Comunicate | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 24.04.2018 Anunt colectiv privind emiterea unor acte administrative fiscale Curs valutar : € = 4.6516 , $ = 3.8120

inapoiPrinteaza
                                  
ANUNT DE PARTICIPARE
pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte si actiuni cultural-educative, pentru sustinerea unor programe de interes public general, regional sau local, in anul fiscal 2014
 
1. Primaria si Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte si actiuni cultural-educative, in anul fiscal 2014.
2. Reglementari legale: Legea nr. 350/2005 actualizata privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice, Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare al programelor si proiectelor culturale, Hotararea Consiliului local privind bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014 si Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, alocate pentru activitati nonprofit de interes local si a unor masuri pentru punerea in aplicare a acestuia, in vigoare la data depunerii dosarului.
3. Alocatia financiara directa din fonduri publice se acorda in vederea desfasurarii de catre persoanele fizice sau persoanele juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit, care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public general, regional sau local.
4. Bugetul programului: bugetul alocat programului va fi stabilit dupa votarea in Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a Hotararii privind bugetul de venituri si cheltuieli a municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014. Finantarea asigurata de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.
5. Proiectele vor fi depuse la Registratura Primariei, in doua exemplare si pe un CD. Dosarele vor avea pe prima pagina un Opis cu documentele depuse, conform Regulamentului.
6. Depunerea proiectelor de finantare nerambursabila se face in perioada 6-31 ianuarie 2014. Dupa data de 31 ianuarie 2014 nu se mai accepta depunerea de dosare.
7. Proiectele culturale depuse spre a fi selectate vor contribui la indeplinirea urmatoarelor obiective generale, prioritare: incurajarea creatiei artistice si a productiilor culturale inovatoare, interdisciplinare, participative, a celor care contribuie la dezvoltarea sociala si urbana;sprijinirea dezvoltarii sectorului cultural clujean; dezvoltarea sinergiilor intre domeniul cultural si alte domenii ale vietii publice clujene – educatie, cercetare, coeziune sociala etc; promovarea dialogului interculturale si punerea in valoare a diversitatii etnoculturale; incurajarea initiativelor experimentale, inovatoare, originale; pastrarea si punerea in valoare a patrimoniului, a valorilor culturale traditionale; incurajarea schimburilor culturale, a coproductiilor, cresterea mobilitatii creatorilor si a produselor culturale; dezvoltarea cooperarii locale, regionale, nationale si internationale; dezvoltarea publicului si cresterea accesului la actul de cultura, sprijinirea educatiei culturale pe intreg parcursul vietii; dezvoltarea cercetarii in domeniul cultural si in domeniile de intersectie dintre cultura si alte domenii, elaborarea de studii, rapoarte si strategii in domeniul cultural; cresterea vizibilitatii si notorietatii orasului Cluj-Napoca si a scenei culturale clujene;sprijinirea tinerelor talente, a proiectelor ce sunt destinate pregatirii manifestarilor ce se vor desfasura sub genericul Capitala europeana a tineretului; cresterea expertizei si profesionalismului sectorului cultural, sprijinirea dezvoltarii organizationale a operatorilor culturali clujeni.
8. Informatii suplimentare se pot obtine de la Directia comunicare, relatii publice si turism - Biroul invatamant, cultura, culte, sport, societate din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca, Calea Motilor, nr. 1-3, cam. 53, tel. 0264.596.030, interior 4610, site-ul www.primariaclujnapoca.ro. (Administratie – Regulamente locale - Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, alocate pentru activitati nonprofit de interes local si a unor masuri pentru punerea in aplicare a acestuia.
 
 
Sesiunea de selectie a proiectelor privind acordarea de finantari nerambursabile structurilor sportive
 
Primaria municipiului Cluj-Napoca organizeaza, pentru anul 2014, sesiunea de selectie a proiectelor privind acordarea de finantari nerambursabile cluburilor sportive-persoane juridice de drept privat, fara scop lucrativ sau persoane juridice de drept public care depun o propunere de proiect.
            Bugetul pentru finantarea activitatilor/actiunilor sportive din cadrul programelor Promovarea sportului de performantaSportul pentru toti-evenimente sportive si a unor evenimente sportive de interes local, national sau international, in anul 2014, se va aproba printr-o Hotarare a Consiliului local.
            Actiunile/activitatile sportive trebuie sa se deruleze conform specificatiilor din Regulamentul de finantare a structurilor sportive aprobate de finantator prin Hotararea Consiliului local.
            Termen limita de depunere a documentatiei: 31 ianuarie 2014.
            Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect trebuie sa fie completa si intocmita conform Conditiilor si criteriilor de finantare.
            Informatii suplimentare se pot obtine de la Directia comunicare, relatii publice si turism - Biroul invatamant, cultura, culte, sport, societate din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca, Calea Motilor, nr. 1-3, cam. 53, tel. 0264.596.030, interior 4610, site-ul www.primariaclujnapoca.ro. (Administratie - Regulamente locale - Regulament de finantare nerambursabila a structurilor sportive).
            Evaluarea si selectia proiectelor depuse se vor face in ordinea punctajului obtinut de catre fiecare solicitant, in limita bugetului alocat.
            Finantarea programelor aprobate se va efectua numai dupa atribuirea contractelor de finantare, pentru anul 2014.
 
 
                                                 ANUNT DE PARTICIPARE
Pentru acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, conform Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul fiscal 2014
1.       Primaria si Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca anunta acordarea de sprijin de la bugetul local pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul fiscal 2014.
2.       Reglementari legale:
-         Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
-         Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptat de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca prin HCL nr.604/2013. Acest document poate fi consultat pe site-ul autoritatii publice www.primariaclujnapoca.ro, sectiunea Administratie, Regulamente locale;
-         Legea nr. 350/2005 actualizata privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice pentru activitati nonprofit de interes general.
3.       Sprijinul financiar de la bugetul local se poate acorda pentru:
a) finantarea unor cheltuieli de administrare si functionare, respectiv bunuri si servicii, investitii, reparatii capitale, consolidare, extindere si modernizare, dotari cu echipamente medicale ale unitatilor sanitare publice de interes judetean sau local si ale unitatilor sanitare cu paturi transferate, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale.
b) cheltuieli de functionare si intretinere a mijloacelor de interventie a echipajelor de prim ajutor calificat care functioneaza in sistemul SMURD, in structura serviciilor publice voluntare pentru situatii de urgenta, cu exceptia cheltuielilor de personal paramedical care deserveste aceste echipaje. Aceste cheltuieli pot fi cofinantate din bugetul local, in baza unor protocoale de colaborare incheiate intre spitalul in structura caruia se afla respectiva unitate de primire a urgentelor care coordoneaza activitatea medicala din cadrul SMURD, Primaria municipiului Cluj-Napoca si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean Cluj.
c) desfasurarea unor proiecte locale de sanatate publica, cu respectarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general. 
4.       Bugetul programului va fi stabilit dupa adoptarea Bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, cu respectarea principiului de cofinantare de minim 10% din partea solicitantului.
5.       Cererile de finantare se vor depune la Registratura Primariei municipiului Cluj-Napoca in doua exemplare si pe un CD.
6.       Perioda de depunere a cererilor de sprijin financiar este 15.01-28.02.2014.
7.       Informatii suplimentare se pot obtine de la Directia Comunicare, relatii publice si turism – Biroul Invatamant, cultura, culte, sport, societate din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 1-3, camera 52, telefon 0264-596030, interior 1006. 
 
                                           
                                                             ANUNT DE PARTICIPARE
Pentru acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, conform O.G. nr. 82/2001, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002 si H.G. nr. 1470/2002, in anul fiscal 2014
1.       Primaria si Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca anunta acordarea de sprijin de la bugetul local pentru pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, conform O.G. nr. 82/2001, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002 si H.G. nr. 1470/2002, in anul fiscal 2014.
2.       Reglementari legale:
-     O.G. nr. 82/2001, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002 si       H.G. nr. 1470/2002;
-   Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, conform O.G. nr. 82/2001, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002 si H.G. nr. 1470/2002, adoptat de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca prin HCL nr. 606/2013. Acest document poate fi consultat pe site-ul autoritatii publice www.primariaclujnapoca.ro, sectiunea Administratie, Regulamente locale;
-         Legea nr. 350/2005 actualizata privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice pentru activitati nonprofit de interes general.
3.       Sprijinul financiar de la bugetul local se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult destinate :
a) Intretinerii si functionarii unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri mici;
b) Construirii, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnico-economice potrivit reglementarilor in vigoare, precum si repararii lacasurilor de cult;
c) Conservarii si intretinerii bunurilor de patrimoniu apartinand cultelor religioase;
d) Desfasurarii unor activitati de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult;
e) Amenajarii si intretinerii muzeelor cultural-religioase;
f) Construirii, amenajarii si repararii cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult;
g) Construirii si repararii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
h) Construirii si repararii sediilor unitatilor de invatamant teologic, proprietate a cultelor recunoscute.
4.       Bugetul programului va fi stabilit dupa adoptarea Bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului  Cluj-Napoca pe anul 2014.
5.       Cererile de finantare se vor depune la Registratura Primariei municipiului Cluj-Napoca in doua exemplare si pe un CD.
6.       Perioda de depunere a cererilor de sprijin financiar este 3 februarie / 14 martie 2014.
7.       Informatii suplimentare se pot obtine de la Directia Comunicare, relatii publice si turism – Biroul Invatamant, cultura, culte, sport, societate din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 1-3, camera 52, telefon 0264-596030, interior 1006. 
 
REGULAMENTE SI ANEXE

 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca