Consiliul local » 2011 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 16.08.2018Curs valutar : € = 4.6590 , $ = 4.0854


Consiliul local » 2011

 • HCL 1 – Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 400/2010 (stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011)

 • HCL 2 – Hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 • HCL 3 – Hotarare privind aprobarea contractului de credit de investitii, a contractului de garantare cu veniturile bugetare ale autoritatii administratiei publice locale si a contractului de garantie reala mobiliara incheiat intre CEC Bank SA si Municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 4 – Hotarare privind acordarea „Diplomei de aur” şi a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, din bugetul local pe anul 2011, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

 • HCL 5 – Hotarare privind acordarea unei diplome şi a unui premiu în sumă netă de 2000 lei, de la bugetul local pe anul 2011, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani şi au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 6 – Hotarare privind aprobarea aderării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la Asociaţia Open Bridge Consortium–Asociaţia Culturală şi de Afaceri Cluj-Suwon, în calitate de membru de onoare

 • HCL 7 – Hotarare privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru, la Convenţia Primarilor

 • HCL 8 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Inului nr. 1 si a Planului Urbanistic de Detaliu – Centru SPA si parking subteran

 • HCL 9 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala D+P+M, str. Vantului nr. 46

 • HCL 10 – Hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 11 – Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 12 – Hotarare privind incadrarea in zone fiscale a strazilor carora le-au fost atribuite denumiri in perioada decembrie 2009 – noiembrie 2010

 • HCL 13 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 f.n.

 • HCL 14 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de alipire a unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 15 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru rectificarea suprafetei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 9

 • HCL 16 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru actualizarea informatiilor cadastrale si dezlipirea (apartamentarea) imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 13, 13/a

 • HCL 17 – Hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome de Termoficare asupra spatiului situat la subsolul blocului de locuinte din municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 60 si excluderea pozitiei 4554 „atelier instalatii”din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 18 – Hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere si de comodat pentru spatii cu alta destinatie

 • HCL 19 – Hotarare privind prelungirea unor contracte de asociere pentru spatii cu alta destinatie

 • HCL 20 – Hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca P-ta Unirii nr. 1, Open Bridge Consortium Asociatia Culturala de Afaceri Cluj-Suwon

 • HCL 21 – Hotarare privind atribuirea, prin inchiriere, a spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Constanta, nr. 14, ap. 1 in favoarea Asociatiei Culturale Transilvania Fashion

 • HCL 22 – Hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi Miclos nr. 7, Patronatului Judetean al Femeilor de Afaceri din I.M.M. Cluj

 • HCL 23 – Hotarare privind atribuirea, prin inchiriere, a spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Sextil Puscariu (fosta Toplita), nr. 1, ap. 2b, in favoarea Partidului Civic Maghiar

 • HCL 24 – Hotarare privind aprobarea datei si locului de depunere a dosarelor pentru inscrierea pe Lista de prioritati la locuinte, in regim de inchiriere, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, precum si stabilirea modului de comunicare a acestor informatii catre solicitanti

 • HCL 25 – Hotarare privind aprobarea participarii la atragerea de fonduri nerambursabile din „Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire – beneficiari unitati administrativ – teritoriale, institutii publice sau unitati de cult”, a proiectului ”Inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de producere a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum cu sisteme alternative ce utilizeaza resurse regenerabile in vederea eficientizarii sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice la centralele termice de cvartal din municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 26 – Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de producere a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum cu sisteme alternative ce utilizeaza resurse regenerabile, in vederea eficientizarii sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice la centralele termice de cvartal din municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 27 – Hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 120/2010 (aprobarea Regulamentului privind activitatea de comert stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca), modificata prin Hotararea nr. 354/2010

 • HCL 28 – Hotarare privind suplimentarea numarului de posturi la Cantina de Ajutor Social si Pensiune din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 29 – Hotarare privind plata sumei de 9.418,27 lei, cu titlu de majorari de intarziere, catre SC „EDRI TRADING” SRL

 • HCL 30 – Hotarare privind completarea art. 1 din Hotararea nr. 359/2010 (numirea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de administratiei al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca)

 • HCL 31 – Hotarare privind modificarea art. I al Hotararii nr. 19/2010, in sensul prelungirii perioadei de colectare a taxei speciale de apa pana la data de 31.12.2011

 • HCL 32 – Hotarare privind aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2011

 • HCL 33 – Hotarare privind clarificarea situatiei juridice, aprobarea unui schimb de terenuri si insusirea rapoartelor de evaluare a proprietatii imobiliare

 • HCL 34 – Hotarare privind demararea procedurilor necesare in vederea concesionarii lucrarilor pentru realizarea si exploatarea unui complex de tip „aquapark”, situat in Cluj-Napoca, Bdul 1 Decembrie 1918 f.n., conform prevederilor art. 217 si urmatoarele din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

 • HCL 35 – Hotarare privind demararea procedurilor necesare in vederea concesionarii lucrarilor pentru realizarea si exploatarea unor imobile cu functiuni complexe pe amplasamentul situat in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, conform prevederilor art. 217 si urmatoarele din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

 • HCL 36 – Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri sicheltuieli pe anul 2011 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca si Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • HCL 37 – Hotarare privind completarea Hotararii nr. 294/2010 (aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Primariei municipiului Cluj-Napoca si a Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Bugetar de Administrare Crese din municipiul Cluj-Napoca)

 • HCL 38 – Hotarare privind stabilirea taxei speciale in vederea solutionarii cererilor depuse pentru divortul prin acordul sotilor, adresate Serviciului Stare Civila din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 39 – Hotarare privind mandatarea d-lui Laszlo Attila, consilier local si viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor la SCS FC „CFR-1907” Cluj SA, din data de 03.03.2011, prin acordarea votului „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” la modificarea unor articole din actul constitutiv si stabilirea unor decizii privind functionarea societatii

 • HCL 40 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu amenajare parcari ecologice, str. Parang nr. 6

 • HCL 41 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu casa unifamiliala D+P+2E, str. Bradutului nr. 15

 • HCL 42 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu casa unifamiliala P+E, str. Viile Dambul Rotund nr. 38

 • HCL 43 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta familiala cu doua apartamente D+P+2E, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 19

 • HCL 44 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu cladire de invatamant, spatii administrative si anexe, D+P+3E, str. Pasteur nr. 4

 • HCL 45 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – amenajare zona vest, spatiu verde – parc industrial Tetarom I, str. Taietura Turcului nr. 47

 • HCL 46 – Hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 47 – Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 48 – Hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 49 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru modificarea suprafetei si actualizarea informatiilor din cartea functiara, pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 41

 • HCL 50 – Hotarare privind insusirea unei documentatii tehnice pentru dezlipire imobil teren situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 f.n.

 • HCL 51 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb

 • HCL 52 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru rectificarea suprafetei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iasilor nr. 22

 • HCL 53 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Intre Lacuri si inscrierea unui drept de servitute

 • HCL 54 – Hotarare privind insusirea documentatiilor tehnice de dezlipire si alipire a unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mos Ion Roata f.n.

 • HCL 55 – Hotarare privind insusirea documentatiilor tehnice pentru inscrierea in cartea functiara a doua terenuri situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mos Ion Roata f.n.

 • HCL 56 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea in cartea funciara si dezlipirea spatiului situat la parterul imobilului din municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 60

 • HCL 57 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru actualizarea informatiilor din cartea functiara si dezlipirea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Liebnecht nr. 7-8

 • HCL 58 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 466/2003 (modificarea nr. 384/2001, 437/2001 si 500/2001 – asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu Auxiliar de Componentes Electricos SA)

 • HCL 59 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 541/2008 (darea in folosinta gratuita a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 43/2010, 147/2010 si 426/2010

 • HCL 60 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 644/1999 (modificarea Hotararii nr. 466/31.08.1999, asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. B.T.C. TEHNICAL CONSTRUCTION S.R.L.)

 • HCL 61 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 142/2005 (vanzarea unor spatii cu alta destinatie, in baza Legii nr. 550/2002)

 • HCL 62 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 336/2007 (vanzarea unor spatii cu alta destinatie, in baza Legii nr. 550/2002)

 • HCL 63 – Hotarare privind aprobarea listei provizorii de prioritati pentru anul 2011, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale si a celor din fondul locativ de stat, a termenului de depunerea a contestatiilor si a componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor

 • HCL 64 – Hotarare privind modificarea pozitiei 18 din Anexa la Hotararea nr. 68/1999 (atribuirea unor terenuri)

 • HCL 65 – Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 2107/07.01.2008, incheiat cu S.C. MELUX CONF S.R.L.

 • HCL 66 – Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 6592/14.01.2008, incheiat cu S.C. RAZALEX S.R.L

 • HCL 67 – Hotarare privind concesionare, prin incredintare directa, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 71/A, in suprafata de 51 mp, in vederea extinderii imobilului existent

 • HCL 68 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 474/2008 (modificarea Hotararii nr. 197/1998 – concesionarea terenului situat in municipiului Cluj-Napoca, str. Cehoslovaciei nr. 59)

 • HCL 69 – Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Izlazului nr. 14, bloc B1, ap. 3, inscris in CF nr. 251321 – C1 – U12 Cluj-Napoca (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 129105 Cluj) sub nr. Topo. 23590/S/III

 • HCL 70 – Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor bl. 12, inscris in C.F. nr. 250709-C2-U1 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 120896 Cluj) sub nr. Topo. 24517/C/XLIX

 • HCL 71 – Hotarare privind prelungirea unor contracte de asociere pentru spatii cu alta destinatie

 • HCL 72 – Hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere si de comodat pentru spatii cu alta destinatie

 • HCL 73 – Hotarare privind atribuirea, in regim de comodat, a spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I.C.Bratianu, nr. 13, in favoarea Inspectoratului Teritorial de Munca Cluj

 • HCL 74 – Hotarare privind atribuirea, in regim de comodat, a spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I.C.Bratianu nr. 13, in favoarea Inspectoratului de Politie al Judetului Cluj, Centrul Regional Cluj al Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane

 • HCL 75 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 382/2009 [transmiterea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii CNI – SA a terenului in suprafata de 12.200 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod fn. (fosta Aleea Tineretului), pe durata construirii obiectivului „Bazine de inot”]

 • HCL 76 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 380/2010 (insusirea documentatiilor cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale terenurilor in suprafata de 12.200 mp., respectiv 27.800 mp., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod f.n.)

 • HCL 77 – Hotarare privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca, cu Asociatia „Victoria Film”, in vederea asigurarii activitatii de difuzare de film cinematografic in conematograful „Victoria”

 • HCL 78 – Hotarare privind acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru transmiterea sectorului de drum cuprins intre Calea Turzii intersectie cu str. Buna Ziua si str. Fagului intersctie cu str. C-tin Brancusi, din administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Ministerului Transportului si Infrastructurii, in vederea realizarii activitatilor de interes national de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A.

 • HCL 79 – Hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele majore apte de munca, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, modificata si completata prin Legea nr. 276/2010, privind venitul minim garantat

 • HCL 80 – Hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 500 lei, din bugetul local pe anul 2011, celor 61 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 4/2011

 • HCL 81 – Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Garii, f.n. in suprafata de 13.400 mp., din proprietatea Statului roman, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 82 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate al proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Cluj”, a cofinantarii la proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Cluj”, si a cuantumului cotizatiei aferenta anului 2011 pentru ADI ECO-METROPOLITAN Cluj

 • HCL 83 – Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 82/2011 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate al proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Cluj” a cofinantarii la proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Cluj”, si a cuantumului cotizatiei aferenta anului 2011 pentru ADI ECO-METROPOLITAN

 • HCL 84 - Hotarare privind aprobarea acordarii despagubirii corespunzatoare valorii investitiei efectuate de S.C. "TENKO" S.R.L., pentru constructia situata in municipiul Cluj-Napoca, Splaiul Independentei f.n.

 • HCL 85 - Hotarare privind unele masuri referitoare la reorganizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 86 – Hotarare privind unele masuri referitoare la reorganizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala Medicala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 87 – Hotarare privind aprobarea suplimentarii numarului de posturi (cu 20), la Centrul Bugetar de administrare crese- serviciu public din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 88 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu amenajare cimitir, str. Frunzisului

 • HCL 89 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Buna Ziua – str. Costache Negri si a Planului Urbanistic de Detaliu - construire pensiune turisitica, str. Costache Negri nr.1

 • HCL 90 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Campului nr. 231-235

 • HCL 91 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere, etajare, recompartimentare cladire pentru birouri S+P+E+2 etaje retrase, B-dul Muncii nr. 16

 • HCL 92 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – B-dul Muncii si a Planului Urbanistic de Detaliu – sediu birouri si hala metalica de depozitare B-dul Muncii nr. 259

 • HCL 93 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu cladire subterana pentru centrala termica, str. Clinicilor nr. 2

 • HCL 94 – Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 95 – Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 96 – Hotarare privind obligativitatea includerii planului de amenajari exterioare in documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiilor de construire in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 97 – Hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilului-teren, in suprafata de 375 mp., parte din imobilul identificat prin nr. topo 10902/2/2, inscris in CF nr. 272546 si a imobilului-constructie, identificat prin nr. topo 10902/2/2/S, inscris in CF nr.118515, imobile situate in Cluj-Napoca, str. Splaiul Independentei f.n.

 • HCL 98 – Hotarare privind trecerea unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca , str. Calea Floresti nr.58/B, din domeniul public al municipiul Cluj-Napoca, in domeniul public al Statului roman

 • HCL 99 – Hotarare privind vanzarea unei locuinte din fondul locativ de stat

 • HCL 100 – Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului nr. 2099/07.01.2008 incheiat cu S.C. LB METEOR S.R.L.

 • HCL 101 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr.335/2010 (schimbarea beneficiarului caruia i se aloca suma de 204.573,29 lei de la bugetul local, respectiv Colegiului National “George Baritiu”, reprezentand sustinerea financiara a contributiei proprii a unitatii de invatamant, in vedere implementarii proiectului “Retea transnationala si interregionala pentru programul Scoala dupa Scoala”, finantat prin Programul POS-DRU)

 • HCL 102 – Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Modernizare STRADA OASULUI in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 103 – Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Modernizare STRADA FAGETULUI in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 104 – Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Modernizare STRADA GHEORGHE DOJA in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 105 – Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Modernizare STRADA BETHLEN GABOR in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 106 – Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Modernizare STRADA SF. IOAN in municipiul Cluj-Napoca”

 • HCL 107 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Complex Sportiv si de Agrement tip Aquapark”

 • HCL 108 – Hotarare privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a lucrarilor pentru realizarea si explotarea unui complex de tip , situat in municipiul Cluj-Napoca , B-dul 1 Decembrie 1918 F.N.

 • HCL 109 – Hotarare privind aprobarea Planului de actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului ambiental in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 110 – Hotarare privind aprobarea proiectului si a bugetului pentru proiectul “Impreuna pentru un inceput sigur!”

 • HCL 111 – Hotarare privind acordarea “diplomei de aur”si a unui premiu in valoare neta de cate 500 de lei, din bugetul local pe anul 2011, celor 84 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta conform Hotararii nr.4/2011-03-28

 • HCL 112 – Hotarare privind alocarea sumei de 1.500.000 de lei de la bugetul local pe anul 2011 pentru efectuarea de reparatii, constructii, achizitionarea de aparatura medicala la spitalele clujene si pentru servicii de medicina dentara ale Universitatii de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu”, cu sprijinul Consiliului local Cluj-Napoca

 • HCL 113 – Hotarare privind alocarea sumei de 950.000 de lei de la bugetul local pe anul 2011 pentru activitati nonprofit de interes local ale institutiilor de cultura si O.N.G-urilor locale, conform anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 114 – Hotarare privind alocarea sumei de 4.500.000 de lei de la bugetul local pe anul 2011 Regiei Autonome Transport Urban Calatori Cluj-Napoca, din care 4.345.000 de lei in vederea acordarii subventiei pe mijloacele de transport in comun studentilor, masteranzilor si doctoranzilor (care nu au implinit varsta de 35 de ani), posesori ai unui dintre cele patru carduri: Stud-Card, ISIC Student , Euro<26 Student si OMNIPASS, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c., 40.000 de lei de la bugetul local pe anul 2011 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor) si 115.000 de lei de la bugetul local pe anul 2011 pentru transportul elevilor din Pata Rat la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 115 – Hotarare privind alocarea sumei de 690.000 de lei din bugetul pe anul 2011 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pentru acordarea de subventii, in conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998

 • HCL 116 - Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 400.000 lei de la bugetul  local pe anul 2011, pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilelor Municipiului, Zilei Nationale a Romaniei si Revelionul 2012, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 117 - Hotarare privind plata sumei de 10.640 de lei, reprezentand cheltuieli de judecata catre MAGYAROSI IULIU-EUGEN

 • HCL 118 – Hotarare privind plata sumei de 16.847,05 lei, reprezentand cheltuieli de judecata si de executare, catre TRUCHINA AUREL

 • HCL 119 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 283/2010 (aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice in vederea practicarii activitatii de administrator de imobile la asociatiile de proprietari)

 • HCL 120 - Hotarare privind aprobarea Acordului cadru de colaborare pentru dezvoltare de proiecte de infrastructura care se subscriu infiintarii Parcului Stiintific si Tehnologic Metropolitan Cluj

 • HCL 121 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Imobile cu functiuni complexe pe terenul aflat in proprietatea municipiului Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 106"

 • HCL 122 - Hotarare privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a lucrarilor pentru realizarea si exploatarea unor imobile cu functiuni complexe pe terenul aflat in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 106

 • HCL 123 – Hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului general pe anul 2010

 • HCL 124 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Branului – str. Infratirii si a Planului Urbanistic de Detaliu – Centru multifunctional de servicii sociale integrate „Tara Minunilor”, str. Infratirii nr. 15

 • HCL 125 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu mansardare locuinta in pod existent, str. Motilor nr. 9

 • HCL 126 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Scolii si a Planului Urbanistic de Detaliu – locuinte colective, str. Scolii nr. 21-23

 • HCL 127 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casa unifamiliala D+P+M, str. Carierei nr. 2

 • HCL 128 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu doua imobile de locuinte colective cu S+P+2E+ etaj retras, str. Romul Ladea nr. 25

 • HCL 129 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Borhanciului nr. 11

 • HCL 130 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuinte colective P+2E, cu cinci apartamente, str. Simion Stefan nr. 19

 • HCL 131 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil cu functiuni mixte pentru locuinte si birouri S+P+3E, str. Dambovitei nr. 45

 • HCL 132 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Hodai

 • HCL 133 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala D+P+M, str. Romul Ladea nr. 12

 • HCL 134 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Planului Urbanistic de Detaliu – detaliere functiuni si reglementari in zona unitatilor de invatamant, amenajari si amplasare cladire pentru Facultatea de Studii Europene si Facultatea de Teatru, str. Mihail Kogalniceanu nr. 4 si str. Avram Iancu nr. 19

 • HCL 135 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuinte si birouri S+P+E – S+P+4E, str. Avram Iancu, nr. 20

 • HCL 136 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – amenajare parc si dotari de interes public – parkinguri D+P+terasa, str. Mehedinti – str. Tazlau – str. Parang

 • HCL 137 – Hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 138 – Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 139 – Hotarare privind aprobarea trecerii imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Stefan cel Mare, nr. 17, ap. 11, din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al acestuia

 • HCL 140 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 49/2011 (insusirea documentatiei tehnice pentru modificarea suprafetei si actualizarea informatiilor din cartea functiara, pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41)

 • HCL 141 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru modificarea suprafetei si actualizarea informatiilor din cartea funciara, pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuta, nr. 44-48

 • HCL 142 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea in cartea funciara a terenului si a constructiei situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii f.n.

 • HCL 143 – Hotarare privind aprobarea listei solicitantilor, rezultata in urma departajarii, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in vederea repartizarii locuintelor disponibile construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte

 • HCL 144 – Hotarare privind includerea dr. Achim Raluca in Contractul de inchiriere nr. 1772/1999, in locul doamnei dr. Handra L. Ana

 • HCL 145 – Hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie

 • HCL 146 – Hotarare privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca, cu Fundatia „PRIMAVARA CLUJANA”

 • HCL 147 – Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii prevederilor Contractului de inchiriere nr. 47/29.11.1995, incheiat cu S.C. PRITAX INVEST S.A., in sensul prelungirii valabilitatii, a modificarii cuantumului chiriei aferente si a titularului contractului, raportat la forma de organizare juridica

 • HCL 148 - Hotarare privind reglementarea unor clauze cu privire la contractele de inchiriere avand ca obiect inchirierea locuintelor aflate in patrimoniul municipiului Cluj-Napoca si a unor masuri privind gestionarea acestor contracte

 • HCL 149 – Hotarare privind stabilirea taxelor de pasunat pe anul 2011-04-19

 • HCL 150 – Hotarare privind modificarea si completarea Anexelor 1,2 si 3 ale Hotararii nr. 217/2007, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 87/2010, Hotararea nr. 247/2010 si Hotararea nr. 310/2010 (aprobarea regulamentului-cadru de functionare a pietelor agroalimentare Flora, Hermes si Zorilor din municipiul Cluj-Napoca)

 • HCL 151 – Hotarare privind aprobarea reamplasarii obiectivului de investitii „Parking suprateran – 120 locuri”

 • HCL 152 – Hotarare privind reglementarea activitatii centrelor de colectare si valorificare a materialelor refolosibile, care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 153 – Hotarare privind plata sumei de 13.082 lei, reprezentand cota parte din chiria lunara si cheltuieli de judecata, catre LUCA REMUS

 • HCL 154 – Hotarare privind plata sumei de 17.294,90 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre SEBESTYEN CLARA-EVA-ANICA, SEBESTYEN ANDREI-NICOLAE, SEBESTYEN GYULA-ANDRAS si SEBESTYEN EVA-MARIA

 • HCL 155 – Hotarare privind alocarea sumei de 1.520.000 de lei de la bugetul local pe anul 2011 cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca in vederea continuarii lucrarilor de constructie si renovare, in perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 156 – Hotarare privind alocarea sumei de 2.400.000 lei la bugetul local pe anul 2011, in vederea sustinerii activitatilor/actiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, in perioada ianuarie-decembrie 2011, respectand Contractul de finantare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 485/2010. cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 157 – Hotarare privind alocarea sumei de 1.744.010 de la bugetul local pe anul 2011 Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca pentru finantarea unor cheltuieli de administrare si functionare

 • HCL 158 – Hotarare privind aprobarea demersurilor noastre in vederea atribuirii contractului de servicii pentru amenajarea si intretinerea spatiilor verzi de pe raza municipiului Cluj-Napoca, prin licitatie deschisa conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prelungirea duratei contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a luciurilor de apa, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii si cimitirelor pe raza municipiului Cluj-Napoca, contracte incheiate cu SC Rasimo Impex SRL (Contract nr. 40907/22.05.2006) si SC Rosal Grup STL (Contract nr. 40910/22.05.2006), pana la data intrarii in vigoare a contractelor atribuite in urma licitatiei
   

 • HCL 159 - Hotarare privind darea in folosinta gratuita, a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Coastei f.n., aflat in proprietatea municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 160 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu doua imobile cu cate trei locuinte insiruite P+E+M, str. Eugen Ionesco nr. 95

 • HCL 161 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire garaj, str. Orastiei nr. 6

 • HCL 162 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire hala industriala P si P+E, b-dul Muncii nr. 247

 • HCL 163 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuinte cu trei apartamente, S+P+2E, str. Artarului nr. 17

 • HCL 164 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Borhanciului-nord si a Planului Urbanistic de Detaliu - ansamblu de locuinte, spatii comerciale si servicii, str. Borhanciului

 • HCL 165 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuinte cu spatii comerciale si servicii la parter, S+P+6E, Calea Manastur, nr. 50

 • HCL 166 - Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 167 - Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 168 - Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2010 ale regiilor autonome de subordonare locala

 • HCL 169 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare CALEA TURZII in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 170 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire si inscriere in cartea functiara, pentru terenul identificat cu nr. topo. 23571/1, 23572/1, situat in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 171 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 736/2005 (schimbarea destinatiei din camara in baie, pentru ap. nr. 2, str. Ilie Macelaru nr. 18)

 • HCL 172 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de alipire a unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mos Ion Roata f.n.

 • HCL 173 - Hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 25, ap. 9

 • HCL 174 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire (fortata) teren si inscrierea modificarii suprafetei, pentru imobilele situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Deltei (azi Iuliu Coroianu) nr. 14-16

 • HCL 175 - Hotarare privind aprobarea rezultatului solutionarii contestatiilor de catre Comisia constituita in baza Hotararii nr. 63/2011 si a listei finale de prioritati pentru anul 2011, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale si a celor din fondul locativ de stat

 • HCL 176 - Hotarare privind aprobarea listei finale pentru anul 2011, rezultata in urma solutionarii contestatiilor, pentru tinerii care au acces la locuinte construite prin A.N.L., destinate inchirierii

 • HCL 177 - Hotarare privind reglementarea dreptului de administrare asupra unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant preuniversitar

 • HCL 178 - Hotarare privind stabilirea cotei pentru calcului taxei hoteliere cu aplicare in anul 2012

 • HCL 179 - Hotarare privind modificarea Art. 1 din Hotararea nr. 155/2011 (alocarea sumei de 1.520.000 lei de la bugetul local pe anul 2011 cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, in vederea continuarii lucrarilor de constructie si renovare, in perioada ianuarie-decembrie a.c.), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 180 - Hotarare privind mandatarea domnului Constantin Tomos, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a S.C. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ S.A., din data de 30.05.2011, ora 12, avand ca ordine de zi "aprobarea situatiei financiare anuale si a raportului privind descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2010 - 31.12.2010" si "diverse"

 • HCL 181 - Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizarea si extinderea sistemului de transport public in comun in Zona Metropolitana Cluj - etapa I"

 • HCL 182 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Modernizarea si extinderea sistemului de transport public in comun in Zona Metropolitana Cluj - etapa I"

 • HCL 183 - Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "CENTRUL REGIONAL DE EXCELENTA PENTRU INDUSTRII CREATIVE"

 • HCL 184 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "CENTRUL REGIONAL DE EXCELENTA PENTRU INDUSTRII CREATIVE"

 • HCL 185 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 481/2010 (aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Centru Multifunctional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Varstnice nr. 2", str. Decebal nr. 21, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 108)

 • HCL 186 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 482/2010 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Centru Multifunctional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Varstnice nr. 2", str. Decebal nr. 21, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 108)

 • HCL 187 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 483/2010 (aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Case Sociale Integrate pentru Comunitate", str. Iuliu Coroianu nr. 5)

 • HCL 188 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 484/2010 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Case Sociale Integrate pentru Comunitate", str. I. Coroianu nr. 5

 • HCL 189 - Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Integrate Tara Minunilor" (str. Infratirii, nr. 15)

 • HCL 190 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Centru Multifunctional de Servicii Sociale Integrate Tara Minunilor" (str. Infratirii nr. 15)

 • HCL 191 - Hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca" domnului prof. univ. dr. Marius Traian Bojita

 • HCL 192 - Hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca" domnului  prof. univ. dr. Aurel Marc

 • HCL 193 - Hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca" domnului prof. univ. ing. Radu Munteanu

 • HCL 194 - Hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca" domnului prof. univ. dr. Ioan Sbarciu

 • HCL 195 - Hotarare privind acordarea "diplomei de aur" si a unui premiu in valoare neta de 500 lei, din bugetul local pe anul 2011, celor 72 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 4/2011

 • HCL 196 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu hala de productie si logistica, P+E partial, B-dul Muncii nr. 18

 • HCL 197 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ansamblu de trei imobile de locuinte colective mici, P+E+M, str. Meteor nr. 59-61

 • HCL 198 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu hotel si restaurant S+P+2E, str. Traian Vuia nr. 238

 • HCL 199 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu hala de productie si depozitare produse metalice, B-dul Muncii nr. 16

 • HCL 200 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuinte si birouri S+D+P+5E, str. Sarmisegetuza nr. 17-21

 • HCL 201 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala P+M, str. Constantin Brailoiu nr. 41

 • HCL 202 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu doua locuinte unifamiliale cuplate, S+P+M, str. Romul Ladea nr. 89

 • HCL 203 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu actualizare P.U.D. str. Buna Ziua - nord, aprobat prin Hotararea nr. 868/2004, in zona Grand Hotel

 • HCL 204 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu cladire D+P+3E pentru Centrul de studii avansate fundamentale si clinico-imagistice Imogen, parkinguri subterane, str. Victor Babes nr. 63 - str. Louis Pasteur nr. 1

 • HCL 205 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Decebal - str. Acad. David Prodan

 • HCL 206 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - amenajare parc si dotari  de interes public - parkinguri D+P+terasa, str. Mehedinti - str. Tazlau - str. Parang

 • HCL 207 - Hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 208 - Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 209 - Hotarare privind interzicerea schimbarii destinatiei garajelor

 • HCL 210 - Hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 211 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipire teren, inscrierea in cartea funciara a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai si aprobarea includerii acestui imobil in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 212 - Hotarare privind insusirea documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 74, ap. 35, respectiv str. Fantanele nr. 7, ap. 253

 • HCL 213 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune/asociere a unor contracte de inchiriere/asociere

 • HCL 214 - Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a Federatiei Nationale a Pompierilor din Romania, asupra imobilului "Turnul pompierilor", situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 17

 • HCL 215 - Hotarare privind insusirea unei documentatii tehnice topografice pentru dezlipire imobil teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Slanic f.n.

 • HCL 216 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 211

 • HCL 217 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 2, situat in municipiul Cluj-Napoca, calea Dorobantilor nr. 99-101, inscris in C.F. nr. 115066 Cluj sub nr. topo. 23707/2/1/S/XLII

 • HCL 218 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 285/2007 (concesionarea, prin incredintare directa, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Balcescu nr. 23, in suprafata de 28 mp., in vederea extinderii locuintei)

 • HCL 219 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 675/2000 (concesionarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 61-63), asa cum a fost modificata prin Hotararea nr. 88/2001

 • HCL 220 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 672/2000 (concesionarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 61-63), asa cum a fost modificata prin Hotararea nr. 87/2001

 • HCL 221 - Hotarare privind completarea Hotararii nr. 474/2008 (concesionarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Teodor Mihaly nr. 59), asa cum a fost modificata prin Hotararea  nr. 68/2011

 • HCL 222 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 674/2000 (concesionarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 61-63), asa cum a fost modificata prin Hotararea nr. 86/2001

 • HCL 223 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 396/1997 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. FARMEC S.A. Cluj-Napoca), asa cum a fost modificata prin Hotararea nr. 215/2003

 • HCL 224 - Hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome a Domeniului Public asupra unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca si trecerea acestora in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 225 - Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat

 • HCL 226 - Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 227 - Hotarare privind aprobarea listei terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, ce sunt puse la dispozitia Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, in vederea acordarii masurilor reparatorii prin echivalent, dispuse prin hotarari ale instantelor judecatoresti

 • HCL 228 - Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Anexei la Hotararea nr. 26/2010 (Regulamentul de administrare a parcarilor publice cu plata orara aprobate de Comisia Municipala de Sistematizare a Circulatiei din municipiul Cluj-Napoca)

 • HCL 229 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 308/2010 (aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Locuinte sociale de calitate", str. Albac nr. 21)

 • HCL 230 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 309/2010 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Locuinte sociale de calitate", str. Albac nr. 21)

 • HCL 231 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare ALEI ADIACENTE - strada ALEXANDRU VAIDA VOEVOD nr. 60-62, in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 232 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare  STRADA ION MESTER in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 233 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare ALEEA DETUNATA in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 234 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare STRADA LUCEAFARULUI in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 235 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare ALEEA VIDRARU in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 236 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare ALEI ADIACENTE - Calea Dorobantilor nr. 113 - in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 237 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii: "Modernizare STRADA OASULUI in municipiul Cluj-Napoca", "Modernizare STRADA FAGETULUI in municipiul Cluj-Napoca", "Modernizare STRADA BORHANCIULUI in municipiul Cluj-Napoca", " Modernizare DRUM SF. IOAN in municipiul Cluj-Napoca", conform Avizului favorabil acordat in urma analizarii documentatiei tehnico-economice de catre Consiliul Tehnico - Economic al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului

 • HCL 238 - Hotarare privind trecerea din administrarea Consiliului local in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a strazilor Oasului, Fagetului, Borhanci si Drum Sf. Ioan din municipiul Cluj-Napoca, pe perioada realizarii proiectelor prioritare din cadrul Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii

 • HCL 239 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extindere  si modernizare, semaforizare si achizitionarea echipamentelor pentru realizarea corelarii semafoarelor pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 240 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare STRADA PAPAI PARIZ FERENC in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 241 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare STRADA CERNEI in municipiului Cluj-Napoca"

 • HCL 242 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Extinderea si reabilitarea sistemului de iluminat public in municipiul Cluj-Napoca, 2011 - 2012"

 • HCL 243 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Modernizare Iluminat Public in Municipiul Cluj-Napoca, 2011 - 2013"

 • HCL 244 - Hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii

 • HCL 245 - Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca si din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2011

 • HCL 246 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 86/2011 (unele masuri referitoare la reorganizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala si Medicala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)
 • Anexa HCL 246

 • HCL 247 - Hotarare privind suportarea comisionului perceput de furnizorul  de servicii de acceptare de plati electronice prin sistemul SNEP

 • HCL 248 - Hotarare privind suportarea de la bugetul local pe anul 2011 a sumei de 34.000 de lei, reprezentand penalitati de intarziere, conform Sentintei civile nr. 2223/2007 si compensarea cu obligatiile fiscale datorate la bugetul local de SC "UNIREA" SA

 • HCL 249 - Hotarare privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2011 SCS FCM "Universitatea" Cluj SA pentru realizarea "Muzeului U Cluj", precum si pentru suplimentarea sumelor alocate, prin Hotararea nr. 156/2011, Clubului Sportiv "U-Mobitelco" cu suma de 150.000 lei , in vederea acoperirii unor cheltuieli datorate castigarii titlului de campioana, sectiilor de handbal feminin  si handbal masculin a Clubului Sportiv "Universitatea" cu cate 100.000 lei, in vederea acoperirii cheltuielilor privind participarea la jocurile din cadrul Cupelor Europene,  cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 250 - Hotarare privind modificarea si completarea Art. 3 din Hotararea nr. 114/2011 (alocarea sumei de 4.500.000 de lei de la bugetul local pe anul 2011 Regiei Autonome de Transport Urban Calatori Cluj-Napoca, din care: 4.345.000 de lei  in vederea acordarii subventiei pe mijloacele de transport in comun studentilor, masteranzilor si doctoranzilor (care nu au implinit varsta de 35 de ani), posesori ai unuia dintre cele patru carduri: Stud-Card, ISIC, Euro<26Student si OMNIPASS, in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a.c., 40.000 de lei de la bugetul local pe anul 2011 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca, in perioada1 ianuarie - 31 decembrie a.c.,  (cu exceptia vacantelor), si 115.000 de lei la bugetul local pe anul 2011 pentru transportul elevilor din Pata Rat la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor)

 • HCL 251 - Hotarare privind participarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la cofinantarea obiectivului de investitii "Bazin de inot de polo", amplasament str. Al. Vaida Voevod f.n., municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 252 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala D+P+E, str. Uranus nr. 6

 • HCL 253 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala P+M, str. Romul Ladea nr. 87A

 • HCl 254 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire ansamblu de trei imobile de locuinte colective mici P+E+M si S+P+E+M si modificare locuinta familiala in locuinta colectiva mica, str. Mircea Eliade nr. 42

 • HCL 255 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Closca - str. Decebal si a Planului Urbanistic de Detaliu - birouri, servicii si locuinte, S+P+3E+etaj retras, str. Closca nr. 9-11

 • HCL 256 - Hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 257 - Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 258 - Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unor spatii comerciale, proprietate privata a municipiului si de prestari servicii, aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 259 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere

 • HCL 260 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune/asociere/comodat a unor spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta

 • HCL 261 - Hotarare privind includerea in Contractul de inchiriere nr. 1778/1999, avand ca obiect spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur, nr. 60

 • HCL 262 - Hotarare privind includerea in Contractul de inchiriere nr. 1874/1999, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 35

 • HCL 263 - Hotarare privind includerea in Contractul de comodat nr. 2148 din 27.11.2000, a Asociatiei Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania - Filiala Transilvania

 • HCL 264 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 142/2009 (aprobarea termenului de valabilitate a rapoartelor de evaluare intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002)

 • HCL 265 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 257/2009 (aprobarea unei proceduri-cadru de selectie de oferte pentru inchirierea unor spatii cu alta destinatie din municipiul Cluj-Napoca)

 • HCL 266 - Hotarare privind modificarea Anexelor 1, 2 si 3 la Hotararea nr. 580/2007 (aprobarea fisei de date a achizitiei, contractului de inchiriere si a caietului de sarcini intocmite in vederea inchirierii spatiilor cu destinatie de terasa de alimentatie publica amplasate in zona pietonala Bd-ul Eroilor, Cluj-Napoca), modificata prin Hotararea nr. 138/2009

 • HCL 267 - Hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa si insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Garbau, nr. 11

 • HCL 268 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii, bloc B1, inscris in C.F. nr. 253812 - C1 - U6 Cluj-Napoca (provenita din conversia pe hartie a C.F. nr. 134173 Cluj), sub nr. topo 23404/2/I

 • HCL 269 - Hotarare privind darea in folosinta gratuita, Parohiei Ortodoxe Romane "Nasterea Maicii Domnului", a imobilului-teren, in suprafata de 220 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat ca parte din imobilul cu nr. topo 15708, in vederea construirii unui lacas de cult

 • HCL 270 - Hotarare privind includerea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului f.n., in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 271 - Hotarare privind trecerea unul imobil din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia

 • HCL 272 - Hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel f.n.

 • HCL 273 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire si inscriere in cartea funciara, pentru terenul identificat cu nr. topo 21565/1, situat in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 274 - Hotarare pentru reglementarea unor aspecte privind reconversia Proiectului imobiliar Cartierul Tineretului Cluj in Parc Fotovoltaic

 • HCL 275 - Hotarare privind scoaterea din circuitul locativ a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, ap. 8, trecerea acestuia in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare Colegiului Economic "Iulian Pop"

 • HCL 276 - Hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Cluj-Napoca la Asociatia Proprietarilor de Terenuri Agarbiciu

 • HCL 277 - Hotarare privind insusirea unei documentatii tehnice topografice pentru dezmembrare tere, inscriere in concesiune si alipire teren, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ariesului nr. 66

 • HCL 278 - Hotarare privind aprobarea gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pentru doua cadre didactice de la Liceul pentru Deficienti de Vedere din Cluj-Napoca

 • HCL 279 - Hotarare privind alocarea sumei de 25.000 de lei din bugetul pe anul 2011 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, pentru a treia editie a Conferintei nationale "Doar impreuna putem asigura servicii sociale de calitate"

 • HCL 280 - Hotarare privind alocarea sumei de 14.380 lei de la bugetul local pe anul 2011 castigatorilor celei de-a treia editii a concursului de desene din cadrul Festivalului Martisorului 2011, pentru deplasarea in orasul infratit Rockford, Illinois, in perioada 1 iulie - 31 august 2011

 • HCL 281 - Hotarare privind plata sumei de 13.424,33 lei reprezentand cheltuieli de intretinere si cheltuieli de executare, catre ASOCIATIA DE PROPRIETARI STR. CIUCAS, NR. 7, BL. J4

 • HCL 282 - Hotarare privind suportarea sumei de 284.151 lei de la bugetul local pe anul 2011 in vederea executarii lucrarilor de refatadizare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 51 si P-ta Avram Iancu nr. 1-3 (Cercul Militar Cluj-Napoca)

 • HCL 283 - Hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea nr. 155/2011, modificata de Hotararea nr. 179/2011 (alocarea sumei de 1.520.000 lei de la bugetul local pe anul 2011 cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, in vederea continuarii lucrarilor de constructie si renovare, in perioada ianuarie-decembrie a.c.), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 284 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extinderea si reabilitarea sistemului de iluminat public in municipiul Cluj-Napoca - strada Oasului"

 • HCL 285 - Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea nr. 433/2010, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 491/2010 (aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 300.000.000 de lei pe termen lung pentru asigurarea surselor de finantare pentru programul de realizare a investitiilor in municipiul Cluj-Napoca)

 • HCL 286 - Hotararea privind modificarea Hotararii nr. 291/2010, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 435/2010 (aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Retea de statii self-service de inchiriere de biciclete")

 • HCL 287 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 292/2010, astfel cum  a fost modificata prin Hotararea nr. 436/2010 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Retea de statii self-service de inchiriere de biciclete")

 • HCL 288 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 82/2011 astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 83/2011 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate al proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Cluj", a cofinantarii la proiectul "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Cluj" si a cuantumului cotizatiei aferenta anului 2011 pentru ADI ECO-METROPOLITAN Cluj)

 • HCL 289 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general pe semestrul I al anului 2011

 • HCL 290 - Hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta  interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la SCS FCM "Universitatea" Cluj SA, din data de 29 august 2011, ora 12,00

 • HCL 291 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Facultatea de Teologie Ortodoxa S,D+P+2E la 4E si camin studentesc S,D+P+4E la 8E, str. Coastei - str. Bisericii Sf.Toma nr. 2

 • HCL 292 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - zona str. Valea Seaca - str. Secarei si a Planului Urbanistic  de Detaliu - casa de locuit unifamiliala D+P+E, str. Sf. Vineri nr. 8

 • HCL 293 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu teren de sport si anexe sanitare, Drumul Sf. Ioan

 • HCL 294 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala S+P+E, str. Codrului nr. 57B

 • HCL 295 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu amenajari aferente pentru mansardarea blocului S1 str. Muresului nr. 40

 • HCL 296 - Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 297 - Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 298 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a contractelor avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L. , situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41 si recalcularea chiriei pentru titularii  contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 de ani

 • HCL 299 - Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri ANL

 • HCL 300 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Supraetajare corp C str. Campului micro II/2, Colegiul Edmond Nicolau, imobil in care functioneaza Liceul Adventist Maranatha"

 • HCL 301 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada Eugen Ionesco in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 302 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada Kos Karoly in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 303 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada Iugoslaviei in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 304 - Hotarare privind plata sumei de 3.400 de euro, echivalent in lei la data platii, cu titlu de despagubiri si a sumei de 1.818, 92 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, catre Tripon Ioana

 • HCL 305 - Hotarare privind aprobarea trecerii imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Coroianu nr. 5, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia si demolarea partiala a imobilului

 • HCL 306 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 123/2009 (aprobarea componentei consiliilor de administratie ale regiilor autonome de subordonare locala: R.A.T., R.A.T.U.C. si R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 122/2010

 • HCL 307 - Hotarare privind acordarea "diplomei de aur" si a unui premiu in valoare neta de cate 500 de lei, de la bugetul local pe anul 2011, celor 105 cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 4/2011

 • HCL 308 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuit cu trei apartamente P+E+M, str. Ludwig van Beethoven nr. 12

 • HCL 309 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuinte colective P+2E, str. Mioritei nr. 8

 • HCL 310 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuinte colective D+P+3E+M, str. Buna Ziua, nr. 34-36

 • HCL 311 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - b-dul Muncii sud si a Planului Urbanistic de Detaliu - sediu birouri S+P+3E

 • HCL 312 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Turzii nr. 241E si a Planului Urbanistic de Detaliu - locuinte colective D+P+4E+R si D+P+3E+R

 • HCL 313 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Gheorghe Sincai - str.Samuil Micu - str. Memorandumului - str. Napoca

 • HCL 314 - Hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 315 - Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 316 - Hotarare privind vanzarea spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr. 48, ap. 3, catre S.C. Flora S.A.

 • HCL 317 - Hotarare privind aprobarea listei de repartizare,  in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 318 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 48, situat in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Bibliotecii nr. 10 (fosta Piata Marasti bl. 13), inscris in C.F. nr. 251414 - C1 - U10 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 143171 Cluj), sub nr. topo. 23708/3/XLVIII

 • HCL 319 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci si inscrierea in cartea funciara a contractului de concesiune, in favoarea S.C. Compania de Apa Somes S.A.

 • HCL 320 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfelcum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 532/2009

 • HCL 321 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Rasaritului si alei adiacente in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 322 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare alei adiacente strazilor Fantanele - Prof. Tudor Ciortea si strazile Heinrich Heine si D.I.Mendeleev in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 323 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorlor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Capitan Grigore Ignat in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 324 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare alei si parcari adiacente strazilor Lacu Rosu, Ciocarliei si Barsei" in municipiul Cluj-Napoca 

 • HCL 325 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare alei Tarnita - Firiza adiacente la Calea Manastur" in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 326 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Salcamului in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 327 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Construire gradinita Bambi, str. Rovine"

 • HCL 328 - Hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Cluj-Napoca, in calitate de membru fondator, la constituirea Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Clujean si aprobarea actului constitutiv si statutului asociatiei

 • HCL 329 - Hotarare privind diminuarea suprafetei supusa asocierii din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 7, ce face obiectul Contractului de asociere nr. 344/2008, incheiat cu S.C.M. TRICOTAJUL si diminuarea proportionala a cotei de asociere

 • HCL 330 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 406/2007 (vanzarea terenurilor proprietate privata a statului roman, aferente imobilelor nationalizate sau ale celor construite din fondurile statului), asa cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 339/2009

 • HCL 331 - Hotararea privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Crisan nr. 36, si inscrierea in cartea funciara a contractului de concesiune, in favoarea lui Farcas Marian Dorel

 • HCL 332 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea terenului in suprafata de 78.226 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb si atribuirea loturilor insuprafata de 500 mp, persoanelor care beneficiaza de prevederile Legii nr. 341/2004

 • HCL 333 - Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 85.321 lei de la bugetul local pe anul 2011, pentru achitarea taxelor aferente schimbului de imobile intre municipiul Cluj-Napoca si Congregatia "Surorile Maicii Domnului"

 • HCL 334 - Hotarare privind exprimarea Angajamentului de a sustine parcurgerea etapelor conform Ghidului Candidatului - la depunerea candidaturii pentru accesarea de fonduri nerambursabile din Programul de Cooperare Elvetiano-Roman

 • HCL 335 - Hotarare privind exprimarea Angajamentului de a aloca resurse financiare pentru consultantisi pentru proiectele pentru care se solicita finantare, sub rezerva selectarii candidaturii - la depunerea dosarului pentru accesarea dosarului pentru accesarea de fonduri nerambursabile din Programul de Cooperare Elvetiano-Roman

 • HCL 336 - Hotarare privind aprobarea politicii publice cu titlul de "Transport urban ecologic in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 337 - Hotarare privind expunerea Planului Urbanistic de Detaliu punct de expunere produse traditionale si artizanat si bucatarie de vara, str. Foisorului nr. 22

 • HCL 338 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala D+P+M, str Voievodul Gelu

 • HCL 339 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala S+P+E, str. Petru Cretia

 • HCL 340 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonal - aleea Nectarului, zona Campului est

 • HCL 341 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta colectiva P+2E, str. Marton Aron

 • HCL 342 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de birouri D+P+5E si corp parter inalt, str. Taietura Turcului

 • HCL 343 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu sapte locuinte unifamiliale P+E, str. Viile Dambu Rotund si str. Rubinului

 • HCL 344 - Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • HCL 345 - Hotarare privind constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

 • HCL 346 - Hotarare privind aprobarea liniilor prioritare de subventionare de la bugetul local in anul 2012 pentru asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, precum si categoriile de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul local, in baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

 • HCL 347 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada Trascaului in municipiului Cluj-Napoca"

 • HCL 348 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada Liviu Rebreanu in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 349 - Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Modernizare trotuare si alei adiacente la strada Tatra in municipiul Cluj-Napoca"

 • HCL 350 - Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • HCL 351 - Hotarare privind extinderea suprafetei locative, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea

 • HCL 352 - Hotarare privind extinderea suprafetei locative, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu

 • HCL 353 - Hotarare privind modificarea hotararii nr. 483/1998, asa cum a fost modificata si completata prin hotararile nr.277/2004, 434/2005, 306/2009 si 185/2010

 • HCL 354 - Hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului cu nr. topo. 16708, situat in municipiul Cluj-Napoca

 • HCL 355 - Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oasului nr. 251, din proprietatea Statului roman si administrarea Intreprinderii de stat Industria de Caramizi si Tigle Cluj, in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 356 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru actualizarea informatiilor cadastrale referitoare la imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza Voda

 • HCL 357 - Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 3-5, in suprafata de 3.270 mp, din proprietatea Statului roman si administrarea Ministerului Sanatatii si Ocrotirii Sociale, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 358 - Hotarare privind reglementarea situatiei corpului II din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Infratirii nr. 15 si aprobarea demolarii acestuia

 • HCL 359 - Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unor spatii situate in municipiul Cluj-Napoca, aflate in administrarea Consiliului local, in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala si Medicala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local

 • HCL 360 - Hotarare privind reglementarea dreptului de administrare asupra unui imobil din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant preuniversitar

 • HCL 361 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 142/2005 (vanzarea unor spatii cu alta destinatie, in baza Legii nr. 550/2002)

 • HCL 362 - Hotarare privind incheierea cu domnul Filipas Ioan Cristofor a unui contract de inchiriere, avand ca obiect locuinta de serviciu situata in municipiul Cluj-Napoca str. Episcop Ioan Bob nr. 11, ap. 3

 • HCL 363 - Hotarare privind anularea repartitiilor prevazute la pozitiile 2, 35, 46 si 91 din Anexa la Hotarare nr. 225/2011 si repartizarea locuintelor, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 225/2011

 • HCL 364 - Hotarare privind transcrierea Contractului de comodat nr. 2639/04.02.2009, de pe Gradinita Neghinita, pe Gradinita Lizuca

 • HCL 365 - Hotarare privind transcrierea Contractului de inchiriere nr. 2617/ 08.09.2006, de pe Casa Memoriala 21 Decembrie 1989, pe Asociatia pentru Adevarul Revolutiei din Judetul Cluj

 • HCL 366 - Hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta

 • HCL 367 - Hotarare privind transcrierea Contractului de inchiriere nr. 2588/25.04.2005, de pe Revista "Steaua", pe Uniunea Scriitorilor din Romania

 • HCL 368 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 343/2009 (concesionarea prin incredintare directa, in vederea extinderii locuintei, a terenului in suprafata de 25 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 104)

 • HCL 369 - Hotarare privind dezmembrarea si concesionarea prin incredintare directa a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Salcamului nr. 15, precum si insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a acestuia

 • HCL 370 - Hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 10, ap. 10

 • HCL 371 - Hotarare privind aprobarea unui schimb de imobile si insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare

 • HCL 372 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 532/2009

 • HCL 373 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara si de dezlipire pentru terenul cu destinatia de cimitir, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n.

 • HCL 374 - Hotarare privind incheierea Conventiei intre Municipiul Cluj-Napoca si J.V. Consorzio Garboli Conicos S.p.A. - Tirrena Scavi S.p.A. Romania sucursala Cluj S.A. avand ca obiect plata diferentei de 50% din valoarea facturilor emise si acceptate la plata

 • HCL 375 - Hotarare privind stabilirea taxei pentru receptionarea lucrarilor de refacere ca urmare a lucrarilor la retelele edilitare subterane de pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • HCL 376 - Hotarare privind adoptarea Raportului grupului de lucru pentru actualizarea strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca in domeniul invatamantului preuniversitar

 • HCL 377 - Hotarare privind acordarea "diplomei de aur" si a unui premiu in valoare neta de cate 500 lei, din bugetul local pe anul 2011, celor 86 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 4/2011.  

 • HCL 378 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., doua imobile de locuinte colective D+P+E+ etaj retras/M si D+P+2E, str. Padurii nr. 19 si nr. 21

 • HCL 379 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., construire corp garaje, parcare si amenjare acces, Str. Corneliu Coposu nr. 146.

 • HCL 380 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., construire doua imobile de locuinte si servicii D+P+E, str. Buna Ziua nr. 9.

 • HCL 381 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil de locuinte si birouri D+P+3E, str. Grigore Moisil.

 • HCL 382 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., doua cladiri de locuinte cuplate S+P+M si D+P+M, str. Colinei nr. 13.

 • HCL 383 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., hotel P+2E, Str. Fagetului nr. 5C.

 • HCL 384 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., doua locuinte unifamiliale D+P+E si P+E, str. Carierei nr. 4-6. 

 • HCL 385 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala S+P+E, zona str. Anton Bacalbasa - sud.

 • HCL 386 - Hotarare privind aprobarea P.U.Z., dezvoltare si modernizarea aeroportului Cluj-Napoca si dezvoltare servicii in zone aferente - etapa I.

 • HCL 387 - Hotarare privind incetarea aplicabilitatii unor documentatii de urbanism.

 • HCL 388 - Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei Tehnice de amenajare a teritorului si de urbanism.

 • HCL 389 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr 11 (fost Ciresilor nr. 53), inscris in CF nr 260523 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 260523 (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 140324 Cluj-Napoca, cu nr topo 1027/1/1/3).

 • HCL 390 - Hotarare privind propunerea de trecere a unui imobil din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca in domeniul privat al acestuia.

 • HCL 391 - Hotarare privind propunerea de dare in folosinta gratuita, Cantinei de Ajutor Social si Pensiune, a spatiului cu alta destinatie, cu suprafata utila de 9.82 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 10, aflat in administrarea Consiliului local.

 • HCL 392 - Hotarare privind transcrierea Constractului de comodat nr. 57493/2011, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 13, ap. 2 de pe Inspectoratul de Politie Cluj, pe Ministerul Administratiei si Internelor, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane.

 • HCL 393 - Hotarare privind anularea repartitiilor prevazute la pozitiile 6 si 22, din Anexa la Hotararea nr. 255/2011 si repartizarea locuintelor, prin inchiriere, persoanelor aflate pe lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 225/2011.

 • HCL 394 - Hotarare privind aprobarea repartizarii domnului Ardeus Stefan Cosmin, prin inchiriere a locuintei situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41, ap 37, locuinta construita din fonduri ANL.

 • HCL 395 - Hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, Calea Manastur nr. 20.

 • HCL 396 - Hotarare privind modificarea Hotararii  nr. 355/2011 (aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oasului nr 251, din proprietara Statului Roman si administrarea Interprinderii de Stat Industria de Caramizi si Tigle Cluj, in prorpietatea municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca).

 • HCL 397 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru reglementarea situatiei juridice a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Closca nr. 13.

 • HCL 398 - Hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome a Domeniului Public asupra unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca si trecerea acestora in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 399 - Hotarare privindtransmiterea Contractului de inchiriere nr. 31163/1999 avand ca obiect locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca, str. S. Brassai nr. 3 ap 2 de pe Kovacs Attila pe Ion Ana Maria.

 • HCL 400 - Hotarare privind transcierea contractului de inchiriere nr. 2278/2001 de pe SC FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD pe SC ELECTRICA FURNIZARE SA.

 • HCL 401 - Hotarare privind darea in administrarea, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratie Publica Locala Cluj-Napoca, a spatiului cu alta destinatie, cu suprafata utila de 280 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap 85, aflat in administrarea consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 402 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a modificata si completata prin Hotararea nr 532/2009.

 • HCL 403 - Hotararea privind insusirea documentatiei tehnice-cadastrale de inscriere in cartea funciara, modificarea si completarea Hotararoo nr 568/2004 (asocierea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Pro Riv Exim SRL).

 • HCL 404 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire pentru constructia cu destinatie de capela situata in municipiul Cluj-Napoca, Str. Govora fn.

 • HCL 405 - Hotarare privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu SC RDK CREMATION SRL in vederea amenajarii unui crematoriu uman in incinta cimitirului Manastur.

 • HCL 406 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 144/2009, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 439/2009 (repartizarea consilierilor locali in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particularea de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • HCL 407 - Hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 145/2009, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 438/2009 (repartizarea consilierilor locali in consiliile de administratie ale scolilor de stat si particularea de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • HCL 408 - Hotarare privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevi din invatamantul preuniversitar de stat aferent semestrului I al anului scoalr 2011-2012.

 • HCL 409 - Hotarare privind suportarea din bugetul local a cheltuielilor de transport pentru personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat care nu dispune de locuinta in localitatea unde are postul.

 • HCL 410 - Hotarare privind aprobarea metodologiei pentru acordarea ajutoarelor de incalzire consumatorilor vulnerabili in perioada sezonului rece.

 • HCL 411 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 246/2011 (modificarea Hotararii nr. 86/2011 - unele masuri referitoare la reorganizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala si Medicala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca).

 • HCL 412 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general, la data de 30.09.2011.

 • HCL 413 - Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012.

 • HCL 414 -Hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+M, str. Pomet nr. 27A; beneficiara: Jakab Erika.

 • HCL 415 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. Institutul de Cercetari Agricole Avansate al Transilvaniei si sere experimentale, Calea Manastur nr. 3; beneficiara: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca.

 • HCL 416 - Hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Buna Ziua-str. Marin Sorescu; beneficiara: Biserica Penticostala nr. 15 – Logos.

 • HCL 417 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – cladiri de servicii, birouri, depozite, extindere si modernizare infrastructura, str. Taietura Turcului nr. 47; beneficiar: Consiliul Judetean Cluj.

 • HCL 418 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala S+P+E, str. Panait Istrati nr. 2A; beneficiar: Tofana Stelian.

 • HCL 419 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. trei locuinte unifamiliale D+P+E/M, str. Marginasa nr. 29F; beneficiari: Fazakas Mihai, Fazakas Mihaela, Marincus Petru, Marincus Maria, Gontariu Florin Mircea si Gontariu Adriana Florina.

 • HCL 420 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala S+P+E, Calea Baciului nr. 29; beneficiar: Iacob Mihai.

 • HCL 421 - Hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • HCL 422 - Hotarare privind  aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • HCL 423 - Hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi si schimbarea denumirii unor strazi din municipiul Cluj-Napoca.

 • HCL 424 - Hotarare privind repartizarea locuintelor prin inchiriere persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 175/2011.

 • HCL 425 - Hotarare privind revocarea Hotararii nr. 41/2009 (atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu nr. 40, ap. 104, domnisoarei Mitu Angela).

 • HCL 426 - Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L. 

 • HCL 427 - Hotarare privind vanzarea spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. Eroilor nr. 48, ap. 3, catre S.C. FLORA S.A.

 • HCL 428 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iancu de Hunedoara nr. 26B, inscris in CF nr. 281706 Cluj-Napoca cu nr. topo. 10833/2 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 128924 Cluj).

 • HCL 429 - Hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia.

 • HCL 430 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 278391, situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.

 • HCL 431 - Hotarare privind  insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 269271, situat in municipiul Cluj-Napoca.

 • HCL 432 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 279027, situat in municipiul Cluj-Napoca.

 • HCL 433 - Hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Jean Jaurès nr. 14 ap. 23.

 • HCL 434 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Cotita nr. 2.

 • HCL 435 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 371/2011 (aprobarea unui schimb de imobile si insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare).

 • HCL 436 - Hotarare privind modificarea Art. 1 al Hotararii nr. 114/2011

 • HCL 437 - Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 183/2011 (aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrul Regional de Excelenta pentru Industrii Creative”).

 • HCL 438 - Hotarare privind stabilirea unor masuri complementare aplicabile contraventiilor, alaturi de sanctiunea principala, reglementata prin Hotararea nr. 149/2009 (unele masuri referitoare la oprirea, stationarea si parcarea neregulamentara pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca).

 • HCL 439 - Hotararea privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 500 lei, din bugetul local pe anul 2011, celor 71 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 4/2011.

 • HCL 440 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 178/2011, de stabilire a cotei pentru calculul taxei hoteliere, cu aplicare in anul 2012.

 • HCL 441 - Hotarare privind alocarea sumei de 64.000 lei de la bugetul local pe anul 2011 Sindicatului „Civitas”

 • HCL 442 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 459/2010.

 • HCL 443 - Hotararea privind modificarea Hotararii nr. 332/2011.

 • HCL 444 - Hotararea privind darea in administrare Liceului Teoretic Roman Unit "Inochentiue Micu Klein" a unor spatii  intr-un imobil siatuat in Cluj-Napoca str. Bistritei nr. 21 

 • HCL 445 - Hotarare privind desemnarea unui viceprimar al municipiului Cluj-Napoca sa indeplineasca atributiile conferite prin lege primarului, pe perioada suspendarii mandatului de primar al municipiului, al domnului Sorin Apostu. 

 • HCL 446 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.


 • HCL 447 - Hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil de birouri P+E si amenajari exterioare,  str. Taietura Turcului nr. 47 (Parc Tetarom I); beneficiar: Cosiliul Judetean Cluj prin SC TETAROM SA.


 • HCL 448 -  Hotarare privind aprobarea P.U.Z., str. Republicii nr. 18 – extindere si modernizare la Spitalul Clinic C.F.; beneficiar: Spitalul Clinic C.F. Cluj-Napoca.


 • HCL 449 - Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.


 • HCL 450 - Hotarare privind aprobarea structurii scolare de pe raza municipiului Cluj-Napoca a unitatilor de invatamant preuniversitar, pentru anul scolar 2012-2013.
   

 • HCL 451 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 246/2008 (constituirea Comisiei mixte pentru spatii cu alta destinatie), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 141/2009.
   

 • HCL 452 - Hotarare privind repartizarea locuintelor, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 175/2011.
   

 • HCL 453 - Hotarare privind aprobarea repartizarii, prin inchiriere, domnului Magda Macedon Gelu a locuintei situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41 ap. 34, locuinta construita din fonduri A.N.L.
   

 • HCL 454 - Hotarare privind modificarea pozitiei 5 din Anexa la Hotararea nr. 363/2011, in sensul atribuirii, prin inchiriere, doamnei Szilagyi Rozalia, a locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie nr. 36, ap. 13.


 • HCL 455 - Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractelor de inchiriere, incheiate cu S.C. AFFICHAGE ROMANIA S.R.L.


 • HCL 456 - Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractelor de inchiriere, incheiate cu S.C. PANOTAJ EXPERT S.R.L.


 • HCL 457 - Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractelor de inchiriere, incheiate cu S.C. NEWS OUTDOOR ROMANIA S.R.L.


 • HCL 458 - Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 170.022/2008, incheiat cu S.C. VIRTUAL WORLD S.R.L.


 • HCL 459 - Hotarare privind includerea in demeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Gradinitei Dumbravioara, a unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Nasaud nr. 2.


 • HCL 460 - Hotarare privind dezmembrarea, aprobarea inscrierii dreptului de concesiune, precum si insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 61-63.


 • HCL 461 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de alipire apartamente si actualizare a informatiilor cadastrale pentru imobilele situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 4, parter.


 • HCL 462 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Caii Ferate” si actualizarea pozitiei nr. 1297 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.


 • HCL 463 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Gheorge Baritiu” si actualizarea pozitiei nr. 1477 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.


 • HCL 464 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Horea” si actualizarea pozitiei nr. 1525 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.


 • HCL 465 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Ion Luca Caragiale” si actualizarea pozitiei nr. 1561 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.


 • HCL 466 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Emil Isac” si actualizarea pozitiei nr. 1427 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.


 • HCL 467 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Plopilor” si actualizarea pozitiei nr. 1781 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.


 • HCL 468 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Primaverii” si actualizarea pozitiei nr. 1628 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.


 • HCL 469 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Oasului” si actualizarea pozitiei nr. 1699 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.


 • HCL 470 - Hotarare privind nsusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „Bdul. Muncii” si actualizarea pozitiei nr. 1230 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.


 • HCL 471 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „Splaiul independentei” si actualizarea pozitiei nr. 1875 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.


 • HCL 472 - Hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia.


 • HCL 473 - Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii nr. 238/2010 (aprobarea Regulamentului de exploatare a parkingurilor din cartierele municipiului Cluj-Napoca, situate pe domeniul public, edificate din fondurile municipalitatii).


 • HCL 474 - Hotarare privind aprobarea procedurii de selectare a societatilor profesionale civile de avocati in vederea achizitiei de servicii de asistenta juridica pentru dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata avand ca obiect „Proiectul Lomb”.


 • HCL 475 - Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Integrate pentru persoane varstnice nr. 1” (str. St. O. Iosif nr. 1-3).


 • HCL 476 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Integrate pentru persoane varstnice nr. 1” (str. St. O. Iosif nr. 1-3).


 • HCL 477 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Parking suprateran – cu amplasament pe strada Mehedinti – aleea Negoiu din municipiul Cluj-Napoca”.


 • HCL 478 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a bugetului pentru proiectul „Imbunatatirea accesului cetatenilor si a personalului medical la servicii medicale” al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. 


 • HCL 479 - Hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in suma neta de cate 500 lei, din bugetul local pe anul 2011, celor 32 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 4/2011.


 • HCL 480 - Hotarare privind alocarea sumei de 2000 lei de la bugetul local pe anul 2011, domnisoarei BIANCA CRISTINA PANTEL, sportiva clujeana, in vederea premierii ei pentru merite deosebite.


 • HCL 481 - Hotarare privind alocarea sumei de 4373 lei de la bugetul local pe anul 2011 pentru deplasarea domnului consilier local, Prof. dr. Ioan Pop in orasul Goes, Olanda, in cursul lunii ianuarie 2012, in vederea semnarii acordului oficial in cadrul proiectului „My Footprint Zero”.


 • HCL 482 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului "Calea Baciu" si actualizarea pozitiei  nr 1301 din Anexa 4 la Hotararea 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • HCL 483 - Hotarare privind anularea repartitiei prevazuta la pozitia 4 din Anexa la Hotararea nr. 424/2011 si atribuita prin inchiriere a locuintei sociale din fondul locativ de stat situat in Cluj-Napoca str. Prof. Ciortea nr. 1 ap 80, solicitantei Rosa-Adi Lina.

 • HCL 484 - Hotarare privind necesitatea reglementarii aprovizionarii si circulatiei autovehiculelor pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • HCL 485 - Hotarare privind modificarea Hotararii 243/2008 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin hotararea 330/2008, Hotararea nr. 91/2009 si hotararea nr. 396/2009.  

 • HCL 486 - Hotarare privind aplicarea prevederilor art. 286 al. (8) din codul fiscal.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca