare privind alocarea sumei de 500.000 lei pe anul 2012 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, din care 100.000 de lei Sectiei Clinice de Neurochirurgie pentru finalizarea lucrarilor de reamenajare si modernizare, 200.000  lei Clinicii Chirurgie I pentru lucrari de reparatii si 200.000 lei Clinicii Maxilo-Faciale I pentru lucrari de reparatii, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 420 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 60/2012 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centru TEAM (tehnologie, evoluţie, antreprenoriat, microîntreprindere) – Zona Metropolitană Cluj – de sprijinire a afacerilor”. din Cluj-Napoca, judetul Cluj)

 • HCL 421 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 61/2012 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Centru TEAM (tehnologie, evoluţie, antreprenoriat, microîntreprindere) – Zona Metropolitană Cluj – de sprijinire a afacerilor” - din Cluj-Napoca, judetul Cluj)

 • HCL 422 - Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu construire doua locuinte cuplate cu trei unitati locative P+M, strada Dinicu Golescu nr. 7-9

 • HCL 423 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire hala cu spatii frigorifice, strada Branului nr. 53

 • HCL 424 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire ansamblu rezidential cu locuinte unifamiliale (S)+P+E+M, strada Predeal nr. 40

 • HCL 425 - Hotarare privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Asociatia Culturala "Helikon", in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului: "Cluj-Napoca - Capitala Culturala Europeana"

 • HCL 426 - Hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Motilor nr. 83, ap. 11 in favoarea Partidului Poporului Dan Diaconesc (P.P.D.D.)

 • HCL 427 - Hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a suprafetei de 69,13 mp din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Arinilor nr. 11, ap. 42, in favoarea Partidului Conservator (P.C.)

 • HCL 428 - Hotarare privind detalierea sumei alocate la capitolul "alte culte - 79.000 lei" din Hotararea nr. 70/2012 (alocarea sumei de 1.600.000 de lei pe anul 2012 cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, în vederea continuării lucrărilor de construcţie şi renovare, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 429 - Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de uzufruct, in vederea punerii in valoare, in interes public, a unei portiuni din platoul cunoscut sub denumirea de "zona Cetatuia"

 • HCL 430 - Hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Cluj-Napoca la Asociatia Cluj IT, aprobarea actului constitutiv si a statutului asociatiei

 • HCL 431 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici la obiectivul de investitii "Lucrari tehnico-edilitare aferente salii de sport executata de Compania Nationala de Investitii la Liceul cu Program Sportiv, str. Taberei nr. 3 - Arinilor nr. 9"

 • HCL 432 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Extinderea si reabilitarea sistemului de iluminat public in municipiul Cluj-Napoca - In cartiere: alei, locuri de joaca, parcari"

 • HCL 433 - Hotarare privind darea in folosinta gratuita, Asociatiei Hans Spalinger, Filiala Cluj-Napoca, a unor spatii situate in municipiul Cluj-Napoca, strada Albac nr. 21

 • HCL 434 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 303/2012 (Hotarare privind insusirea documentatiei pentru dezlipirea si inscrierea in cartea funciara a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Parcul Feroviarilor f.n si aprobarea modificarii Hotararii nr. 192/2002 (atribuirea unui teren))

 • HCL 435 - Hotarare privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat aferente semestrului I al anului scolar 2012-2013

 • HCL 436 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Consolidarea zidurilor de sprijin de pe strada Dragalina nr. 116 si 102 din municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 437 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - strada Ernest Hemingway, pentru construire locuinte unifamiliale

 • HCL 438 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - extindere PUZ platforma Tehnofrig (strada Fabricii de Chibrituri)

 • HCL 439 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu supraetajare imobil de locuinte colective la regim de inaltime final D+P+2E+2Er, strada Rasaritului nr. 101

 • HCL 440 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta P+2E, Aleea Cisnadie nr. 4

 • HCL 441 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire doua locuinte cuplate cu trei unitati locative, P+M, strada Dinicu Golescu nr. 7-9

 • HCL 442 - Hotarare prvind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu casa de vacanta, strada Prof. Nicolae Margineanu nr. 54A

 • HCL 443 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala D+P+E, strada Colonia Faget nr. 13G

 • HCL 444 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta familiala S+P+E+etaj retras, strada Bumbesti nr. 7A

 • HCL 445 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 450/2011, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr.  207/2012 (aprobarea structurii scolare de pe raza municipiului Cluj-Napoca a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2012-2013)

 • HCL 446 - Hotarare privind aprobarea retelei scolare de pe raza municipiului Cluj-Napoca a unitatilor de invatamant particular preuniversitar (cu structurile aferente) pentru anul scolar 2012-2013

 • HCL 447 - Hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 448 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 475/2011 (aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Centru Multifunctional de Serviciii Sociale Integrate pentru persoane varstnice nr. 1" (strada Stefan O. Iosif nr. 1-3)

 • HCL 449 - Hotarare privind modificarea Hotararii 476/2011 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Centru Multifunctional de Serviciii Sociale Integrate pentru persoane varstnice nr. 1" (strada Stefan O. Iosif nr. 1-3)

 • HCL 450 - Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

 • HCL 451 - Hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Marinescu nr. 60 ap. 2

 • HCL 452 - Hotarare privind aprobarea modificarii listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2012 (Anexa la Hotararea nr. 372/2012)

 • HCL 453 - Hotarare privind darea in administrare, Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Cluj, a spatiului in suprafata de 56,61 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 1

 • HCL 454 - Hotarare privind modificarea anexei la la Hotararea nr. 350/2011( aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.)

 • HCL 455 - Hotarare privind privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 456 - Hotarare privind Anexelor 1, 2 si 3 la Hotararea nr. 363/2012 (aprobarea criteriilor de punctare pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si repartizarea acestora in regim de inchiriere, a formularelor de inscriere pe lista de prioritati la locuinte sociale, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor, precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti)

 • HCL 457 - Hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2012, pentru fiecare dintre cele 61 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 59/2012

 • HCL 458 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 103, inscris in CF nr. 251966 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 1154 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 115328 Cluj)

 • HCL 459 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta unifamiliala S+P+E, str. Dimitrie Onciul nr. 18

 • HCL 460 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire doua locuinte unifamiliale P+M, str. Stefan Cicio Pop  nr. 13

 • HCL 461 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu casa unifamiliala, strada Petre Dulfu nr. 11

 • HCL 462 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu onstruire doua locuinte unifamiliale cuplate D+P+M, str. Rozmarinului nr. 15A

 • HCL 463 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  imobil de locuinte colective D+P+E+R, str.  Iuliu Moldovan nr. 20

 • HCL 464 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu oua locuinte familiale cuplate, str. Veseliei nr. 6A

 • HCL 465 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu actualizare P.U.D. locuinta familiala, str. Theodor Pallady 

 • HCL 466 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu eabilitare camin studentesc si realizare acces auto in incinta, str. Brasov nr. 2-4

 • HCL 467 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu mansardare, reamenajare locuinta unifamiliala si amenajari in incinta, str. Uliului nr. 22A

 • HCL 468 - Hotarare privind tabilirea alocatiei zilnice de hrana si a contributiei lunare a parintilor/reprezentantilor legali la Centrul Bugetar de Administrare Crese la 7 lei/zi/copil

 • HCL 469 - Hotarare privind cordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TETAROM S.A. in vederea exercitarii drepturilor de actionar

 • HCL 470 - Hotarare privind privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor la Fotbal Club Universitatea Cluj, din data de 17.12.2012, ora 12 si respectiv ora 13

 • HCL 471 - Hotarare privind ectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2012 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca si Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • HCL 472 - Hotarare privind probarea Regulamentului de finantare nerambursabila din fonduri publice a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, a Cererii de finantare (tip) si a Contractului de finantare (tip), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 473 - Hotarare privind plata sumei de 23.950 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Ghertoiu Dan Mihai

 • HCL 474 - Hotarare privind nsusirea documentatiei tehnice de actualizare date, dezlipire si alipire unitati individuale din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Universitatii nr. 1

 • HCL 475 - Hotarare privind ncluderea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor, a parkingului suprateran, situat pe str. Mehedinti nr. 58A

 • HCL 476 - Hotarare privind  prelungirea termenului de locatiune a Contractului nr. 23383/1999, avand ca obiect „locuinta de serviciu” situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 56, ap. 28, pana la data de 19.05.2014 si modificarea titularului contractului, Szabo Istvan (sot), cu Szabo Camelia Delia (sotie)

 • HCL 477 - Hotarare privind susirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ponorului nr. 8

 • HCL 478 - Hotarare privind susirea documentatiei tehnice de actualizare date si dezlipire unitate individuala, pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Emile Zola nr. 1, ap. 23

 • HCL 479 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere avand ca obiect unitatile locative situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Pata Rat

 • HCL 480 - Hotarare privind acordul incheierii unui contract de inchiriere, intre Universitatea de Arta si Design Cluj si o persoana juridica, in vederea amplasarii unui automat de bauturi calde, avand ca obiect suprafata de 1 (unu) mp. din spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21, dat in folosinta gratuita institutiei de invatamant superior

 • HCL 481 - Hotarare privind privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca in domeniul privat al acestuia

 • HCL 482 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 427/2012 (atribuirea, in regim de inchiriere, a suprafetei de 69,13 mp. din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Arinilor nr. 11, ap. 42, in favoarea Partidului Conservator)

 • HCL 483 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere

 • HCL 484 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 225/2011 (aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat) si modificarea Hotararii nr. 363/2011

 • HCL 485 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune/asociere/comodat a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta

 • HCL 486 - Hotarare privind atribuirea, in regim de inchiriere, a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 6, ap. 1, in favoarea Partidului Socialist Roman (P.S.R.)

 • HCL 487 - Hotarare privind tribuirea in regim de inchiriere, a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Alecsandri  nr. 1, ap. 1, in favoarea Partidului National Taranesc Crestin Democrat (P.N.T.C.D.)

 • HCL 488 - Hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza Voda nr. 18-20, ap. 46, in favoarea Partidului Noua Republica

 • HCL 489 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 414/2009 (infiintarea Centrului Social de Urgenta), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 478/2009

 • HCL 490 - Hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Saguna nr. 12, ap. 4, in favoarea doamnei Cseh Gyoaparka

 • HCL 491 - Hotarare privind suportarea din bugetul local a sumei de 705.678,99 lei, reprezentand lucrari executate in cadrul Programului national multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

 • HCL 492 - Hotarare privind nivelul contributiei proprii a Municipiului Cluj-Napoca la Programul Operational Regional Axa Prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere, Subdomeniul sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte si instituirea taxei de reabilitare termica

 • HCL 493 - Hotarare privind probarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2012, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 • HCL 494 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al unicipiului Cluj-Napoca, aferenta trimestrului IV al anului 2012

 • HCL 495 - Hotarare privind moficarea articolului 1 al Hotatarii nr. 72/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 413/2012 (alocarea sumei de 5.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, din care 5.262.075 de lei, in vederea acordarii subventiei pe mijloacele de transport in comun studentilor posesori ai unuia dintre cele patru carduri: Stud-Card, ISIC Student, Euro<26 Student si OMNIPASS, in perioada ianuarie-decembrie a.c., 41.446 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie–31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor), 127.662 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru transportul elevilor din Pata Rat la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie–31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor) si 68.817 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru transportul elevilor din Valea Fanatelor la scolile si gradinitele din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 496 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 747/2006 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare si deszapezire pentru S.C. Rosal Grup S.R.L. si S.C. Bratner Servicii Ecologice S.A), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 345/2010

 • HCL 497 - Hotarare privind locarea sumei de 61.000 lei Federatiei Romane de Tenis, in vederea organizarii meciului de Cupa Davis dintre Romania si Danemarca, in municipiul Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 498 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005, astfel cum a fost modificata si completata (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 499 - Hotarare privind alocarea sumei de 10.400 lei de la bugetul pe anul 2012 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in vederea achizitionarii de produse alimentare (dulciuri) si acordarea acestora cu ocazia Sarbatorilor de Craciun si Anul Nou 2013

 • HCL 500 - Hotarare privind alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Sindicatului „Civitas”, pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun si pentru achizitionarea de cadouri pentru copiii salariatilor din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca, ai salariatilor Cantinei de ajutor social si pensiune, ai salariatilor Centrului bugetar-crese, ai Secretarului municipiului Cluj-Napoca, precum si ai salariatilor serviciilor publice infiintate  in subordinea Consiliului local, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 501 - Hotarare privind alocarea sumei de 181.957 lei de la bugetul local pe anul 2012 Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj, in vederea achizitionarii unei statii centrale de sterilizare, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 502 - Hotarare privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal, pentru plata utilitatilor (energie electrica, gaz, apa, ardere deseuri), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 503 - Hotarare privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Clubului Sportiv C.F.R.  – popice, in vederea premierii sportivilor participanti la Cupa Mondiala la Popice si acoperirii costurilor privind participarea la jocurilor din cadrul optimilor Champions League, editia 2012-2013, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 504 - Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea nr. 463/2010 astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 325/2012 (aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea tramei stradale de acces in zona industriala”, din Cluj-Napoca, judetul Cluj).

 • HCL 505 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 464/2010 astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 326/2012 (aprobarea proiectului si a cheltuielior legate de proiectul „Modernizarea tramei stradale de acces in zona industriala”, din Cluj-Napoca, judetul Cluj)

 • HCL 506 - Hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 507 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 484/2011 (necesitatea reglementarii aprovizionarii si circulatiei autovehiculelor pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • HCL 508 - Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiti "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup I"

 • HCL 509 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup I"

 • HCL 510 - Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiti "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup II"

 • HCL 511 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup II"

 • HCL 512 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2012

 • HCL 513 - Hotarare privind alocarea sumei de 104.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului pentru efectuarea de reparatii si reabilitare a cladirii Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca