Consiliul local » 2010 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 16.08.2018Curs valutar : € = 4.6590 , $ = 4.0854


Consiliul local » 2010

 • 1 – Hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D. imobil de locuinte colective, cu garaj la subsol si parter comercial, S+P+3E la 6E Calea Manastur nr. 52; beneficiara: S.C. Primarom S.R.L.

 • 2 – Hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Buna Ziua – str. Trifoiului – ansamblu de locuinte colective, dotari, servicii si comert; beneficiara: S.C. GAD REAL ESTATE S.R.L.

 • 3 – Hotarare privind aprobarea P.U.Z. – B-dul 21 decembrie 1989 nr. 95-97 si a P.U.D. – ansamblu cu functiuni mixte, birouri, spatii comerciale, locuinte si parking subteran; beneficiara: S.C. Morava Expert S.R.L

 • 4 – Hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+M str. Eclipsei nr. 1; beneficiar: Miclea Razvan Dan

 • 5 – Hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta colectiva mica cu patru apartamente P+E+etaj retras, str. Mozart nr. 16; beneficiar: Tamas Petrica Adrian

 • 6 – Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 7 – Hotarare privind infiintarea Centrului municipal de consiliere si sprijin pentru parinti si copii

 • 8 – Hotarare privind incetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel nr. 4B

 • 9 – Hotarare privind rezilierea Contractului de asociere in participatiune nr. 8/24.02.1998 incheiat intre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si S.C. RFORMATEX IMPEX S.R.L

 • 10 – Hotarare privind incetarea contractelor de concesiune incheiate pentru amenajarea de spatii comerciale pe dala de acoperire a Canalului Morii, avand ca obiect terenul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Arges f.n., prin rascumparare de catre consiliul local

 • 11 – Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 35-37, inscris in C.F. nr 260.925, cu nr. cadastral 20.991

 • 12 – Hotarare privind atribuirea in regim de comodat a spatiului cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16

 • 13 – Hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale

 • 14 – Hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere

 • 15 – Hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8

 • 16 – Hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 166 din 26.10.2000, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 2

 • 17 – Hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 333 din 28.07.2005, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 24

 • 18 – Hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, detinut de S.C. TEHNOFRIG S.A

 • 19 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 451/2001 (privind indexarea taxelor locale care se deruleaza prin Directia tehnica) - Modifica 451/2001

 • 20 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 467/2009 (privind eliberarea acordului de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert si servicii de piata, inclusiv cele de alimentatie publica, pe raza municipilui Cluj-Napoca)

 • 21 – Hotarare privind modificarea intre capitolele de venituri ale bugetului local aprobat prin Anexa 2 la Hotararea nr. 507/2009

 • 22 – Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru tarnsportul urban de calatoru practicate de RATUC Cluj-Napoca


 • 23 – Hotarare privind impunerea din oficiu si scutirea la plata majorarilor de intarziere, pentru perioada 01.01.2005 – 31.03.2010, a titularilor contractelor de inchiriere a terenurilor aferente apartamentelor vandute/inchiriate persoanelor fizice, pentru care acestia sunt obligate la plata impozitului/taxei la bugetul local

 • 24 – Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 189/2006 (reglementarea aprovizionarii si circulatiei autovehiculelor pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • 25 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de inchiriere a terenului pentru parcarile, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca

 • 26 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcarilor publice cu plata orara aprobate de Comisia Municipala de Sistematizare a Circulatiei din municipiul Cluj-Napoca

 • 27 – Hotarare
  privind sistarea starii de indiviziune a unui teren, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 15

 • 28 – Hotarare privind preluarea Centrului de Servicii Social Medicale pentru copiii cu disabilitati neuormotorii de catre Directia de asistenta Sociala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 29 – Hotarare privind modificarea si completarea Anexei I la Hotarare nr. 148/2008 astfel cum a fost modificata si completata prin Hotarare nr. 255/2009 (reglemenatrae taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • 30 – Hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napocape anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri si alienate

 • 31 – Hotarare privind acordarea unei diplome si a unui premiu in suma neta de 2.000 lei, de la bugetul local, pe anul 2010, persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in municipiul Cluj-Napoca

 • 32 – Hotarare privind acordarea “diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de 500 lei, de la bugetul local, pe anul 2010, cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 • 33 – Hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 34 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism si constituirea Comisiei operative si a Comisiei de estetica urbana


 • 35 – Hotarare privind participarea municipiului Cluj-Napoca la programul “Locuinte pentru tineri” str. Ghimesului fn, Cluj-Napoca

 • 36 – Hotarare privind diminuarea suprafetei concesionate in favoarea SC Investicon SRL, conform contractului de concesiune nr. 166/05.01.1999, cu suprafata de 2.000 mp, din terenul in suprafata totala de 5.350 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fantanele – Miraslau – B-dul 1 decembrie 1918 fn

 • 37 – Hotarare privind aprobarea cesionarii partiale a drepturilor dobandite prin contractul de asociere in participatiune nr. 41/20.11.2001, incheiat intre Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca si SC Profi Rom Food SRL, catre Rip-Est SRL

 • 38 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 475/2009 (preluarea cinematografelor Dacia, Favorit, Marasti si Victoria din domeniul privat al statului si administrarea RADEF Romaniafilm Bucuresti, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 39 – Hotarare privind instituirea unui drept de servitute de trecere in favoarea imobilului cu numar cadastral 7927/2, inscris in CF 261656 Cluj-Napoca, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 20

 • 40 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 341/2009 (insusirea documentatiei tehnice cadastrale intocmita pentru delimitarea corpului de proprietate inscris in CF 24517 Cluj, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dragos Voda nr. 36-38, in scopul preluarii)

 • 41 – Hotarare privind completarea Hotararii nr. 413/2009 (darea in folosinta gratuita a spatiului cu suprafata de 249,20 mp din imobilul situat in municipiul Cluj-napoca, str. Dragos Voda nr. 36-38, aflat in amdinistrarea Consiliului local, in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca Serviciu public in subordinea Consiliului local)

 • 42 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea terenului si a constructiei situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 3, in cartea funciara


 • 43 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 541/2008 (darea in folosinta gratuita a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)


 • 44 – Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a SCC Napoca SA Cluj-Napoca, asupra imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21

 • 45 – Hotarare privind plata sumei de 10.750 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata, catre Manzatu Emil, Blaga Maria, Berindean Ruxandra Alina si Vulpescu Dan Gabriel

 • 46 – Hotarare privind stabilirea tsructurii Comisiei sociale de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii unor locuinte realizate de Agentia Nationala de Locuinte, destinate tinerilor si familiilor de tineri in varsta de pana la 35 de ani, in regim de inchiriere

 • 47 – Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 364/2009 (ridicarea si transportul vehiculelor fara stapan si abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca

 • 48 – Hotarare privind stabilirea unor despagubiri pentru ocuparea abuziva a locuintelor si spatiilor cu alta detsinatie, proprietate a municipiului Cluj-Napoca

 • 49 – Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca si Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

 • 50 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Campului nr. 135-137 si a Planului Urbanistic de detaliu – extindere cladire si construire zece blocuri de locuinte unifamiliale insiruite, D+P+E+M, str. Campului nr. 135-137

 • 51 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajari aferente mansardarii blocului din str. Muresului nr. 54

 • 52 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere, reamenajare si mansardare locuinta unifamiliala, str. Morii nr. 18

 • 53 – Hotarare
  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala D+P+2E, str. Veseliei

 • 54 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Calea Baciului – zona Ruttrans – Constructorul

 • 55 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere sediu Casa Corpului Didactic cu un corp D+P+2E+ etaj retras, str. Septimiu Albinii nr. 91-93

 • 56 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala D+P+E, zona Faget – prelungire str. Eugen Ionesco

 • 57 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala D+P, zona str. Tudor Arghezi

 • 58 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu policlinica medicala S+P+2E+etaj retras, str. Plopilor nr. 85

 • 59 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ansamblu de locuinte unifamiliale (D+)P+M, zona str. Al. Odobescu

 • 60 – Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 61 – Hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca

 • 62 – Hotarare privind trecerea terenurilor proprietate privata cu destinatia de drum, in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca

 • 63 – Hotarare privind prelungirea si transcrierea contractului de asociere nr. 312/2004, de pe SC BT Asigurari Transilvania SA pe SC Groupama SA, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 38

 • 64 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 249/2002, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 10

 • 65 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 173/2000, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4

 • 66 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 315/2005, pentru spatiul cu alt adestinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 89

 • 67 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 305/2004, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 71

 • 68 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 322/2005, pentru spatiul cu alta detsinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15

 • 69 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 93/2000 pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Mnaiu nr. 3

 • 70 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 235/2001 pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 8

 • 71 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 222/2001, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Hasdeu nr. 2, detinut de SC Antilopa Prod SRL

 • 72 – Hotarare privind prelungire aunor contracte de inchiriere

 • 73 – Hotarare privind transcrierea contractului de inchiriere nr. 1773/1999

 • 74 – Hotarare privind prelungirea unor contracte de comodat

 • 75 – Hotarare privind modificarea Anexei 1, art. 42, 44.1, 44.2 si 44.4 a
 • Hotararii nr. 158/2008 (aprobarea noului regulament de functionare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca)

 • 76 – Hotarare
  privind aprobarea taxelor care vizeaza concesiunile si serviciile funerare ce urmeaza a fi incasate in cadrul Serviciului administrare cimitire domeniul public

 • 77 – Hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre municipiul Cluj-Napoca si orasul Namur din Belgia

 • 78 – Hotarare privind aprobarea proiectului si a bugetului pentru proiectul “La pas prin Orasul Comoara, Cluj-Napoca”, in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operational regional Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infratsructurii necesare, ins copul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a atractivutatilor de marketing specifice

 • 79 – Hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. George Gordon Byron fn

 • 80 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru alipirea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29

 • 81 – Hotarare privind aprobarea procedurii de rascumparare de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a concesiunilor, avand ca obiect terenul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Arges fn, pentru amenajarea de spatii comerciale pe dalade acoperire a Canalului Morii

 • 82 – Hotarare privind apribarea listei obiectivelor de investitie finantate din taxa speciala de apa in anul 2010

 • 83 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obietcivul de investitii “Modernizare sistem de incalzire Liceul cu program sportiv”

 • 84 – Hotarare
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obietcivul de investitii “Modernizare sistem de incalzire Colegiul Tehnic Napoca”

 • 85 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Canalizare menajera si alimentare cu apa de pe str. Oasului pentru cartier in zona Dealul Lomb”

 • 86 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Restaurarea si consolidarea fragmentului din zidul celei de a doua incinte a Clujului Medieval – strada Potaissa”

 • 87 – Hotarare privind modificarea si completarea
 • Hotararii nr. 217/2007 (aprobarea Regulamentului-cadru de functionare a pietelor agroalimentare Flora, Hermes si Zorilor din municipiul Cluj-Napoca)

 • 88 – Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 270/2000 (stabilirea unor masuri pentru circulatia animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • 89 – Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 330/1998 (cresterea animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • 90 – Hotarare privind modificarea si completarea
 • Hotararii nr. 191/2009 (buna gospodarire a municipiului Cluj-Napoca)

 • 91 – Hotarare privind aprobarea suportarii de catre municipiul Cluj-Napoca a procentului de 45% si de catre RATUC Cluj-Napoca a procentului de 55% din valoarea abonamentelor eliberate in baza
 • HCL 715/2007

 • 92 – Hotarare privind acordarea “diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de 500 lei, de la bugetul local, pe anul 2010, cuplurilor lcujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform
 • hotararii nr. 32/2010

 • 93 – Hotarare privind alocarea sumei de 5.800 lei de la bugetul local pe anul 2010, pentru participarea municipalitatii clujene la expozitia florala internationala Florissimo 2010, din orasul infratit Dijon, Franta, in perioada 11-21 martie 2010

 • 94 – Hotarare privind alocarea sumei de 465.000 lei de la bugetul local pe anul 2010 al Directiei de Asistenta Sociala organizata ca serviciu social in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea continuarii proiectului PHARE Centre de zi “Impreuna pentru copii”

 • 95 – Hotarare privind alocarea sumei de 4.430.000 lei de la bugetul local pe anul 2010, Regiei Autonome de Transport Urban Calatori Cluj-Napoca, din care 4.400.000 lei in vederea acordarii subventiei pe mijloacele de transport in comun studentilor posesori ai unuia dintre cele patru carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student si Omnipass, inn perioada ianuarie – decembrie a.c. si 30.000 lei de la bugetul local pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca, in perioad aianuarie – decembrie 2010 (cu exceptia vacantelor) cu sprijinul Consiliului local

 • 96 – Hotarare privind aprobarea alocarii sumie de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2010, pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 97 – Hotarare
  privind aprobarea alocarii sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2010, pentru organizarea manifestarilor dedicate sarbatoriii Revelionului 2011, cu sprijunul Consiliului local

 • 98 – Hotarare
  privind alocarea sumei de 5.200.000 lei de la bugetul local pe anul 2010, in vederea sustinerii activitatilor/actiunilor structurilor psortive din municipiul Cluj-Napoca, in perioada ianuarie-decembrie 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 99 – Hotarare privind alocarea sumei de 699.830 lei din bugetul pe anul 2010 al Directiei de Asistenta Sociala pentru acordarea de subventii, in conformitate cu prevederile legii 34/1998

 • 100 – Hotarare privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul pe anul 2010 al Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in vederea achizitionarii de produse alimentare si acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate, cu ocazia sarbatorilor de Paste si Rusalii 2010

 • 101 – Hotarare privind plata sumei de 10.678,73 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, catre Ambrus Valer Ioan Septimiu, Ambrus Emanuel Sorin, Ambrus Valer Flaviu junior, Ambrus Valentin Ioan, Schackert Marina Stanca si Stanca Octavian Mircea

 • 102 – Hotarare privind aprobarea P.U.Z Baile Someseni si P.U.D reabilitare si modernizare bai termale, bazine exterioare, parc, hotel, statiune turistica, unitati de primire turistica, servicii si amenajari exterioare

 • 103 – Hotarare privind aprobarea P.U.D, doua case unifamiliale D+P+E, zona str. Oasului – str. Odobesti; beneficiari: Moldovan Vasile si Jichisan Dorin

 • 104 – Hotarare privind aprobarea P.U.D, locuinta unifamiliala S+P+E, str. Barc III; beneficiar: Alexandrescu Dan

 • 105 – Hotarare privind criteriile de analizare si avizare pentru anexele agricole amplasate in intravilanul si extravilanul municipiului Cluj-Napoca

 • 106 – Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 107 – Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului si de urbanism

 • 108 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 70/1993 (interzicerea cersitului pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca) astfel cum a fost modificata de Hotararea nr.
 • 422/1999

 • 109 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si executarea serviciului de transport public local in regim de taxi

 • 110 – Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent apartamentului nr. 42, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 2B, Bl. A1B, inscris in CF nr. 252150 – Cluj, cu nr. topo. 21523/2

 • 111 – Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unor spatii din imobilele situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 108 si str. Arinilor nr. 11, aflate in administrarea Consiliului local, in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca Serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 112 – Hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a apartamentului nr. 80, situat in imobilul de pe str. Observatorului nr. 1-3, Cluj-Napoca

 • 113 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr.
 • 543/2009 (transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Intre Lacuri nr. 3-5, conform cotelor-parti detinute din terenul construit, aferente apartamentelor nr. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 si 15, si modificarea denumirii beneficiarului)

 • 114 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr.
 • 11/2010 (transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 35-37, inscris in C.F. nr 260.925, cu nr. cadastral 20.991)

 • 115 – Hotarare privind incetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 59

 • 116 – Hotarare privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de baza, de selectie si eliminatorii) pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si de locuinte din fondul locativ de stat si repartizarea acestora in regim de inchiriere

 • 117 – Hotarare privind aprobarea formularelor de inscriere pe Lista de prioritati la locuinte, in regim de inchiriere, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor

 • 118 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor fizice sau juridice care ocupa in mod abuziv locuintele aflate in patrimoniul municipiului Cluj-Napoca

 • 119 – Hotarare privind insusirea unei documentatii tehnice cu propunere de alipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Salcamului nr. 15

 • 120 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de comert stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • 121 – Hotarare privind aprobarea acordarii gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pe toate liniile pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, asistenti personali, precum si pentru insotitorii acestora

 • 122 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr.
 • 123/2009 (aprobarea componentei consiliilor de administratie ale regiilor autonome de subordonare locala: R.A.T., R.A.T.U.C. si R.A.D.P. Cluj-Napoca)

 • 123 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr.
 • 78/2010 (aprobarea proiectului si a bugetului pentru proiectul „LA PAS PRIN ORASUL COMOARA, CLUJ-NAPOCA”, in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operational Regional Axa prioritara 5 – dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice)

 • 124 – Hotarare privind acordarea „Diplomei de aur” si a unui premiu de cate 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 32/2010

 • 125 – Hotarare privind alocarea sumei de 1.520.000 lei de la bugetul local pe anul 2010, cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, in vederea continuarii lucrarilor de constructie si renovare, precum si pentru organizarea unor manifestari cultural-religioase, in perioada ianuarie-decembrie anul curent, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 126 – Hotarare privind alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2010, pentru efectuarea de reparatii, constructii, achizitionarea de aparatura medicala si servicii de medicina dentara la spitalele clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 127 – Hotarare privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare identificarii de terenuri in zona Pata-Rat in vederea achizitionarii sau efectuarii unor schimburi

 • 128 – Hotarare privind cuantumul premiilor care urmeaza sa fie acordate la concursul de solutii “Stabilirea temei de proiectare a Centrului Cultural Transilvania”

 • 129 – Hotarare privind aprobarea contului annual de executie a bugetului general pe anul 2009

 • 130 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu S+P+E+M, str. Morii nr. 5

 • 131 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala P+E, str. Dunarii nr. 172

 • 132 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Padurii si a Planulu Urbanistic de Detaliu – dotare sociala – camin pentru varstnici, gradinita, asezamant pentru mame si nou nascuti D+P+2E, str. Padurii nr. 11

 • 133 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, str. Romul Ladea – str. Borhanciului pentru parcelare si reglementari de construire locuinte si dotari

 • 134 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu cladire de birouri S+P+5E+etaj tehnic, str. Fabricii nr. 118

 • 135 – Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 136 – Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 137 – Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Manastur – Piata Garii in municipiul Cluj-Napoca”

 • 138 – Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Manastur – Piata Garii in municipiul Cluj-Napoca”

 • 139 – Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piata Garii – B-dul Muncii in municipiul Cluj-Napoca”

 • 140 – Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piata Garii – B-dul Muncii in municipiul Cluj-Napoca”

 • 141 – Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Barnutiu si Cazino din municipiul Cluj-Napoca”

 • 142 – Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Barnutiu si Cazino din municipiul Cluj-Napoca”

 • 143 – Hotarare privind aprobarea tarifului pentru inchirierea terenurilor destinate amplasarii teraselor sezoniere

 • 144 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Centru social de urgenta”

 • 145 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizare centrala termica la Colegiul Tehnic de Constructii Anghel Saligny”

 • 146 – Hotarare privind modificarea hotararii nr.
 • 46/2010 (stabilirea structurii Comisiei sociale de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii unor locuinte realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte, destinate tinerilor si familiilor de tineri in varsta de pana la 35 de ani, in regim de inchiriere)

 • 147 – Hotarare privind modificarea hotararii nr.
 • 541/2008 (darea in folosinta gratuita a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca in vederea desfasurarii activitatilor Directiei de Asistenta Sociala organizata ca serviciul public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), asa cum a fost modificata prin hotararea nr. 43/2010

 • 148 – Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Cantinei de Ajutor Social si Pensiune

 • 149 – Hotarare privind transcrierea Contractului de inchiriere nr. 1717/01.07.1999, de pe Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, Serviciul Teritorial Cluj, pe Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, Oficiul teritorial Cluj, pentru spatiul cu alt adestinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16

 • 150 – Hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de inchiriere pentru garajele fond de stat

 • 151 – Hotarare privind prelungirea contractului de comodat nr. 2626/26.04.2007, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Stefan cel Mare nr. 14

 • 152 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 254/18.02.2002, pentru spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. B.P.Hasdeu nr. 4

 • 153 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 324/26.04.2005 pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27

 • 154 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 148/21.08.2000, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34

 • 155 – Hotarare privind prelungirea contractului de aosciere nr. 299/27.05.2004, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Govora fn

 • 156 – Hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere

 • 157 – Hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru locuinta de serviciu situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16, ap.15

 • 158 – Hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru locuinta de serviciu situata in municipiul Cluj-Napoca, Piata Unirii nr. 10 ap.3

 • 159 – Hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru locuinta de serviciu situata in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 10, ap.4

 • 160 – Hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru locuinta de serviciu situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Rene Descartes nr. 11, ap.2

 • 161 – Hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru locuinta de serviciu situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Burebista nr. 12-14, ap.3

 • 162 – Hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru locuinta de serviciu situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 9, ap.16

 • 163 – Hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru locuinta de servciiu situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 17, ap. 149

 • 164 – Hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru locuinta de serviciu situata in municipiul Cluj-Napoca, str. M.Kogalniceanu nr. 7, ap.7

 • 165 – Hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru locuinta de serviciu situata in municipiul Cluj-Napoca, str. M.Kogalniceanu nr. 7, ap.3

 • 166 – Hotarare privind prelungirae duratei de inchiriere pentru locuinta de serviciu situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ap.3

 • 167 – Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren din proprietatea publica a Judetului Cluj, administrarea Consiliului judetean Cluj, in proprietatea publica a Municipiului Cluj-napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 168 – Hotarare privind efectuarea serviciilor de intretinere a dispozitivului de semnalizare rutiera de catre RADP Cluj-Napoca

 • 169 – Hotarare privind alocarea sumei de 8.400 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru organizarea manifestarilor dedicate orasului Pecs, Ungaria, la Cluj-Napoca, in perioada 6-8 mai 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 170 – Hotarare privind alocarea sumei de 38.932 lei de la bugetul local pe anul 2010, Facultatii de Medicina veterinara Cluj-Napoca, pentru sustinerea activitatilor de sterilizare a animalelor comunitare (caini si pisici), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 171 – Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2009 ale regiilor autonome de subordonare locala

 • 172 – Hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca

 • 173 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala S+P+E, str. Fagetului nr. 25

 • 174 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala P+M si anexe, str. Eclipsei nr. 10

 • 175 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu casa unifamiliala D+P+E, piscina si foisor de gradina, str. Trandafirilor nr. 6

 • 176 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala P+E, str. Borhanciului nr. 70

 • 177 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, str. Alevandru Vaida Voevod – str. Slanic

 • 178 – Hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 179 – Hotarare privind aprobarea avizului Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 180 – Hotarare privind aprobarea avizului Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 181 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr.
 • 134/2009 (concesionarea, prin incredintare directa, in vederea extinderii locuintei, a terenului, in suprafata de 39 mp, situat in Cluj-Napoca, str. Ariesului nr. 66

 • 182 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat in Cluj-Napoca, inscris in CF 106922, cu nr. Topo 10899

 • 183 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru rectificarea suprafetei imobilului situat in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106

 • 184 – Hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere

 • 185 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr.
 • 306/2009 (modificarea si completarea Hotararii nr.
 • 434/2005 si a Hotararii nr. 277/2004 – asocierea cu SC Parcul de Distractii Farcas SRL)

 • 186 – Hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru locuinta de serviciu situata in Cluj-Napoca, str. Mamaia nr. 1, ap.6

 • 187 – Hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru locuinta de serviciu situata in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 32, ap.16

 • 188 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 475/2009 (preluarea cinematografelor Dacia, Favorit, Marasti si Victoria)

 • 189 – Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului si amdinistrarea Autoritatii Nationale pentru Tineret si Sport, in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca si amdinistrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 190 – Hotarare privind aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj

 • 191 – Hotarare privind revocarea Hotararii nr.
 • 492/2008 (aprobarea listei cuprinzand solicitantii declarati eligibili pentru acordarea subventiei prevazute in Programul national de sprijinire a construirii de locuinte proprietate personala)

 • 192 – Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.
 • 93/2009 (aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

 • 193 – Hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel fn

 • 194 – Hotarare privind completarea Hotararii nr.6/2003 (acordarea de reduceri si gratuitati pentru unele categori de persoane pentru transportul in comun), astfel cum a fost modificata prin Hotararea 429/2003

 • 195 – Hotarare privind stabilirea taxelor de pasunat pe anul 2010

 • 196 – Hotarare privind retragerea dreptului de amdinistrare a RADP Cluj-Napoca asupra unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca si trecerea acestora din domeniul public al municipiului in cel privat

 • 197 – Hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri si insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare

 • 198 – Hotarare privind alocarea sumei de 1.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2010 in vederea sustinerii activitatilor institutiilor si ONG-urilor locale, conform anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 199 – Hotarare privind acordarea “diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii
 • 32/2010

 • 200 – Hotarare privind desfasurarea procedurii de achizitie publica in vederea elaborarii certificatelor de performanta energetica la terminarea lucrarilor de reabilitare termica, pentru 11 blocuri, realizate in cadrul Programului de reabilitare termica 2008

 • 201 – Hotarare privind aprobarea continuarii si finalizarii lucrarilor incepute in perioada de valabilitate a contractului nr. 48965/2005, pentru “executarea lucrarilor de realibilitare a 288 strazi in municipiul Cluj-Napoca”

 • 202 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr.
 • 104/2005 (decontarea prestatiilor de transport pentru SCS FCM Universitatea Cluj, SCS CF CFR-Ecomax Cluj si CS Universitatea – rugby, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

 • 203 – Hotarare privind stabilirea cotei pentru calculul taxei hoteliere cu aplicare in anul 2011

 • 204 – Hotarare privind unele masuri referitoare la reorganizarea si functionarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca

 • 205 – Hotarare privind unele masuri referitoare la reorganizarea si functionarea serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca: Centrul Bugetar de administrare crese, Cantina de ajutor social si pensiune si Serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca

 • 206 – Hotarare privind unele masuri referitoare la reorganizarea si functionarea Directiei de Asistenta sociala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 207 – Hotarare privind mandatarea d-lui viceprimar Radu Marin Moisin de a reprezenta interesele Cosiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii generale Extraordinare a Actionarilor SCS CFM Universitatea Cluj SA, prin acordarea votului “abtinere” la majorarea capitalului social al SCS CFM Universitatea Cluj SA

 • 208 – Hotarare privind modificarea Hotararii 248/2008 (modificarea hotararilor 792/2005 si 598/2004 – componenta comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestari servicii, constituita in baza legii 550/2002)

 • 209 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuit D+P+E+M cu sase apartamente, str.Panait Istrati nr. 10

 • 210 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, str. Avram Iancu nr. 19-25 si a Planului Urbanistic de Detaliu, dotare hoteliera

 • 211 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Borhanciului si a Planului Urbanistic de Detaliu – locuinte unifamiliale cu maxim P+2E

 • 212 – Hotarare privind renumerotarea administrativa a imobilelor din municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Nottara, latura impara

 • 213 – Hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 214 – Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 215 – Hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului de reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de administratie al SC Lomb SA, al domnului Inceu Adrian Mihai

 • 216 – Hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie nerevendicate

 • 217 – Hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie revendicate

 • 218 – Hotarare privind prelungirea unor contracte de comodat

 • 219 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de rectificare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8, ap.12

 • 220 – Hotarare privind vanzarea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Salajului nr. 11B

 • 221 – Hotarare privind vanzarea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 27

 • 222 – Hotarare privind vanzarea unui teren situat in municipiul Cluj-napoca, str. Cepei nr. 7

 • 223 – Hotarare privind vanzarea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 20

 • 224 – Hotarare privind insusirea unei documentatii tehnice de dezmembrare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Marasti fn

 • 225 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Amenajare hala agroalimentara piata cartier Grigorescu”

 • 226 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Modernizare iluminat public cartierele Garii, Grigorescu, Gheorgheni, Gruia, Manastur, Marasti, Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”

 • 227 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obietcivului de investitii “Modernizare iluminat public cartierele Aurel Vlaicu, Bulgaria, Centru, Dambul Rotund, Plopilor si Someseni din municipiul Cluj-Napoca”

 • 228 – Hotarare privind modificarea hotararii nr. 395/2001 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Profi Rom Food SRL)

 • 229 – Hotarare privind relocarea pietei de vechituri (oser), darea in administrare, prin gestiune directa, la RADP Cluj-Napoca si aprobarea Regulamentului cadru de functionare a pietei de vechituri nou infiintata

 • 230 – Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru activitatea prestata de cantina de ajutor social si pensiune Cluj-Napoca

 • 231 – Hotarare privind aprobarea participarii municipiului Cluj-Napoca, in calitate de membru fondator, la constituirea Asociatiei “Cluj-Napoca 2020 – Capitala Culturala Europeana”

 • 232 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuinte cu spatii comerciale si servicii la parter, S+P+4E, str. Dionisie Roman nr. 1

 • 233 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta colectiva mica cu trei apartamente, S+P+E+M, str. Simion Musat nr. 2

 • 234 – Hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 235 – Hotarare privind aprobarea avizelor Comisie tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 236 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Centrala termica la gradinita Lizuca”

 • 237 – Hotarare privind alocarea sumei de 6.400 lei de la bugetul local pe anul 2010, castigatorilor celei de a doua editii a concursului de desene din cadrul Festivalului Martisorului 2010, pentru deplasarea in orasul infratit Rockford, Illinois, in perioada 7 – 28 iulie 2010

 • 238 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parkingurilor din cartierele municipiului Cluj-Napoca, situate pe domeniul public, edificate din fondurile municipalitatii

 • 239 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 127/09.06.2000, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34

 • 240 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 249/30.01.2002, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 10

 • 241 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 312/28.12.2004, pentru SC GROUPAMA SA, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 38

 • 242 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 305/28.07.2004, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 71

 • 243 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 93/2000, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3

 • 244 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 333/28.07.2005, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Unirii nr. 24

 • 245 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 315/24.03.2005, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8

 • 246 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 322/25.04.2005, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15

 • 247 – Hotarare privind modificarea si completarea Anexelor 1, 2 si 3 ale Hotararii nr. 217/2007 (aprobarea regulamentului-cadru de functionare a pietelor agroalimentare Flora, Hermes si Zorilor din municipiul Cluj-Napoca)

 • 248 – Hotarare privind unele masuri pentru preluarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

 • 249 – Hotarare privind unele masuri pentru reglementarea desfiintarii pe cale administrativa a constructiilor amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca

 • 250 - Hotarare privind modificarea Hotararii
 • 93/2009 (aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) asa cum a fost modificata si completata Hotararea nr.
 • 192/2010

 • 251 – Hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alienate

 • 252 – Hotarare privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului profesor universitar doctor Liviu Maior

 • 253 – Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale regiilor de subordonare locala: Regia Autonoma de Transport Urban Calatori, Regia Autonoma a Domeniului Public si Regia Autonoma de Termoficare

 • 254 – Hotarare privind aprobarea statutului si actului constitutiv ale Asociatiei “Cluj-Napoca 2020 – Capitala Culturala Europeana”

 • 255 – Hotarare privind aprobarea transferului Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca la Directia de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 256 – Hotarare privind insusirea documentatiilor aferente Fazei 1 din documentatia Actualizare Plan Urbanistic General

 • 257 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – locuinta cu doua apartamente, D+P+M, str. Valea Fanatelor nr. 38

 • 258 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu casa de vacanta D+P+M, str. Fagetului fn

 • 259 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu doua imobile de locuinte colective cu cate trei apartamente S+P+E+M, str. Grigore Antipa nr. 19 si 21

 • 260 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala S+P+E, str. Eremia Grigorescu nr. 44

 • 261 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificare amplasare parcela – locuinta unifamiliala S+P+M, str. Sighisoarea nr. 7

 • 262 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala D+P+E, str. Campului nr. 159

 • 263 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta cu doua apartamente S+P+E+M, str. Iuliu Merca nr. 14

 • 264 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Paul Chinezul, si a Planului Urbanistic de Detaliu – restructurare imobil existent si construire cladire de birouri S+P+2E+etaj retras, str. Paul Chinezul nr. 5

 • 265 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11, str. Maramuresului, str. Jean Jaures, platforma Tehnofrig

 • 266 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, str. Pata Rat

 • 267 – Hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 268 – Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 269 – Hotarare privind modificarea hotararii nr.
 • 82/2010 (aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2010)

 • 270 – Hotarare privind insusirea unei documentatii pentru dezlipire si inscriere concesiune si transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11

 • 271 – Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 10-12, inscris in CF nr. 258165 Cluj-Napoca, nr topografic 781, 782

 • 272 – Hotarare privind prelungirea contractelor de asociere nr. 173/23.11.2000 si nr. 235/09.11.2001, pentru spatiile cu alta destinatie situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4 si str. Iuliu Maniu nr. 8

 • 273 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8

 • 274 – Hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere si comodat

 • 275 – Hotarare privind prelungirea si transcrierea contractului de inchiriere nr. 2588/25.04.2005 pentru spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Universitatii nr. 1, de pe Revista Steaua, pe Ministerul Afacerilor Externe

 • 276 – Hotarare privind darea in folosinta gratuita, Cantinei de ajutor social si pensiune, a spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 10, aflat in administrarea Consiliului local

 • 277 – Hotarare privind insusirea raportului de expertiza tehnica intocmit pentru reconstituirea si rectificarea CF nr. 148439 Cluj-Napoca, cu nr. topo 11177/1, avand ca obiect apartamentul nr. 1 din imobilul situat in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 108

 • 278 – Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren din proprietatea Statului Roman si administrarea Societatii de Constructii CCCF Bucuresti, Filiala de Drumuri si Poduri SA Cluj, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 279 – Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren din proprietatea Statului Roman si administrarea Oficiului judetean pentru tineret si sport Cluj, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 280 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr.
 • 193/2010 (insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel fn

 • 281 – Hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri si insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare

 • 282 – Hotarare privind incetarea asocierii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC SCFM Universitatea Cluj SA

 • 283 – Hotarare privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice in vederea practicarii activitatii de administrator de imobile la asociatiile de proprietari

 • 284 – Hotarare privind aprobarea cuantumului majorarilor de intarziere in cazul veniturilor nefiscale

 • 285 – Hotarare privind modificarea hotararii nr.
 • 411/20.09.2008 (reglementarea unor activitati care se desfasoara in municipiul Cluj-Napoca si creeaza disconfort vecinatatilor)

 • 286 – Hotarare privind aprobarea gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pentru doua cadre didactice de la Liceul pentru deficienti de Vedere din Cluj-Napoca

 • 287 – Hotarare privind modificarea hotararii nr.
 • 98/2010 si a anexei (alocarea sumei de 5.200.000 lei de la bugetul local, in vederea sustinerii activitatilor/actiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, in perioada ianuarie-decembrie 2010)

 • 288 – Hotarare privind alocarea sumei de 7.800 lei de la bugetul local pe 2010 pentru participarea formatiei clujene Altar la finala mondiala a WOA Metal Battle din cadrul Wacken Open Air Festival 2010 din Germania, in perioada 4-7 august 2010

 • 289 – Hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea nr.
 • 229/2010 (relocarea pietei de vechituri, darea in administrare, prin gestiune directa, la RADP Cluj-Napoca si aprobarea regualmentului-cadru de functionare a pietei de vechituri nou infiintata)

 • 290 – Hotarare privind prelungirea contractelor de inchirere ale locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41

 • 291 – Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Retea de statii self-service de inchiriere de biciclete”

 • 292 – Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “Retea de statii self-service de inchiriere de biciclete”

 • 293 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Pandurilor – parcul Iuliu Hatieganu si a Planului Urbanistic de Detaliu – amplasare camin pentru sportivi si policlinica studenteasca

 • 294 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Primariei municipiului Cluj-Napoca si a Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Bugetar de Administrare Crese, din municipiul Cluj-Napoca

 • 295 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. doua locuinte P+M, str. Mihai Romanul nr. 23

 • 296 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. imobil de locuit cu trei apartamente Sp+D+P+E+M, str. Antonio Gaudi nr. 11

 • 297 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta cu doua apartamente D+P+M si P, str. Salviei nr. 10

 • 298 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+E, str. Sibiului nr. 7A

 • 299 - Hotarare privind aprobarea P.U.Z. Centru de management integrat al deseurilor – judetul Cluj

 • 300 - Hotarare privind aprobarea P.U.Z. Valea Garbaului – introducere in intravilan

 • 301 - Hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Campului est – str. Stefan Cicio-Pop – zona „La Fundatura”

 • 302 - Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice pentru servituti urbanistice Centrul Cultural Transilvania, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106

 • 303 - Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de de urbanism

 • 304 - Hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca

 • 305 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de functionare a pietei agroalimentare IRA, din municipiul Cluj-Napoca

 • 306 - Hotarare privind aprobarea procedurii de „selectie de oferte” pentru atribuirea contractelor de inchiriere a chioscurilor situate in piata Grigorescu

 • 307 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Expertiza, proiect tehnic si executarea lucrarilor la Podul peste Canalul Morii, pe str. Rosiori, in municipiul Cluj-Napoca”

 • 308 - Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Locuinte Sociale de Calitate” (str. Albac nr. 21)

 • 309 - Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Locuinte Sociale de Calitate”

 • 310 - Hotarare privind completarea Anexelor 1, 2 si 3, ale Hotararii nr
 • 217/2007, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr.
 • 87/2010 si prin Hotararea nr.
 • 247/2010 (aprobarea Regulamentului-cadru de functionare a pietelor agroalimentare Flora, Hermes si Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca)

 • 311 - Hotarare privind modificarea Hotararii nr.
 • 279/2010 (aprobarea solicitarii de trecere a unui teren, din proprietarea Statului Roman si administrarea Oficiului Judetean pentru Tineret si Sport Cluj, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

 • 312 - Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren din proprietatea Statului Roman, prin Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Cluj, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 313 - Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului roman si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 314 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fantanele, Miraslau si 1 Decembrie 1918

 • 315 - Hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrarea si insusirea in Cartea Funciara a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 43-45, Corp A, ap. 3

 • 316 - Hotarare privind avizarea unei documentatii tehnice de masuratori topografice in favoarea S.C. Unirea S.A. Cluj-Napoca

 • 317 - Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru rectificarea suprafetei terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel f.n.

 • 318 - Hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel f.n.

 • 319 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial, situat in m unicipiul Cluj-Napoca, Piata Marasti, Bloc 13, inscris in C.F. nr. 143.172 – Cluj, sub nr. topo 23.708/3/LI

 • 320 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, inscris in C.F. nr 264.131 – Cluj-Napoca, cu nr. topografic 14.104 si cadastral 18.150

 • 321 - Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 5, inscris in C.F. nr. 255.272 – Cluj-Napoca, cu nr. topografic 14.102

 • 322 - Hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci, in suprafata de 3.663 m.p., in favoarea S.C. Compania de Apa Somes S.A.

 • 323 - Hotarare privind transcriere contractului de concesiune a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 4, de pe „CREDITCOOP Casa centarla – Agentia Cluj-Napoca”, pe „Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP – Agentia Cluj-Napoca”, si insusirea documentatiei tehnice cadastrale de dezlipire

 • 324 - Hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a unor contracte de inchiriere pentru terenurile-curti aferente apartamentelor vandute in baza Legii nr. 112/1995 si a contractelor de inchiriere pentru terenurile-curti ocupate de garaje proprietate personala

 • 325 - Hotarare privind alocarea sumei de 18.500 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilelor Clujului la Pécs, Ungaria, in perioada 17-19 septembrie 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 326 - Hotarare privind aprobarea listei solicitantilor rezultata in urma departajarii, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, in vederea repartizarii locuintelor disponibile construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte

 • 327 - Hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala S+P+E, str. Sperantei nr. 17

 • 328 - Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii nr.
 • 26/2010 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcarilor publice cu plata orara, aprobate de Comisia Municipala de Sistematizare a Circulatiei din municipiul Cluj-Napoca)

 • 329 - Hotarare privind numirea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al Spitalului Militar de Urgenta „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca

 • 330 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Extindere retea de apa si canalizare, montare statie de pompare, realizare bransament apa si racord canal la locuintele sociale de pe strada Pata Rat din municipiul Cluj-Napoca”

 • 331 - Hotarare privind incetarea concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Mihai Viteazul

 • 332 - Hotarare privind includerea in domeniul public a parkingului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii f.n., darea in folosinta gratuita catre Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcarilor

 • 333 - Hotarare privind incetarea contractului de concesiune nr. 4478/1998, asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Splaiul Independentei f.n.

 • 334 - Hotarare privind completarea Anexei Hotararii nr.
 • 229/2010, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr.
 • 289/2010 (aprobarea regulamentului-cadru de functionare a pietei de vechituri din municipiul Cluj-Napoca)

 • 335 - Hotarare privind alocarea sumei de 204.573,29 lei de la bugetul local Scolii cu clasele I-VIII „David Prodan”, reprezentand sustinerea financiara a contributiei proprii a unitatii de invatamant in vederea implementarii programului „Retea transnationala si interegionala pentru programul „Scoala dupa scoala”, finantat prin programul POS-DRU

 • 336 – Hotarare privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului ing. ec. Vasile Leordean

 • 337 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala D+P+M, str. Beclean nr. 4

 • 338 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuinta unifamiliala D+P+M, str. Borhanciului nr. 5E

 • 339 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de birouri, servicii, spalatorie auto D+P+4E, str. Taietura Turcului nr. 16-18

 • 340 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajare si mansardare cladire de locuit cu trei apartamente S+P+E+M, str. Bumbesti nr. 5

 • 341 – Hotarare privind apobarea extinderii reglementarilor Planului Urbanistic Zonal, str. Sobarilor – str. Byron si a Planului Urbanistic de Detaliu supraetajare, mansardare si reamenajare camin de nefamilisti, str. Sobarilor nr. 29

 • 342 – Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 343 – Hotarare privind modificarea
 • Hotararii nr. 453/2008

 • 344 – Hotarare privind modificarea
 • Hotararii nr. 368/2008

 • 345 – Hotarare privind modificarea
 • Hotararii 747/2006

 • 346 – Hotarare privind plata sumei de 20.608,30 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata si de executare, catre Bojte Cristina, Banffy Roma Stefan Andrei, Banffy Adalbert Iosif, Banffy Fruzsina Klara si Banffy Andras Jozsef

 • 347 – Hotarare privind acordarea unei “diplome de aur” si a cate unui premiu in valoare neta de 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform
 • HCL 32/2010

 • 348 – Hotarare privind modificarea Anexei la
 • Hotararea nr. 141/2010

 • 349 – Hotarare privind modificarea
 • Hotararii nr. 142/2010

 • 350 – Hotarare privind modificarea Anexei la
 • Hotararea nr. 137/2010

 • 351 – Hotarare privind modificarea
 • Hotararii nr. 138/2010

 • 352 – Hotarare privind modificarea Anexei la
 • Hotararea nr. 139/2010

 • 353 – Hotarare privind modificarea
 • Hotararii nr. 140/2010

 • 354 – Hotarare privind modificarea si completarea anexei la
 • Hotararea nr. 120/2010

 • 355 – Hotarare privind completarea
 • Hotararii nr. 442/2006

 • 356 – Hotarare privind atribuirea, in regim de comodat, a spatiului cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Unirii nr. 1, ap.7, in favoarea Inspectoratului de Politie al Judetului Cluj

 • 357 – Hotarare privind atribuirea, prin inchiriere, a spatiului cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I.M. Klein nr.21, ap.1, in favoarea Partidului Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei

 • 358 – Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate, a concesionarii, prin licitatie, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel fn, in vederea amenajarii unei baze sportive si de agrement, precum si a documentatiei de atribuirea in scopul concesionarii

 • 359 – Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului in local in consiliul de administratie al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

 • 360 – Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr.
 • 137/2010, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr.
 • 350/2010

 • 361 – Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr.
 • 139/2010, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr.
 • 352/2010

 • 362 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr.
 • 140/2010, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr.
 • 353/2010

 • 363 – Hotarare privid modificarea Hotararii nr.
 • 138/2010, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr.
 • 351/2010

 • 364 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere camin studentesc si spatii administrative P+5E, str. Albac nr. 21

 • 365 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Lombului nr. 9 – extindere cimitir

 • 366 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de parcelare pentru locuinte unifamiliale in cartierul Lomb

 • 367 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str Pata Rat est

 • 368 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu casa unifamiliala parter, str. Remenyik Sandor nr. 6
 • 369 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu amenajare si supraetajare corp constructie de la S+P+E la S+P+E+ etaj retras, str. Dambovitei nr. 47

 • 370 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire hala parter, de productie si depozitare si cladiri de birouri P+E, str. Taietura Turcului nr. 47

 • 371 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil sediu de firma – birorui P+E si hala parter, str. Elicei nr. 6

 • 372 – Hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 373 – Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 374 – Hotarare privind actualizarea preturilor activitatii de iluminat festiv, pentru SC Elba SA

 • 375 – Hotarare privind aprobarea liniilor prioritare de subventionare de la bugetul local in anul 2011, pentru asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

 • 376 – Hotarare privind aprobarea regulamentului-cadru de functionare a pietei agroalimentare Grigorescu din municipiul Cluj-Napoca

 • 377 – Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.
 • 130/2009

 • 378 – Hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre municipiul Cluj-Napoca si Clubul de Fotbal Feminin “Olimpia”, in vederea infiintarii Academiei de Fotbal Feminin din Romania, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 379 – Hotarare privind aprobarea aderarii municipiului Cluj-Napoca, in calitate de membru asociat la Statutul Fundatiei “Clubul Sportiv Universitatea”, in vederea sustinerii actiunilor/activitatilor sportive de performanta

 • 380 – Hotarare privind insusirea documentatiilor cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale terenurilor in suprafata de 12.200 mp, respectiv 27.800 mp, situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod fn

 • 381 – Hotarare privind modificarea
 • Hotararii nr. 500/2001 (modificarea si completarea
 • hotararii nr. 437/2001, asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu Auxiliar de Componentes Electricos SA)

 • 382 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 6-10

 • 383 – Hotarare privind vanzarea spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, catre SC Florina Import Export SRL, in baza sentintei civile nr. 1977/2009

 • 384 – Hotarare privind prelungirea contractelor de asociere nr. 311/2004 si 272/2003, pentru spatiile cu alta destinatie situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 17 si Rene Descartes nr. 11

 • 385 – Hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 154/2000, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. N. Cristea (fosta Borzesti) nr. 1, ap.1, detinut de dl. Bonea Laurian

 • 386 – Hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 222/2001 pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Hasdeu nr. 2, detinut de SC Antilopa Prod SRL

 • 387 – Hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie

 • 388 – Hotarare privind aprobarea listei finale pentru anul 2010, rezultata in urma solutionarii contestatiilor, pentru tinerii care au acces la locuinte construite prin ANL, destinate inchirierii si aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii construite din fonduri ANL

 • 389 – Hotarare privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate, de selectie si repartitie), pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si de locuinte din fondul locativ de stat si repartizarea acestora in regim de inchiriere

 • 390 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr.
 • 851/2007

 • 391 – Hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Regiri Autonome a Domeniului Public asupra unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca si trecerea acestora in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 392 – Hotarare privind modificarea Hotarari nr.
 • 133/2005, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr.
 • 532/2009

 • 393 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr.
 • 78/2010, astfel cum a fost modificata prn Hotararea nr.
 • 123/2010

 • 394 – Hotarare privind darea in administrare Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18, pe perioada desfasurarii activitatii

 • 395 – Hotarare privind mandatarea Primarului pentru a intreprinde demersurile necesare in vederea reglementarii situatiei juridice a proiectului Cartier Lomb

 • 396 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr.
 • 37/2010

 • 397 – Hotarare privind darea in administrarea Academiei de Muzica “Gheorghe Dima” Cluj-Napoca a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21, in suprafata de 596 mp, in vederea extinderii caminului studentesc

 • 398 - Hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului general de flotilă aeriană (r), Dragomir P. Constantin

 • 399 - Hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010 pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.

 • 400 – Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

 • 401 – Hotărâre privind aprobarea P.U.D. cabană P+E, str. Făgetului nr. 16I; beneficiară: Măgurean Simona

 • 402 – Hotărâre privind aprobarea P.U.D. locuinţă unifamilială Dp+P+M, str. Bucovina nr. 8A; beneficiar: Stana Antoniu

 • 403 – Hotărâre privind aprobarea P.U.D. casă unifamilială P+E, str. Barbu Lăutaru nr. 5C; beneficiar: Aparaschivei Neculai

 • 404 – Hotărâre privind aprobarea P.U.D. patru locuinţe unifamiliale D+P+E, str. Făgetului nr. 39 B şi str. Haller Karoly nr. 16; beneficiară: Buciuman Maria

 • 405 – Hotărâre privind aprobarea P.U.D. locuinţă unifamilială S+P+E, str. Prunilor nr. 4; beneficiar: Klazăr Codruţ

 • 406 – Hotărâre privind aprobarea P.U.D. modificare soluţie constructivă la proiect autorizat cu A.C. nr. 2.086/2008, pentru regim de înălţime S+P+8E, amenajări incintă, parcări, str. Teodor Mihali nr. 39-43; beneficiar: Bob Dorin George

 • 407 – Hotărâre privind aprobarea P.U.D. locuinţă unifamilială D+P+E, str. Pomet nr. 6D; beneficiar: Crişan Alin

 • 408 – Hotărâre privind aprobarea P.U.D. case unifamiliale D+P+E, str. Romul Ladea nr. 2A, 2B, 2C şi 2D; beneficiari: Bălan Ovidiu, Bălan Vasile şi Pop Cristian

 • 409 – Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Plopilor; beneficiar: Holobuţiu Daniel

 • 410 – Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. introducere în intravilan şi construire, str. Valea Chintăului nr. 86-106; beneficiari: Tobias Ştefan şi asociaţii

 • 411 – Hotărâre privind aprobarea avizului de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism

 • 412 – Hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism

 • 413 – Hotărâre privind vânzarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dobrogenu Gherea nr. 25

 • 414 – Hotărâre privind vânzarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Lotrului nr. 4

 • 415 – Hotărâre privind vânzarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 74

 • 416 – Hotărâre privind vânzarea terenului aferent ap. 1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploieşti nr. 26

 • 417 – Hotărâre privind vânzarea terenului aferent ap. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploieşti nr. 26

 • 418 - Hotărâre privind vânzarea terenului cu destinaţia de curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gruia nr. 43

 • 419 - Hotărâre privind vânzarea terenului cu destinaţia de curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia nr. 21

 • 420 - Hotărâre privind vânzarea spaţiului cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 12, ap. 1, către S.C. CORVINUL RESTAURANT S.R.L. - Modifica 853/2007

 • 421 - Hotărâre privind prelungirea Contractului de sociere nr. 162/2000, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 25

 • 422 - Hotărâre privind concesionarea, prin încredinţare directă, în vederea extinderii şi mansardării construcţiei existente, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. B. P. Haşdeu nr. 41-43, în suprafaţă de 24 m.p

 • 423 - Hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice topografice pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 4, parter, ap. 11 şi 12

 • 424 - Hotarare privind insusirea documentatiilor cadastrale pentru reglementarea situatiei juridice a unor terenuri aferente Complexului sportive Stadion Municipal. “Ion Moina”

 • 425 - Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a imobilului sitruat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 32, aflat în administrarea consiliului local, în vederea desfăşurării activităţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 426 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 541/2008 (darea în folosinţă gratuită a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în vederea desfăşurării activităţii Direcţiei de Asistenţă Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 43/2010 - Modifica 541/2008

 • 427 - Hotărâre privind darea în administrare, Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3

 • 428 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea /automatizarea centralelor termice-Înlocuirea cazanelor în centralele termice”

 • 429 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 13 blocuri de locuinţe-condominii

 • 430 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 30 blocuri de locuinţe-condominii

 • 431 - Hotărâre privind propunerea de organizare a manifestării cultural-artistice şi sportive intitulate „Zilele municipiului Cluj-Napoca”, în ultima săptămână a lunii mai, anual, începând cu anul 2011

 • 432 - Hotărâre privind plata echivalentului în lei a sumei de 14.500 EUR, cu titlu de sultă şi a sumei de 836 lei, cu titlu de cotă onorariu expert, către Vereş Ana, Vincze Katalin, Daniel Irina, Matyaş Ioan, Botha Mihai, Botha Cristina, Botha Vasile şi Botha Daniela

 • 433 - Hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 300.000.000 lei

 • 434 - Hotărâre privind aprobarea desfăşurării concursului de soluţii finalizat prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în vederea stabilirii soluţiei arhitecturale pentru Sala de concerte, Sediul Filarmonicii Transilvania şi Anexe şi a cuantumului premiilor care urmează să fie acordate în cadrul acestei proceduri

 • 435 - Hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii nr. 291/2010 (aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reţea de staţii self-service de închiriere de biciclete”) - Modifica 291/2010

 • 436 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii 292/2010 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reţea de staţii self-service de închiriere de biciclete”) - Modifica 292/2010

 • 437 - Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Calea Borhanciului, în municipiul Cluj-Napoca”

 • 438 - Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Calea Dezmirului (Cantonului), în municipiul Cluj-Napoca

 • 439 – Hotarare privind aprobarea incheierii acordului de asociere intre Municipiul Cluj-Napoca si comunele: Apahida, Baciu, Chinteni, Floresti, Cojocna, in vederea realizarii proiectului „Modernizarea si extinderea sistemului de transport public in comun, in Zona Metropolitana Cluj”

 • 440 – Hotarare privind aprobarea P.U.D. construire cladire pentru Facultatea de Geografie a U.B.B., str. Clinicilor nr. 5-7; beneficiara: Facultatea de Geografie din cadrul Universitatii Babes-Bolyai

 • 441 – Hotarare privind aprobarea P.U.D. amenajari aferente pentru mansardarea blocului L12, str. Lunii nr. 13

 • 442 – Hotarare privind aprobarea P.U.D. amenajari aferente pentru mansardarea blocului din str. Puietilor nr. 6

 • 443 – Hotarare privind aprobarea P.U.D. supraetajare spatiu comercial la S+P+2E, str. Meziad, bloc L2

 • 444 – Hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta familiala P+E+M, str. Branului nr. 6

 • 445 – Hotarare privind aprobarea P.U.D. operatiuni notariale de comasare si parcelare pentru construire locuinte unifamiliale P+E, str. Tamasi Aron

 • 446 – Hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 447 – Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 448 – Hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca

 • 449 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea nr. 467/2009 (aprobarea eliberarii acordului de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert si servicii de piata, inclusiv cele de alimentatie publica, pe raza municipiului Cluj-Napoca)

 • 450 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 532/2009

 • 451 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L

 • 452 – Hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociatiei proprietarilor de teren Silva-Iara Baisoara

 • 453 – Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 7 (fosta str. Ciresilor nr. 53)

 • 454 – Hotarare privind privind insusirea documentatiei tehnice de alipire a unor terenuri, situate in municipiul Cluj-Napoca

 • 455 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 10 si retragerea unui drept de administrare

 • 456 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Spaliul Independentei nr. 6

 • 457 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb

 • 458 – Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren, din proprietatea Statului Roman, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 459 – Hotarare privind aprobarea unui schimb de imobile si insusirea rapoartelor de evaluare a proprietatii imobiliare

 • 460 – Hotarare privind plata sumei de 10.000 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Pap Monica si Pap Cecilia

 • 461 – Hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 32/2010

 • 462 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare sediu str. Mesterul Manole f.n.”

 • 463 – Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea tramei stradale de acces in zona industriala”, din Cluj-Napoca, judetul Cluj

 • 464 – Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea tramei stradale de acces in zona industriala”, din Cluj-Napoca, judetul Cluj

 • 465 – Hotarare privind exclusivitatea prestarii serviciilor de salubritate menajera pe raza municipiului Cluj-Napoca, de catre S.C. Rosal Grup S.R.L., pe sectorul I si, respectiv, companiei de salubritate Brantner Veres S.A., pe sectorul II

 • 466 – Hotarare privind acceptarea donatiei din partea S.C. Dobrescu Arh S.R.L., a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Retea de statii self-service de inchiriere de biciclete”

 • 467 – Hotarare privind interzicerea activitatii de comercializare, detinere si distribuire a produselor etnobotanice din plante, extracte sau combinatii din plante cu efect halucinogen sau euforic, pe raza municipiului Cluj-Napoca, pe o raza de 2000 m fata de unitatile de invatamant, lacasuri de cult si alte institutii religioase

 • 468 – Hotarare privind modificarea art. 3 din Hotararea nr. 434/2010 (aprobarea desfasurarii concursului de solutii, finalizat prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in vederea stabilirii solutiei arhitecturale pentru Sala de concerte, Sediul Filarmonicii Transilvania si Anexe si a cuantumului premiilor care urmeaza a fi acordate in cadrul acestei proceduri

 • 469 – Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 • 470 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil pentru locuinte si comert S+P+M+4E, str. Traian Vuia, nr. 11

 • 471 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, locuinta unifamiliala D+P+E, str. Theodor pallady nr. 2

 • 472 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu casa de vacanta P+M, str. D.D. Rosca nr. 13

 • 473 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere sediu Directia regionala de metrologie legala cu un corp P+2E str. Navodari nr. 2

 • 474 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Aurel Vlaicu – str. Dambovitei – zona Expo Transilvania

 • 475 – Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 444/2010 (aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – locuinta familiala P+E+M, str. Branului nr. 6)

 • 476 – Hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 477 – Hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • 478 – Hotarare privind insusirea raportului de evaluare a cotei-parti de 26,09% din podul imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 6, inscris in CF nr. 124592, cu nr. Topo 14/1, cota-parte ce apartine ap. Nr. 6 si nr. 9 si aprobarea sistarii de indiviziune asupra podului

 • 479 – Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Petofi Sandor nr. 10, ap. 4

 • 480 – Hotarare privind transmiterea dreptului de concediune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor f.n.

 • 481 – Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Centru Multifunctional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Varstnice nr. 2” (str. Decebal nr. 21, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108)

 • 482 – Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “Centru Multifunctional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Varstnice nr. 2” (str. Decebal, nr. 21, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 108)

 • 483 – Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Case Sociale Integrate pentru Comunitate” (str. Iuliu Coroianu nr. 5)

 • 484 – Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “Case Sociale Integrate pentru Comunitate” (str. I.Coroianu nr. 5)

 • 485 – Hotarare privind aprobarea Cererii de finantare (tip), a Contractului de finantare (tip) si a Conditiilor si criteriilor de finantare, a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca

 • 486 – Hotarare privind alocarea sumei de 30.750 lei de la bugetul local pe anul 2010 Sindicatului “Civitas”, pentru organizarea Serbarii “Pomului de Craciun” si achizitionarea de cadouri pentru copiii salariatilor din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca, ai salariatilor Cantinei de ajutor social si pensiune, ai salariatilor Centrului bugetar-crese, ai Secretariatului municipiului Cluj-Napoca, precum si ai salariatilor serviciilor publice infiintate in subordinea Consiliului local, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 487 – Hotarare privind aprobarea parcarii autovehiculelor, care au afisat pe bord cardul-legitimatie pentru persoanele cu handicap, pe locurile de parcare publice rezervate acestora, cu plata orara, de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 488 – Hotarare privind stabilirea tarifelor la emiterea autorizatiilor de spargere pentru lucrari la retelele edilitare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • 489 – Hotarare privind reconversia Proiectului imobiliar Cartierul Tineretului Cluj

 • 490 – Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului Contractului nr. 53.590/443/07.07.2006 de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca, prin concesiune, incheiat cu S.C. CORAL IMPEX S.R.L., prin cresterea perioadei de valabilitate a contractului cu 7 ani si sapte luni, incepand de la data expirarii acestuia, respectiv 12.07.2011

 • 491 – Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea nr. 433/2010 (aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 300.000.000 lei pe termen lung, in vederea asigurarii surselor de finantare pentru programul de realizare a investitiilor in municipiul Cluj-Napoca

 • 492 – Hotarare privind aprobarea achizitionarii unor mijloace de transport public de calatori

 • 493 – Hotarare privind achitarea sumei de 5.000 lei, inclusiv TVA, de la bugetul local pe anul 2010, cap. 70.02.03 Locuinte, pentru montarea contoarelor de inregistrare a energiei electrice si a apometrelor la locuintele sociale construite pe str. Pata Rat din municipiul Cluj-Napoca

 • 494 – Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 532/2009.

 • 495 – Hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Societatii de Constructii CCCF Bucuresti, Filiala de Drumuri si Poduri S.A. Cluj, asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, aleea Detunata nr. 4

 • 496 – Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 300 mp, din terenul situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb

 • 497 - Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si aliniate


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca