Comunicate | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 16.08.2018Curs valutar : € = 4.6590 , $ = 4.0854

inapoiPrinteaza

 

 

C O M U N I C A T

 

Potrivit Dispoziţiei nr. 1393 din 12 aprilie 2018, se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de miercuri, 18 aprilie 2018, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca prof. univ. dr. Dan Fornade.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

 4. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Arany Janos, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 5. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Kovacs Dezso, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 6. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Porumbului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Hermann Oberth, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Ion Creangă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Sextil Pușcariu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Emile Zola, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 11. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Lombului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 12. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Teodor Mihali, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Meseriilor nr. 18-20.

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67.

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 2394/18.07.2003, încheiat cu Consiliul Național al Audiovizualului.

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 92/2018 (lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2018, aprobată prin Hotărârea nr. 990/2017).

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de închiriere prin licitație a unui spațiu excedentar din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu.

 18. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.04.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 27.04.2018, ora 12 (a doua convocare).

 19. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 26 aprilie 2018, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 27 aprilie 2018, ora 10 (a doua convocare).

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere locuință, P+M – str. Sălajului nr. 3; beneficiar: Moldovan Romulus-Valerian.

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. amenajare zonă de recreere – Cartier Între Lacuri; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Cometei nr. 2-4; beneficiară: S.C. Autosincron S.R.L.

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – reabilitare, extindere și modernizare Grădinița Căsuța poveștilor, P+E+R, str. București nr. 22; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană – str. Onisifor Ghibu (zona Argos); beneficiară: S.C. Argo Development S.R.L.

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru înnoirea flotei de transport, prin achiziționarea mijloacelor de transport public – tramvaie.

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru înnoirea flotei de transport, prin achiziționarea mijloacelor de transport public – troleibuze.

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul Tehnic Ana Aslan”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 4.5.

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Seminarul Liceal Ortodox – clasele V-VIII”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.1.b.

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Liceul Onisifor Ghibu, clasele V-VIII”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.1.b.

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice aferente Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.1.b.

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa I”.

 32. Proiect de hotărâre privind unele modificări ale Anexei la Hotărârea nr. 106/2018 (alocarea sumei de 2.107.370 lei din bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială).

 33. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Popescu Elena referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1077/2017.

 34. Informare privind plângerea prealabilă depusă de TRAVIO COM S.R.L. (privind revocarea Hotărârii nr. 84/2018 și prelungirea Contractului de concesiune nr. 5835 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale).

 35. Informare privind plângerea prealabilă depusă de numitul Țibre Vasile Sabin (privind revocarea Hotărârii nr. 38/2018 și prelungirea Contractului de concesiune nr. 5833 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale).

 36. Diverse.

P R I M A R,

EMIL BOC

 

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 18.04.2018:

36a – Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018 și 146/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

36b – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare zonă de recreere pentru clujeni în cartierul Între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa priopritară 4 – Sprjinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2.

36c – Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Amenajare urbană str. Kogălniceanu, str. Universității și străzile adiacente” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate.

36d – Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 200.000 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea implementării Programului multianual Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie.

36e – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Circulație și a Comisiei operative de Circulație din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea componenței acestora.

36f – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca”, semaforizare 17 treceri de pietoni.

36g – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca”, intersecție str. Traian Vuia-Căpitan Grigore Ignat.

36h – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca”, intersecție Calea Dorobanților-str. Progresului.

36i – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca”, intersecție str. Fericirii-Pod Locomotivei.

36j – Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a imobilului nr. 3192 parțial, identificat prin nr. cadastral 294211, din domeniul public al statului român și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și revocarea Hotărârii nr. 375/2016.

36k – Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Octavian Petrovici din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. 

36l – Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Nuferilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 

36m – Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Aurel Vlaicu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

36n – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 157/2017, în sensul majorării cuantumului cotizației de membru al Asociației Centrul Cultural Clujean.

36o – Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gh. Lazăr nr. 1, identificat prin nr. cad. 329521.

36p – Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gh. Lazăr nr. 1/A, identificat prin nr. cad. 328683.

36q – Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gh. Lazăr nr. 3, identificat prin nr. cad. 328710.

36r – Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 203/2017 (aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca [R.A.D.P.], pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 

36s – Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare menajeră din municipiul Cluj-Napoca, respectiv Contractul nr. 165428/28.07.2010, încheiat cu societatea Rosal Grup S.A. și Contractul nr. 165.430/28.07.2010, încheiat cu societatea Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca